Patenty so značkou «bubnových»

Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5812

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F16D 65/00, F15B 15/00

Značky: brzd, bubnových, hydraulický, brzdový, válec

Text:

...u kolesových brzdových valcov väčších priemerov je to dôležitý parameter.Uvedené nedostatky rieši kolesový brzdový valec s dvomi čeľustníkmi - systém bez použitia pružiny. Klasické piesty s manžetou a pružinou medzi nimi nahradzuje dvojica čeľustníkov nalisovaná do valca. Systém riešenia valca s čeľustníkmi zaručuje presne vymedzený zdvih piestov - krok - z východiskovej polohy až po koncovú polohu bez nutnosti mať v systéme rozpínaciu...

Pohon letmých bubnových nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278387

Dátum: 11.06.1991

Autori: Dofek František, Štyl Pavel

MPK: B23D 25/12, B23D 19/04

Značky: letmých, pohon, nožníc, bubnových

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa (7) pohonu letmých bubnových nožníc obsahuje tri nekruhové ozubené kolesá. Medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a ľavým nekruhovým kolesom (11) poháňajúcim nožnice je prevodový pomer daný rovnakým vzťahom ako prevodový pomer medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a pravým nekruhovým kolesom (12) poháňajúcim zotrvačník (8).

Řezací a drticí zařízení bubnových sklízecích řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 267718

Dátum: 12.02.1990

Autor: Albrecht Zbytněk

MPK: A01F 29/06

Značky: drticí, řezací, sklízecích, bubnových, zařízení, řezaček

Text:

...a použité technologií sklizně.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1. je v příčném řezu kolmém na osu řezacího bubnu znázorněno uspořádání řezacího a drtícího zařízení podle vynálezu a na obr. 2. až 5 jsou znázorněny příklady provedení drtících nožú.Na řezacím bubnu ł opásaném z části obvodu pláštěm bubnu g jsou prostřednictvím šroubu 3 střídavč připevněny jednak řezací nože 3, jednak...

Boční stěna rotujících zásobníků, zvláště bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266354

Dátum: 13.12.1989

Autori: Van Der Seylberg Hans-peter, Fiedler Gunter

MPK: B02C 17/00

Značky: mlýnů, boční, bubnových, zásobníku, rotujících, stěna, zvláště

Text:

...K npyry c paccrnanuen pacnonoxennux nna. coennHeuHu× na ueuTpy Hepwä unmnyn nryky M npmcoanmnennux Ha oopTosoň cTop 0 He K Koxyxy peaepnyapa Henan Koabum.370 Pemeume mcKnnHaeT B OCHUBHUM BumeyKa 3 aHHue HenocTaT×m M co 3 xaeT ynoouue ycnmuun nan peseuyapun naneruenoñ KoHcTpyKumu.Buaaano nucoxcñ crenennn npensapmrennnoro maroTo 3 nenMn aoxnnux crenox pcsepuyaa. sxannnmuecxue maruroaaeume Boannxno nmub npu oTHocmTenuHo DNCUKMX umcnax npenneroe....

Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vácha Vojtěch, Umlášek Michal

MPK: F22B 37/50

Značky: odluhu, množství, automatického, parních, kotlů, způsob, bubnových, řízení

Text:

...vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná...

Zariadenie na pohon bubnových pracích a čistiacich strojov hlavne benzínových

Načítavanie...

Číslo patentu: 261065

Dátum: 12.01.1989

Autor: Červenka Peter

MPK: D06F 37/36

Značky: bubnových, čistiacich, hlavne, pracích, benzinových, strojov, pohon, zariadenie

Text:

...frekvencie, ktoré ako je známe vyrábajú sa len pre normálne, t. j. nevýbušné prostredie, by spôsobilo dalšie náklady naviac z dôvodu nutnosti ich umiestnenia mimo výbušný priestor benzínových čistiacich strojov.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na pohon bubnových pracích a čistiacich strojov hlavne benzínových podľa vynalezu,ktorého podstata je v tom, že má iba jeden hnací elektromotor, na ktorého zadnom vývodovom hriadeli je uchytená...

Zařízení pro samočinné seřizování odtrhu čelistí bubnových brzd, zejména jeřábových

Načítavanie...

Číslo patentu: 259961

Dátum: 15.11.1988

Autor: Havlík Jiří

MPK: F16D 65/38

Značky: brzd, odtrhu, zařízení, bubnových, samočinně, jeřábových, seřizování, zejména, čelistí

Text:

...nároky na údržbu a během životnosti brzdového obloženi vykazují konstsntním 3. brzdový výkon bez potřeby provozgioh seřizovaoich prací.Na přiloženýoh výkresoch je znázorněn příklad zařízení podle vynálezu, kde představuje obr. 1 celkové uspořádáňi brzdy,obr. 2 stavěci mechanismus v podélném osovém řezu,obr. 3 omezovaoi mechanismus ve svislém osovém řezu, obr. 4 talíŕovou pružinu v půdoŕysu a obr. 5 tutéž pružina v řezu A-A, vyznače ném na...

Separátor železa na výtoku z bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246817

Dátum: 01.03.1988

Autor: Jirsák Oldoich

MPK: B03C 1/02

Značky: výtoku, separátor, mlýnů, bubnových, železa

Text:

...odstrení veškeré železo vznikající v procesu mletí, at už z vyložení mlýnu nebo z mlecí náplně, čímž se docílí vysoké čistoty mletého materiálu, což má velký význam například při zpracování kaolinu. V závislosti na druhu provozu dochází k úspoře používaných chemikálií, například kyseliny sírové. Á Na přiloženém výkresu je schematicky zobrazen separátor železa podle vynálezu. Obr. 1 představuje boční pohled v řezu,na obr. 2 je znázorněn...

Zařízení pro uložení prací jednotky bubnových praček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243082

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kvetková Mária, Ettler Petr, Škubla Pavol

MPK: D08F 37/20

Značky: uložení, zařízení, prací, praček, jednotky, bubnových

Text:

...pro uložení prací jednotky je jednoduché, bez jakěh-okoliv seřizování pružinových tlumičů.Na výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde .značí obr. 1 nárysný pohled v řezu na celkově uspořádání pračky, obr. 2 bokorysný řez pračkuou a obr. 3 znázorňuje řez A-A z obr. 2 třecím tlumičem včetně jeho uchycení.Tlumení odstředivé síly pracích strojů s rotujícím vnitřním bubnem sestává ze dvou tlumičů 3 uložených na pryžových...

Zařízení pro usazování kalů v bubnových parních kotlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243119

Dátum: 15.10.1987

Autor: Olejník Juraj

MPK: F22B 5/04

Značky: kalů, usazování, bubnových, parních, kotlech, zařízení

Text:

...nárazovém odkalovúní. Množství usazených kam ve vytvořenýoh usasovacích prostor-ach v bubna bude v časové jednotce pravidla podstatne větší po prvním majetí kotle než v pozdějšímp 1070341 OVĚEN V té 5055 bývá také kotol čeitěji odstavován, takže lze čaetěji podle potřeby zaradit otevření bubna e mechanické odstranění kalů usazovacích prostoru hubou.Regulece obsahu roepuštěnych solí v oběhová vodě nepŕetržitým odluhováním eolemi nejzahuitěnější...

Ústrojí pro pohon osově symetricky uspořádaných zásobníků, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248257

Dátum: 12.02.1987

Autori: Steffens Eberhard, Ribke Helmut, Hein Horst, Scharon Dieter, Kothe Jost, Schmidt Kurt, Tausche Frank, Van Der Seylberg Hans-peter, Ziebart Siegfried, Thiers Eberhard

MPK: B02C 17/24

Značky: pohon, ústrojí, bubnových, symetrický, zejména, osové, mlýnů, uspořádaných, zásobníku

Text:

...Gonee nopoöno c nonomàm npnnepą ncnonneamn, nr. 1 VCłeMaTnqecKoe nsoőpaxeuue óapaöanaoü Mennnum. ónr. 2 Paspeš cremu.peaepnyapa co croponu npuaoa. mur. 3 ľľaàpes no A-A no mur.2.Ha Hr.1 cxeMaTHqecKu npencraBneHa.Gapa 6 aHHan Ménbňua c pemeunem, coownercrnenuo Hsoôperenm. Hpu 3 TOM cwopoua aeoMoro nana öapaöaanoň MenbHnnu ćxoncrpyupoaana B nonmnnmuxax c nosuoxnocrbm yxmoaoro cMemeHnn oőmenssecrnmn cnoco 6 oM nocpecTnoM uenrpannuo...

Způsob výroby rotačních nádrží uložených v ose otáčení, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248256

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zibebart Siegfried, Van Der Seylberg Hans-peter, Ribke Helmut, Hein Horst, Tausche Frank, Steffens Eberhard, Scharon Dieter, Schmidt Kurt, Thiers Eberhard, Kothe Jost

MPK: B02C 17/00

Značky: uložených, mlýnů, rotačních, nádrží, zejména, bubnových, výroby, otáčení, způsob

Text:

...nsoöperemum. . VCooraercwaenno naoöperenm cnapnnaeŕcs cuepaaogna na oöenà őoxonux qacTeň 1, cnaőxeanx nenrpanbmuu uocanounu ornepcrueu, nnoünoüvcrenm C onopHoñ nrynxoü 2 n na ôopre c onopuu KOHBĽOM 3, nocne nero aropan óoxosaa uacwa 1 Haenaerca na onopnym nrynKy 2 H càuum oôpason coennnewcn csroň nwynxoů, a wamme c onopnm xonbnou-3. Hpn srou Moxno BH 6 paTh, Kax Lnsoöpamaewcn 5 mHr.l, nam pasnouepnoe paccrozue őokoaux uacweä l Vpyr K...

Drticí zařízení řezané hmoty u samojízdných a stacionárních bubnových řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223246

Dátum: 15.03.1986

Autor: Nor Zbyněk

Značky: stacionárních, bubnových, drticí, řezaček, hmoty, samojízdných, zařízení, řezané

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší podstatné zvýšení účinnosti drcení řezané hmoty, jehož podstata spočívá v tom, že na držáku protiostří je umístěn stírač opatřený ozubením, přičemž protiostří je rovněž opatřeno ozubením.

Zařízení pro nastavení řezného ústrojí u bubnových řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229701

Dátum: 25.10.1984

Autori: Fischer Helmut, Beckert Dieter, Pfeiffer Johannes, Schramm Dieter, Leonhardt Arndt

MPK: A01F 29/00

Značky: bubnových, řezného, zařízení, řezaček, ústrojí, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy pro nastavení zařízení opakovaného řezu pro řezací buben, zejména pro stacionární řezačky. při dodatečném broušení nožů řezacího bubnu zařízení opakovacího řezu pro dodržení optimálních podmínek řezání musí být nastaveno na velikost zmenšení průměru v řezacím agregátu. Toto regulování zařízení opakovaného řezu se musí uskutečnit pro různé průměry řezacího bubnu bez velkých nákladů na montážní práce. Upevnění zařízení...

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 213827

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šomský Peter, Dubáň František, Hrušovský Ivan, Adamka Jozef

Značky: bubnových, čelustí, nastavenie, prípravok, upnutie, otáčanie, brzdových, zváraných

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd, pozostávajucich z jednej alebo dvoch stojín a pásnice brzdovej čeluste, vynačujúci sa tým, že pozostáva z otočnej dosky (l), napr. tvaru medzikružia, ktorá je v dolnej časti zboku opatřená dolným priečnikom (3) s lužkom pre uloženie pásnice brzdovej čeluste (11), pričom vybranie ložka má polomer rovný vonkajšiemu polomeru pásnice so stredom totožným se...

Řídicí zařízení pro dálkové nastavování a dálkové řízení bubnových dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215883

Dátum: 01.05.1984

Autori: Sauerman Werner, Heltsch Jürgen, Czerny Claus

Značky: nastavování, řízení, zařízení, dálkově, dávkovačů, bubnových, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Popsané řídicí zařízeni bylo vypracováno speciálně pro bubnové dávkovače, jejichž princip práce spočívá v tom, že buňkovému bubnu se předává otáčení hnacím hřídelem pouze tehdy, když zapojovaná spojka umístěná mezi nimi provádí spojení. Úhel otočení (, o který se buňkový buben otáčí za jednu otáčku hnacího hřídele,je možno měniti bezstupňovitě mezi 0 a 360(. Stejně je možno mezi maximem a minimem bezstupňovitě měniti spotřebu násypného...

Zařízení k ostření nožů bubnových řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 220568

Dátum: 09.04.1984

Autori: Schulze Rudolf, Petrasch Günter, Oliva Klaus, Wilde Egbert, Petters Johannes, Sperling Erhard

Značky: bubnových, zařízení, ostření, řezaček, nožů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ostření nožů bubnové řezačky, u něhož brusný kámen je veden po šířce bubnu a je umožněn jeho vertikální posuv. Cílem vynálezu je uskutečnit broušení i posuv automaticky a přitom se má docílit dobré kvality broušení nožů. Podle vynálezu nad a paralelně s bubnem (2) v rámu (1) bubnu (2) je umístěna centrální stojka (3), na níž se nalézá tuze umístěný řetězový převod (11) a po vedeních (5, 5') se posouvající brusný vozík...