Patenty so značkou «celkového»

Spôsob zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vo vodnom minerálnom prípravku obsahujúcom mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo povrchovo reaktívny uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19842

Dátum: 06.12.2010

Autori: Schwarzentruber Patrick, Di Maiuta Nicola

MPK: A01N 35/02, A01N 31/08, A01N 33/08...

Značky: vápenatý, povrchovo, spôsob, celkového, zníženia, dolomit, mletý, bakterií, vyzrážaný, udržiavania, prírodný, přípravků, vodnom, uhličitan, obsahujúcom, životaschopných, počtu, reaktívny, minerálnom

Text:

...tolerantný a/alebo degraduje biocídy uvoľňujúce aldehyd a/alebo biocídy na báze aldehydu, kde tento spôsob zahŕňa kroky (a) pridanie k tomuto vodnému prípravku jedného alebo viacerých biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na báze aldehydu V takommnožstve, že celkové množstvo biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na bázealdehydu, vo vodnom prípravku, je od 250 ppm do 5.000 ppm, vypočítané vzhľadom na vodu V tomto prípravku...

Nové použitie chloridu amónneho na liečbu čiastočného alebo celkového zlyhania pečene a nekrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15789

Dátum: 03.07.2006

Autor: Kiassos Diamantis

MPK: A61P 1/16, A61K 33/02, A61K 9/28...

Značky: amonného, liečbu, nekrózy, použitie, zlyhania, pečené, čiastočného, chloridů, celkového, nové

Text:

...soľ, ktorá sa používa na liečbu hypochloremickej metabolickej alkalózy. Používa sa tiež na diagnostické účely. Podáva sa do koncentračného bodu 15 N a cez izotopickú analýzu amoniaku a urei v moči pacienta smeschopni vyhodnotiť činnosť pečene.0007 V Gréckom patente č. 1003980 výskumník opisuje spôsob, ktorým Nl-l 4 Cl znižuje hladiny bilirubínu u pacientov svážnym poruchami pečene s hepatickou encefalopatiou,ktorá je zapríčinené...

Zařízení pro indikaci celkového úniku chladiva z chladírenských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270720

Dátum: 12.07.1990

Autori: Engst Pavel, Jakoubková Marie, Lauer Oldřich, Horák Milan, Zelinger Zdeněk, Pacák Václav, Holinka Jiří, Papoušková Zlata

MPK: F25B 49/00

Značky: indikaci, zařízení, celkového, výrobků, chladiva, chladírenských, úniku

Text:

...do měřicí komory a odtud uzavřeným okruhem k čidlu. Srovnáním s gravimetrický ocejchovanými permeačními standardy se získa kvantitativní údaj o uníkajícím množ~ ství chladiva.Vzhledem k mimořádně citlivosti laserového optoakustického detektoru umožňuje zařízení podle vynálezu zaregistrovat koncentrace menší než 1 g za rok a navíc je přeladěním laserového zdroje schopna rozlišit jednotlivé typy používaných chladiv. Doba měření trvá pouze...

Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebního materiálu lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267033

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cudlín Pavel, Mejstřík Václav, Kropáček Kamil

MPK: A01N 63/00

Značky: celkového, materiálů, zlepšení, ujímavosti, prostředek, zdravotního, stavu, drevín, lesních, sadebního

Text:

...ochranu kořenů dřevin), perlitu o velikosti částic 0,125-0,500 mm s homogenizovaného mycelia. Vzniká smíchánim suspenzealgínátu s perlitem v poměru 1 1,5 a přidáním 1 dílu mycelía ke 4 dilům prvních dvou složek.ad 4) Protlačenim alginátové pasty sitem s oky o průměru 4 mm do sloupce 5 roztoku chloridu vápenetého vznikají granule, které jsou vystaveny 30 minutověmu působení vápenetých iontů.ad 5) Granule se promývají destilovanou vodou, suší...

Zapojení soupravy generátoru a měřiče celkového harmonického zkreslení nízkofrekvenčního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266776

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krumphanzl Zdeněk

MPK: G01R 23/00

Značky: celkového, zapojení, zkreslení, signálu, nízkofrekvenčního, generátoru, harmonického, měřiče, soupravy

Text:

...je připojen k prvnímu vstupu prvního fázového detektoru ll. Druhý výstup fšzového posouvsče lg 90 ° je připojsn k prvnímu vstupu druhého fázového detsktoru gs s k prvnímu vstupu třetího fázového detektoru lg. Výstup prvního fázověho detektoru ll je připojen k druhému vstupu prvního fázového posouvsče g. výstup druhého tázového detektoru gg je připojen ke druhému vstupu druhého fázového posouvsče 2 s výstup třetího fázověho detektoru lg...

Způsob stanovení celkového obsahu síry ve ftalocyaninech mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263661

Dátum: 11.04.1989

Autori: Drahokoupilová Milada, Caldová Jana, Netušil Zdeněk, Lakomý Jaroslav, Horáčková Stanislava

MPK: G01N 3/16

Značky: ftalocyaninech, síry, celkového, způsob, stanovení, obsahu, mědi

Text:

...vynálezu. spočívá v tom, že se vzorek látky podrobí oxidačni mlnerallzaci spálením ve skleněné baňce Schönigerovou technikou a v upraveném mineralizátu se sira, přitomná jako kyselina sírová, stanoví potenciometrickou titrací odměrným roztokom chloristanu olovnatého na índikačním systému ferro ferrikyanid v soustavě elektrod p 1 atinová~nasycená kalomelová.Metoda je jednoduchá a dává spolehlivá výsledky, Je vhodná pro sledování kvality...

Spôsob rozkladu vzoriek ocelí najmä na stanovenie celkového obsahu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263378

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nutter Alexander

MPK: G01N 33/20

Značky: spôsob, vzoriek, najmä, celkového, obsahu, oceli, rozkladu, hliníka, stanovenie

Text:

...40 hmot., kyseliny dusičnej 65 E hmot. a kyseliny ohlorovodíkovej 36 0 hmot. v pomere 10,250,75 objemových dielov. Nádoba sa uzavrie s víčkom a vloží spolu s upínacím zariadením do sušiarne, vyhriatej na 140 °C. Po 45 minútach sa zariadenie vyberie,rýchlo ochladí pod prúdom vody a rozoberie. Do tlakovej nádoby 2 teflonu sa pridá 50 ml roztoku kyseliny boritej e koncentráciou 4 hmot. Ďalej sa postupuje ako v príklade 1.Do tlakovej nádoby...

Způsob automatické regulace celkového tlaku zředěných plynů v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262966

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: zapojení, automatické, zředěných, lyofilizace, plynů, tohoto, celkového, regulace, provádění, tlaku, procesu, způsobu, způsob

Text:

...vzduchu nebo jiného netečného plynu do sušící komory tak, aby se v této komoře udržoval požadovaný celkový tlak. Nevýhodou tohoto postupu je, že olejové vývěva trvale čerpá vlhké plyny ze sušící komory, což vede k postupnému znehodnocení oleje a k poklesu čerpacího výkonu vývěvy a má nepříznívý vliv i na průběh následujícího useku desorpce.Nedostatky uvedených postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu automatické regulace celkového...

Zařízení pro stanovení celkového organického uhlíku ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253833

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: C02F 1/00, C02F 1/26

Značky: vodě, celkového, stanovení, uhlíku, zařízení, organického

Text:

...větví. větev kapalné fáze sestava ze dvou peristaltíckých čerpadel 1, 3,spojených přes extraktor 3 se sifonem §. Extrakční okruh sestává z extraktoru 1, jehož horní část je spojena s membránovým čerpadlem 1, tlakovou pojistkou § a přes nbsorbér 5 se spodní částí extraktoru 3. Absorpční okruh sestává z absorbéru g, jehož horní část je přes třetí peristaltické čerpadlo 1 propojena se zásobníkem vodného roztoku hydroxídu soduáñbałg ve spodní...

Dvousložková činidlo pro fotometrické stanovení celkového bilirubinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239424

Dátum: 16.04.1987

Autori: Gorgoo Oldoich, Mostecký Jioí Akademik

MPK: G01N 21/27

Značky: dvousložková, činidlo, bilirubinu, fotometrické, celkového, stanovení

Text:

...nebo glukosy, a jejich emłeí v poměru 110 al. 101, a se smčsi, obsahující na 1 mol anorgonickć nebo organické kyseliny, jako například kyseliny chlorovodíkové,sírová, roetoročné, chloriste, citrónová, amidoeulfonovo nebo tenylsultonové nebo naftylsulfonovó, 0,05 a 0,6 kg neionogenního tensidu, jako napríklad othoxylovaného oleylalkoholu, polyoxyetłvlenlaurylotheru nebo p-isooktylfonoazypolyethouethanolu a poptípadč 2 ai 2 500 molů...

Zařízení ke změně celkového objemu forem vany lisovací při výrobé sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235625

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pivoňka Josef, Hůza František

MPK: A01J 25/02

Značky: objemu, výrobe, lisovací, sýrů, forem, změne, celkového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mlékárenský průmysl, zejména výrobu sýrů. Vynález řeší změnu celkového objemu forem, neměnného obsahu používaných v lisovací vaně při výrobě sýrů tak, že zařízení dle vynálezu se vkládá na místo jedné řady forem před jednu nebo více stěn vymezujících prostor kolem forem a je vertikálně stlačitelné deskou do roviny horní hrany forem, přičemž jeho šířka odpovídá šíři bloku forem. Zařízení je vytvořeno z krabice, do které se...

Způsob současného stanovení celkové spotřeby kyslíku, celkového organického uhlíku, případne celkové síry ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233034

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kameníková Irena, Rezl Vlastimil

MPK: G01N 31/08

Značky: celkové, organického, celkového, síry, případně, uhlíku, kyslíku, způsob, spotřeby, současného, vodě, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu je, že se vzorek vody podrobí oxidační pyrolýze za teploty 500 až 1 100 oC v plynné směsi hélia a 1 až 20 % objemových kyslíku, přičemž úbytek kyslíku, oxid uhličitý, příp. i oxid siřičitý, se po oddělení vody separují a stanoví. Způsob je určen k analýze vody pitné, užitkové i odpadní.

Způsob měření celkového elektrického náboje na povrchu suchých rostlinných semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 222003

Dátum: 15.07.1985

Autori: Křížová Luba, Ruml Milan, Staněk Zdeněk

Značky: suchých, náboje, elektrického, rostlinných, měření, celkového, semen, způsob, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření celkového elektrického náboje na povrchu suchých rostlinných semen při triboelektrické předseťové úpravě osiva nebo při náhodných třecích procesech k nimž dochází při manipulaci s osivem, při kterém se semena s nábojem, nashromážděným na povrchu vnesou na měřicí misku naplněnou vodou, přičemž se odvede náboj s povrchu semen pro následnou registraci.

Spôsob zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218743

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hruda Blahoslav

Značky: celkového, ferozliatin, využitia, chromu, výrobe, zvýšenia, spôsob, chromových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zvyšovania využitia chrómu pri výrobe silikochrómu a zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin. Spôsob zvýšenia celkového využitia chrómu pri výrobe chrómových ferozliatin najmä pri výrobe silikochrómu a rafinovaných ferochrómov, keď sa zvyšuje obsah chrómu v silikochróme pri jeho výrobe dvojstupňovým spôsobom a zvýšený obsah uhlíka sa znižuje rafináciou troskou z výroby rafinovaných ferochrómov...

Zapojení obvodů pro měření celkového množství proteklé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218299

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čekal Stanislav, Vidiečan Jiří, Tůma Pavel

Značky: měření, proteklé, zapojení, celkového, obvodů, kapaliny, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření a znázornění celkového množství kapaliny, jež proteče mechanickoelektrickým snímačem za předem stanovený časový interval. Vynález řeší měření celkového množství proteklé kapaliny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrický signál z tenzometrického snímače, úměrný okamžité hodnotě množství protékající kapaliny, je převeden do číslicového tvaru. Následnou integrací jednotlivých číslicových hodnot je získána...

Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225086

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kytýř Zdeněk

Značky: měření, obtížně, celkového, prostoru, sonda, tlaku, přístupném

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru, sestávající z čidla s trubkovým dříkem, vloženým do trubkového držáku, které jsou vzájemně spojeny šroubovým spojením, jehož součástí je jemný závit na konci trubkového držáku a na něm uložená převlečná matice, mezi níž a vnější povrch trubkového dříku čidla a kuželové sedlo konce trubkového držáku je vložen a převlečnou maticí pevně sevřen kovový kroužek, vyznačující se tím, že na...

Způsob regulace celkového protažení na vícestolicové válcovací trati a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229637

Dátum: 01.11.1984

Autori: Möltner Hermann, Kocks Technik Gmbh Und Düsseldorf (nsr), Siebenborn Wolfgang

MPK: B21B 37/12, B21B 37/14

Značky: způsobu, válcovací, zařízení, tohoto, protažení, provádění, celkového, tratí, vícestolicové, způsob, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regulace celkového protažení vícestolicové válcovací trati a zařízení k provádění tohoto způsobu a řeší úkol přesného dodržování síly stěny trubky při jejím zeslabování protahováním. Podstata způsobu regulace celkového protažení na vícestolicové válcovací trati pro zeslabování trubek protahováním v závislosti na vstupní tloušťce a požadované výstupní tloušťce stěny trubky a na vstupním a výstupním průměru trubky pro...