Patenty so značkou «čeľusťová»

Čeľusťová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1096

Dátum: 06.03.1996

Autori: Lhotecký Jiří, Konečný Jiří

MPK: B66D 5/08

Značky: čeľusťová, brzda

Text:

...s obložením. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že obloženie je vytvorené zo segmentov, medzi ktorými sú medzery. Toto riešenie je umožnené použitím kovokeramického materiálu, ktorý umožňuje použitie väčšieho merného tlaku Jednotlivé segmenty sú k čelustiam pripevnené skrutkami, čo umožňuje ľahkú výmenu obloženia. Medzery medzi segmentami spôsobujú spolu s väčšou tepelnou vodivosťou použitého materiálu lepšie chladenie brzdového...

Čeľusťová brzda koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280826

Dátum: 09.11.1994

Autor: Köhler Günter

MPK: B61H 1/00, B61H 13/24

Značky: koľajových, vozidiel, brzda, čeľusťová

Zhrnutie / Anotácia:

V tejto brzde pod vplyvom brzdového valca pôsobia brzdové tyče prostredníctvom, z koľajových zarážok (13) klátikov (14) a čeľustí (12) klátikov (14) pozostávajúcich, brzdových klátikov (14) radiálne na najmenej jedno dvojkolesie (1) podvozka koľajového vozňa. Medzi kotúčmi (3) kolies dvojkolesia (1) je usporiadané pevne na náprave (2) dvojkolesia (1) najmenej jedno rotačné symetrické teleso (7) brzdy, na ktorého plášťovú plochu (8) dosadá...

Sklopná čeľusťová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245536

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vymazal Oldoich

MPK: B23Q 7/04

Značky: čeľusťová, jednotka, sklopná

Text:

...krajných polôh.vynález je popísaný na základe výkresu,kde je na obr. 1 boknorys usporiadania sklopnej čeľustľovej jednotky .a na obr. 2 je zná 4zuornené zostavenie jednotiek pre dvojčaľusťové chápadlo.Na teleso 1 je čapom 3 kyvne napojená uhlová páka 2 opatrená obložením 4. Na odvrátenom konci je uhlová páka 2 pevne spojená s dutým čapom 5. Dutý čap je pomocou membrány 6 a Ikrüžku 7 hermeticky pripojený k dutine vytvorenej V telese 1....

Čeľusťová rovnačka pre drôty a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: B21F 1/00

Značky: drôty, rovnačka, rúrky, čeľusťová

Text:

...jednak na povrchu týchto čeľustí a jednak v dutine vretena.Čelustovou rovnačkou podľa vynálezu sa dosiahne dokonalá rovnost rovnaného materiálu, napriklad rúrok pri vysokej produktivite práce. Vhodné tvarovanie vedenia v strednom úseku dáva rovnanému materiálu požadovaný tvar prehybu. Priamkové úseky izolujú proces rovnania od vonkajších ru 4šivýcb vplyvov. jednoduchá vymenitelnost čelustí umožňuje vybavit viacerými pármi čeľustí, čo má v...