Patenty so značkou «čelný»

Čelný koniec vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18863

Dátum: 03.12.2012

Autor: Schöning Ralf

MPK: B60K 11/08

Značky: vozidla, čelný, koniec

Text:

...otvorenej polohe klapky podložku pre túto, takže sila vetra ju nemôže prehnúť smerom nahor. Hrana v tvare kruhového oblúka výrezu naproti tomubráni previsnutiu celej oblasti výkyvných klapiek v dôsledku váhy klapiek.0006 LameIy sú proti ich vlastnej váhe vychyľované vhodnými hnacími prostriedkami. Hnacie prostriedky sú s týmto cieľom spriahnuté s valcovým nastavovacim prvkom. ktorý má radiálne vystupujúcu nastavovaciu vačku. Táto nastavovacia...

Čelný kolesový nakladač riadený paralelným natáčaním pojazdových kolies súhlasne s otočnou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5957

Dátum: 05.12.2011

Autor: Franta Matúš

MPK: B62D 7/02, E02F 9/00

Značky: kolesový, paralelným, čelný, kolies, pojazdových, riadený, nakladač, nadstavbou, otočnou, natáčaním, súhlasne

Text:

...pri minimálnom poškodení podložia pod strojom,- menšie opotrebenie pneumatik a úspora energie oproti nakladačom riadených šmykom,- dobrý výhľad operátora na vykonávanú prácu - pri pohybe stroja sa pozerá priamo vpred, keďže kabína je vždy natočená v smere jazdy,- zmenu hlavnej funkcie stroja (nakladač možno použiť ako minirýpadlo).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou obrázkov l, 2, 3, 4 a 5 na...

Čelný koncový modul pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13671

Dátum: 23.09.2010

Autori: Opperbeck Guido, Schöning Ralf

MPK: B62D 25/08

Značky: koncový, vozidlo, motorové, modul, čelný

Text:

...spojenia alebo bajonetového(0010) Zvislý nosník môže mať najmenej jeden spojovací element na upevnenie funkčnej konštrukčnej súčasti na zvislom nosniku. Funkčnou konštrukčnou súčasťou môže byť stavebný prvok, ktorý na prednej časti preberá obvyklú ñmkciu, ako napriklad osvetlenie motorového vozidla, uzatvorenie motorového vozidla, chladenie motora motorového vozidla alebo zachytávanie nárazov na motorové vozidlo. Funkčnou konštrukčnou...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12220

Dátum: 16.12.2009

Autori: Opperbeck Guido, Schäfergockel Frank, Schöning Ralf

MPK: B62D 25/08, B62D 29/00

Značky: čelný, koncový, modul, vozidla

Text:

...geometrický tvar, ktorý je ľahko vyrobiteľný. Moment odporu profilu v tvare dutej komory sa dá zvoliť nad stanovenú prahovú hodnotuvoľbou zodpovedajúceho vonkajšieho priemeru, prípadne voľbou hrúbky steny.0011 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byť plastový dutý profil zhotovený aj ako viackomorový plastový dutý profil, ktorý obsahuje viac navzájom prepojených dutých komôr,pričom sú tieto usporiadané navzájom paralelne. V tejto...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11515

Dátum: 16.12.2009

Autori: Schöning Ralf, Zhao Gaoming, Kleinewalter Karsten, Opperbeck Guido

MPK: B62D 29/00, B62D 25/08

Značky: vozidla, koncový, čelný, modul

Text:

...dutého profilu zaberajú na plastovom opornom dieli a sú vzájomne spojené materiálovým stykom. Prednostne je plastový opomý diel V upevňovacej oblasti nastriekaný na upevňovací obrys kovového dutého profilu. Altematívne môže byťspojenie vytvorené aj lepením.(0009) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú prehĺbenie a výstupok kovového dutého profilu, respektíve plastového oporného dielu vytvorené vo forme lišty, respektíve sú pretiahnuté...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11959

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schlüter Sascha, Schöning Ralf, Opperbeck Guido, Schäfergockel Frank, Dowe Michael

MPK: B60Q 1/04

Značky: koncový, modul, vozidla, čelný

Text:

...výrobné náklady na pripravenie priamočiarej nastavovacej dráhy sú relatívne(0010) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má vzpera prídržný mostík, ktorý je cez upevňovacie prostriedky spojený s nosným dielom. Výhodne je vzpera vytvorená tak, že je možné vykonávať vyrovnávanie tolerancíí medzi svetelnou jednotkou a dielom karosérie, ohraníčujúcim otvor karosérie, na vytvorenie vopred daného priebehu škár.(0011) Podľa ďalšieho uskutočnenia...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15631

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schäfergockel Frank, Schlüter Sascha, Opperbeck Guido, Schöning Ralf

MPK: B60Q 1/00, B62D 25/08, B60Q 1/04...

Značky: vozidla, koncový, čelný, modul

Text:

...najmä bočného dielu (blatníka).0012 Podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu je nastavovací element otočne uložený okolo osi otáčania, usporíadanej kolmo na nastavovací smer, v oblasti konca prídržného ramena, obráteného k pozdĺžnej stredovej osi vozidla. Výhodne môže byť montáž reflektora zjednodušená, pretože na nastavenie reflektora v nastavovacom smere musí byť ovládaný len otočný nastavovací element. Zafixovanie...

Čelný diferenciál s vnútorne uloženou satelitnou klietkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4777

Dátum: 07.06.2007

Autor: Čóri Marián

MPK: F16H 48/00

Značky: vnútorné, diferenciál, satelitnou, klietkou, uloženou, čelný

Text:

...uskutoční na druhom planetovom kolese, a tým sa toto planetové koleso bude otáčať rýchlejšie o dvojnásobok obvodovej uhlovej rýchlosti satelitov než je uhlová rýchlosť spomaleného planetového kolesa. Na týchto čapoch je závesne uložené aj ozubené koleso stáleho diferenciálneho prevodu pomocou odliatych výčnelkov na tomto kolese,cez dieru ktorých prechádzajú čapy satelitov a takto sa prenáša krútiaci moment zo spomínaného kolesa priamo na...

Čelný nábytkový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285508

Dátum: 08.02.2007

Autor: Jung Horst

MPK: E06B 3/96, A47B 96/00

Značky: čelný, nábytkový, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Čelný nábytkový prvok, najmä na dvere obsahuje rám s rámovými ramenami (12, 18) prirazenými k sebe pravým šikmým rezom. Aby príslušný nábytkový čelný prvok bol spojený s vnútornými rámovými ramenami (38, 44) v požadovanom navrhovanom tvare v želanej úprave, pričom rámové ramená (12, 18), do ktorých sa montujú výplne, by mali byť bezproblémovo spojiteľné, navrhuje sa spájanie rámových ramien minimálne prostredníctvom dvoch drevených prvkov,...

Čelný modul s montážnym nosníkom so spodným priečnym nosníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7887

Dátum: 12.08.2006

Autori: Feld Steffen, Opperbeck Guido, Bauer Vitalij, Dowe Michael

MPK: B62D 21/00, B60R 21/00, B62D 25/00...

Značky: priečnym, montážnym, spodným, modul, čelný, nosníkom

Text:

...dielec pod čelným koncovým modulom, ktorý, pozorované v pozdlžnom smere vozidla, podnárazníkom nadväzuje na jeho poťah a prebieha od neho dozadu, aby dosadol naspodný priečny nosník montážneho nosníka. Tu je nosník pre ochranu chodcov vhodným spôsobom tiež pripevnený na obloženie nárazníka. Moment odporu nosníka pre ochranu chodcov v štandardnom testovacom prípade je dimenzovaný tak, že pri výpočte sú zohľadnené hodnoty spodného...

Predný čelný diel pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje zámok kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1317

Dátum: 09.11.2004

Autori: Berne Sébastien, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08

Značky: ktorý, obsahuje, čelný, kapoty, vozidlo, automobilové, zámok, predný

Text:

...príklade hybridné uskutočnenie,t. j. je vytvorené sčasti z kovu, sčasti z plastu. vynález však prirodzene nie jeobmedzený na takého vytvorenie čela.Konštrukčná čelo 1 má všeobecne tvar vpodstate kvádra, ktorého stredná rovina je vpodstate zvislá amá prednú hlavnú geometrickú llcnuplochu a zadnú hlavnú geometrickú Iícnu plochu.Konštrukčná čelo 1 obsahuje homý vodorovný nosník g vymedzujúcí hornú stranu konštrukčného čela, ktorý prebieha...

Čelný komutátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1830

Dátum: 24.10.2004

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 39/00

Značky: komutátor, čelný

Text:

...srelatívne malými rozmermi a pri porovnateľne malých nákladoch priaznivé rozloženie prúdovej hustoty na prechode od vodičových segmentov naV predchádzajúcom uvedené zadanie úlohy je riešené podľa nároku 1 čelným komutátoromúvodom uvedeného druhu s nasledujúcimi znakmi- prstencová čelná plocha výstupku každého jedného uhlíkového segmentu je v kontakte skorešpondujúcou prstencovou kontaktnou plochou priradeného vodičového segmentu-...

Čelný nadstavec podvozka a deformačný prvok na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 283988

Dátum: 28.05.2004

Autori: Erdmann Marc, Heidgen Karsten, Scharf Steffen

MPK: B61G 11/16, B61F 19/00, B61D 15/06...

Značky: nadstavec, podvozka, koľajových, čelný, najmä, prvok, deformačný, vozidlách

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čelného nadstavca podvozka a deformačného prvku na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách, na zachytenie kinetickej energie pri zrážkach, kde pri vyčerpaní zdvihu spojky (10), zlyhaní odtrhovacieho prvku (11) a vychýlení spojky (10) dozadu do spojkovej šachty (12) dôjde k vedeniu zaťaženia cez dva deformačné prvky (1), bočne usporiadané na podvozku (4), pričom deformačné prvky (1) sú pripevnené na podvozok (4) pomocou...

Čelný unášač s automatickým uvolnením z vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260360

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný, uvolnením, automatickým, vřetena

Text:

...vo vretene, na obr. 3 je V bočnom pohľade čelný unášač uvoľnený vymieňacím prostriedkom, obr. 4 je priečny rez čelným unášačom.Čelný unášač 100 s automatickým uvoľnenim z vretena 150 pozostáva zo základného telesa 110 s kužeľovou stopkou 115, 4unášacích hrotov 111 rozmiestnených synietricky okolo strediaceho hrotu 112 uloženého odpružene v základnom telese 110. Na základnom telese 110 je s axiálnou vôlou a uložený axiálne posuvne...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260355

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný

Text:

...guľôčky a vyrovnavacej plochy unášacieho hrotu zviera s osou unášacieho hrotu uhol u 9 m.Riešením čelného unášača podľa vynálezu sa odstraňuje nerovnomerné zaťaženie unášacích hrotov.Na pripojenom výkrese sú príklady prevedenia vynálezu, kde na obr. 1 je čelný unášač v osovom reze a na obr. 2 a obr. 3 sú príklady vytvorenia vyrovnávajücej plochy unášacieho hrotu pre styk s gulôčkami.Čelný unášač 10 pozostáva zo základného telesa 11, známym...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260352

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: unášač, zariadenie, čelný, odkladacie

Text:

...uchytený uiektoirýni zo známych spôsobov. Bubnový zásobník zo má vo svojom teleso 21 vytvorené dutiny 23,napriklad valcové. V každej dutina 23 je otočne uložený rotačný prvok 24, ktorý má na sebe vytvorenú uchytávaciu plochu 25,napríklad kužeľovú, pre záber s povrchom 41 čelného unášača 40. Povrch 41 môže byt vytvorený ako čelný kužeľový povrch 42 pre samosvorné uchytenie v uchytávacej ploche 25 rotačného prvku 24. Pri rotačnoin uvoľnení...

Čelný ramenový nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 663

Dátum: 07.12.1994

Autori: Tomášik Ján, Blaschke Róbert

MPK: B60P 1/54

Značky: čelný, nakladač, ramenový

Text:

...vozidlo z boku, za bremenom.rozteće ramien může byt ovládané hyd raulicky, mechanicky alebo ľuoovoloým iným epoeooomTechnicke ouoe bližšie vyevetlene pomocou výkre~eov, na ktorých obr.1 znazorňuj pohľad zhora na nakladač podľatechnického riešenia eo zväčšenou vzdialenosťou medzi ramenami,potre pre m iipulaciu 5 kontajnerom na úrovni terénu, za voozidlom, obr.i znazorñuje pohľad zhora na nakladač podľa technického rieä La eo zenäenou...

Spôsob upínania predmetov čelným unášačom a čelný unášač na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267758

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 33/00

Značky: upínania, spôsob, spôsobu, čelný, čelným, predmetov, tohoto, uskutočnenie, unášač, unášačom

Text:

...pracovných komôr môže bytuzavretá i nàmyni meozivložkami /piestikmi/ o které sa unàšacieł glass vedené axialne po suvne v teleso 110 opierajú. V priklade podla obr. 3 a obr. 4 je vyrovnavaeia komora 122 tvorená uzavretou dutinou telesa 120. uvedene komory 122, 123 ako i prepojovacie kanály 124resp. prepojovaci otvor 717 sú naplnené tlakovým mědiom napriklad olejom.Blokovanie zariadenie 113 je tvorené uzavieracim vent 1 Lom 111, v priklade...

Čelný rozvod kvapaliny piestového hydrostatického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264197

Dátum: 13.06.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: čelný, hydrostatického, kvapaliny, rozvod, piestového, stroja

Text:

...rozvodu, na obr. 3 pohlad na ventilovú plochu čelného rozvodu, na obr. 4 zväčšený detail D z obr. 1 a na obr. 5 analogic-ký detail ako na obr. 4, ale pri guľovom čelnom rozvode.Axiálny piestový stroj pozostáva z bloku 2, ktorý je uložený na drážkovani hriadela 1 a v ktorom sú na kružnici o roztečnom priemere D vytvorené pracovné valce 21 a v nich sú uložené piesty 3 spriahnuté cez kĺzadlá s výkyvnou doskou. Každý pracovný valec 21 vyúsťuje...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260800

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný

Text:

...200, v ktorom je umiestnený .nožovýjuçngášač 300, ktorý nahrádza sní-matelné veko 201 aklieštinu 202 a je s nimi zamgniteľnný. Nožový mnášač 300má vo svojom telese 301 usporiadaný .axiál.ne posuvne strediaci hrot 302, ktorý je znamym spôsobom odpružený pomocou tanierových pružin 303 zaistených V telesa 301 závit-ovým vekom 304. Teleso 301 nožoveho unášača 300 má-na sebe. vytvorenú zábero v-ú plochu 305, napríklad, závitovú pre...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258656

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: zariadenie, odkladacie, čelný, unášač

Text:

...každej kužeiovej dutiny 114 je v telesa 111 vytvorený valcový otvor 141, v ktorom je posuvne uložený piest 142, ktorý v jednej úvrati zabiera svojou čelnou plochou 146 do ku 4želovej dutiny 114. Va.lcový otvor 141 je prepojený s prívodom 144 tiskového média 143. ñalcový otvor 141, piest 142 a tlakové médium 143 tvoria vysúvacie zariadenie 140 určené pre uvoľnenie čelného unášača 130 z kužeľovej dutiny 114. Medzi telesom 111 a piestom 142 je...