Patenty so značkou «buněk»

Způsob sekreční produkce cizorodých proteinů kultivací transformovaných kvasinkových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 270703

Dátum: 12.07.1990

Autori: Palková Zdena, Zadražil Stanislav Člen Korespondent Čsav, Vondrejs Vladimír

MPK: C12N 15/00

Značky: transformovaných, kvasinkových, buněk, sekreční, způsob, kultivaci, produkce, cizorodých, proteínu

Text:

...Manlatis et al Molecular ctoning. A iaborabory manual. Cold Spring Harbor Laboratory. Cold Spring Harbor. New York. 1982).Pro zajištění exprese a sekrece teiecího chymosinu (syřidlo) transtormovanou buňkou S. cerevlsiae byl tímto způsobem do vektoru pJDBd. viožen prochymoslnový gen z piasmidu p 424, ohraničsný místy Hindili a Sali. bez ohledu na tézi tranelace - pJDBdCH, viz obr. 3. V druhém kroku byia provsdena úprava tohoto plasmidu, která...

Způsob získání želatinových mikronosičů pro kultivaci buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 269774

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zicmanis Andris, Popova Valentina, Gutmanis Andris, Zavalnyj Michail, Gračev Viktor, Kljavinš Maris

MPK: C12N 5/00

Značky: získání, způsob, želatinových, mikronosičů, buněk, kultivaci

Text:

...Ha wacwuuax Hnxpouocuremeä eopnnpynrcn cmnsuue Kymbrypu nepauuuux Knerox Kypuuux auspucuoa. HMOTHOCTB Kynbryp K Kouuy cpoxa xyubruanpoaauna (6 cyT) nocTHraer 5.80.3 Hnn.xn/Hu. Tú ecrb Hncmo nepauquux xnerox KVPHHHX auspnouas aoapacraer a 11noncwer qucna Knerok. aupocmnx na Muxpouocuwennx. npoaunsr no cnenyumeü newonnxe. nocne oxouuanuq xvnnrnpoaauna oTsHpanT npoay 10 um npenaapuTembuo TWGTEMBHO cycneunnpynrr nuxpouncuwenu). nocne ocenauna...

Způsob oddělování určitých biologických buněk od jiných buněk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268157

Dátum: 14.03.1990

Autori: Deutsch Mordechai, Weinreb Arye

MPK: C12M 1/34

Značky: zařízení, způsobu, buněk, určitých, oddělování, biologických, způsob, provádění, jiných, tohoto

Text:

...tím, že se určite měřicí nebo/h diagnostické nástroje nařídi na jedinečnou adresu buőky.Dallí účely a znaky vynilezu vyplynou z nlslodujícího popisu různých provodsní vynálezu v souvislosti s výkresyobr. 1 A - ic jeou achenetickú znázornčnl, částečně v pohledu v řezu, výhodných buäkových noeičů podle vynálezu.obr. 2 A - 20 znúzorňují jedno provedení drłaku pre näkolikenáaobný buňkový noeič zo účeleu provedení uäřicích cyklů na větší...

Způsob přípravy imobilizovaných mikrobiálních a rostlinných buněk a enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265006

Dátum: 12.09.1989

Autori: Veruovič Budimír, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Jirků Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizovaných, způsob, enzymů, rostlinných, mikrobiálních, buněk, přípravy

Text:

...50 až 5600 po dobu 0,5 až 1 hodinu a pak se do takto upravené hmoty přidá suspenze biologickćho maLeriú~ lu V pufru a dokonnle zhomogenizuje míchóním. Zhomoçooizovanú smčs ještě dále polymeruje při teplotč 50 už 56 OC po-dobu5 ŽČĎ bU 6 2 až 24 ą kdy vzniká konečný produkt, jehož tvar odpovídá tvam ru formy, resp. nádoby, ve ktoré byl produkt připraven.Gelovítá hmota obsahující vázaný biologický materiál V po» lymerní mntrici se pak...

Syntetické médium pro kultivaci hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262822

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovář Jan, Franěk František Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridomů, médium, kultivaci, buněk, syntetické, myelomových

Text:

...a látek tlumícícn změny pH, popřípaděvodorozpustné sloučeniny železa, například citronan železitý,síran železnatý, chlorid železitýl nebo ferikyanid draselný, V koncentraci 2 x 105 až 1 x 10-2 mol/1.Je výhodné, obsahuje-li toto kultivační medium sloučeninyp stopových biogenních prvků, kyselinu askorbovou, steroidní látky a aminy.V naší dřívější práci bylo ukázáno, že jedinou zcela nepostradatelnou bílkovinnou složkou bezsérového...

Způsob selektivního odstraňování esteráz z mikrobiálních buněk s aktivitou hyrolázy 7 Beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262510

Dátum: 14.03.1989

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Plháčková Kamila, Martvoň Augustín, Welward Ladislav, Bárta Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Bečka Stanislav, Písaříková Alexandra

MPK: C12P 35/00

Značky: beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, selektivního, odstraňování, způsob, aktivitou, buněk, mikrobiálních, esteráz, hyrolázy, kyseliny

Text:

...ve formě buněčné pasty či zahuštěné vodné suspenze, uvedou ve styk s alkalickým prostředím při pH 0,5 až 12,0, s výhodou 10,0 až 11,0, při teplotě 5 až 40 °C, s výhodou 25 až 35 °C za nepřetržitého míchání a/nebo stání,načež se ošetřené buñky separují a po případě promyjí vodou nebo pufrem, načež se popřípadě ošetřené buñky desintegrují E k získanému homogennímu homogenátu se přidá flokulant, s výhodou flokulant obsahující frakci...

Způsob kultivace hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262264

Dátum: 14.03.1989

Autori: Franěk František Člen Korespondent Čsav, Kovář Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: způsob, kultivace, hybridomů, buněk, myelomových

Text:

...byly v dalších pokusech přidávány do kultivačniho média různé voäorozpustné sloučeníny železa ve vyšších koncentracích než jaké kdy byly v kultivačních méuíýcb dosud použity.Řada autorů (například Phillips P. D., Cristofalo V. J., Exp. Cell Res., 134297, 1981 Perez-Infante V., Mather J. P., Exp. Cell Ros., 142 x 325, 1982 Taetle R., Thyner K.,Castagnola J., To D., Mandelsohn J., J. Clln. Invest., 571 061, 1985) použila jako náhradu...

Suplement kultivačních médií hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 260806

Dátum: 12.01.1989

Autori: Franěk František, Kovář Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: myelomových, médií, suplement, buněk, hybridomů, kultivačních

Text:

...sloučeninyželeza na 1 l kultivačního média.Bylo totiž zjištěno, že jedinou nepostradatelnou složkou bílkovinných suplementů je transferin (Kovář J., Franěk F.,Methods in Enzymology 121 277, 1986). Transferin funguje jako přenašeč železa z kultivačního prostředí do buňky. Jeho funkci lze nahradit přítomností vodorozpustné sloučeniny železa vyšší koncentraci.Řada autorů (například Phillips P.D.u §ristofa 1 o.V.J Exp. Cell Res.,134...

Způsob extrakce a čištění bílkovin z živného prostředí peneticky pozměněných kvasinkových buněk, v němž došlo k produkci těchto bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259537

Dátum: 17.10.1988

Autori: Van Wijnendaele Frans, Simonet Guy, Gilles Daniel

MPK: A61K 37/02, C07K 3/12, A23J 1/18...

Značky: kvasinkových, bílkovin, čištění, pozměněných, extrakce, buněk, prostředí, produkci, těchto, živného, způsob, peneticky, došlo, němž

Text:

...před nimž popřípadě předchází ultrafiltrace supernatantu z prvního stupně.Způsob podle vynálezu spočíva na zjištění, že V případě, že se užije pevný polyethylenglykol, například PEG 6000 v. koncentraci 6 až 12 g/100 ml pro extrakci HBsAg z geneticky pozměněných buněk kvasinek, rozrušených za přitomnosti nelovntového smäčedla, HBsAg se nevysráží. Mimo to při následněm přidání síranu amonného vzniká dvoufázový systém, který je...

Způsob provádění mikrooperací buněk a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258410

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nikitin Vladimir, Chochlov Anatolij, Fichte Boris, Larin Vjačeslav

MPK: A61N 1/04

Značky: provádění, zařízení, buněk, způsob, mikrooperací

Text:

...4 saxpennnmr 7xnawxy 25. Baran noamr naanenne qepes mryuep 22 B nonocmn Menöpannoň Kopoö Ľxn 24. Hpu swan Meuöpana 20 eůopumpyercn H nepeuemaew ronxawenn 19 no nryn Ke 17, Kopnyc epmarena 12 n c HM MMKp 0 HHcTpyMeHT 2 ąna npoxanusanna, xoro 258410ñuü npoxow qepes napyxuym Meuöpauy KHGTKH 25 n yuacrke, orpauuueuuon xpouxaum MMKDOHDHCOCKH 4. Mnkpounbexuun. H Mxpoacacmnanne ueJpes Muxponucwpyuexv 2 nna npoxanuaanun ocymecrnnaarcu npn...

Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk pro bezobslužná pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258395

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 3/155

Značky: pracoviště, lůžko, nástrojových, nástrojů, buněk, bezobslužná, výměny

Text:

...je na obr. 1 znázorněn púdorys uspořádání lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk s navazujícími mechanismy a na obr. 2 je v nárysu samotné lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk podle vynálezu.Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk na obr. 1 je umĺstěno mezi manipulátorem obsluhujícím zásobník nástrojů a manipulační rukou li k výměně nástrojů s chapači lâ manipulační ruky. která je znázorněna v pracovní poloze. Příruba l je pevně...

Prostředek ke zvýšení počtu buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 258252

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jarý Jiří, Butenko Raisa Člen Korespondent Av Sssr, Ponert Jiří Biolog, Čapek Karel, Kefurt Karel, Šamina Zlata, Frolova Ljudmila

MPK: C12N 1/38

Značky: buněk, zvýšení, počtu, prostředek

Text:

...zvyšovat počet buněk nebola protoplastů ziskatelný během kultivačniho cyklu v tkáñových nebo/a buněčných nebo/a protoplastových kulturách. Podstatou vynálezu je proatředek ke zvýšení počtu prctoplastů nebo/a buněk ve tkáňové nebo/a buněčné nebo/a protoplastové kultuře účinný zejména V druhá polovině kultivačniho cyklu, vyznačený tim. že je tvořen 6- ązído- 6-deoxy- D- gluközou.Tím je doaahováno 1 zvýšení produkce biomasy, respektive...

Způsob přípravy vody pro kultivaci embryí, buněk a tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257098

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trávník Pavel

MPK: C02F 1/58

Značky: přípravy, způsob, kultivaci, tkání, embryí, buněk

Text:

...tak i při oplození lidských vajíček a jejich další kultivaci postupem podle publikace Pilka L. a spol. Porod po nitroděložním přenosu embryí získaných fertilizací a kultivací oocytú in vitro (Čs. gynekol. 50, 452-459, 1985). Po traneferu embryí vypěstovaných v médiu připraveném z vody čištěné podle vynálezu došlo V r. 1986 dosud k 7 otěhotněním u neplodných žen.Příprava pro kultivační média je blíže vysvětlena v následujících příkladech....

Zařízení pro biokatalytické reakce pomocí imobilizovaných enzymů a buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 256203

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Křovák Přemysl, Běhůnek Vladimír, Salvet Miroslav, Hasal Pavel

MPK: C12M 1/40

Značky: reakce, buněk, biokatalytické, imobilizovaných, zařízení, pomocí, enzymů

Text:

...uvnitř rotoru. Na podobném účinku je založen 1 vynález dle čsl. A 0 č. 228 22 L který se však týká zařízení pro fermentace mikroorganismů, zejména viskosních aerobních médií. Toto zařízení má jen hydrodynamické funkce /míchání, homogenizace, rozstřik kapaliny,čerpání kapaliny cdstředivým polem vzhůru, sušení apod./. Liší se od něho především tím,že dutina rotoru není vyplněná aktivní hmotou, která ovlivñuje reakční biochemické dějeZařízení...

Prostředek ke snížení úmrtnosti buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 255205

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jarý Jiří, Potáčová Miloslava, Frolova Ljudmila, Šamina Zlata, Ponert Jiří, Butenko Raisa Člen Korespondent Av Ssr, Kalina Čestmír

MPK: C12N 1/38

Značky: buněk, prostředek, snížení, úmrtnosti

Text:

...fází kultivačniho cyklu protoplastových nebo/a buněčných nebo/a tkáňových kultur vyznačený tim, že je tvořen kationtem obecného vzorceTim je dosahováno téžýtechnologicky žádouciho zvýšení produkce biomasy a zvýšení počtu buněk k závěru kultivačního cyklu.Ke standardnimu živnému roztoku pro suspensni buněčné kultury optimalizovanému pro buňky druhu Pnpąver somniferum (producenta cpiových alkaloidů)byly před inokulací přidány vodné roztoky...

Zařízení pro čištění buněk výškových sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253813

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lonský Jiří, Vrba Viktor, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: B08B 9/08, A01F 25/16

Značky: čištění, buněk, výškových, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je na schematickém osovém řezu znázorněn naSilová buňka 1 s válcovým nebo vícsúhelníkovým průřezem svého vnitřního povrchu 1 je opatřena nahoře vstupním otvorem 3 a dole centrickým výpustným otvorem 3, provedeným uprostředkuželového dna 5. Uvnitř silové buñky l je případně zavěšena na záchytném laně Q teploměrnásoustava 1, tzv. silotherm. Silové buňka l je nahoře opatřena centrálním otvorem g pro průchod nosného...

Způsob úpravy vody pomocí imobilizovaných buněk řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246606

Dátum: 16.11.1987

Autori: Mikláš Vladimír, Plzák Jindoich, Eerný Jioí, Slovík Jozef

MPK: C02F 3/32

Značky: buněk, imobilizovaných, způsob, pomocí, úpravy

Text:

...je dále dlouho uchovúvet před pouñitía.Řasy ve své bionsse koncentrují i. jiné prvky a látky nołli liviny nepř. tülkě kovy/Sterý et. al., Intern. enal. Chou. 14, 161-161 (1983), soeder et al. Int. Ver. Limnol. 21, 575-554 (1978), redionuklidy (Płibil, S. in Nečae, J. et Lhoteký, O. /ede. /Anm Kopp Algolog. Leb. H-eboň for 1970, Třeboň 0973/ str. 155-159 Juetýl, J. Sbomík refemn v. kont. cas, úm n. L., 203-201 (Isvsn polychlorovenć bitenyly...

Polymerní kompozice k stimulaci adheze , růstu a diferenciace živočišných buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247431

Dátum: 15.10.1987

Autori: Studnieka Antonín, Ziárský Josef

MPK: C08L 89/00, A61L 17/00, A22C 13/00...

Značky: růstu, buněk, adheze, diferenciace, kompozice, stimulaci, živočišných, polymerní

Text:

...proto musí být napřed uvolněny přídavkem ekvivalentu alkalického hydroxidu nebo uhličitanu. Toto provádíme nejvhodněji přímo v reakčním prostředí, před tvorbou vlastníhoPro zjednodušení budou látky III. skupiny dále uváděny obecně jako amíny.Z praktických důvodů je žádoucí, aby a 1 dimin byl dobře zakotven v materiálu, jenž tvoří vlastní kultivační podložku. Nízká stabilita aldiminového vazebního seskupení V kyselém prostředí je obecně známa,...

Způsob kultivace buněk Escherichia coli obsahujících penicilinamidázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246953

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paoízek Bedoich, Markvart Zdenik, Holas Mikuláš, Koneený Petr

MPK: C12N 9/84, C12R 1/19

Značky: buněk, obsahujících, escherichia, kultivace, způsob, penicilinamidázu

Text:

...při 25 °C na třepaoím stroji za 16 až | 8 hod. Kultivace v očkovocím tanku probíhala při teplotě 25 °C, vzduänění 0,5 objemu o níchání 300 ehm/min. Po 12 až 14 hod. kultivsce byla tskto přlpraveným inokulem (v množství 10 S) naočkovená půda v produkčním fsrmentačním tanku (pracovní objem 250 litrů), jež měla toto složení 0,5 w kukuř-ičného extraktu, 1 56 sochsrőzy, 0.5 56 síranu amonného, 0,025 k llgSog..7 R 20, 2,7 70 LH 2 PO 4 a 0,15...

Klonování linie lidských lymfomových buněk IMG CZAS Jurkat K5-2B6

Načítavanie...

Číslo patentu: 252599

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bubeník Jan, Indrová Marie, Šímová Jana

MPK: C12N 5/00

Značky: jurkat, buněk, klónování, lidských, k5-2b6, lymfomových, linie

Text:

...koncentraci. Tento produkt má imunoregulační účinek a může sloužit v orqanismu k posílení reakce. Klonovanou buněčnou linii Jurkat K 5-2 B 6 je možné kultivovat in vitro v médiĺch vhodných pro živočišné buňky. Z konzerv uchovávaných v tekutém dusíku je možné zahájit produkcí interleukinu 2 po napěstování buněk do vhodného množství a přidání phorbol myrístát acetátu a phytohemaglutininu. Interleukin 2 produkovaný klonovanou...

Způsob zpevňování a stabilizace částic imobilizovaných buněk pro denitrifikaci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zacher Jan, Buryan Petr, Aušková Mária, Somorová Marta, Šeda Miroslav, Oežábek Karel, Lacko 1ubomír

MPK: C02F 3/34

Značky: stabilizace, buněk, částic, denitrifikací, imobilizovaných, zpevňování, způsob

Text:

...pitné vody. V tomto případě byl jako zdroj uhlíku pro fyzikálně zabudované bakterie zvolen etanol. Kolona byla naplněna alginátovými peletami a denitrifikace probíhala V laboratorních podmínkách kontinuálním způsobem. Chemické cšetření pelet glutaraldehydem samotným, nebo glutaraldehydem v simultánní přítomnosti hexametylendiaminu nebo polyetyleniminu, vedlo k značnému gnížení resp. úplné ztrátě denitrifikační aktivity imobilizovaných buněk...

Zařízení na kontinuální dezintegraci buněk mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245736

Dátum: 15.07.1987

Autori: Drechsler Christoph, Krengel Genrich Isajevie, Ivanov Gennadij Nikolajevie, Gropp Friedrich, Kuzoecov Valerij Michajlovie

MPK: C12M 1/00

Značky: dezintegraci, buněk, mikroorganismu, zařízení, kontinuální

Text:

...npu auarmmeamuo Meammx no cpamaemmc ycwanoanaunn Jxpyrux ermon MSTSJUIOBMROCTHO n aaeproaarpamatam. Ycrauomcn ,pañnmamw npm oruocumensao HGBHOOKEX anauemmx padouero ,nemenila (80-200 am). Memo JIGROMIIpeccun, ncnonssonanrmñ B 9 m ycraaonnax. oóecneqnnaer BOBMOJKHOCTB Macmraónponan. m ,no nponanonnreusnocu-n, rpedyeuoñ B npommnaeunou npovxsnoncmse.KA-Henocmamnam onncaarmx napnaawon ycranoaorc ,nekomnpeccnoauoü neanarerpalmn caxenyer OTHSCTM...

Způsob měření obsahu mrtvých buněk v suspenzi kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245718

Dátum: 15.07.1987

Autori: Klein Teltow-seehof, Leitzsch Dieter, Schäfer Harald, Rulewicz Gerhard, Reinholz Siegfried, Voss Bodo, Schönegge Egon, Lange Werner, Gasser Gernot

MPK: C12M 1/36

Značky: způsob, mrtvých, kvasinek, buněk, měření, suspenzí, obsahu

Text:

...nonyqeHoqTo n.cpąnaeM (no 500 namepeuuü) MBTBMB mnqecnue oxunanna amnumryn apxocweü coornewcrnenao panna . ~ a 20 25a anaueane acnmmewpnn ncex mas dnnaxo K àynn u panna io 5Taxnu oópaaom, sa cuer paaunqaux cpexuux anaqeunñ n nononnnreusao sa ever pasópoca owuocnrensao cpennero nnauaaona aunnurynn ncex nauepaeumx Qaa uepenpumamrca. Onaaxo nna nponanonbaoro anna nsoópaxenuñ cyuuapnyb Qyuxnm pacnpeneneuna aunnnwyn apnocreñ naoópaenna...

Způsob výroby alkaloidu elymoklavinu semikontinuální kultivací imobilizovaných buněk houby Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 250474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řeháček Zdeněk, Křen Vladimír, Kozlová Jaroslava, Ludvík Jiří, Sajdl Přemysl

MPK: C12P 17/18

Značky: elymoklavinu, alkaloidů, claviceps, semikontinuální, imobilizovaných, způsob, buněk, houby, výroby, kultivaci

Text:

...Vaněk, Z. Hošťálek, . Cudlín. Elsevier, Amsterdam 1973 str. 393. Su-spense spor se upraví na ikonccntraci 10 až 107 spor/ml, 2 m 1 suspense se pak přenese do 60 ml tekuté žívné -půdy T 1 A. St-oll et al. Helv. Chem. Acta 37, 1 815, 1954 V Erlenmayerových bankách 300 mll. Zaočkované baňky se inkubují 9 až 11 dnů v temnu při 24 i~ 1 °C na rotačním třepacím stroji 240 ot.mín 1, excentr 5.~cm. Výsledné mycelium je suspensní a slabě růžové. Od...

Klonovaná linie leukemických buněk produkující interleukin 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 233896

Dátum: 01.04.1987

Autori: Indrová Marie, Bubeník Jan, Šímová Jana

MPK: C12N 15/00

Značky: produkující, klonovaná, leukemických, linie, interleukin, buněk

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klonované linie leukemických buněk produkujících interleukin 2. Linie EL-4 TF/K může být průmyslově využívána jako zdroj interleukinu 2 pro experimentální práci v imunologických, diferenciačních a dalších modelových systémech.

Způsob výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234306

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kubový Petr

MPK: A01G 9/10

Značky: výroby, automatickou, výsadbu, šestibokých, pěstebních, způsob, buněk, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu, vzájemně spojených za sebou v pás, určených pro výsadbu předpěstované sadby se zemním balem v sázecích automatech. Podstata výroby pěstebních buněk podle vynálezu spočívá ve slepení dvou pásů papíru odvíjených z rolí, kdy tyto pásy nejsou slepovány po celé ploše, ale pouze v pruzích. Tímto způsobem slepené pásy papíru jsou poté klikatě vrstveny a...

Mikronosiče vhodné k pěstování živočišných buněk a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248861

Dátum: 12.02.1987

Autori: Veber Pavel, Víška Jarmil, Tolar Miroslav, Štol Miroslav, Adam Milan

MPK: C12M 3/00, C08L 89/00

Značky: výroby, živočišných, způsob, mikronosiče, buněk, jejich, vhodné, pěstování

Text:

...podmínek, tj. 15 minut při 120 °c.Hydrolytická stabilita aldiminového vazebného seskupení, která je sice v kyselém prostředí malá, je v oblasti pH 7,0 až 7,6 výborná a tím je umožněno využití popsané biologické aktivity aldiminů v technice tkáňových či buněčných kultur.Mikronosiče připravené způsobem podle přítomného vynálezu je však možno hydrolyticky štěpit za pomoci proteolytických enzymů, které obvykle štěpí samotnou želatinu,...

Způsob fyzikální imobilizace živých buněk do vrstvených pelet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248535

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vojtíšek Vladimír, Slavíček František, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Ludvík Jiří, Machek František, Hasal Pavel, Ujcová Emma

MPK: C12N 11/02

Značky: způsobu, způsob, pelet, zařízení, buněk, imobilizace, vrstvených, provádění, živých, tohoto, fyzikální

Text:

...imobilizovaných živých buněk, zejména kvasinek, lze uvést např.iw aplikaci imobilizovaných buněk do alginátu při využití specifické,ho zařízení pro výrobu vína a piva podle čs. autorských osvědčení lč. 234 226 a č. 238 076.Podle uvedených a dalších patentóvých a literárních údajů se při imobilizaci do thermoreversibilních gelů /např. ager, želatina/ obvykle postupuje tak, že do teplého gelu se vmíchají celé buňky obsahující požadované enzýmy...

Způsob imobilizace mikrobiálních buněk, rostlinných buněk a enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234059

Dátum: 01.10.1986

Autori: Čejková Alena, Veruovič Budimír, Králíček Jaroslav, Bárta Miroslav, Jirků Vladimír, Vaněk Tomáš, Kubánek Vladimír, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír, Macek Tomáš

MPK: C12N 11/08

Značky: enzymů, způsob, mikrobiálních, buněk, imobilizace, rostlinných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob imobilizace mikrobiálních buněk, rostlinných buněk a enzymů, vyznačující se tím, že částice ve vodě nerozpustných organických polymerů, zejména na bázi polyethylentereftalátu, poly-/2,6-dimethyl/fenyloxidu, poly-6-kaprolaktamu, blokového kopolymeru poly-6-kaprolaktamu s polyethylenoxidem, kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, polykondensátů melaminu s formaldehydem a močoviny s formaldehydem a anorganických polymerů, zejména na bázi...

Způsob kultivace buněk vyšších organismů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231615

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vlček Vladislav, Chromík Jindřich, Kybal Jan

MPK: C12M 1/04

Značky: způsob, organismu, kultivace, tohoto, způsobu, zařízení, vyšších, buněk, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kultivace vyšších organismů, s výhodou v poddajných vacích z plastických hmot, opatřených přívodem areačního plynu a živin, a to za kontinuálního nebo periodického promíchávání živného média rozvlněním. Vynález se dále týká zařízení pro realizaci zmíněné kultivace, sestávajícího z rovinného útvaru omezených plošných rozměrů a ze zdroje pohybu, měnícího kontinuálně nebo periodicky polohu alespoň jedné strany rovinného...

Způsob výroby bakteriálních buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 220315

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sukatsch Dieter, Faust Uwe, Präve Paul

Značky: výroby, způsob, buněk, bakteriálních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bakteriálních buněk pro použití v potravinářském průmyslu nebo jako krmivo v průmyslovém měřítku pěstováním bakterií čeledi Methylomonas za aerobních podmínek v živném prostředí, které obsahuje jako zdroj uhlíku methanol a minoto zdroj dusíku a anorganické soli tak, že se kultivace provádí při použití kmene Methylomonas clara ATCC 31226, koncentrace methanolu se pohybuje v rozmezí 5 až 50 ppm, vztaženo na hmotnost živného...

Zařízení pro kompletaci WC buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 219428

Dátum: 15.08.1985

Autori: Průša Václav, Zábrš Evžen, Martinovský Josef, Janoušek František, Hora Pavel, Šimek Milan, Horčička Václav

Značky: zařízení, buněk, kompletaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešeno půdorysné uspořádání pracovišť pro kompletizaci WC buněk. Předmětem je přísun jednotlivých stěnových dílců a dále pak příslušenství WC, tj. včetně armatury. Řešení je provedeno pomocí dvou rovnoběžně uspořádaných větví, kde jedna se zabývá montáží WC a druhá stavebnicové buňky, které se sloučí v jediné prostorové uspořádání, které je možno zabudovat přímo do stavby. Sestavovací pracoviště je obklopeno dávkovacím zařízením...

Střešní plášť nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215111

Dátum: 15.10.1984

Autori: Jackovics József, Kriston Pál, Szepessy István

Značky: buněk, plášť, rostlin, nosné, fóliových, střešní, pěstování, kostry

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní plášt nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin, složený z profilových lišt upevněných na nosné kostře, a z tvrdé fólie propouštějící světlo, vyznačený tím, že podél podélné osy profilových lišt (1), upevněných na nosné kostře jsou vytvořeny mezi dvojicemi vzájemně paralelních pásků (3) dvě štěrbiny (2), v nichž jsou svým okrajem uchyceny fólie (5), upevněné na profilové liště (1) nýty (6) vsazenými do otvorů (4), vytvořených...

Způsob stanovení metabolické aktivity kvasničných buněk metabolizujících glukózu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215861

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sigler Karel, Opekarová Miroslava, Kotyk Arnošt

Značky: buněk, kvasničných, aktivity, způsob, glukózu, metabolické, metabolizujících, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení metabolické aktivity kvasničných buněk metabolizujících glukózu. Podstata je v tom, že intenzita metabolických pochodů se stanoví pomocí tzv. acidifikační schopnosti AS ze změn kyselosti vnějšího média po suspendování buněk v destilované vodě a po přidání glukózy k suspenzi. Výhodou je, že se pomocí jednoduchého a snadno reprodukovatelného postupu, t.j. pouhého odečtení kyselosti suspenze za popsaných podmínek,...