Patenty so značkou «buzení»

Zapojení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267017

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Přerost Miroslav, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: regulaci, buzení, synchronního, stroje, zapojení

Text:

...skupine §Lg vstupu je připojena na diagnostické výstupy § 41 porovnávacího a regulačního členu g regulačního obvodu ststorového napětí a jehož druhá skupina §l vstupů je připojena na diagnostické výstupy 14 zpětnovazebního členu 1 regulačního obvodu statorověho napětí. Na druhý vstup iàg přepínacího obvodu 5 je přípojen výstup 111 porovnávacího a regulačního členull budícího proudu, který je současně přípojen na třetí vstup 21 obvodu Q v 1...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02P 9/10

Značky: buzení, regulace, stabilizaci, stroje, synchronního, zapojení

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zapojení pro komutaci buzení stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260733

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02P 1/18

Značky: buzení, elektromotorů, stejnosměrného, zapojení, komutaci

Text:

...T 4 typu NPN je přípojena jednak přes druhý bázový odpor R 5 na emítor druhé-ho tranzístoru T 4 typu NPN, jednak přes druhý omezovací odpor R 5 na kolektor druhého tranzístoru T 3 typu PNP, jehož emítor je připojen na zemnicí svorku z. Katodat fotodíody OddělOVväCtĺhü optočlenu l je přípojena na druhou budicí svorku B pro- připojení na řídící jednotku. Anoda totodíody oddělovacího optočlenu Dje připvojena na kladnou svorku U 1 .napä...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02P 9/10

Značky: porovnávací, integrační, regulátoru, stroje, člen, proporcionálne, synchronního, buzení

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 259133

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: G01N 3/38

Značky: buzení, působících, periodických, rotace, zařízení, lopatky, elektromagnetické

Text:

...systému elektromagnetického buzení pomocí stejnosměrného proudu jsou podstatné nižší než při buzeni těchto sil pomoci střídavého proudu nebo tlekovou parou nebo tlakovým vzduchom. ANa připojeném výkresu je znázorněn přiklad zařízení proelektromagnetické buzení podle vynálezu, kde na obr.l je zná zorněno umístění jednoho budícího elektromagnetického prvku A na budicí mezistěně a na cbr.2 je znázorněn osový řez lopatkcvým kolem a budicim...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy ústředního členu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258860

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24, H02H 7/06

Značky: ústředního, členu, vyhodnocení, poruchy, synchronního, buzení, zařízení, regulátoru, stroje

Text:

...vstup operačního zesilovače gg je spojen ee středem.napájeoího napětí. Invertujicí vstup operečniho zesilovače §§ je spojen přes áériovou kombinaci odporu § 1 e kondenzátoru§§ 3 výstupem opersčního zesilovače §§, který je zároveň spojen s druhým výątupem § 11 proporcionálniho integračního členu §.AInvertujícivstup operačního zesilovače §§ je dále spoą jen přes odpor § 1 s prvním výstupem § 11,přea odpor §g na druhý vstup § 13,...

Zapojení pro buzení elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258186

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ženíšek Karel

MPK: H02P 13/12

Značky: buzení, zapojení, elektromagnetů

Text:

...první svorku přepětové ochrany Q. vstup výkonového spínače g, výstup monostabilního klopněho obvodu łg a diodu łł.Druhý vyvod diody łł je připojen jednak přes první odpor łg na zem a jednak přes kondenzátor łg a druhý odpor łg na bázi tranzistoru łg. Báze je přes čtvrtý odpor 11 uzemněna. Bmitor tranzíatoru łg je spojen přímo se zemí a jeho kolektor je připojen současně na vstup proudového snímače 1, který je svým výstupem spojen se...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky lopatkového kola za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255997

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: G01M 7/00, B06B 1/02, B06B 1/04...

Značky: lopatky, buzení, zařízení, elektromagnetické, rotace, periodických, lopatkového, působících

Text:

...na budicí mezistěnu,na obr. 2 je toto umístění vxřezu a na obr. 3 je znázorněno umístění tří budicích elektro magnetických Vibrátorů.Zařízení podle vynálezu je tvořeno tak, že nejméně dva budicí elektromagnetické Vibrátory A jsou umístěny po obvodě budicí mezistěny Q a tvoří podél lopatek g oběžného lopatkového kola l prstenec. Budicí elektromagnetické Vibrátory 5 jsou paralelně připojeny na vnější střídavý elektrický zdroj § s proměnným...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: zařízení, regulace, stroje, buzení, stabilizaci, synchronního

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...

Zapojení cize buzeného trakčního motoru pro případ poruchy jeho buzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253957

Dátum: 17.12.1987

Autor: Uliarczyk Augustin

MPK: H02K 23/12

Značky: motorů, zapojení, buzení, trakčního, poruchy, buzeného, případ

Text:

...jízdy do režimu náhradní havarijní jízdy pouhým přepnutím bloku přepíhačů a dopravit pak porouchanê vozidlo sníženou rychlostí do nejbližšího místa opravy. K omezení proudu kotvy je s výhodou použito stávajícího brzdového odporníku vozidla. Energetické ztráty, způsobené omezovâním.proudu tímto zatěžovacím odporem, jsou při havarijní jízdě méně nákladné, než odtahování vozidla jiným vozidlem. Současně je dosaženo rychlého zvládnutí havarijní...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního kompenzátoru s reverzací budicího napětí během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241931

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hajíeek Odon, Krema Radko

MPK: H02H 7/16

Značky: synchronního, napětí, zařízení, regulaci, kompenzátoru, během, reverzaci, provozu, budicího, buzení

Text:

...budioího napětí, jehož prvý výstup gg je spojendruhý výstup § 41 členu Q pro reverzaci polarity budicího napětí je připojen na vstup 55 obvoduêjednorázového impulsu.Výstup § 42 obvodu § jednorázového impulsu je připojen jednakna řídící vstup 33 přepínače na řídící vstup łłââ spínačeObvod l žádané hodnoty napětí je tvořen potenciometrem lłg, jehož jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potencíálem a jezdec je vyveden na...

Zapojení tyristorového stejnosměrného pohonu s reverzací v obvodu buzení s řídicí a reverzační logikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243223

Dátum: 15.11.1987

Autori: Srojelov Valerij, Mánek Oldoich, Baj Vjaeeslav, Šrůtek Josef, Dubšek František, Boearin Petr

MPK: H02P 7/06

Značky: logikou, reverzační, řídící, pohonů, buzení, reverzaci, tyristorového, obvodů, zapojení, stejnosměrného

Text:

...ímpulsů pro generátor 13 měniče buzení ĺl ~ reverzační logiky 15. Pátý vstup reverzační logiky 15 je spojen s výstupem bloku 19 předvolby počtu průchodů nulového proudu - signál volby počtu hlášení nulového proudu N. Třetí výstup reverzačnílogiky 15 - signál Y skutečného směru - je spojen s třetím vstupním generátorem 13 zapalovacích pulsů meniče buzení. První vstup reverzační logiky 15 je uvnitř tohoto bloku spojen s prvním vstupem obvodu...

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239006

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G05B 1/02

Značky: pevně, nastavenou, buzení, hodnotou, strojů, zadanou, regulátory, synchronních, napětí, srovnávač

Zhrnutie / Anotácia:

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí, který se skládá z čidla napětí synchronního stroje, čidla napětí sítě, obvodu výkonového vypínače, rozdílového členu, paměťového obvodu, ob- vodu žádané hodnoty napětí a regulačního členu regulátoru buzení. Je určen pro regulátory buzení synchr. strojů malých a středních výkonů pracujících i bez obsluhy. Jeho význam spočívá v tom, že před...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vališová Irena, Vaneo Miloslav

MPK: H02P 9/10

Značky: synchronního, zařízení, regulaci, stroje, buzení

Text:

...napětí porovnávacího a proporcionálně integrečního členu g s volitelným omezením výstupního signálu napětí z čidla l budícího proudu rotačního nudiče. Protože v tomto případě jsou vstupy 3.2 a Lg porovnávacího a proporcionálníhočlenu j rozpojeny, výsledný rozdíl vstupních napětí je zesilován a vytváří se tím vnitřní regulační obvod budícího proudu rotaćního budiče, ktorý stebilizuje regulaciV případě režimu regulace budíoího proudu...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení turboalternátoru s bezkroužkovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253163

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02P 5/16

Značky: bezkroužkovým, buzení, zařízení, buzením, stabilizaci, turboalternátoru, regulace

Text:

...prvé a druhé fáze statorového vinutí turboalternátoru s jehož Vstupy łgàł a ł§L 3 jsou spojeny vývody primárního vinutí transformátoru lgl.Měřĺcí transformátor ÄÁ proudu třetí fáze statorového vinutí turboalternátoru je realizován transformátorem lil, jehož jeden Vývod sekundárního vinutí je spojen 5 nulou napájecího napětí, druhý vývod sekundárního vinutí s výstupem § 54 měřícího transformátoru gg proudu třetí fáze statorového vinutí...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: regulaci, stroje, zařízení, synchronního, buzení

Text:

...členem głregulatoru napětí, a jehož výstup 21.2 je připojen na výstup ÉLÄ obvodu g žádané hodnoty hlavního regulátoru napětí.s nulovým driftem, jehož vstup 21.1 je připojen na vstup 2.1 obvodu 2 žádané hodnoty hlavníhoObvod Q žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí je realizován integračním členem gl s nulovým driftem, jehož vstup §lł je připojen na vstup gił obvodu 1 žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí, a jehož výstup...

Zapojení pro buzení luminiscenční diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 252911

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: luminiscenční, diody, buzení, zapojení

Text:

...diody.Výstup generátoru l je spojen s prvním vstupem zesilo~ vače g, jehož výstup je propojen s alespoň jednou luminiscenč~ ní diodou 3. Výstup zdroje 5 je spojen s druhým vstupem zesilovače g a současně je spojen se čtvrtým vstupem zesilovače g jednak přes první odpor 2 a první kondenzátor Q a jednak přes druhý kondenzátor 1. Uzel mezi prvním odporem 2 e prvním kondenzátorem Q je späjen s třetím vstupem zesilovače g. Výstup zesilovače...

Zapojení pro řízení buzení a časové posloupnosti ovládacích signálů, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244873

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benkó Pál, Peyronel Jean-francois, Messmer András, Hajós György

MPK: G05B 23/02, G05D 3/00

Značky: buzení, důlních, automatik, signálu, ovládacích, jednotky, zejména, zapojení, řídící, časově, řízení, posloupností

Text:

...prvním vstupem 4.1 druhého zesllovací 3ho ćlenu A a s druhým vstupem 3.2 prvního zesilovacího členu 3. Výstup prvního zesilova 3. cího členu Q je spojen jednak s výstupem 9.2 druhého vazebního členu g, s výstupem 4.3 druhého zesilovacího členu A a s prvním výstupem 17.6 řídlcího členu łl, jednak s výstupem 7.2 vstupního ćlenu 1, 5 druhým vstupem 10.2 prvního napájecího členu łg, s prvním výstupom13.6 dělicího ćlenu lg, s prvním výstuem 15.2...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243660

Dátum: 15.07.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02P 1/40

Značky: buzení, regulace, synchronního, stabilizaci, stroje, zařízení

Text:

...15 g spětnovasebního členu 1 rggulačního obvodu napětí, na druhý vstup 11,3 čidla 111 frekvence vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje a na druhý vstup 13,3 čidla 13 činnáho výkonu synchronního stroje.Výstup L 3 čidls § budicího proudu synohronního stroje je připojen na vstup 2.1,prvního členu 2 pro oddělení stejnosněrné složky signálu a připojenáho svým výstupom 2,3 na první vstup 1 I 1 zssilovacího s stejnosmirnou složku...

Zařízení pro buzení tvarovaných kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251335

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lotterová Marie, Smetanová Alena, Klíma Karel, Bartoš Ján, Staněk Václav, Uzel Josef, Machuta Pavel, Kocianová Květa, Kastner Petr, Novák Vladimír, Fiala Luděk

MPK: B65G 27/20

Značky: buzení, zařízení, kmitů, tvarovaných

Text:

...podle vynálezu, které používá dvojici autosynchronních nevývažkových vibrátorů, to je takových, které mají rotující nevývažky.Při použití dvou takových autosynchronních nevývažkových vibrátorů lze například nastavovat různě jejích vzájemné polohy. U zařízení podle vynálezu jsou vibrátory propojeny nosníkem,na němž jsou umístěny v podstatě jako zrcadlový obraz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že úhel ALFA, sevřený podélnými osami...

Zapojení obvodu regulátoru buzení synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234238

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryant Jiří, Devátý Jiří, Faltus Emanuel

MPK: H02P 7/28

Značky: synchronních, regulátoru, buzení, zapojení, motorů, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jo určeno k zajištění synchronního běhu uvedených motorů při výpadku signálu požadované hodnoty budicího proudu ze zadávacího členu do regulátoru (l) buzení, způsobeným např. poruchou v nadřazených obvodech tomuto regulátoru (l), nebo přepínáním jeho vstupů. Ve sčítacím členu (2) je analogový signál skutečné hodnoty budicího proudu z čidla (3) porovnáván s požadovanou hodnotou budicího proudu ze zadávacího členu (4). Tuto požadovanou...

Zapojení pro buzení nejméně dvou vlastních tvarů kmitů ve strojních částech současně

Načítavanie...

Číslo patentu: 247831

Dátum: 15.01.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: B06B 1/00, B06B 1/02

Značky: nejméně, současné, kmitů, buzení, strojních, tvaru, vlastních, částech, zapojení

Text:

...druhého synchronního detektoru É, je připojen přes prvý regulátor ll frekvence kmitů na druhý vstup prvního dvoufázověho generátoru lg, jehož druhý výstup je připojen naprvní vstup druhého synchronního detektoru Q. Obdobne výstup třetího synchronního detektoru 7je připojen přes druhý regulátor łg amplitudy kmitů na prvý vstup druhého dvoufázového ge nerátoru li, jehož prvý výstup je též připojen na prvý vstup třetího synchronního...

Zapojení obvodu žádané hodnoty regulátoru buzení synchronního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228164

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: obvodů, žádané, buzení, hodnoty, zapojení, regulátoru, alternátoru, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů žádané hodnoty regulátorů buzení synchronních alternátorů a řeší nové zapojení těchto obvodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jezdec potenciometru žádané hodnoty, který je prvým vstupem zapojení, je připojen jednak na výstup zdroje konstantního proudu a jednak na vstup vyhodnocovacího obvodu. Výstup tohoto vyhodnocovacího obvodu je druhým výstupem zapojení. Vynález je plně charakterizován přiloženým obrázkem.

Zapojení pro buzení alternátoru pro dobíjení akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221727

Dátum: 15.05.1985

Autor: Novotný Oldřich

Značky: zapojení, akumulátorové, dobíjení, alternátoru, buzení, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacích motorů s alternátorem pro dobíjení akumulátorové baterie a řeší zapojení budicího obvodu alternátoru pro dobíjení. Při spuštění startéru a po sepnutí činného kontaktu stykače startéru přichází napětí z kladné svorky akumulátorové baterie jednak na startér a jednak přes diodu a regulátor na budicí vinutí alternátoru pro dobíjení. Po ukončení startu, tj. při rozběhnutí motoru, se činný kontakt stykače startéru rozepne...

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení cize buzených stejnosměrných trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214185

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hazdra František, Uliarczyk Augustin

Značky: buzených, motorů, trakčních, zapojení, regulaci, plynulou, buzení, stejnosměrných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení nejméně dvou cize buzených stejnosměrných trakčních motorů bez kompenzačního vinutí u vozidel nezávislé trakce, sestávajíce z trakčního generátoru se stejnosměrným výstupním napětím, k němuž jsou paralelně připojeny čidlo napětí a obvody kotev trakčních motorů, kde v každém z těchto obvodů je seriově zapojena blokovací dioda, kotva motoru a čidlo proudu kotvy, dále ze samostatných obvodu buzení...

Zapojení omezovače rotorového proudu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225319

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

Značky: regulátoru, rotorového, omezovače, stroje, buzení, synchronního, proudu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení omezovače rotorového proudu regulátoru buzení synchronního stroje, složené z čidla rotorového proudu, z obvodu vyhodnocení odchylky rotorového proudu od nastavené meze, zpožďovacího členu s řízeným zpožděním a regulačního členu vyznačené tím, že výstup /1.1/ čidla /3./ rotorového proudu je připojen na vstup /2.1/ obvodu /2/ vyhodnocení odchylky rotorového proudu od nastavené meze, jehož výstup /2.2/ je připojen jednak na vstup /3.1/...

Zapojení k buzení psacích trysek v inkoustových mozaikových zapisovačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214674

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kern Hans, Lichti Reiner

Značky: zapisovačích, buzení, mozaikových, inkoustových, psacích, zapojení, trysek

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k buzení psacích trysek v inkoustových mozaikových zapisovačích s použitím trubkových hnacích prvků, obsahujících psací tekutinu, z elektromechanických, zejména piezoelektrických měničů, jejichž průměr se při přiložení různých elektrických napětí nastavuje na odlišné hodnoty, vy značené tím, že ke každému z elektromechanických měničů (P1 až Pn) je přiřazen elektronický spínač (T2) přivádějící k němu první napětí, a všem...

Zařízení pro buzení kmitů olopatkovaného kola a pro měření a určování jeho dynamických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 217062

Dátum: 01.07.1984

Autori: Cach Miloslav, Doležal Zdeněk, Huječek Zdeněk

Značky: buzení, vlastností, kmitů, měření, určování, dynamických, olopatkovaného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření a určování dynamických vlastností olopatkovaného kola v souvislosti s prováděním vývojových a únavových zkoušek. Řešeným problémem je jednak j zvýšení účinnosti buzení kmitů měřeného objektu při menší energetické náročnost a vyšší přesnosti dodržování požadovaného režimu kmitání a jednak zautomatizování a programování průběhu měření při zrychlení celé zkoušky. Měřené olopatkované kolo (30)(obr.1) se rozkmitává pulsy...

Zapojení pro ruční regulaci buzení generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214247

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hofman Vlastimil, Novotný Oldřich

Značky: zapojení, ruční, generátoru, regulaci, buzení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace a řeší ruční regulaci budicího proudu generátoru a tím i jeho výstupní napětí. Regulace se provádí impulsně a to tak, že změnou polohy běžce potenciometru se mění střída impulsů astabilního klopného obvodu, které přicházejí do spínacího bloku. Střída impulsů z astabilního klopného obvodu ovlivňuje dobu sepnutí a rozepnutí spínacího bloku. Spínací blok je zapojen v sérii s budícím vinutím generátoru a se zdrojem...

Zapojení pro buzení taktovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215343

Dátum: 31.05.1984

Autori: Hájek Antonín, Vojta Ludomír

Značky: obvodů, taktovacího, buzení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro buzení taktovacího obvodu v opakovačích systémů s pulsně kódovou modulací - PCM. Vynález odstraňuje kolísání amplitudy tlumených kmitů na výstupu taktovacího obvodu. Umožňuje přenášení velmi úzkých budicích impulsů, odvozených z hustého přicházejícího kódu, na vstup taktovacího obvodu. Impulsy přicházející z vedení jsou korigovány a zesíleny v korekčním zesilovači. Předpětí na obou vstupech hradla se skládá z pevné...