Patenty so značkou «čelná»

Čelná jednotka pre vozidlo s tlmičmi nárazov a ohybným remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14408

Dátum: 05.04.2011

Autor: Leudts Thorsten

MPK: B62D 25/08

Značky: ohybným, nárazov, tlmičmi, vozidlo, remeňom, jednotka, čelná

Text:

...každá doska pokrýva príslušný nosník cez celú výšku a šírku tohto nosníka. To poskytuje nosníkomoptimálnu podperu. Zabraňuje sa tak bodovej deformácii nosníkov kolmo na povrch dosiek šíriacich sa cez oblast definovanú povrchom dosiek v tomto kolmom smere. To znova poskytuje optimálnu absorpciu energie pri zapojení0016 Podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu je dolný držiak nárazníka uložený na čelnej jednotkev preddefinovanej polohe, kde...

Výkonná čelná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 287347

Dátum: 24.06.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23C 5/00

Značky: fréza, čelná, výkonná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, v ktorej rotačnom telese je radiálne umiestnený hrubovací rezný klin (1) na polomere rh a súčasne dokončovací rezný klin (2) s veľkým polomerom hrotu repsilon na polomere telesa rd menšom ako rh, ktorý je súčasne axiálne posunutý o hodnotu dokončovacej hĺbky rezu apd. Výhodou riešenia je možnosť dosiahnuť predpísanú kvalitu obrobeného povrchu pri výrazne vyššom posuve...

Čelná strana motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11628

Dátum: 16.01.2008

Autor: Riviere Caroline

MPK: B60K 11/04, B62D 25/08

Značky: strana, vozidla, čelná, motorového

Text:

...vnútorného priestoru, vymedzeného rámom 27. Kazeta 6 v spodnej časti obsahuje priečny výstupok 28 nosného prvku chladiča 8. 0017 Kazeta 6 tiež obsahuje prostriedky, slúžiace na pripevnenie k chladiču. Tieto prostriedky obsahujú spodné silent bloky 39, upevnené na výstupku 28, do ktorých sa zasadia čapy, umiestnené na chladiči 8. Obsahuje tiež spony (neznázomené) uspôsobené prichytiť a udržať chladič 8 na mieste proti kazete 6 provizórnym...

Držiak svetlometnej jednotky, spôsob jeho výroby a čelná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8048

Dátum: 06.08.2007

Autori: Joly-pottuz Pascal, Becher Harald

MPK: B60Q 1/04, B62D 25/08, B62D 29/04...

Značky: jednotky, držiak, jednotka, čelná, výroby, spôsob, svetlometnej

Text:

...v horizontálnom smere, najmä v smere y,čo umožňuje vstavat držiak svetlometnej jednotky do motorového vozidla aj pri väčších výrobných toleranciách. Tým sú napokon realizované aj nákladovo priaznivé držiaky, pretožesa v dôsledku väčších prípustných výrobných tolerancii zmenší aj zmätkovitosť držiakov.Ďalej je vdôsledku možnosti translačného posúvania úložnej oblasti vprotiklade knapr. rotačnému pohybu úložnej oblasti vzhľadom na držiak...

Pozdĺžny nosník motorového vozidla a čelná jednotka motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11004

Dátum: 22.01.2007

Autori: Joly-pottuz Pascal, Mary Raphaël

MPK: B62D 25/08, B62D 27/06

Značky: čelná, jednotka, nosník, pozdĺžny, motorového, vozidla

Text:

...vozidla možno vyrovnávat príslušné veľkými upevňovacími otvormi, ako napríklad pozdĺžnymi otvormi a/alebo tlexibilným vyhotovením príruby najmenejV ďalšom budú bližšie vysvetlené formy vyhotovenia vynálezu sodkazom na výkresy.Obrázok 1 Schematický pôdorys formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka motorovéhovozidla podľa vynálezu a čelnú jednotku podľa vynálezuObrázok 2 Perspektívne zobrazenie formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka podľa...

Bezvôľová predpätá čelná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242200

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vojtašek Vladimar, Jakubová Antonia

MPK: F16H 1/28

Značky: čelná, predpätá, převodovka, bezvôľová

Text:

...kolies prevodovky. Člen PR umožňuje plynulé nastavenie predpätia prevodu až na max. prípustnú medzu momentovej záťaže výstupu prevodovky.Tým, že vymedzenie vôle je pružné, nedochádza vplyvom nepresnosti výroby ozubenia a uloženia kolies k nespojitému prenosu výkonu - uloženie kolies je vypočítavanê s určitou vôlou v nepredpätom stave. Snímač polohy, ktorý je organickou súčasťou prevodovky, umožňuje plniť jej výkonovú, a zároveň snímaciu...

Ovládateľná mechanická čelná zubová poistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242192

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera František, Kaoka Jaroslav, Kepák František

MPK: F16D 3/18

Značky: mechanická, zubová, čelná, poistná, spojka, ovladatelná

Text:

...spojená s výstupným hriadelom má dve radiálne aretačné dražky tvaru V, do ktorých sú pružinou dotlačované zäpadky aretujúce zapnutú, resp. vypnutú polohu zubovej poistnej spojky.Navrhovaným riešením sa dosiahne automatické zaistenie vypnutej polohy zubovejspojky pri prekročení dovoleného zaťaženia výstupného hriadela. Opätovné zapnutie zubovej spojky je potrebné urobit mechanicky, zásahom obsluhy, čím je vylúčené ďalšie pretažovanie...