Patenty so značkou «čelných»

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B23C 3/12, B23Q 1/25

Značky: opracovanie, obrábacie, čelných, zariadenie, stranách, polotovarov, hrany, doskovitých

Text:

...na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z...

Spôsob spájania čelných strán dielcov trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6096

Dátum: 15.03.2004

Autor: Pfeiler Hans

MPK: B23K 20/12

Značky: spájania, spôsob, čelných, zváraním, dielcov, třecím, stran

Text:

...spočívajú vtom, že ktreciemu pohybu dochádza bez rotácie dielcov a tým nevznikajú vysoké sily pri zmenách pohybu.Konce dielcov z vytvrdzovateľnej ocele sa pri prítlačnom tlaku pohybujú voči sebe oscilačne vrovine čelných plôch. Po dosiahnutí spájacích parametrov na trecích plochách je pre nastavenie do súosovej polohy potrebná len relatívne malá sila. Vo výhodnom uskutočnení sa konce dielcov pohybujú ksebe za elastického ohybu koncov dielcov...

Zariadenie na odstraňovanie hrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmä zvyškov lietavého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2001

Dátum: 02.12.1998

Autor: Zifčák František

MPK: B60S 1/02

Značky: zvyškov, vozidiel, odstraňovanie, hmyzu, najmä, motorových, nečistot, hrubých, skiel, lietavého, zariadenie, čelných

Text:

...ohybných držiakov sú skosene a medzera medzi nimi sa smerom k čistiacim kefám rozširuje, prip. sa ku sebe otočené čelálným význakom je, že ohybný držiak pozostáva zpriebežnej časti a skosenýchsegmentov vybavených čistiacimi kefami.Z hľadiska životnosti a účinnosti je výhodné, že v ohybnom držiaku sú po jehostranách vytvorené protiľahlé drážky, v ktorých sú umiestnené perové lišty.Ľahkú montáž demontáž, dobrú funkciu a dostatočnú tuhosť...

Prevodové ústrojenstvo zariadenia na čistenie čelných skiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281497

Dátum: 08.05.1996

Autori: Mayer Günter, Scholl Wolfgang

MPK: B60S 1/20, B60S 1/16

Značky: zariadenia, převodové, čistenie, čelných, skiel, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (22) sa skladá z ramienka stierača, šmýkadla vykonávajúceho vratné pohyby a z prevodu spoluzaberajúceho s hnacím zariadením (16). Prevodové ústrojenstvo mení rotačný pohyb na kmitavé pohyby a je spojené s hnaným hriadeľom (20) vykonávajúcim kmitavé pohyby. Diel (24) prevodového ústrojenstva (22) poháňa šmýkadlo prostredníctvom ťažného a/alebo tlačného ústrojenstva (26) a ozubených kolies (40, 42, 34) a má tvar dutého...

Zariadenie na uzatváranie čelných chlopní kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251998

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65B 7/00

Značky: čelných, přerušovaným, zariadenie, chlopní, skladačiek, pohybom, uzatváranie, kartónových

Text:

...kde je nakreslené v pohľade.Zariadenie na uzatváranie čelných chlopni kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom pozostáva zo základného držiaka4 1 posuvne uloženého kolmo na dráhu kartónových lskladačiek 10. Na základnom držiaku 1 je otočne uložená ľavá prítlalčná lišta 2 a pravá pritlačná lišta 3. Na ľavej a pravej pritlačnej lište 2, 3 sú pevne uchytené páky 6 opatrené ovládacími kladkami 4. Oproti ovládacim klad-kám 4 je uložený ľavý...

Zariadenie na orientáciu dutiniek, najmä s malým rozdielom čelných otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235811

Dátum: 01.12.1986

Autori: Janošovský Ľudovít, Potfaj Jaroslav

MPK: B65G 35/02

Značky: rozdielom, malým, zariadenie, najmä, orientáciu, dutiniek, čelných, otvorov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zorientovať a dopraviť do pracovného stroja o vysokom výkone požadované množstvo dutiniek. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu dutiniek podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v usporiadaní trysiek tlakového vzduchu nad vnútorným povrchom dopravného venca.

Zariadenie na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218178

Dátum: 15.09.1984

Autor: Čenčák Dušan

Značky: ploch, zhotovovanie, rúrach, zariadenie, čelných, zvarových, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na zhotovovanie zvarových plôch, najmä pre zváranie rúr z plastov na tupo zváracími zrkadlami. Môže sa ďalej využiť pre vyhotovovanie zvarových plôch pre zváranie nekruhových profilov, napr. profilov pre okenné rámy, tiež rúr nekruhového priezeru, tyčí a dosiek. Zariadenie podľa vynálezu má na podstavci otočne uložený prvý hriadeľ, na ktorom sú uchytené valcové frézy. Druhý koniec prvého hriadeľa je rotačne uložený v objímke...

Spôsob hromadného navárania explóziou čelných plôch kovových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214492

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vacek Jan, Flaška Ladislav, Adamka Jozef, Turňa Milan, Chládek Lubomír, Tóth Jaroslav, Mošťák Peter

Značky: čelných, ploch, explóziou, spôsob, navárania, kovových, tyčí, hromadného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zváračského a rieši spôsob hromadného navárania explóziou čelných plôch kovových tyčí materiálmi rozdielného chemického zloženia. Jeho podstata je v tom, že čelá naváraných kovových tyčí ľubovolného profilu sa usporiadajú do vertikálnych rovín a sú pokryté urýchľovaným plechom, ktorý z obidvoch strán utesňuje plochú nálož trhaviny, ktorej detonácia urýchľuje navárajúci kov smerom k navárovým plochám tyčí a spôsobuje...