Patenty so značkou «černého»

Způsob přípravy černého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262172

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chudina Miroslav, Pavlíková Jarmila, Suk Jiří, Kozubek Vladimír

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, symetrického, přípravy, způsob, chromitého, azobarviva, černého

Text:

...no tchromanové ionty, které představují daleko slabší o-xitdační činidlo, je zde používán pětlnásobný lpřebytek hydroxidu.Tento jpřebyltek hydroxidu vytváří .prostředí, ve kterém je po-lolbarvivo NDNSK-2 N snadno atakováno jak vzdušným kyslíkom,tak í chromanovýmí ionty. Dále bylo zjištěno, že snlžováním přebytku hydroxídu ažna potřebné 2 ekvivalenty, nedvojde v případě poloharviva NDNSK - 2 N .k výraznému zlepšení výxtěžku a pripravené...

Rozdružovací suspenze pro úpravu černého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242396

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slezák Jioí, Bálek Bohumír, Matijíeek Zdenik

MPK: B03B 5/32, B03B 5/34

Značky: suspenze, úpravu, uhlí, černého, rozdružovací

Text:

...ze směsi loužence z laterické feroniklové rudy po její redukci a vylouženi niklu v množství 10 až 90 hmotnostnioh a 10 až 90 hmotnostnich magnełitu Fe 304. Při kolisavém chemickém složení loužence a vyšším obsahu nemagnetických podilů dávkuja se loužonec přímo do magnatického saparačniho okruhu.Podla chemických analýz vykazuje louženec následující chemické složeníByla připravena suspenze jen z magnetitu Fe 304 hustoty 1,9 a 1,4 kg.1 l a...

Způsob přípravy černého metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240098

Dátum: 01.07.1987

Autori: Arient Josef, Dostál Josef

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, barviva, metalokomplexního, černého, způsob

Text:

...amoniaku, přičemž kobeltitý emokomplex vzniká převedením kabaltnaté soli přídavkem vodného roztoku amoniaku za současné oxidnne vzdušným kyelíkeu, zvláště výhodné je , když azokopulaöní reakce je provâděne v přítomosti uhličitenů nebo hydrogenuhličitanů alkaliokýoh kovů nebo amonnýoh za reämtivně vysokých teplot, obvykle 50 až 100 °c, kdy Je doeaženo kvantítativního průběhu reakce při zachování ekvimolárního poměru reagujíoíoh komponent. To...

Kartáč na mytí černého nádobí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231439

Dátum: 15.06.1986

Autori: Farský Jiří, Navrátil Zdeněk

MPK: A47L 17/04

Značky: černého, mytí, kartáč, nádobí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kartáče na mytí černého nádobí který sestává z molitanového válečku vloženého do obalu vytvořeného z polovin zdrhovadel.

Způsob autotermického zplyňování pevných paliv, zejména kusového černého uhlí, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214894

Dátum: 15.10.1984

Autori: Seipenbusch Jürgen, Röbke Gerhard, Langhoff Josef

Značky: uhlí, způsob, autotermického, způsobu, palív, zařízení, tohoto, provádění, pevných, zejména, zplyňování, kusového, černého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zplyňování pevných paliv zplyňovacím médiem, při kterém se palivo vede ze zásobníku paliva do zplyňovacího reaktoru, kde dochází k jeho zplynění, při čemž se popel, který se vytvoří z paliva během zplyňovacího procesu, odvádí ze zplyňovacího reaktoru. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se dávky paliva, odebírané ze zásobníku paliva v závislosti na požadovaném množství přiváděného paliva, stlačí na tlak odpovídající...

Způsob zplyňování pevných paliv, zejména černého uhlí, ve fluidní vrstvě za pomoci zplyňovacího média a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214893

Dátum: 15.10.1984

Autori: Langhoff Josef, Seipenbusch Jürgen, Röbke Gerhard

Značky: způsob, zejména, zplyňování, pevných, provádění, palív, fluidní, media, zplyňovacího, pomocí, způsobu, uhlí, vrstvě, černého, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevných paliv, zejména černého uhlí, ve fluidní vrstvě za pomoci zplyňovacího média, tvořeného vodní parou, popřípadě kysličníkem uhličitým, a vzduchem, popřípadě kyslíkem, při kterém se palivo, popřípadě společně s přísadami vede ze zásobníku paliv do zplyňovacího reaktoru, kde dochází ve fluidní vrstvě k jeho zplynění, přičemž se popel, který se vytvoří z paliva během zplyňovacího procesu, odvádí ze...