Patenty so značkou «btc-n»

Spôsob I BTC-N kódovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 278098

Dátum: 08.06.1994

Autori: Garcia Sergio Herrera, Tvarožek Milan, Farkas Péter

MPK: H03M 7/30

Značky: btc-n, spôsob, kódovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob IBTC-N kódovania je založený na tom, že hierarchickú úroveň kódovania pre N >= 3 sa v n rovine iteratívne pomocou BTC striedavo spracúvajú obrazové prvky so súradnicami (i, j), i = k mí, j = k mí alebo i = (k + 1)mí, j = (k + 1), pričom k je celé číslo, pre N párne platí: mí = 2,2 [exp(N-2)/2], kde mí je prvá nezávislá premenná a pre N nepárne platí: 2,2 exp[(N-1)/2] a nasleduje interpolácia obrazových prvkov (n-1)-roviny z obrazových...