Patenty so značkou «časově»

Zariadenie na určovanie informácii pre časové zarovnanie dvojice informačných signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11494

Dátum: 21.09.2007

Autori: Keyhl Michael, Bitto Roland, Schmidmer Christian

MPK: H04N 17/00, G10L 19/00

Značky: signálov, zariadenie, časově, informácií, dvojice, informačných, zarovnanie, určovanie

Text:

...sú signály často skreslené prenosoma zdrojovým kódovaním. Početné použitia napr. meracej techniky si vyžadujú porovnávanie prenášaného signálu sdeg(t) s neskresleným signálom smú). Toto porovnávanie, ako je to popísané vyššie, si však vyžaduje správne časové priradenie jednotlivých úsekov signálu z neskresleného signálu s,g(t) a skresleného signálu sdeg(t. Pri malých skresleniach a pomerne jednoducho štruktúrovanom toku informácie, ako je...

Zariadenie na časové pripojenie USB prístrojov k počítaču spúšťané mincou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4778

Dátum: 06.07.2007

Autor: Balát Roman

MPK: G07F 5/00

Značky: mincou, prístrojov, zariadenie, pripojenie, spúšťané, počítačů, časově

Text:

...vhodenia ďalšej mince. Údaje na počítači sa nestratia, tento len nereaguje na povely klávesnice a myši. Zariadenie je doplnené o vypínač napájacieho napätia pre prípad manuálneho prerušenia počítania času. Zariadenie je možné používat len na jeden typ mince, pričom vstupný otvor obmedzuje možnost vložit väčšiu mincu a mikrospínač umiestnený na dráhe pre mincu od vrchu obmedzuje použiť menšiu mincu, (nedočiahne na mikrospínač zatlačiť)....

Reverzibilné časové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 285723

Dátum: 11.06.2007

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H01H 47/00, H05B 39/00

Značky: relé, reverzibilné, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené hlavne na spínanie schodišťového osvetlenia, môže sa však použiť aj na spínanie iných elektrických obvodov. Reverzibilné časové relé pozostáva zo svorky (1) spojenej s výstupným kontaktom prepínača (PR1), katódou diódy (D2), anódou diódy (D3), ktorej katóda je spojená s katódou diódy (D4), kladným vývodom kondenzátora (C6), vývodom spínacích kontaktov relé (RE1) a s cievkou relé (RE2), ktorá je druhým vývodom spojená s...

Zapojení filtru prvého řádu s časově proměnlivým filtračním faktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268411

Dátum: 14.03.1990

Autor: Tůma Jiří

MPK: H03H 7/12

Značky: faktorem, řadů, filtračním, časově, zapojení, proměnlivým, prvého, filtru

Text:

...faktoru,dále je tvořeno druhým zadávacín blokem 4 ustálené hodnoty filtračního faktoru, jehožprvý výstup je zaveden jako prvý vstup do prvého eoučtového bloku § a druhý výstup jako dělenec na prvý vstup podílového bloku Q, dále je tvořeno třetím zadávecín blokemłi prvé hodnoty výstupního signálu filtru, výstup třetího zadávacího bloku ji je zaveden na prvý vstup druhé zpožőovací paměti łg výstupního signálu filtru, přičemž výstup...

Zapojení číslicové fázově synchronizované časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268119

Dátum: 14.03.1990

Autori: Martínek Petr, Urban Luděk

MPK: H04L 7/02

Značky: zapojení, základný, číslicové, časově, fázové, synchronizované

Text:

...stacionárním stavu, to znamení jestlíže přljímaný datový signál, příchàzející ze vstupní svorky 921 celého zapojení, má trvalou polarjtu nula nebo jedna, není buzen první vstup § 21 korekčního obvodu Q a jeho první výstup § 12 a druhý výstup § 53 jsou též v neaktívním stavu. Obousměrný čítač § modulo n setrvává v dosaženěm stavu. Volnoběžný čítač 5 modulo n generuje na svém výstupu 113 cyklícky stavy 0 až /n-1/. Tyto stavy jsou přímo vedeny...

Způsob časově odstupňovaného vybavování elektronických časovaných rozněcovačů a elektronická roznětová síť k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266565

Dátum: 12.01.1990

Autori: Florian Johann, Röh Peter, Störrle Hansmartin, Heinemeyer Friedrich

MPK: F42C 11/06

Značky: síť, způsob, elektronická, roznětová, provádění, elektronických, vybavování, rozněcovačů, odstupňovaného, časově, časovaných

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že řídící zařízení každého rozněcovače obsahuje první čítač, jehož čítací vstup je spojen s přívodem sledu impulsů k odpálení, první výstup pro první předem stanovený stav prvního čítače je spojen s řídicím vstupem prvního spínače, který má druhý vstup spojený s prvním zdrojem prvního toku signálu a výstup spojený se vstupem integrátoru,a druhý výstup pro druhý předem stanovený stav čítače je spojen s řídicím...

Zapojení časové základny, zejména pro kontrolní, měřicí a signalizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265367

Dátum: 13.10.1989

Autori: Janda Jaroslav, Hudeček František

MPK: G05B 24/02

Značky: měřicí, zařízení, zejména, kontrolní, signalizační, základný, časově, zapojení

Text:

...přeběhu, spojeného svým čítaoím vstupm s výstupm zdroje přesného stabilizovaneho kmitočtu a s čítacím vstupom čítače šířky obrazoe a svým sběrnicovým výstupom s druhým sběrnieovým vstupekomparátoru horízontální polohy obrazca, který je dále spojen svým prvním sběrnícovým vstupom se sběrnícovým výstupom druhého číslicového spínače a svým výstupe s řídioím vstupom druhého klopného obvodu a s čítacím vstupem ćítače počtu řádků, spojeného svým...

Plochý vodič pro vedení proudu v časově proměnném magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264531

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H01B 7/00

Značky: časově, proměnném, plochy, proudu, vodič, magnetickém, vedení

Text:

...spojených. Podstatu vynálezu tvoří uložení drátků na izolační pâsek, přičemž navzájem rovnoběžné drátky jsou na izolačním pásku uložený v jedné vrstvě z obou stran izolačního pásku šikmo k jeho podélné ose. Délka plochého vodiče je tvořena celistvým násobkem úseku, ve kterém drátky vytvoří jeden závit kolem izolačního pásku. Počet drátků ovlivňuje proudovou hustotu ve vodiči.Použitím plochého vodiče podle vynálezu se odstraní nežádouci vliv...

Způsob přípravy časově dlouhých zkoušek dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262944

Dátum: 11.04.1989

Autor: Balda Miroslav

MPK: G01M 5/00

Značky: způsob, přípravy, zkoušek, časově, dlouhých, dynamických, systému

Text:

...odezev, jimiž předchozí úsek končil a na konec iterovaného úseku se pripojí dalších alespoň gg period, v nichž v prvních E periodách jsou odezvy převzaté z následujícího úseku. Zbylýchf period se doplní odezvami volenými tak,aby vzniklé časové řady neobsahovaly na hranicích výrazné diskontinuity. K takto definované vektorové odezvě Í,považovanév iteračním režimu za cyklickou,se stanoví cyklické vektorové buzení Ž podle obecně známého...

Zapojení pro odpínání zátěže v sítích vn a vvn v závislosti na velikosti časové derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262729

Dátum: 14.03.1989

Autori: Procházka Karel, Mejta František

MPK: H02J 3/14

Značky: sítích, kmitočtu, odpínání, derivace, zapojení, časově, zátěže, velikostí, závislosti

Text:

...připojen na vstup prvního negátoru Z s na druhý vstup gg prvního obvodu § logíckého součinu, jehož výstup je připojsn ne první vstup Q druhého číteče Q, výstup prvního negátoru Z je přípojen na druhý vstup gg druhého obvodu g logickáho eoučinu, jehož výstup je přípojen na první vstup lg třetíhočítače lg, jehož perelslní výstup je připojen na druhý paralelní. 262 729 vstup ll prvního přepínače ll, jehož paralelní výstup je připojen ne první...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Běluša Jindřich, Krejčí Ivan

MPK: G01N 24/08, G06K 9/20

Značky: jaderné, základný, zobrazení, zapojení, časově, signálu, magnetické, rezonance, digitální

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Zařízení pro časově výhodné přesné zastavování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261929

Dátum: 10.02.1989

Autori: Makeš Jiří, Skočovský Ludvík, Velešík Milan

MPK: B23Q 15/20, G05D 3/12

Značky: zastavování, zařízení, časově, mechanismu, výhodné, přesné

Text:

...členem a signál 2 polohového spínače pro brzdění je V tomto řízeném časovém členu zpožděn o hodnotu odvozenouod konkrétní rychlosti nastavené na voliči rychlosti. Tyto hodnoty zpoždění jsou pro všechny stupně rychlosti uloženy v paměti V . .Na obr. l je schematicky znázorněno zařízení pro časově výhodné přesné.zastavování mechanismu podle vynálezu.201 929 Steónosměrný motor g poháněného mechanismu l je napájen z mě niče s otáčkovým...

Zapojení pro řízení časově multiplexované sběrnice harvardského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260886

Dátum: 12.01.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: G06F 9/06, G06F 13/00, G06F 13/36...

Značky: řízení, harvardského, multiplexované, časově, zapojení, sběrnice

Text:

...všechny významné informace mikropočítače, to je adresy, data z paměti programu, z paměti dat a vstupního/výstuprlího zařízení při jeho jednoduchém provedení.Příklad zapojení je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje jeho blokove uspořádání, obr. 2 časový průhěh signálů.Mikropočítač 100 je skupinou vstupů 1 a výstupu 010 připojen k zesilovači 200, kterýje prostřednictvím adresové/datové sběrnice 250 připojen k...

Zapojení pro časové řízení zisku přijímače echosignálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261306

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marek Jan, Urbanec Jiří

MPK: A61B 6/00, A61B 6/03

Značky: prijímače, řízení, zisku, echosignálu, časově, zapojení

Text:

...známa řešení mají před vysokofrekvenční zesilovač s logaritmickou převodní charakteristikou předřazen ještě jeden stupeň, jehož zeaílení se řídí časové proměnným napětím obvykle změnou pracovního bodu, v důsledku čehož dochází ke zkreslení vstupníhosignálu, nebo ke zhoršení šumových vlastností příjímače. Navíc je uvedený způsob poměrněUvedené nedostatky odstraňuje zapojení pro časové řízení zisku příjímače echosignálu,které je...

Zapojení pro časově řízené přidělení jedné výstupní periferie jednomu procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259666

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zít Luboš

MPK: H03K 17/28

Značky: časově, výstupní, řízené, procesoru, zapojení, přidělení, jednomu, periferie, jedné

Text:

...po předem stanovenou dobu, závislou na organizaci práce na obou pracoviětích. Zsžádá-li během přidělení výstupníc 3 perífsric jednomu procesoru o její přídělení í procesor druhý. je jeho žádost blokováns nenaplněním čítsče a v určítám čssovém odstupu po skončoní práce prvního procesoru, daném dobou naplnění čítsčc, je žádost druhého procesoru přijato,to znamená, že nsplnění čítače umožní přoklopít JK klopnýobvod do stavu příděludícího...

Zapojení programovatelného generátoru nelineární časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246355

Dátum: 01.08.1988

Autor: Krejsa Otakar

MPK: H03B 19/00

Značky: zapojení, nelineární, časově, generátoru, programovatelného, základný

Text:

...logiky.âl vpřed - zpět čítače převodníku Ě, na druhý vstup logiky 31 vpřed - zpět čítače převodniku Ě je připojen druhý výstup paměti frekvençí lg typu ROM. Třetí výstup paměti frek 246 355vencí 1 ä typu ROM je přípojen na nastavovací vstupy bínárního čítače E 3 čítače převodníku 3. Sběrnícový výstup bínárního čítače 33 je přípojen na vstup dígítálně analogového převodníku Š,jehož analogovým výstupem je nelíneární časová základna.Podle obr. 2,...

Zapojení časové základny osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245244

Dátum: 01.07.1988

Autor: Székely Eva

MPK: H03K 4/08

Značky: základný, zapojení, osciloskopu, časově

Text:

...je zdrojem pilovitého napětí.Vyšší-účinek zapojení podle vynálezu proti dosavadním známým zapojením je spatřován v možnosti sloučení obou typů základen,Zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojenému schematu.K prvnímu vstupu hradla 1 je připojen zdroj synchronízačních impulsů 5 a k jeho výstupu je připojen generátor g pilovitého napětí, který je jedním výstupem připojen k bistabilnímu klopnémuj obvodu Q a druhý...

Zařízení pro časové sledování sériových laboratorních pokusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243964

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kaláb Jioí, Martinec Alexadd

MPK: A61L 15/04, A61L 17/00, A61J 3/00...

Značky: zařízení, pokusů, sériových, laboratorních, časově, sledování

Text:

...12 m 25 2 kyseliny mravenčí doplněno destilovanou vodou na 1000 ml , V thermostatu při 37 O C , zatížen 52 O g se přetrhlo za 34 hodin 45 minut . Dekadickő značení vlákna bylo 3 A .Vlákno chromovaného cutfutu typu Chronic , tj . se zpožiěnouvstřebatelností , o obsahu chromu 0,35 L , přepočteno na kysličník chromitý , V podmínkách uvedených v oŕíkladu 1 se přetrhlo za 70 hodin L Dekadické značení vlákna bylo 3 A .Vlákno 1 X chronovaného...

Zapojení obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244356

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šindel Jaroslav, Kropáeek Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: generování, synchronizačního, stabilního, časově, impulzů, zapojení, obvodů

Text:

...obvykle byla závislá na amplitudě vlny R, která kolísá vlivêm dýchání.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu z komplexu QRS elektrokardiogramu podle vynálezuĺjehož podstatou je, že komplex QRS elektrokardiogramu je přiveden na vstupní svorku připojenou přes horní própust tvořenou odporem a kondenzátorem na kladný vstup komparačního obvodu a zároveň na vstup...

Zapojení časové základny rastrového displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257662

Dátum: 16.05.1988

Autori: Smutný Eduard, Mercl Jan

MPK: H04N 5/06

Značky: časově, zapojení, základný, rastrového, displeje

Text:

...na přiloženém výkresu v blokovém schématu.tačem 31, druhým čitačem 1 g a třetím čitačem 12, z druhého obvodu g typu e 253 s prvním čitačem g 1, druhým čitačem g 2 a třetím čitačem gg, z hromadné první vstupní svorky 2 pro přĺVod řídících signálů označovaných AQ, A 1,RDwR a CS, z druhévstupní svorky 1 pro přívod úrovně 1, z třetí vstupní svorky 2 pro přívod hodinového signálu, ž hromadné obousměrné první svýstupní svorky Q a hromadné...

Obvod pro časové třídění impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245951

Dátum: 01.03.1988

Autori: Gorevoj Boris Iljie, Wetzel Wilhelm, Špak Leonid Semenovie, Drozdinskij Valerij Mojsejevie

MPK: H03K 19/00

Značky: časově, třídění, impulsů, obvod

Text:

...gg druhého klopného obvodu § 93 .je přes druhý logický člen § 53 připojen na první vstup třetího logického členu § 63,,jehož druhý vstup je připojen k výstupu g prvního klopného obavodu IQ a prvnímu můstkovacímu bodu g. Výstup třetího logického členu pq Je připojen k druhému můstkovacímu bodu g. Třetí mustkovscí bod g Je připojen k druhému vstupu p třetího klopného obvodu § 91. Jeho první, třetí a čtvrtý vstup Q, Q, p Jsou připoJeny ke...

Způsob výroby tablet s časově řízenou liberací obsahující nestálou a/nebo dráždivou fyziologicky aktivní složku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255081

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lukáč Juraj, Pospíšil Arnošt, Pavlovská Eliška, Werner Jiří

MPK: A61K 9/22

Značky: řízenou, liberací, fyziologicky, časově, dráždivou, výroby, nestálou, aktivní, způsob, tablet, složku, obsahující

Text:

...uvolňováním železnatých iontů ze síranu železnatého vysušeného, složeného z mikrokrystalických částic v rozmezí 25-75 Amn pro jednotlivé volné krystaly nebo slepenoe těchto krystalů v rozmezí 50-250 m. Krystalické častice vysušeného síranu železnatého uvedeného rozmezi, zaručují dobrou sypnost a lisovatelnost po přídavku pomocných látek.Regulace uvolñování železnatých iontů je zajištěna pomocí vysokomolekulárních látek např. kopolymerů...

Zařízení pro automatické spouštění spalovacích turbín vybavených regeneračními výměníky tepla s časově proměnným průběhem spouštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245126

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kosáry Judit, Huszti Zsuzsa, Mátyus Péter

MPK: F02C 9/28

Značky: spouštění, turbin, tepla, průběhem, zařízení, časově, proměnným, vybavených, spalovacích, automatické, výměníky, regeneračními

Text:

...na operační úseky ~ kroky, během kterých se paralelné ovláda řada elektrospotřebičů, podle vynalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nejměně jedno čídlo teploty, umístěné v přívodu spalin, je přes vyhodnocovací člen, komparační člen a elektronickou jednotku podpregramu zvyšovaní otáček zapojeno na elektropolíon regulatoru otáček, přičemž na elektronickou jednotku podprogramíí zvyšovaní otačelk je zapojen rovněž elektrotechnický blok...

Zapojenie na časové oneskorenie impulzu s nezávislým oneskorením jeho čela a tylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242515

Dátum: 15.11.1987

Autor: Runa Alfréd

MPK: H03K 3/027

Značky: zapojenie, čela, nezávislým, oneskorenie, oneskorením, časově, impulzů

Text:

...impulzu.Zapojenie pozostáva z operačného zosilňovača 1, ktorý je zapojený ako komparátor a kde na jeho invertujúci vstup je zapojený kladný pól časovacieho kondenzátora 2 a katóda obmedzovacej Zenerovej diódy 3, ktorej anoda je pripojená na nulový potenciál.Ďalej na invertujúci vstup operačného zosilňovače 1 sú zapojené dve vetvy V 1, V 2,z ktorých jedna vetva V 1 je vytvorená sériovým spojením nabíjacieho potenciometra 4, zapojeného ako...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Petril Lo Richard John, Ševeík Arnošt, Koudelka Karel, Pavlíeek Karel, Dzierža Emil

MPK: G01N 3/60, C21B 7/00

Značky: jedné, vysoké, tavby, měření, produktů, alepoň, způsob, změny, časově, intenzity, tekutých, složky

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....

Zapojení pro detekci převýšení a poklesu střídavého signálu s časově závislou hysterezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252425

Dátum: 17.09.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: G01R 19/00, G01R 19/155, G01R 17/02...

Značky: signálu, převýšení, zapojení, střídavého, detekci, závislou, hysterézí, poklesu, časově

Text:

...vstup gg součtového členupg, přičemž výstup 13 druhého kompsrátoru 1 Je připojen na vstup 1 dru 252425ného nonostebilníno obvodu 1 s následným spouätěním, jeho invertovsný výstup 1 g jo přes druhý zpětnovszobní odpor 111 připojen na invortující vstup jg druhého komporátoru 1,přičemž neínvertovaný výstup 11 druhého monostsbilního obvodu 1 s následným spouětěním tvoŕídruhý výstup zapojení o současně je připojen na druhý vstup na ooučtového...

Zapojení řadiče časové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bastl Vladimír, Skopalík Jioí

MPK: H03K 19/20

Značky: časově, jednotky, řadiče, zapojení

Text:

...932 sekvensního 1 o 31 cm» obvodu 9, na třetí vstupsekvenčního logíckeho obvodu je příveden signál h,první výstupsekvenčuíholuíckćho obvodu 93 je spojsn s nulovsoím vstupom 913 adresoveho čítsčes druhý výstup 93, sekvenčního logíckeho obvodu je spojen s prvním vstu~,pel JJJ, třetího Aloglckąćho Elenu 11 ktorý realizuje funkcí logíckého součínu a s prvnímvstupom mum» logíckáho členu L 3, ktorý realizuje funkcí logického součtu, první...

Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240588

Dátum: 15.08.1987

Autor: Chazanov Jurij Lvovie

MPK: H03K 4/06

Značky: konstanty, řízené, zapojení, elektronický, časově, integrátoru

Text:

...lze dosáhnout rozsah přelaďování několik dekäd. Dalším vyšším účinkem je možnost elektrického oddělení ovládacího a ovlädaného obvodu pomocí optickoelektrického členu.Na připojeném výkresu jsou znázorněny dva příklady zapojení podle vynalezu, kdena obr. 1 nkáąorrťno za ojení se zesilova - I. IQ ~ rcem v ko iguracrw ntegĺf tp u ajjla obr. 2 je znazorneno zapojení dvou zesI ovačů V1, na kterou je přiváděno ovládací napětí,připojenou na vstup...

Zapojení pro řízení buzení a časové posloupnosti ovládacích signálů, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244873

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benkó Pál, Messmer András, Hajós György, Peyronel Jean-francois

MPK: G05D 3/00, G05B 23/02

Značky: důlních, časově, jednotky, posloupností, řízení, signálu, zejména, zapojení, ovládacích, automatik, buzení, řídící

Text:

...prvním vstupem 4.1 druhého zesllovací 3ho ćlenu A a s druhým vstupem 3.2 prvního zesilovacího členu 3. Výstup prvního zesilova 3. cího členu Q je spojen jednak s výstupem 9.2 druhého vazebního členu g, s výstupem 4.3 druhého zesilovacího členu A a s prvním výstupem 17.6 řídlcího členu łl, jednak s výstupem 7.2 vstupního ćlenu 1, 5 druhým vstupem 10.2 prvního napájecího členu łg, s prvním výstupom13.6 dělicího ćlenu lg, s prvním výstuem 15.2...

Časové sledovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243829

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sobota Miroslav, Dymeš Lubor, Vylít Jaroslav

MPK: G01P 1/08, B60K 35/00

Značky: sledovací, zařízení, časově

Text:

...je přestavitelný pomocí ovládacího držáku, knoflíku nebo i uchopením na jeho vnějším či vnitřním povrchu.Lehkost otáčení je možno nastavit vzájemným utažením nebo například třecí brzdičkou. Rozdělení stupnic je rovnoměrné na určený počet dílkůz nichž nejvýhodnější počet je 60,avšak může být 1 30 nebo i jiná předem zvolená hodnota.Stoupající stupnice na pevném kotouči může být ve smyslu chodu hodinových ručiček i proti jeho smyslu. Podstatné...

Zapojení synchronizační jednotky pro fázové řízení hodinových impulsů časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251142

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kutěj Svatopluk

MPK: G04G 3/00, G04G 5/02

Značky: jednotky, fázové, impulsů, časově, hodinových, synchronizační, základný, řízení, zapojení

Text:

...data ve formě stŕídajioích se logických nul a logických jedniček. V ideálním případě úplného synchronismu pŕijimaných dat a časové základny by se jednotlivé bity přijímaných dat měnily v okamžiku přechodu signálu na výstupu 9 §ł zapojení z logické jedničky do logické nuly a signál na výstupu Qlł vyhodnocovaciho obvodu 1 bude inversní vůči signálu na výstupu Qgł.Tím budou přičitací korekční obvod 3 a odečítací korekční obvod A blokovány pro...

Zapojení systému jednotné časové a frekvenční informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 242740

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kopernický Ivan, Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: G08C 19/12

Značky: frekvenční, informace, systému, zapojení, časově, jednotné

Text:

...koordinaci funkce regulačních soustav řízených počítači, ale i pro méně náročná řízení podružtwch časových indikátord, synchronních motorku zapisovačů spod.Navíc, při použitivřízených sekundárních generátor-ü časové informace, umožní systém jednotné časová a frekvenční informace dle vynálozu reprodukovat o požadovnaou přesností časové stupnice na velkém území v dosahu signálu řídící stanice.Príklad zapojení systému jednotné časová a...

Zapojení pro časově závislý rozběh kroužkového motoru s odporovým spouštěčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250143

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodička Jaroslav

MPK: H02P 1/34

Značky: spouštěčem, rozbeh, kroužkového, odporovým, časově, motorů, závislý, zapojení

Text:

...požadovaným počtem otáček ve vyhodnocovacím bloku,který v případě shody dává povel pro změnu odporu odporovélío sp-ouštěče v rotoroVem obvodu kroužkověho moto-ru.Výhodou zapojení je časová závislost rozběhu motoru na mechanickěm zatížení moto~ru.,Tím se uspoří čas rozběhu motoru a elektrická energie. Elektronický obvod pro vyhodnvocení je velmi jednoduchý.Na připojeném výkresu je znázorněno blo-kové schéma zapojení.Na vstupy...

Zapojení řadiče pro časové a prostorové řízení výměny dat mezi více podsystémy složitého číslicového systému po společné datové sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 238099

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vaněk Antonín, Vyhnánek Jan

MPK: G06K 17/00

Značky: datové, řadiče, řízení, sběrnicí, společné, časově, složitého, systému, více, prostorové, číslicového, zapojení, podsystémy, výměny

Zhrnutie / Anotácia:

Řadič (13) pracuje na principu přidělení sběrnice (12) jednomu z aktivních systémů (1 až 2) v závislosti na jeho prioritě, naprogramované v prioritním dekodéru (4). Po příchodu signálů (R 1 až RN) je v blocích (3 a 4) vygenerován jediný přidělovací signál (G 1 až GN), odpovídající nejvyšší prioritě signálů (R l až RN). V logických obvodech, sestávajících z hradel (5 a 9) a z klopných obvodů (6, 7, 8 a 11), je vytvořen signál (MSE) aktivace...

Zapojení pro opakované spínání a vypínání dvou funkcí v definované vzájemné časové závislosti na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 249326

Dátum: 12.03.1987

Autori: Richter Jaroslav, Čunderle Karel

MPK: D03D 49/00

Značky: funkcí, vypínání, zapojení, časově, vzájemné, závislosti, textilních, definované, strojích, opakované, spínání

Text:

...ještě spuštěny, jedenkrát stisknutím tlačítka stop, nebo ve fázi činnosti upalovacích elementů a při chodu motorů,přičemž prvé stisknutí tlačítka stop znamená zastavení motorů a druhé stisknutí téhož tlačítka vypnutí žhavení pro upalovací elementy.V případě přetrhu příze a zareagování zarážky stroje se motory zastaví. Po odstranění závady systém umožňuje vyjetí z chyby při zachování jeho funkce. To znamená, že obsluha musí tlačítko start...

Zapojení pro vyhodnocení časově vybraných signálů snímaných z těžního lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 231373

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: signálu, snímaných, zapojení, vyhodnocení, vybraných, těžního, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlní elektronické signalizace a řeší zapojení pro vyhodnocení časové vybraných signálů snímaných z těžního lana, které jsou vysílány z jedoucí těžní nádoby přes těžní lano do strojovny. Uvedené zapojení sestává ze snímače signálu, tvořeného vazebním transformátorem, z generátoru selekčních impulsů, přijímače, dvou hrdel, dvou špičkových detektorů, inhibitoru, disjunktoru, Scheferova logického členu, dvou výkonných zesilovačů...

Viacpolohový prepínač, hlavne pre zariadenia k automaticky časove riadeným prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234957

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A61M 16/00, A61H 31/00

Značky: pľúc, ventiláciu, automatický, riadeným, zariadenia, viacpolohový, přepínač, umelú, časově, hlavne, prístrojom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacpolohového prepínača a rieši spoľahlivosť spínania v obvodoch tlakového kyslíka. Podstatou vynálezu je to, že medzi dolným nástavcom (6) umiestneným v dolnej doske (3) a horným nástavcom (5) umiestneným v hornej doske (2) je kotúč (4), opatrený najmenej jedným regulačným otvorom (51). Poloha kotúča (4) medzi dolným nástavcom (6) a horným nástavcom (5) je vymedzená jednak zaisťovačom (7) s pružinou (8), v krajných polohách...