Patenty so značkou «brzdový»

Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5812

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F16D 65/00, F15B 15/00

Značky: válec, brzd, brzdový, bubnových, hydraulický

Text:

...u kolesových brzdových valcov väčších priemerov je to dôležitý parameter.Uvedené nedostatky rieši kolesový brzdový valec s dvomi čeľustníkmi - systém bez použitia pružiny. Klasické piesty s manžetou a pružinou medzi nimi nahradzuje dvojica čeľustníkov nalisovaná do valca. Systém riešenia valca s čeľustníkmi zaručuje presne vymedzený zdvih piestov - krok - z východiskovej polohy až po koncovú polohu bez nutnosti mať v systéme rozpínaciu...

Brzdový disk s axiálnym a radiálnym chladením, vybavený krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19435

Dátum: 11.07.2011

Autori: Gebauer Marek, Lorencuk Zbynek

MPK: F16D 65/12, F16D 65/847

Značky: brzdový, axiálnym, krytom, vybavený, radiálnym, chladením

Text:

...tvoriacich lopatky, medzi ktorými môže prechádzaťchladiaci vzduch, t. j. v priestore medzi lopatkamí. Vyššie uvedená konštrukcia má3 významnú nevýhodu v tom, že umožňuje iba priamočiare prúdenie chladiaceho vzduchu V radiálnom smere od osi otáčania brzdového disku, čo má za následok nízku účinnosťchladenia s potrebou prívodu veľkého množstva chladiaceho vzduchu.0008 Vyššie uvedené nevýhody sú V značnej miere odstránené navrhovaným...

Brzdový rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13557

Dátum: 15.03.2011

Autor: Ludwig Fritz

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, rotor

Text:

...to v tom, že trecí materiál, ktorý má vysokúkompresibilitu, vysoké pomerné predĺženie pri skúškachpevnosti s vysokým súčiniteľom trenia, a tým malý sklon krozkmitaniu, nemôže dosiahnuť žiadnu vysokú pevnosť.0008 Základom tohtovynálezu je preto úloha vytvoriť brzdový rotor, ktorý má vo svojej oblasti spojenia s hriadeľom vysokú pevnosť a V oblasti kontaktu s telesom brzdy vysoký súčiniteľ0009 Táto úloha sa rieši prostredníctvom brzdového...

Brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13836

Dátum: 25.10.2010

Autori: Ruppert Helmut, Mehlan Andreas, Braeker Tobias, Knaup Klaus

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, kotúč

Text:

...sú trecie kruhy radiálne vedené na disku kolesa, pričom sú kulisové kamene vytvorené ako na obe strany disku kolesapôsobiace dvojité kulisové kamene, ktoré majú disk kolesaprenikajúce valcové telesá. Takto centrujú kulisové kamene obidve na protiľahlých stranách disku kolesa usporiadané trecie kruhy. Toto má tú nevýhodu, že pri chybných diskoch kolies sú obidva trecie kruhy vystavené tejto poruche a pri výmene kulisového kameňa sa to týka...

Brzdový kotúč s nábojom brzdového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11627

Dátum: 25.08.2009

Autori: Quinger Christian, Jäckel Klaus, Steinhauer Thomas, Botsch Siegfried, Lesch Martin, Wilke David

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúča, nábojom, brzdového, kotúč, brzdový

Text:

...reze a obrázok 2 perspektívne zobrazenie jednej formy uskutočnenia brzdového kotúča podľa vyná|ezu v čiastočnom reze aobrázok 3 zobrazenie formy spojenia medzi trecím krúžkom a nábojom brzdového kotúča v reze. 0020 Trecí krúžok 10 zobrazený na obrázku 1 pozostáva z dvoch polovíc 12 a 14 trecieho krúžku, ktoré sú vzájomne spojené cez dištančné nopky 16, z ktorých nie sú za účelom lepšej prehladnosti zobrazené všetky. Volné priestory 18...

Držiak upevňujúci brzdový klátik železničného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5103

Dátum: 05.02.2009

Autori: Bujňák Matúš, Ochotnica Ján

MPK: B61H 1/00

Značky: držiak, upevňujúci, brzdový, klátik, vozidla, koľajového, železničného

Text:

...riešenia je držiak upevňujúci brzdový klátik železničného koľajového vozidla, ktorý pozostáva z dvoch bočníc kovaných v zápustke, opatrených zosilneníami v mieste votknutia puzdier a zosilneni v mieste výklenkov pre upevňovacie kliny klátikov brzdy, spojených so zakriveným plechom. Bočníce sú spojené so zakriveným plechom zvarom.Podstatou technického riešenia tiež je, že zakrivený plech má rovnomerný rádius zakrivenia a jeho hrúbka je 6,5...

Brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8953

Dátum: 15.07.2008

Autori: Hoffmann Helmut, Gaspers Heinz-jürgen

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, kotúč

Text:

...aj v oblasti pätky, teda v prechodových častiach ramenovej časti. Brzdový kotúč podľa vynálezu je vhodný najmä v prípade vysokých šokových a tepelnýchRamenové časti s výhodou prechádzajú v smere vnútorného okraja čelnej trecej kruhovej časti. Vačkový vývrt je v tomto pripade umiestnený tak, že presahujeV rámci výhodnej konfigurácie vynálezu sa polomer spojovacej časti smerom k povrchu čelnej trecej kruhovej časti zväčšuje. Vďaka takému...

Brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6040

Dátum: 23.05.2007

Autori: Merkel Thomas, Schwinning Ulrike, Aab Heinz, Neller Björn

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúč, brzdový

Text:

...skrutiek na pripojovanej strane dochádza k homogénnemu rozdeleniu materiálu. vzájomne striedavé usporiadanie znamená, že dvojica hláv skrutiek neleži narovnakej strane rozdelenia. Ak sú hlavy skrutiek vzájomne striedavo usporiadané, dochádza k požadovanému rozdeleniu materiálu napríklad striedavo usporiadanýmidrážkami, čim sa redukuje sklon k tvorbe trhlín na trecej ploche.Je navrhované, aby skrutky dvojice skrutiek neboli usporiadané...

Zariadenie pre vozidlový príves obsahujúce brzdový ovládací systém a jeho ďalší riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20838

Dátum: 09.05.2006

Autor: Koch Josef

MPK: B60T 13/66, B60T 17/22, B60T 8/17...

Značky: riadiaci, ovládací, brzdový, systém, obsahujúce, vozidlový, přívěs, další, zariadenie

Text:

...tlačidlo namanuálne spustenie brzdového signálu.Základom spisu US 5690347 A je problém, spočívajúci vtom, že v kombinácii sedlového návesu môže uhol medzi pozdĺžnym smerom ťažného vozidla a pozdĺžnym smerom sedlového návesu pri jazdnej prevádzke nadobúdať vdôsledku dynamických účinkovnebezpečné hodnoty. Aby sa to potlačilo, sú voblasti doskovej dosadacej valnice návesuusporiadané zvislo na spodnú stranu tohto sedlového návesu dorazové trecie...

Brzdový klátik 012 P 10

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4168

Dátum: 02.06.2005

Autori: Medový Branislav, Leffler Stanislav

MPK: B61H 1/00

Značky: klátik, brzdový

Text:

...klátika 012 P 10 ako súčasti trecich bŕzd spočíva v zmena tvaru vodiacej časti. Zmena tvaru je definovaná zahlbením v šírke upínacieho oka, hĺbkou zahĺbenia a veľkosťou prechodových radíusov. Výhoda tohto zahĺbenia je v tom, že pri výrobe (odlievaní) Brzdového klátika 012 P 10 dochádza k zmenšeniu kumulácie materiálu medziupínacou a vodiacou časťou. V konečnom dôsledku je zmenšený tepelný uzol v defmovanej oblasti. Zmenšenie tepelného uzla má...

Brzdový kotúč pre vysoké namáhanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1176

Dátum: 24.03.2005

Autori: Vampola Vladimír, Zima Radim, Martinásek Marek

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúč, brzdový, vysoké, namáhanie

Text:

...p leží v rozsahu p(B,C)01, konštanty Kl,K 2 a K 3 v rozsahu Kl-70-150, K 2 O 130a K 3-lOO 20 a U 2 je hodnota druhého obvodového uhla.Brzdový kotúč je tvorený výhodne, pokiaľ je nosná doska po svojom obvode vybavená minimálne tromi pravidelnými tvarovými rezmi.Tvarové rezy sú výhodne uskutočnené, ak má ich prostredný bod vzdialenosť od osi otáčania upravenú v rozsahu od 0,8 do 0,95 násobku vonkajšieho polomeru nosnej dosky.Posledný bod...

Brzdový klátik pre železničné koľajové vozidlá BP 10 – 380

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4085

Dátum: 04.03.2005

Autori: Medový Branislav, Leffler Stanislav

MPK: B61H 1/00

Značky: klátik, koľajové, železničné, brzdový, vozidla

Text:

...za následok poškodenie brzdového klátika, brždeného kolesa,nedostatočné ubrzdenie motorového vozňa a častejšiu výmenu brzdových klátikov.Na predloženom technickom riešení sú na činnej ploche rovnomeme vyhotovené dve dilatačné medzery, ktoré zabezpečujú lepší odvod tepla vznikajúceho trením pri brzdení. Zároveň eliminujú dĺžkové dilatácíe, čim zlepšujú brzdové parametre.Pri doterajšom stave pri výrobe brzdových klátikov musel výrobca...

Brzdový bubon a spôsob jeho povrchového opracovania a vyvažovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9931

Dátum: 02.03.2005

Autori: Brotherton Joseph, Griffin Timothy Todd

MPK: B23C 3/00, B23B 5/02

Značky: povrchového, brzdový, bubon, opracovania, vyvažovania, spôsob

Text:

...časť 33. Nastavovacie čapy 32 pomáhajú pri radiálne vystredenom polohovanl brzdového bubna 31 na základovú časť 33. Toto zabezpečuje, aby bol brzdový bubon 31 radiálne vystredený pre koncentrické opracovávanie. 0014 Na uchytenie a pridržiavanie brzdového bubna 31 na základovej časti 33 je množstvo,zvyčajne štyri, čelusťových príchytiek 34. Každá samotná čelusťová príchytka 34 je pridržiavaná V držiaku 54 čeľusťovej príchytky, ktorý je...

Monoblokový brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2610

Dátum: 26.11.2004

Autor: Wirth Xaver

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, kotúč, monoblokový

Text:

...monoblokové brzdové kotúče, ktoré sa doteraz mohlipoužívat len pre rýchlosť vozidla do 160 km/h, sú teraz použiteľné až po rýchlosť 200 km/h.0016 Pri zohľadnení prípustného hraničného pnutia rastie pružnosť zakriveného lúčového ramena, keď sa zväčšuje polomer zakrivenia pri zakrivení do tvaru kruhového oblúku a odporový moment sa po dĺžke lúča mení tak, žeohybové napätie pozdĺž lúča zostáva približne konštantné. Tým sú možné príp.účelne...

Brzdový kotúč, obzvlášť pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3487

Dátum: 29.10.2004

Autori: Mosbach Christian, Wirth Xaver

MPK: F16D 65/12

Značky: koľajové, vozidlo, brzdový, kotúč, obzvlášť

Text:

...predloženého vynálezu je tak úloha, brzdový kotúč vúvode uvedeného typu ďalej rozvinúť tak, že sa zlepšuje jeho funkčná spoľahlivosť a umožňuje sa nákladovo priaznivejšie výroba.0014 Táto úloha sa rieši brzdovým kotúčom, ktorý má znaky nároku 1.0015 Vynález umožňuje najskôr namiesto niekoľko málo vedení klzných prvkov väčší počet tak povediac miniatúrnych vedení klzných prvkov, ktorými sa zabraňuje napríklad nevýhodám doterajšieho stavu...

Brzdový systém nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283157

Dátum: 21.01.2003

Autori: Kotschmala Grigori Danilowitsch, Schmidt Ottomar, Lenz Axel, Umbach Gerhard

MPK: B61H 13/20, B61H 9/00

Značky: nákladných, brzdový, systém, vozňov

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatickej časti brzdového systému je na striedavé prispôsobovanie na dva rozdielne brzdové systémy priradený vždy jeden riadiaci ventil (41, 51) s pomocnými vzduchojemami (42, 52), pričom tieto riadiace ventily (41, 51) obidvoch brzdových systémov sú oddeliteľné od hlavného vzduchového potrubia (40), rovnako ako k nim priradené pomocné vzduchojemy (42, 52), a sú striedavo ako trojcestný ventil (50) spojiteľné s brzdovým valcom (1). V...

Brzdový valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3072

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: válec, brzdový

Text:

...piesty.Hlavnou výhodou tohto riešenia je prispôsobenie rozmerov vnútorného priemeru piesta s vonkajším priemerom tlačidla, čím nedochádza k deformácii na vnútomých hranách piesta. Ďalšou výhodou je prispôsobenie zápichu na telese pre prachovku. Výrazne sa zníži možnosťvniknutia nečistôt do valca.Prehľad obrázkov na yýkrese Brzdový valec pre osobné automobily je znázomený na priloženom výkrese, na ktoromobr.1 znázorňuje tento brzdový valec...

Brzdový valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3071

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: brzdový, válec

Text:

...pedálu sa piesty vrátia do pôvodnej polohy. Na oboch stranách telesa sú zápichy na uchytenie prachoviek, ktoré zabraňujú vnikaniu nečistôt do valca. V prachovkách sú uchytené piesty.Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že piest je vyrábaný v celku z jedného materiálu, čím saznížiana výrobu a prispôsobením zápichu pre prachovku na telese sa výrazne znížimožnosť vnilçnutia nečistôt do valca.Prehľad obrázkou na úkrese Brzdový valec pre osobné...

Brzdový klátik

Načítavanie...

Číslo patentu: 278019

Dátum: 07.09.1994

Autori: Návrat Lubomír, Veselý Petr

MPK: B61H 1/00

Značky: brzdový, klátik

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový klátik trecích bŕzd, najmä podvozkových kolies koľajových vozidiel, pozostáva zo základného telesa (1) s funkčnou brzdovou plochou (4) v tvare dosadacej plochy brzdenej súčasti, ktorá má základné teleso (1) vybavené zaliatou vložkou (8), odolnou voči oteru, tvorenou zo strany funkčnej brzdovej plochy (4) základného telesa (1) jednotlivými segmentami (6) s tvarovanými čelami (7), vytvorenými na úrovni funkčnej brzdovej plochy (4).

Brzdový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 278222

Dátum: 08.06.1994

Autori: Ebbinghaus Wilfried, Laudszun Heinz

MPK: F16D 66/02, F16D 65/10

Značky: brzdový, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový bubon (2) má valcovú dosadaciu plochu (7) na brzdové obloženie (4) a kruhový otvor (14). Aby bolo možné merať hĺbku opotrebenia brzdového bubna (2) a súčasne odstrániť nutnosť dodatočného opracovania brzdového bubna (2) pri výmene brzdového obloženia (4), navrhuje sa upraviť na otvore (14) do dosadacej plochy (7) zapustenú obvodovú drážku (15), ktorá je usporiadaná v axiálnom smere najmenej k brzdovému obloženiu (4).

Brzdový kotúč a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278931

Dátum: 11.05.1994

Autori: Heck Klaus, Heinrich Peter

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, výroby, spôsob, kotúč

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový kotúč (1) je vytvorený sústavou, ktorá má vnútornú, stabilnú kovovú opornú mriežku (2) alebo podobne, ktorej tyče (3, 4) sú opatrené oteruvzdornou vrstvou (5), pričom zvyšné medziľahlé priestory (6) opornej mriežky (2) sú vyplnené, napríklad liatím, ľahkým kovom. Oteruvzdorná vrstva (5) na opornej mriežke (2) výhodne pozostáva z tepelne nastriekanej, výhodne plameňom nastriekanej vrstvy.

Poistka bezpečnostného zariadenia pre pneumaticko hydraulický brzdový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 263196

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Štefan, Šmídt Vladimír

MPK: B60T 15/16

Značky: brzdový, zariadenia, poistka, systém, bezpečnostného, hydraulický, pneumaticko

Text:

...systému odstraňuje poistka, pripojená na páčku riadiacej páky, ktorá pri maximálnom stlačení otvára samostatný brzdový okruh cez trojcestný elektro-pnamwmický ventil prostredníctvom mikrospínača podla vynálezu. ktorého podstata spočíva v tom, že trojcestný elektro-pneumatický ventil je cez bowden núdzového brzdenia,prevodovú páku a tlačítko spojený s páčkou na riadiacej páke. Výhodou riešenia je, že sa zvyšuje spoľahlivosť v prípade, že by...

Brzdový buben pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 256925

Dátum: 15.04.1988

Autor: Streicher Rolf

MPK: F16D 65/10

Značky: automobily, buben, brzdový

Text:

...nçnepxnocwu ropuosuöro öàpaőa-V ua. B aanncuuocru om uarpysxu na ropuosnoň öapa 6 aHBMecTo nyru oxpymnocrn Momer ÓMTB Buőpaną Kpnnan HHOPO pąna. Oąnaxo ona gonna Kax Mnnuuyn úmera Koueunmmu woqxaum Tpuxu A H B. Hpn svou Tqqxa A Ha HapymHoMĺKoHTypeMoxerpacnonarawbcn Memny něpexonom ór naHua K paôoqeä nonepxnocwn no nonósunm mmpuuu paóoueň nosepxnocwu CŕD. Toqxa B őoxoaoň uosepxocrn ropubsuoro ôapaöaua npecraanner coöoä Bepmuuy...

Hydraulický brzdový ovládací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249838

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Stanislav, Kořínek Jiří, Fiegr Petr

MPK: F16D 65/24

Značky: hydraulický, válec, brzdový, ovládací

Text:

...žokčelni dosodacistěna trubky noěibo obvodové dosedaci stěna dna je zošikmenà. Dno je opatřeno ra kdiálni-dosedaci ploškou. zàpádàjici do vnitřniho průmčtu.pracoveSe též výhodné proàtor mézitčelni dosedaci sfênou trubkya obvodovou dosedací stěnou dna výplnit těsnícim kroužkcn.Taktéž je účelne vnější válcový povrch pracovního válce v místě uložení připojovacich hrdol opotřiti vytvuřcnim dooedacich ploček.Hlavni výhody uspořádání hydraulickćho...

Pojistný ventil pro tří až pětiokruhový brzdový systém automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245043

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kulifay Štefan, Švancar Ján, Rumanovský Maximilián, Kováeik Vladimír

MPK: B60T 17/04

Značky: brzdový, pětiokruhový, systém, automobilů, tří, ventil, pojistný

Text:

...oüomc OCHOBłíbDZ KoHTypoB, a Taxsxe IIOJIHOG Bupaanxmaxme nannenm Memminmn, npeąue qenq nonasaenmü cxcawuñ 303.11 n yímem qepes Texas noBpexJICHHOPO KoHTypa.Kpome TOPO, nemam nsoópecrenm museum cosnanne ycTpoñcTBa m nepBlrqx-Ioro sanonaexłm ne BCeX KOHTyPOB n oóecnéqeame nepeuana Jzmanemn oTiçpHT 1 m.4 Iľocwomaxme HOTGpH yweqzcm qepes upoccenn npn Ixwxlmm HeMcnpaBHoro KOHTypa, a Tałoxçe SŕlBIICIďI-JOCTL ou noToua cxcawoñ cpeJzu noumnu ÓHTL...

Brzdový hydraulický válec určený především pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 237758

Dátum: 15.09.1986

Autori: Meyer Erhard, Wille Volker, Pasch Ulrich, Weber Peter

MPK: B60T 11/16

Značky: především, brzdový, hydraulický, automobily, válec, určený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdového hydraulického válce, který za účelem zvýšení efektivnosti těsnění ventilů nebo míst škrcení má speciální řešení a používá se v brzdném zařízení pro automobily a rovněž pro stavební, zemědělské a pracovní stroje s vlastním pohonem a u různých hydraulických systémů. Cílem vynálezu je zlepšení účinnosti těsnicích prvků hydraulických válců ke snížení úniku a vnikání okolního prostředí. Základem vynálezu je úkol značně...

Brzdový klíč k ovládání brzdy s vnitřními čelistmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219890

Dátum: 15.09.1985

Autori: Szalai Gábor, Szij Péter, Albrecht László

Značky: čelistmi, ovládání, vnitřními, klíč, brzdový, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdového klíče k ovládání brzdy s vnitřními čelistmi, obsahující brzdový buben a brzdové čelisti, které mohou být rozpírány prostřednictvím brzdového klíče proti vratným pružinám, kde je brzdový klíč tvořen symetrickou rozpěrnou vačkou tvaru S s vačkovým hřídelem a konvexními axiálními evolventními pracovními plochami. Podstatou vynálezu je, že evolventy pracovních ploch jsou odvozeny od vzájemně přesazených základních kružnic...

Kombinovaný vzduchotlakový brzdový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 218127

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rössler Artur, Mastník Zdeněk, Čapek Ladislav, Kober Milan

Značky: brzdový, válec, vzduchotlakový, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného vzduchotlakového brzdového válce s pístem provozní brzdy zatíženým tlakem vzduchu z provozního okruhu a s pístem pružinové brzdy zatíženým tlakem akumulačních pružin proti tlaku vzduchu z pružinového okruhu. Vynález řeší možnost ovládání provozní brzdy i v případě, kdy je pružinová brzda mechanicky vyřazena z činnosti. Podstatou je výkyvné spojení pístu provozní brzdy s pístem pružinové brzdy pro přenos síly pomocí...