Patenty so značkou «časový»

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4991

Dátum: 05.02.2008

Autor: Krajňák Ján

MPK: H01H 43/00

Značky: časový, spínač

Text:

...žltej LED Y v trvaní malého okamihu (1 s), ktorý určuje sériové zapojenie R 5, D 3, C 5. Kondenzátor C 5 sa rýchlo nabije, vývod 6 I 02 dosiahne 2/3 Un a tým sa uvedie vývod 3 I 02 do úrovne L. Počas tohto krátkeho časového intervalu sa nabije odrušovací kondenzátor C 6 cez R 5,čím vývod 2 I 01 dosiahne jednoznačnú úroveň H.Týmto je vyriešený nedeñnovaný stav v momente zapnutia sieťového napätia. Kontrolný obvod tvorený I 02 plní aj...

Časový obvod s oneskoreným vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 456

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bučko Vladimír

MPK: G05F 1/10

Značky: obvod, vypínaním, časový, oneskoreným

Text:

...spínať indukćnú xaťaž. Sériova postupnosť prvkov spotrebič, relé a diak w môže byť variabilna, čo umožňuje voľbou vhodnej postupnosti prispôsobiť sa zapojeniu existujúcej elektroinštalácie, napriklad schodišťoveho automatu. Ďalšie využitie tohto časového obvodu je u časových relé s oneskoreným odpadom. pri zabezpečení oneskoreneho vypínania ventilatorov NE a bytových jadier. Medzi hlavne výhody využitia tohto obvodu patria predovšetkým...

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264872

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jelínek Zdeněk, Lochman Zdeněk

MPK: H01H 43/00

Značky: spínač, časový

Text:

...spínání krátkých spínacích cyklú užitím prvků. které časový spínač stejně musí obsahovat, přičemž pro stejný efekt není již nutné užít speciálních a nedostupných mžikových spínačů nebo případně dalších přídavných spínacích prvků řízených další elektronikou, což dále komplikuje zapojení a neúměrně zvyšuje cenu. Časový spínač odstraňuje uvedené problémy při zachování jednoduchosti zapojení.zapojení podle vynálezu znázorňuje obrázek.jem 53...

Elektronický časový rozněcovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261229

Dátum: 12.01.1989

Autori: Heinemeyer Friedrich, Floiran Johann, Uden Edward, Rön Peter, Steiner Ulrich

MPK: F42C 11/00

Značky: rozněcovač, elektronický, časový

Text:

...přivede neznázorněnou výbušninu, která jí obklopuje, k výbuchu.Ve znázotněném příkladě provedení je deskový díl lg spojen s nosnou destičkou lg dvěma protáhlými stojinami glg, glp, takže tvoří s nosnou destičkou lg jediný díl. Po stojinách gla, glp vedou vodivé dráhy, které spojují pájeoí místa lgg, lgb připojovacího pole ll s integrovaným obvcdem gg. Stojiny glg, glg obklopují vybrání g 3, ve kterém je uložen kondenzátor lg. Alternativně je...

Převodník tlakového pulsu na časový interval

Načítavanie...

Číslo patentu: 255584

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05D 16/20

Značky: pulsu, tlakového, převodník, časový, interval

Text:

...dekodérem 4 a generátprem 5. Přitomvýstup tlakového čidla l je spojen se vstupom vstupního255 584 převodníku g, první vstup paměti Q je spojen s výstupom vstupního převodníku g, druhý vstup paměti Q je spojen s výstupem generátoru § a výstup paměti Q jespojen sevstupem dekodéru 5, jehož výstup je spojense vstupem genepátoru §.V číslioovém provedení může být vstupní převodnik g tvořen například analogovč digitálním převodní 7 kom nebo měničem...

Elektronický časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251753

Dátum: 13.08.1987

Autori: Salavec Lajos, Avar Zoltán

MPK: H03K 17/28

Značky: spínač, elektronický, časový

Text:

...zesilovač a v kolektorovém obvodě probíhající porovnávání zajlltují dobrou tepelnou stabilitu.V neposlední řadě je třeba poznamenat, že po proběhnutí doby zpoždění poklesne budící proud relé zcela náhle, takže toleranční rozsah budícího proudu nemá vliv na dobu funkce relé.Časový spínač podle vynálezu vykazuje všechny uvedené výhodné vlastnosti, přičemž se vzhledem ke své vysoké výkonnosti vyznačuje velmi jednoduchým konstrukčním...

Zapojení pro rovnocenný časový přenos informací skupině stykových interfejsových modulů zobrazovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251045

Dátum: 11.06.1987

Autori: Popov Petr, Bečka Karel

MPK: G06F 3/14

Značky: interfejsových, rovnocenný, stykových, prenos, zapojení, modulu, jednotek, informaci, zobrazovacích, skupině, časový

Text:

...s fázovecím vstupem E následujícího stykového interfejsového modulu.Každý stýkový interfejsový modul SM 1 až SMn eestává z časovecího generátoru gg, jehož první vstup 33 spojÉHs fázovacím vstupom E a jehož první výstup je spojen s fázovacím výstupem EQ stykového interfejsového modulu §M. Druhý vstup časového generátoru gg je spojen s výstupem taktovacího generátoru Q a jeho druhý výstup je spojen se vstupem připojovacího obvodu 29. Výstup...

Časový pneumatický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243000

Dátum: 15.04.1987

Autor: Eillík Milan

MPK: F16K 31/122

Značky: spínač, pneumatický, časový

Text:

...posuvně uložsn diferenciální pístg a tento vnitřní prostor je vytvořen ze dvou spojených dutín o vzájemné rozdílném průměru.Z nich širší dutinou je tvořeno vedení hlavy diferenciálního pístu 3 a užší dutinou je tvořeno vedení dříku É diferenciálního pístu 3. Diferenciální píst 3 je ve své podélné oseČinná plocha hlavy diferenciálního pístu 3 je opatřena sedlem lg, proti kterému je v tělese l spínače uloženo těsnění 1. Mezi spodní plochou gł...

Časový elektrický regulátor vnútornej teploty vykurovaných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248116

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pacalaj Lubomír, Mardetta Vladimír

MPK: G05D 23/19

Značky: vykurovaných, objektov, elektricky, vnútornej, časový, teploty, regulátor

Text:

...prepínač 2 a týždenný vypínač 3, ku ktoremu sú cez relé 7 pripojené termostaty 5 a B, ktoré cez relé tl a stykače 9 a 10 ovládajú regulačný ventil 4, ktorý reguluje vykurovacie médium.Dvojsadzbovým prepínačom 2 volíme dobu trvania prevádzkového teplotnéhvo režimu .a dobu trvania úsporného teplotného režimu počas 24 hodín - denná regulácia. Týždenným vypínačom 3 volíme dobu trvania úsporného teplotného režimu počas soboty a nedele -...

Časový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 230168

Dátum: 15.09.1986

Autor: Feber Stanislav

MPK: H03K 5/22

Značky: časový, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Časový člen, vyznačený tím, že vstup (x) časového členu je spojen se vstupem (a1) časové paměti (A) a s prvním vstupem (b1) spínače (B), první výstup (a2) časové paměti (A) je spojen s druhým vstupem (b2) spínače (B), přičemž druhý výstup (a3) časové paměti (A) je výstupem (X) časového členu.

Zapojenie prevodníka uhla natočenia hriadeľa selsynu na časový interval

Načítavanie...

Číslo patentu: 219570

Dátum: 30.09.1985

Autor: Kéry Miroslav

Značky: prevodníka, časový, interval, selsynu, hriadeľa, zapojenie, natočenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevodníka uhla natočenia hriadeľa selsynu na časový interval, s riadeným oscilátorom, pri ktorom sa rieši podstatné skrátenie času potrebného na vzorkovanie výstupných napätí selsynu. Podstatou vynálezu je, že sínusový výstup (SIN) prispôsobovacieho obvodu (2) selsynu (1) je cez prvý kombinovaný spínač (8) pripojený na vstup prvého integrátora (4), kosínusový výstup (COS) je cez druhý kombinovaný spínač (10) pripojený na vstup...

Časový přepínač s řízeným přenosem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222203

Dátum: 15.09.1985

Autor: Le Roy Guy

Značky: přenosem, řízeným, časový, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Časový přepínač s řízeným přenosem, připojený na dva časové multiplexy s časovým dělením, pro rozvádění informací podaných na vstupním časovém multiplexu na výstupní časový multiplex, přičemž je vždy k jednomu výstupnímu kanálu přiřazen jeden vstupní kanál a multiplexy mají proměnnou fázi rastru, avšak jejich kanály jsou ve fázi, kanály mají stejné trvání a jsou synchronní, rastry mají stejnou periodu, nebo periody velmi blízké, vyznačující se...

Převodník paralelního číslicového údaje na sérii impulsů a na časový interval

Načítavanie...

Číslo patentu: 221854

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jan Jiři

Značky: časový, převodník, údaje, paralelního, číslicového, sérií, impulsů, interval

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník sloužící k převodu paralelního číslicového údaje na sérii impulsů a na časový interval sestává z vratného čítače, klopného obvodu R-S a kombinačního obvodu, popřípadě zpožďovacího článku. Výstup přenosu dolů vratného čítače je připojen na vstup R klopného obvodu, přičemž přímý nebo negovaný výstup klopného obvodu je spojen s druhým vstupem kombinačního obvodu, jehož prvý vstup je určen pro vnější hodinový puls a prvý výstup...

Přídavný mechanický časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221760

Dátum: 15.05.1985

Autori: Malina Josef, Krňák Jiří

Značky: mechanicky, přídavný, časový, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného mechanického časového spínače, jehož časové sepnutí je odvozeno od elektrického motorku používaného k pohonu rožně v elektrickém grilu. Účelem vynálezu je umožnit podle časového rozsahu libovolné časové nastavení jednotlivých kuchařských úkonů při grilování, pečení nebo všude tam, kde je vhodné předem časově omezit zamýšlenou operaci. Dosáhne se toho tím, že na výstupní hřídel hřídelky elektromotorku 20 je upevněn...

Zařízení pro automatický a časový odběr plynných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226296

Dátum: 15.04.1985

Autori: Liska Dušan, Rousková Milada

Značky: automatický, časový, plynných, zařízení, vzorků, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, pro automatický a časovaný odběr plynných vzorků vyznačující se tím, že na ochranném a stavitelném obalu (13) s evakuovanou vzorkovnicí (14) je umístěno víko (11), na kterém je upevněn zdroj (21) s uzavřeným prostorem (10), ve kterém je umístěn zdroj (21) elektrického napětí se stabilizátorem, časovací čtyřstupňový multivibrátor (4), dělič (9) pro nastavení času, a ve stěnách nevýbušného závěru (26) jsou umístěny optoelektrický...

Elektronický časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216706

Dátum: 01.10.1984

Autor: Raška Stanislav

Značky: časový, elektronický, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického časového spínače pro časové spínání v rozsahu vteřin až desítek minut určeného pro automatické stroje, zejména pak pro výrobky spotřební elektroniky. Je složen z beztransformátorového nízkovýkonového zdroje, operačního zesilovače, pulzního zařízení výkonového spínače (budiče) a časového obvodu původního zapojení. Vyniká vysokou spolehlivostí, přesností, nízkou pořizovací cenou, malými rozměry, odolností proti...