Patenty so značkou «cement»

Portlandský cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 288177

Dátum: 12.03.2014

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: cement, portlandský

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby portlandského cementu, kde sa výpalom surovinovej múčky v rotačnej peci z výroby slinku s prevahou alitu nad belitom (alitický slinok) s obsahom 0,01 až 1,5 % hmotn. P2O5 úpravou chemického zloženia surovinovej múčky zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72 a použitím materiálov obsahujúcich P2O5 alebo zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72, zmenou silikátového modulu MS z 1,7 až na 3,5 a použitím materiálov...

Spôsob výroby dosky na báze spojiva, ako je sadra alebo cement, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a doska vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287887

Dátum: 15.02.2012

Autori: Derusco Christian, Chantereau Frédéric, Bouscal Patrice

MPK: B28B 19/00, B28B 11/12

Značky: zariadenie, doska, vyrobená, spôsob, tohto, týmto, spojiva, spôsobu, sadra, výroby, cement, báze, spôsobom, vykonávanie, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby dosky na báze spojiva, ako je sadra alebo cement, zahŕňajúceho kroky zmiešania zmesi spojiva, určenej na vytvorenie telesa dosky, s vodou umiestňovania zmesi na pohyblivý podklad, ktorý je kontinuálne unášaný pomocou dopravníkového pásu, pričom uvedená zmes prechádza cez vytláčací lis podrobený vibráciám na vytvorenie dosky a odrezanie dosky na úpravu dĺžky, pričom zmes ďalej obsahuje ľahké plnivá a ako následok...

Vrece so stenou uspôsobenou na rozpustenie vo vlhkom prostredí a použitie vreca ako vreca na cement

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12620

Dátum: 24.06.2011

Autor: Wichmann Hans-joachim

MPK: B65D 30/26

Značky: cement, použitie, uspôsobenou, vlhkom, vrece, vreca, stěnou, rozpustenie, prostředí

Text:

...týmto rozšírenú štrbinu, cez ktorú sa náplň dopravi prostrednictvom plniacej rúry dovnútra vreca. Po naplnení vrecatlačí náplň sklady dna opäť vzájomne voči sebe resp. voči kryciemu hàrku dna, pričom sa vrece prostrednictvom hmotnosti náplne postačujúco uzavrie.0017 V ďalšom výhodnom uskutočnení sa sklady dna prekrývajú nad založením rohov dna o maximálne 2 cm, pričom ventilový otvor je vytvorený medzi skladmi dna a založením rohov.0018 Pre...

Antimikrobiálne účinné cementy, stavebné spojivá, cement obsahujúce zmesi a stavebné výrobky a materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5741

Dátum: 05.04.2011

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00, C04B 22/00, C04B 24/00...

Značky: účinné, antimikrobiálne, cementy, obsahujúce, výrobky, zmesí, spojiva, cement, materiály, stavebné

Text:

...pevnosťou je definované podľa EN 197-4 2004, do vysokopecných síranovzdomých cementov je definované podľa STN 72 2103.Podľa EN 206-1 2000 sa jemne mletá granulovaná vysokopecná troska môže zaradiť medzi prímesi do betónu II. druhu - puzolánové alebo latentne hydraulické.Pri bežnom použití granulovanej vysokopecnej trosky, táto zvyšuje dlhodobé pevnosti v tlaku a v ťahu pri ohybe v porovnaní s čistým cementom, znižuje hydratačné teplo,...

Mixér na kostný cement

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20359

Dátum: 20.08.2009

Autori: Soffiatti Renzo, Faccioli Giovanni

MPK: B01F 11/02, A61B 17/88, B01F 13/00...

Značky: mixer, cement, kostný

Text:

...Luer spojovacia tvarovka je ľahko spojiteľná so striekačkou a/alebo dávkovacími rúrkami. Prednostne mixér obsahuje Luer viečko pre Luer spojovaciu tvarovku.0019 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu budú zrejmé z opisu, ktorý jeposkytnutý ako príklad mixéra, a to spoločne s pripojenými výkresmi, na ktorýchobrázok 1 ukazuje pohľad z boku na mixér podľa vynálezu, obrázok 2 ukazuje pohľad v reze na mixér z obr. 1 podľa roviny A-A zobr. 1,...

Troskový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 286170

Dátum: 03.04.2008

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: cement, troskový

Zhrnutie / Anotácia:

Troskový cement so zlepšenou začiatočnou pevnosťou obsahuje hlinitokremičitany, vysokopecnú trosku, slinok a CaSO4 a jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje od 70 do 95 % hmotn. vysokopecnej trosky, použitej v zomletej forme s jemnosťou mletia podľa Blaineho > 4500 cm2/g, pričom maximálne polovica tohto podielu sa môže nahradiť hlinitokremičitanmi, ako je popolček, oxid hlinitý, slieň a podobne, 0,01 až 2 % hmotn. slinku, CaSO4 v množstvách...

Popolčekový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4886

Dátum: 06.12.2007

Autor: Hečko František

MPK: C04B 7/00

Značky: popolčekový, cement

Text:

...na báze portlandského cementu, cementu z vysokopecnej strusky alebo prachu z produktu na báze strusky, zmiešaných aspoň s jednou zlúčeninou horčíka, draslíka a/alebo hliníka.Podstatou tohto riešenia je popolčekový cement pevnostných tried 22,5 až 42,5 na báze portladského cementu,ktorý pozostáva z 45 až 70 hmotn, jednozložkového portladského cementu pevnostnej triedy 42,5 a z 55 až 30 hmotn. jemnej frakcie elektrárenskćho popolčeka...

Prísada na zníženie vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente, spôsob jej výroby, cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285973

Dátum: 21.11.2007

Autori: Jaklovský Štefan, Smrčková Eva, Képes Róbert

MPK: C04B 14/00

Značky: vodorozpustného, výroby, omietková, cemente, prísada, uvedenej, cement, spôsob, přísady, cr(vi, chromu, obsahom, zníženie, sucha

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente alebo v suchých omietkových zmesiach obsahuje 10 až 75 % hmotn. hydrátu síranu železnatého a do 100 % hmotn. prírodného zeolitu sa pridáva k slinku počas mletia, čím je možné znížiť obsah Cr(VI) v cemente až po hodnotu nižšiu ako 2 ppm. Predmetom vynálezu je aj cement a suché omietkové zmesi obsahujúce túto prísadu na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu.

Geopolymérny cement na báze lietajúcich popolčekov a neškodný pri použití

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7636

Dátum: 26.07.2007

Autori: Davidovits Joseph, Davidovits Ralph, Davidovits Marc

MPK: C04B 28/00, C04B 18/00

Značky: popolčekov, báze, geopolymérny, použití, cement, lietajúcich, neškodný

Text:

...rôzneho pôvodu).Príklady zahrnujú patenty FR 2.758.323 a 2.839.970. Ide o reaktívne náboje obalene geopolymérickou matricou vyplývajúcou 2 reakcie medzi reakčnými činidlami a) b)0006 S dikremičitanom draselným a molárnym pomerom M 2 OSiO 2 0,5 - alkalický dikremičitan draselný K 2 (H 3 SiOu 2-, polykondenzácia je výsledkom nasledujúcej chemickej reakcie0007 Reakčnými činidlami a) a b) sú priemyselné produkty pridané do reakčného...

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente a cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4172

Dátum: 02.06.2005

Autori: Képes Róbert, Smrčková Eva, Jaklovský Štefan

MPK: C04B 22/00, C04B 22/14

Značky: obsahom, cemente, prísada, přísady, cement, vodorozpustného, cr(vi, obsahu, zníženie, uvedenej, sucha, chromu, omietková

Text:

...sa rnlelo s 2,5 kg prírodného zeolitu (hydratovaný alumosilíkát alkalických kovov a kovov alkalických zemín - rnínerál klinoptilolit, ťažený v lokalite Nižný Hrabovec) počas 20 minút. Získala sa homogénna zmes (zmes l) s obsahom 50 hmotn. hydrátu síranu železnatého, ktorá mala veľmi dobré sypné vlastnosti, ktoré sa zachovali aj po l roku skladova SK 4172 Unia. Pripravená prísada - zmes l obsahovala 50 hmotn. technických hydrátov síranu...

Použitie antiseptických účinných látok v polymetylmetakrylátových kostných cementoch (PMMA cement)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4851

Dátum: 16.07.2004

Autori: Nies Berthold, Pietsch Hanns, Schilke Frank

MPK: A61L 24/00

Značky: látok, cement, kostných, pmma, použitie, antiseptických, účinných, polymetylmetakrylátových, cementoch

Text:

...sa týka povahy a koncentrácie, takým spôsobom, aby bol zabezpečený antibakteriálny účinok, ale aby nebolo výrazne zhoršené liečenie rany .Tento predmet sa dosiahne použitím antiseptických účinných látok v PMMA kostnom cemente s takou koncentráciou účinnej látky, ktorá postačuje na zabránenie osidleniu mikroorganizmov na povrchu cementu. PMMA kostný cement prednostne neobsahuje žiadne antibiotíkum.Vhodnými antiseptikami sú zlúčeniny z...

Spôsob a zariadenie na výrobu stuhnutého penocementu (cellular cement)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7513

Dátum: 24.02.2004

Autori: Butler Steven Roy, Bold Jörg, Rigaudon Michel, Millamon Eric

MPK: C04B 38/10, C04B 28/00, B28C 5/00...

Značky: cellular, výrobu, zariadenie, penocementu, spôsob, cement, stuhnutého

Text:

...zmesi sadry (a prípadných prísad) a vlhkej zmesi vody a povrchovoaktívnehoDE-A-2,ll 7,000 od Antona opisuje zmiešavač na výrobu malty na konečnú úpravu stien. Zariadenie môže pracovat podľa dvoch uskutočnení. V prvom uskutočnení sa vzduch vháňa do prúdu odmeraného množstva vody, kde uvedená voda preteká cez patrónu naplnenú povrchovoaktívnym činidlom. Do zmiešavača malty sa vlastne zavádza pena (stlačená pena). V druhom uskutočnení sa...

Kostný cement so zlepšenými mechanickými vlastnosťami a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3827

Dátum: 17.10.2003

Autori: Nies Berthold, Jeschke Brigitte, Koch Matthias, Schilke Frank, Kübelbeck Armin

MPK: A61L 24/00

Značky: vlastnosťami, postup, mechanickými, výroby, zlepšenými, cement, kostný

Text:

...EP 581 387 (BMS) opisuje postup, pri ktorom sa polymérové častice, pripravené vyzrážaním alebo natavovaním polyméru na röntgenové kontrastné častice v ďalšom postupovom kroku vpravujú do polymérových perličiek.Spis EP 041614 (Bayer AG) uverejňuje postup, pri ktorom sa röntgenová kontrastná látka síran bamatý prevrstvuje kopolymérom (met-)akrylovej kyseliny, vyzrážaným z rozpúšťadla. Tento materiál je však v dôsledku svojho...

Kostný cement, röntgenovo kontrastné činidlo a postupy ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

MPK: A61K 49/04, A61L 24/00

Značky: postupy, výroby, činidlo, cement, kontrastné, kostný, röntgenovo

Text:

...polymérne sféry (Obr. 1) s mikroplnivom, ktorý je v nich čiastočne alebo úplne obsiahnutý. Uvedené sféry nie sú väčšie ako 300 a obsahujú Častice plnlva velkosti 1 až 250, výhodne 5-15 . Avšak vyrábajú sa tak, že Časticeplniva v priebehu polymerácie vytvárajú kryštalické jadra.Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostnýcement obsahujúci uvedené činidlo, ako aj jeho postup a pripravu.Podľa vynálezu je táto...

Spôsob povliekania cement obsahujúceho tvarového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 374

Dátum: 20.12.2002

Autori: Wolf Roland, Welter Werner

MPK: C04B 41/45, E04B 1/66, E04D 5/00...

Značky: spôsob, obsahujúceho, tělesa, cement, povliekania, tvarového

Text:

...a tesniacou hmotou, pričom tieto spolu reagujú a vytvárajú utesnenie betónového telesa smerom nadol alebo do strany. Pritom tento spôsob využíva ku svojmu prospechu okolnosť, že hydrostatický tlak priliehajúceho alebo naproti ležiaceho čerstvéhobetónu vedie k ovplyvňovaniu tlaku medzi betónom a povlakom.Je tiež známe povliekať betónové tvarové telesá napríklad emulziou farby alebo hydrofobizujúcou silikónovou emulzíou alebo lepidlom,...

Fosfohorečnatý cement, jeho použitie a kompozitný materiál na báze fosfohorečnatého cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281900

Dátum: 02.07.2001

Autori: Le Guillou Bruno, Orange Gilles

MPK: C04B 28/34, C04B 12/02

Značky: použitie, báze, cement, fosfohorečnatý, materiál, fosfohorečnatého, cementů, kompozitný

Zhrnutie / Anotácia:

Fosfohorečnatý cement pripravený zmiešaním vody s väzobnou fázou obsahujúcou aspoň jednu zlúčeninu fosforu, aspoň jednu zlúčeninu horčíka a aspoň jednu anorganickú zlúčeninu vo forme častíc majúcich veľkosť menšiu ako 0,1 um, agregátov majúcich veľkosť častíc menšiu ako 0,1 um alebo aglomerátov, ktoré sú aspoň čiastočne dezintegrované na častice alebo agregáty majúce veľkosť menšiu ako 0,1 um, keď je uvedená väzobná fáza zmiešaná s vodou.

Aditívum na zníženie obsahu chrómanov v cementoch a výrobkoch obsahujúcich cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2859

Dátum: 10.05.2001

Autori: Strigáč Július, Orság Zdeno, Martauz Pavel

MPK: C04B 22/10, C04B 24/00, C04B 22/00...

Značky: výrobkoch, obsahu, zníženie, aditivum, cementoch, chrómanov, cement, obsahujúcich

Text:

...alebogranulovaný produkt, ktorý v analytickom vyjadrení obsahuje najmenej 30 hmotn. P 8203,výhodne viac než 60 hmotu. FegOą sčasti, výhodne celkom v oxidačnom stupni II a sčasti,výhodne celkom rozpustného vo vode.Nadbytočný uhličitan železa je možné sčasti alebo celkom nahradiť práškovým materiálom, ktorým môže byť najmä siderit, ankerit, vápenec, elektrárenský popolček,cement, odprašky zelektroñltrov, cementárska surovinová múka, zeolit,...

Zmesový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1052

Dátum: 10.01.1996

Autori: Jurkovič Pavol, Hečko František, Chrenko Anton

MPK: C04B 7/02, C04B 18/08

Značky: zmesový, cement

Text:

...alespoň 5Podstatou tohto riešenia je zmesný cement pevnostných tried 22,5 až 42,5 na báze portlandského cementu, ktorý pozostáva z 45 až 70 hmotn. jednozložkového portlandského cementu pevnostnej triedy 42,5 a z 55 až 30 hmotn. jemnej frakcie elektrárenského popolćeka s merným povrchom minimálne 400 nŕ.kg.Zmesný cement podľa tohto riešenia sa vyrába homoqenizáciou jednozložkového portlandského cementu s jemnou frakciou...

Modifikovaný vysokohodnotný a rozpínavý cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 254246

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sloboda Jozef, Brindzová Mária, Šiška Július, Ševčíková Jarmila, Fedorík Radovan, Baumanová Mária, Martauzová Hana

MPK: C04B 7/02, C04B 7/36

Značky: cement, vysokohodnotný, modifikovaný, rozpínavý

Text:

...objemu dochádza na zá-klade prítomn-osti nabobtnávacích a plynotvorných látok, napr. AO ČSSR č. 166 965, 187 901. Nevýhodou týchto zmesí je vznik pôrovitosti v štruktúre, ktora spôsobuje pokles pevnosti, nízku rozpínavost a slabú odolnost k agresívnemu prostrediu.Známe sú tiež rozpínavé cementy zložené z uportlandského cementu s obsahom volného vápna. Mechanizmus procesu rozpínania je založený na zväčšení objemu pri prechode oxidu vápenateho...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnostami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254245

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fedorík Radovan, Potančok Miroslav, Miazdra Marian, Majling Ján, Novák Ladislav

MPK: C04B 7/02

Značky: portlandský, počiatočnými, zvýšenými, pevnostami, cement

Text:

...Zárodky sa získavajú .prudkým ochladením portlandského slínku vo vode z1 300 až 1500 C na 50 až 100 °C, výdržou 5 až 20 minút v-o- vlhkom stave a následným vysušením. Za týchto quázy hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalciumsilikátu v zrnách slinku. Tieto sú potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydratácii portlandského cementu ako to navrhuje A 0 ZSSR č. 765 227, ktorá navrhuje prľdavok 0,5...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254244

Dátum: 15.01.1988

Autori: Miazdra Marian, Potančok Miroslav, Fedorík Radovan, Majling Ján

MPK: C04B 7/02

Značky: zvýšenými, portlandský, cement, počiatočnými, pevnostami

Text:

...portlandského cementu. Kryštalizačné Zárodky sa získajú prudkým ochladením portlandského slinku vo vode z 1 300 až 1 500 C na 50 až 100 OC, výdržou 5 až 20 minút vo vlhkom stav.e a následným vysušením. Za týchto takmer hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalcíumsilikátu v- zrnách slinku. Tieto sú ,potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydra-tácii pvortlandského cementu alko to navrhuje A 0...

Portlandský alebo struskoportlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnostami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254243

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fedorík Radovan, Novák Ladislav, Potančok Miroslav

MPK: C04B 7/14, C04B 7/02

Značky: pevnostami, cement, portlandský, struskoportlandský, zvýšenými, počiatočnými

Text:

...manipulovatelnost, problémy s dávkovaním prisad a vysoká cena prisad.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje portlandský aleb-o struskoportlandský ce- ment podľa vynálezu vyrobený zo slinku sobsahom trikalctiumsilikátu nad 56 hmot. 0/0,s merným povrchom 250 až 1000 mzýkg podľa Blaina, vyznačujúci sa tým, že obsahuje reakčný produkt vodného roztoku trietanolamínu a kyseliny chlorovodíkovej s hodnotou pH 7,5 až 9,0.Reakčný produkt...

Zubní cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 239699

Dátum: 13.03.1987

Autori: Rákóczy Éva, Benkó Pál, Ráth Ildikó

MPK: A61K 6/02

Značky: zubní, cement

Text:

...dentinu patrně proto, že mají jen nepatrnou schopnost uvolňovat vápenatéUvedené nedostatky nemá zubní cement, zejména ve formě pasty se základní složkou na bázi esterü kysminy salicylové, s pŕípadnou přísadou inertního anorganického plniva a/nobo pigmentu a/nebo rentgenkontrastní látky, určené ke zpracování s pastou na bázi hydtjoxidu vápenatého, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že základní složka obsahuje 20 až 80 í...

Vodotěsný cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 217377

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bartl Miroslav, Eliáš Mojmír

Značky: vodotěsný, cement

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cementu pro vodotěsné betony. Účelem vynálezu je vyrobit cement, zaručující vodotěsnost betonů proti tlakové vodě i vodě obsahující agresivní přísady. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo cementem skládajícím se z 95 až 99 % běžného druhu cementu a 1 až 5 % tekutého silničního dehtu na bázi černouhelné smoly o hustotě nejvýše 1,25 při 20/4 °C a maximální viskozitě až 240 s.