Patenty so značkou «bunkovú»

Bezbielkovinné a bezsérové médium na kultiváciu cicavčích buniek, jeho použitie, spôsob kultivácie cicavčích buniek, spôsob produkcie proteínu, bunková kultúra a spôsob produkcie média pre bunkovú kultúru

Načítavanie...

Číslo patentu: 288059

Dátum: 28.02.2013

Autori: Mitterer Artur, Mundt Wolfgang, Reiter Manfred, Grillberger Leopold, Dorner Friedrich

MPK: C12N 5/10, C12N 5/02, C12N 5/00...

Značky: kultivácie, media, spôsob, použitie, bezsérové, bunková, kultiváciu, buniek, kultúru, bezbielkovinné, produkcie, médium, cicavčích, bunkovú, proteínu, kultúra

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané médium na bezproteínovú a bezsérovú kultiváciu buniek, špeciálne buniek cicavcov, pričom médium obsahuje podiel sójového hydrolyzátu získaného ultrafiltráciou, pričom aspoň 40 % tohto sójového hydrolyzátu má molekulovú hmotnosť </= 500 daltonov.

Racionálne navrhnuté médiá pre bunkovú kultiváciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18802

Dátum: 07.11.2007

Autori: Drapeau Denis, Nolan Ryan, Wang Wenge, Luan Yen-tung

MPK: C12N 5/00, C12Q 1/02

Značky: racionálne, bunkovú, kultiváciu, media, navrhnuté

Text:

...Východzieho média a zvyšovanie frekvencie vyživovania kultúry 2) aplikáciu viacfaktorového dizajnu na odlišné sily média a odlišné koncentrácie zložiek a 3) analyzovanie kondiciovaného(použitého) média pre aminokyseliny, vitamíny a ďalšie zložky, a priadanie tých zložiek, ktorých koncentrácia je nízka alebo ktoré sú už celkom vyčerpané. Tieto metódy všeobecne využívajú odpovede, ako sú bunková hustota, životaschopnosť a titer, ako0005 Predsa...

Kombinácie na liečenie ochorení zahŕňajúcich bunkovú proliferáciu, migráciu alebo apoptózu myelónových buniek, alebo angiogenézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15713

Dátum: 24.04.2004

Autori: Hilberg Frank, Stefanic Martin Friedrich, Solca Flavio, Van Meel Jacobus, Baum Anke, Munzert Gerd

MPK: A61K 31/496, A61K 31/517, A61K 31/404...

Značky: kombinácie, apoptózu, myelónových, proliferáciu, bunkovú, liečenie, angiogenézu, buniek, ochorení, migráciu, zahŕňajúcich

Text:

...na receptorové ako aj na nie-receptorové tyrozínkinázy a môžu sakombinovat s ďalšími chemoterapeutickými činidlami a radiačnou terapiou.Teda veľké množstvo antagonistov receptora proteínu tyrozínkinázy je v súčasnosti V klíníckom vývoji na liečenie rakoviny (pozri napríklad Expert Opinion Review of Laid Cherrington in Expert Opin. Invest. Drugs, Vol. 12, No. l, pp. 51-64, 2003). Avšak dôkazúčinnosti týchto látok, použitých samostatne alebo...