Patenty so značkou «bubnom»

Odkaľovacia odstredivka so sitovým bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10640

Dátum: 26.03.2009

Autor: Frohlich Nicholas Robert

MPK: B04B 1/20, B04B 3/04

Značky: odstředivka, odkaľovacia, sítovým, bubnom

Text:

...ktorá prechádza ku koncu dopravníka v smere prúdu, čo znižuje koeficient trenia pevných látok na stupeň, ktorý dovoľuje, aby koláč vytvorený z pevných látok skĺzol kontrolovateľným spôsobom dopredu po kužeľovite sa rozbiehavej sitovej časti s minimálnym spätným tlakom, ale pevný koláč sa nemôže odtrhnúť od kužeľovitesa rozbiehavej sitovej časti a vykĺznuť z odstredivkynekontrolovateľným spôsobom. Bubon môže tiež obsahovaťkužeľovite sa...

Zlepšená automatická pračka a podobné domáce spotrebiče s rotačným bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11972

Dátum: 01.04.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20

Značky: pračka, automatická, domáce, rotačným, spotřebiče, bubnom, zlepšená, podobně

Text:

...skrutkového puzdra a rozložené, z rôznych uhlov. Takéto vyhotovenie nie je časťou tohto vynálezu- Obrázky 6 a, 6 b, 6 c schematicky znázorňujú nádrž pračky blizko upevňovacej konzoly spojenej so spojovacou doštičkou príslušné rozložené, rozložené s vloženým motorom, zložené a upnuté. Takéto vyhotovenie nie je časťou tohto vynálezu.0013 S odkazom na obrázok 1, pracia nádrž automatickej pračky ako bola uvedená, je schematicky znázornená...

Zdokonalenie drviča s prstencovitým bubnom a s drviacim valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283611

Dátum: 29.09.2003

Autori: Lagache Philippe, Cordonnier Alain, Chevalier Philippe, Obry Christophe

MPK: B02C 15/06

Značky: bubnom, drviacim, drviča, valcom, zdokonalenie, prstencovitým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka drviča tvoreného prstencovitým bubnom (10) s horizontálnou osou, hnacími prostriedkami na jeho otáčanie okolo jeho osi, aspoň jedným drviacim valcom (16), ktorého os je rovnobežná s osou prstencovitého bubna (10) a ktorý je umiestnený v tomto bubne, s možnosťou pohybu po jeho vnútornom povrchu, a ďalej pružnými prítlačnými prostriedkami (30) na pritláčanie drviaceho valca (16) proti prstencovitému bubnu (10), pričom drviaci...

Viacvretenový postupový automat s otočným bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259370

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/00, B23B 39/22

Značky: bubnom, postupový, viacvretenový, automat, otočným

Text:

...27 bubna 12 a polohovacie zariadenie 33. V prírubách 3,21 je pomocou radiálnych a axiálnych ložísk otočne uložený centrálny hriadel 10, na ktorom sú po oboch stranách otočného bubna 12 dalej posuvne uložené viacvretenové posuvové vreteníky 9, 29, ktorých pracovné valce 6 a puzdra náhonového hriadela 5 s ozubeným prevodom 22 sú upevnené na prírubách 3, 21. Vodiace konzola 36, upevnená. na obvodovej časti viacvretenového posuvo vého vreteníka...