Patenty so značkou «čeľusť»

Brzdová čeľusť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6655

Dátum: 08.01.2014

Autori: Řehák Otakar, Matús Eduard

MPK: F16D 65/06

Značky: čeľusť, brzdová

Text:

...rôznych povetemostných podmienok. Trecí element je na stykovej trecej ploche vybavený rýchlo sa opotrebovávajúcou zábehovou vrstvou na zabránenie nadmemého opotrebenia alebo poškodenia jazdnej plochy kolesa, a to najmä po výmene opotrebovanej brzdovej čeľuste za novú. Celkové konštrukčné riešenie brzdovej čeľuste umožňuje eliminovať škodlivý vysokofrekvenčný hluk vznikajúci v okolí kotvíacej oblasti, pričom celý kotviaci skelet musi spĺňať...

Tvárniace zariadenie, jeho čeľusť a spôsob tvárnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13208

Dátum: 26.02.2009

Autori: Wang Feizhou, Yin Jilong, Akai Terutomo, Inokuma Akinori, Nakano Tomoyasu

MPK: B21D 5/10, B21C 37/083, B21C 37/08...

Značky: čeľusť, tvárnenia, zariadenie, spôsob, tvárniace

Text:

...ako je schopnosť riadneho tvárnenia valcovaním.0015 Ďalej, ako je zverejnené v PTL 3 a PTL 4, mohlo by sa poskytnúť zariadenie, v ktorom sú viaceré čeluste, ktoré majú predpísané kalibre, spojené vo forme reťaze a čeluste sú nakonñgurované ako nekonečná skupina tvárniacich čelustí otáčajúca sa po oválnej alebo eliptickej nekonečnej dráhe. V tomto zariadení, kedže sa zvárajú styčné povrchy oboch koncov pásoviny,zariadenie vhodné na správne...

Predná čeľusť na bezpečnostné lyžiarske viazanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279463

Dátum: 04.11.1998

Autori: Ruffinengo Piero, Stepanek Premek, Klubitschko Gerd

MPK: A63C 9/08, A63C 9/085

Značky: viazanie, lyžiarske, čeľusť, predná, bezpečnostné

Zhrnutie / Anotácia:

Predná čeľusť na bezpečnostné lyžiarske viazanie je opatrená oporným dielom, výkyvným do strany pri nadmerných bočných silách proti sile pružiny blokovacieho ústrojenstva a nesúcim dve postranné čeľuste (10, 11), podopierajúce podrážku lyžiarskej topánky zo strán a spredu, a tvoriacim ťahadlo kĺbového štvoruholníka, ktorého páky (6, 7) sú uložené na zvislých osiach (4, 5) upravených na základnom diele (1). Postranné čeľuste (10, 11) sú...

Brzdová čeľusť na kotúčové brzdy a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279421

Dátum: 08.03.1995

Autor: Rücket Helmut

MPK: F16D 65/092, F16D 65/02

Značky: čeľusť, výroby, brzdová, brzdy, spôsob, kotúčové

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdová čeľusť má chrbtovú dosku (1) obloženia, ktorá je na jednej strane opatrená trecím obložením (2) a na druhej strane je neotočne upevnená prídržná pružina (3) na výstupku (4) chrbtovej dosky (1) obloženia. Výstupok (4) prechádza oválnym alebo hranatým, výhodne štvorcovým otvorom (9, 11, 12, 13, 14) prídržnej pružiny (3) a je s ňou roznitovaním tvarovo pevne spojený. Vnútri otvoru (9, 11, 12, 13, 14) upravený úsek výstupku (4) sa najskôr...

Brzdová čelusť kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 279426

Dátum: 16.09.1992

Autori: Wörsdörfer Karl-friedrich, Shin Sang-cheal, Dreilich Ludwig, Thiel Rudolf, Weiler Rolf, Bach Uwe, Bieräugel Dieter, Störzel Karl

MPK: F16D 65/04, F16D 65/02, B21J 15/12...

Značky: brzd, čeľusť, brzdová, kotúčových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri brzdovej čeľusti kotúčových bŕzd je na zadnej strane nosnej dosky (1, 34, 35) obloženia upevnený tlmiaci plech (3, 30, 42). Toto upevnenie tlmiaceho plechu (3, 30, 42) je usporiadané na výstupkoch (4, 5, 6, 7, 8, 35, 36, 37, 46, 47), ktoré sú vytvarované na nosnej doske (1, 34, 45) obloženia a ktoré zasahujú do príslušných otvorov (9, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 43, 44) tlmiaceho plechu (3, 30, 42). Vonkajšie konce výstupkov (4, 5, 6, 35,...

Čelusť skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270190

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čeľusť, skľučovadlá

Text:

...vložiek sa diätanćná vložky možu spojit v kompaktný celok, čo je výhodné pri automatickej menipuláoii a nimi.Na pripojenom výkreee je znázornený priklad riešenie upinacej čeĺuete ekĺuoovadlapodla vynálezu, kde ne obr. l je znázornený bočný pohlad na beĺuef v zoradenom stave pre upnutie a na obr. 2 čiastočný raz rovinou I - I z obr. 1 LČeĺusf igg pozostáva zo základnáho teleea lg, upinaoej vložky gg a dištančnej vložky gg. Medzi dotláćacim...

Univerzálna upínacia čeľusť rotačných predmetov z plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268582

Dátum: 14.03.1990

Autor: Čenčák Dušan

MPK: B29C 65/74

Značky: rotačných, upínacia, čeľusť, predmetov, univerzálna, materiálov, plastických

Text:

...prostredníctvom skrutky suportu upínacej ćeĺuste. Skrutka suportu pritom presúva kameň suportu v jeho uložení s presným smerovým vedením. Dve, spravidla dolné čeluste,umiestnené na dolnom dieli prstence, sú určené na nastavenie priemeru upínanej plastovej rúrky, tyče a podobne, alebo iného rotačného materiálu, polotovaru a podobne, pričom horná čeĺusĺ, po priklopení horného dielu nosného prstenca je dotlačujúca a upevňujúca. Tuhost...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265794

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: upínacia, skľučovadlá, čeľusť

Text:

...upínacej čeluste s jej plynulým prestavením v priečnomUpínacia čelusť lgg pozostáva z vodiacej časti lll, ktorá je usporiadaná v radiálnych drážkach lll základného telesa llg uchyteného skrutkami llg na vreteno obrábacieho stroja svojimi klopnými vedeniami lll. Vodiaca časť lll upínacej čeluste lgg je prepojená so silovým kinematickým mechanizmom lgg skľučovadla lgg. Upínacia časť lll upínacej čeľuste lgg prečnieva axiálne nad rovinu...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264814

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čeľusť, upínacia, skľučovadlá

Text:

...333 a z axiálneho blokovača łgg umiestneného na čele łgg čeľuste łgg tak, aby sa radiálne nemohol pohybovať.Radiálna upínacia plocha lggg čeluste jpg môže byt v príklade hladká, napríklad presústružená, ako pri známej mäkkej čelusti, čo je vidiet na obr. 2 a obr. 10, s axiálnym zúbkovaním ako je na obr. 4, s častou závrtu gggg ako je na obr. 1 a obr. 9, s častou závitu jggg, ktorého priemer Q je nekonečne veľký ako na obr. 5, 6. Je výhodné....

Rýchlovýmenná čelusť sústružnickeho viacčelusťového sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264709

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Práznovský Mikuláš

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlá, čeľusť, viacčelusťového, sústružnickeho, rýchlovýmenná

Text:

...čeľusti llg vytvorená sústava vybraní łgg a na rýchlovýmennej čeľusti łgg sústava výstupkov ggg. Je výhodné, ked táto sústava je tvorená jednoducho vyrobiteľnými valcovými plochami kruhového prierezu. Vtedy výstupky łgg môžu byť realizované ako známe valcové koliky s výhodou pružné,čím je umožnené ich ľahké prispôsobenie pri nasúvaní do vybraní ggg, ktoré preto môžu byť menej ak presné ako V rozstupoch tak i v qeometrickom tvare....

Upínacia čelusť na skúšanie ťažnosti optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256570

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorský Eduard

MPK: G02B 6/26, G01N 3/04

Značky: skúšanie, optických, tažností, čeľusť, upínacia, vlákien

Text:

...a opatrených výčnelkami, ktoré majú v mieste priliehania »oboch kotúčov k sebe zrezanie, pričom vzájomná vzdialenosť kotúčov je regulovateľná skrutkami umiestnenými v oválnych otvoroch vytvorených v kotúčoch, ako i úpinky upevnenej na nosníku nad kotúčmi pomocou pohyblivých dotláčacich skrutiek s pružinami na ich spodnej časti.Uvedené riešenie má oproti doteraz známym a využivaným riešeniam rad prednosti,ktoré v konečnom dôsledku...

Upínacia čelusť na skúšanie mechanických vlastností sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256569

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorský Eduard

MPK: G02B 6/26, G01N 3/04

Značky: upínacia, čeľusť, vlastností, sklených, skúšanie, vlákien, mechanických

Text:

...a presnosť merania sa oproti doterajšiemu stavu zvyšuje až na dvojnásobok. Ďalšie výhody spočívajú v tom, že sklené vlákno je k čelusti pridržiavané vlastnou tre 4cou silou vznikajúcou vzhladom na povrch čeluste a to voľným opásaním vlákna okolo kotúča pomerne velkého priemeru, čo zamedzuje vzniku nežiadúcich pnutí. Vlákno je lahko upinateľné bez prešmykovania a následného poškodenia vďaka protišmykoVej vrstve nanesenej na ložnej ploche...

Ohýbacia čeľusť hýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244995

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šilalnikas Vitautas Jonovie, Stalerajtis Kastitis Kestutovie, Höhne Friedrich

MPK: B21D 11/20

Značky: proti, čeľusť, preťaženiu, hýbacieho, plech, stroja, zariadením, ohýbacia

Text:

...ohýhacej sily sa na kulise vytvára krútiaci moment. Kulisa je opatrená výrezom,do ktorého zasahuje koniec výkyvne uloženej páky držanej v rovno-váhe predpätým pružným silovým členom.Zariadenie podľa vynálezu zabraňuje pretaženiu pri malých výrobných nákladoch.Príklad vyhotovenia čeluste ohýbaciehuo stroja na plech so zariadením proti preta 4ženiu podla predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 predstavuje...

Ohýbacia čelusť ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249481

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Ilanovský Ivan, Szarvasy Ladislav, Slanina Alexander

MPK: B21D 5/06

Značky: ohýbačky, proti, preťaženiu, ohýbacia, zariadením, čeľusť, plech

Text:

...polohy. Tým je poistné zariadenie automaticky pripravené k ďalšej činnosti.zariadenie zvysuje produktivitu prace, nie je treba opakované zoriaďovanie stroja.Príklad vyhotovenia ohýbacej čeľuste ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu podľa predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 znázorňuje ohýbaciu čelust tak, že Iavá strana ohýbacej čeľuste je v nepretaženom stave a prava strana znázorňuje stav...

Uchopovacia čeľusť

Načítavanie...

Číslo patentu: 232618

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smatana Juraj, Zelina Pavol

MPK: B25J 1/00

Značky: čeľusť, uchopovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacia čeľusť je určená pre chápadla priemyselných robotov a manipulátorov, u ktorých je pohybový mechanický systém ukončený torznými tyčami štvorcového prierezu s výkyvným pohybom. V kompaktnom stave pozostáva z troch na seba naväzujúcich základných dielcov, a to silového ramena, dvojdielnej prenosovej vložky a aktívnej uchopovacej hlavice, ktoré umožňujú popri zabezpečení základnej funkcie uchopovania naviac zoraďovanie natáčaním okolo...

Čeľusť širokorozsahového chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230311

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hladký Miloš, Ivančo Jaroslav, Ostertagová Eva, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlá, čeľusť, širokorozsahového

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť širokorozsahového chápadla priemyselných robotov a manipulátorov je určená pre uchopovanie valcových súčiastok rôznych priemerov za ich vonkajší povrch, zabezpečujúca stále centrovanie, využíva aktívne vybratie v tvare písmena "V", pričom stenu vybratia, privrátenú k ose kývania čeľuste, tvorí priamka a druhú stenu krivka. Je určená pre chápadlá, u ktorých sa uchopovací pohyb realizuje natáčaním čeľustí.

Čeľusť chápadlovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233500

Dátum: 15.09.1986

Autori: Barák Eugen, Cabadaj Ján, Kusý Ladislav, Tomšík Jozef

MPK: B25J 15/00

Značky: hlavice, čeľusť, chápadlovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka čeľuste chápadlovej hlavice priemyselného robota alebo manipulátora, pre výmenný manipulačný nástavec s upínacím prizmatickým vybraním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čeľusť je opatrená prizmatickým segmentom majúcim vo svojej pozdĺžnej osi priebežný zárez. V každej bočnej stene zárezu je vytvorené priebežné kruhové vybranie pre uloženie otočného rozperného člena, opatreného prvkami proti axiálnemu posuvu. Stredy zakrivenia...

Čeľusť širokorozsahového chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229073

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ostertagová Eva, Hladký Miloš, Zelina Pavol, Ivančo Jaroslav

MPK: B25J 15/00

Značky: čeľusť, širokorozsahového, chápadlá

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť širokorozsahového chápadla priemyselných robotov a manipulátorov je určená pre uchopovanie valcových súčiastok rôznych priemerov za ich vonkajší povrch, zabezpečujúca stále centrovanie. Využíva aktívne vybratie v tvare písmena "V", pričom stenu vybratia privrátenú k ose kývania čeľuste tvorí krivka a druhú stenu priamka. Je určená pre chápadlá, u ktorých sa uchopovací pohyb realizuje natáčaním čeľustí.

Čeľusť širokorozsahového chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218707

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zelina Pavol Ing

Značky: širokorozsahového, čeľusť, chápadlá

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je optimalizácia tvaru uchopovacích častí čeľuste chápadla pre jednoduchšiu výrobu a zabezpečovanie vysokej presnosti. Vynález rieši aktívny tvar vybratia čeľuste širokorozsahových chápadiel priemyselných robotov a manipulátorov určených pre uchopovanie valcových súčiastok rôznych priemerov za ich vonkajší valcový povrch. Tvoriacimi krivkami každého vybratia čeľuste v tvare V sú kružnice jednoznačne určené ich stredmi a...

Čeľusť odstredivej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217665

Dátum: 16.07.1984

Autori: Michalík Jozef, Bednář Jiří

Značky: odstredivej, spojky, čeľusť

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť odstredivej spojky opatrená trecím obložením ukončeným zrazením, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že zrazenie obloženia (2) čeľustí (1) je na strane ukončenia (4) čeľuste (1) tvorené odklonenou valcovou plochou (7) obsiahnutou vo valcovej ploche (8), ktorej os rotácie je totožná s osou (10) vykyvovania čeľuste (1).