Patenty so značkou «brzdové»

Kotúčová brzda motorového vozidla a brzdové obloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19553

Dátum: 14.09.2011

Autor: Iraschko Johann

MPK: F16D 65/095, F16D 55/226

Značky: motorového, obloženie, vozidla, brzdové, kotúčová, brzda

Text:

...obložením so znakmi nároku 14.0013 Podla vynálezu je roh nosiča na výbehovej strane brzdového nosiča vytvorený oproti rohu nosiča na nábehovej strane brzdového nosiča znížený. Týmto konštrukčným vytvorením sa zabráni natáčavému pohybu brzdovéhoobloženia počas procesu brzdenia. Na brzdovom obložení sa vyskytuje definovaný krútiaci moment okolo osi Z paralelný s osou otáčania brzdového kotúča. Týmto krútiacim momentom sa vytvára podporná sila...

Brzdové obloženie pre kotúčovú brzdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10327

Dátum: 18.02.2009

Autori: Camilo-martinez José, Springer Mario

MPK: F16D 65/097

Značky: obloženie, kotúčovú, brzdové, brzdu

Text:

...na pridržnej pružine obloženia,pričom voľný koniec spojovacieho mostíka môže byt napevno spojený s príslušným ramenom, obzvlášť zvarenim. Myslitelné je samozrejme taktiež spojenie tvarovým stykom, pri ktorom sú usporiadané na jednej strane prostriedky tvarového styku ramena a na druhej strane prostriedky tvarového styku spojovacieho mostíka, ktoré do seba navzájom zapadajú.0012 Kvytvoreniu spojovacieho mostika má nosná doska obloženia...

Brzdové alebo pohybovacie hnacie zariadenia so samočinným posilňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19146

Dátum: 06.11.2008

Autori: Gruber Manfred, Putz Michael

MPK: F16D 65/14

Značky: brzdové, samočinným, posilňovaním, pohybovacie, hnacie, zariadenia

Text:

...zariadeníPri brzde podľa vynálezu sa už neobjavuje problém so zablokovanim brzdy,pretože v prípade príliš vysokého (samočinného) posilňovania brzdenia regulpvaním, ktoré principiálne nevyžaduje silu, môže byť posilňovanie v zásade opät bezproblémovo a bez vynaloženia sily znížené.0012 Použitie mechanického samočinného posilňovania podľa tohto vynálezu je možné dosiahnuť vždy vtedy, ked je brzdové obloženie podopreté v inom ako vpravom...

Brzdové zariadenie s klinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7474

Dátum: 22.02.2008

Autor: Herr Michael

MPK: F16D 55/22, F16D 65/18

Značky: klínovým, brzdové, mechanizmom, zariadenie

Text:

...pohyb potrebný pre dosiahnutieÚkol vynálezu teda spočíva v tom, že sa má vytvoriť brzdové zariadenie v úvode označeného druhu, u ktorého sa môžu klinové telesá pomocou jednoduchých prostriedkov pohybovať relatívne vočiTento úkol je vyriešený znakmi nezávislého patentového nároku l. Brzdové zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pre vratný pohyb prvého klinového telesa v pozdĺžnom smere je upravený lineárny ovládač prostý otočného...

Nosič obloženia pre brzdové zariadenie, najmä pre bubnové brzdy, jednotka s nosičom a trecím obložením a držiak nosiča obloženia lisovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6111

Dátum: 27.03.2007

Autor: Junge Klaus

MPK: F16D 69/00

Značky: brzdy, nosičom, najmä, zariadenie, zariadenia, třecím, obložením, obloženia, nosiča, bubnové, jednotka, lisovacieho, brzdové, nosič, držiak

Text:

...matrice pre vytvárajúcu sa útlmovú vrstvu.0009 Keď sa vychádza zuvedeného, spočíva vynález vzáklade úlohyvytvoriť nosič obloženia svpredu uvedenými znakmi, pomocou ktorého jemožné realizovať jednotku snosičom obloženia astrecim obložením, ktorá dlhodobo umožňuje prevádzkovo spoľahlivé a bezporuchové brzdenie. Ďalej je navrhovaný držiak nosiča obloženia pre lisovacie zariadenie, pomocou ktoréhoje možné vyrobiť na nosiči obloženia...

Kotúčová brzda a brzdové obloženie na kotúčovú brzdu, najmä na úžitkové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18808

Dátum: 25.01.2007

Autori: Pritz Wolfgang, Camilo-martinez José

MPK: F16D 65/092, F16D 55/00

Značky: brzda, užitkové, kotúčová, obloženie, brzdu, vozidlo, kotúčovú, brzdové, najmä

Text:

...jedného výhodného vytvorenia vynálezu sa navrhuje, aby ako vyvýšenie v zmysle vynálezu slúžila časť skrutiek, ktorými je upevnené uzatváracie veko na brzdovom sedle, pričom tieto skrutky, najmä hlavy skrutiek, sú príslušne upravené a vkladajú sa do záberu s vybraniami, ktoré sú na to prispôsobené v nosnej doske obloženia.0014 O sebe známym spôsobom sú skrutky umiestnené vobvodovejoblasti uzatváracieho veka. Vždy podľa zmeny polohy v rámci...

Brzdové zariadenie pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6376

Dátum: 14.02.2006

Autor: Wiesand Manfred

MPK: B60T 8/88, B60T 17/18

Značky: brzdové, vozidlo, zariadenie, koľajové

Text:

...rozhraní sú signály pre brzdenie združované logickým súčtom a signály prenúdzový režim jazdy sú združované logickým súčinom.Tým sa dosiahne tá výhoda, že brzdové jednotky sú priamo ovládané signálmi, ktorými sú spravidla digitálne signály. Tie sú menej náchylné na poruchy než premenné veličiny, ako napríklad tlak vzduchu vo vedení alebo elektrické napätie, ktoré skôr slúžili na ovládanie brzdových jednotiek. I tak je zaistené, že pri...

Spojkové a brzdové zariadenie hnacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284435

Dátum: 04.03.2005

Autor: Stockinger Josef

MPK: F16D 67/02, F16D 49/10

Značky: brzdové, jednotky, zariadenie, spojkové, hnacej

Zhrnutie / Anotácia:

Spojkové a brzdové zariadenie hnacej jednotky s hnacím hriadeľom a sústredne s ním uloženým hnaným hriadeľom, pričom jeden spojkový diel je pevne spojený s jedným z oboch hriadeľov a aspoň jeden ďalší, pružinou ovládaný spojkový diel je neotočne a axiálne posuvne usporiadaný na druhom z oboch hriadeľov. Obidva spojkové diely sú prostredníctvom s hriadeľmi sústredne uloženého prstenca s aspoň dvoma po obvode rozdeleným kulisami a vysúvacím...

Brzdové ovládacie zariadenie bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284404

Dátum: 24.02.2005

Autor: Abe Takeo

MPK: B62J 39/00, B62K 23/00, B62K 23/02...

Značky: ovládacie, brzdové, zariadenie, bicykla

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdové ovládacie zariadenie bicykla má konzolu (5) brzdového prvku na pripevnenie k riadidlám (15), ktorá obsahuje vydutý vnútorný povrch na vymedzenie výklenku na umiestnenie spínačovej jednotky, pričom ku konzole (5) brzdového prvku je pohyblivo pripevnený brzdový prvok. Brzdovým prvkom je ovládacia páka (3), ktorá je otočne pripevnená ku konzole (5) brzdového prvku. Ďalej obsahuje spínačovú jednotku (20), zabudovanú do výklenku na...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12572

Dátum: 29.09.2003

Autor: Gray Andrew

MPK: B60K 7/00, B62B 5/04

Značky: zariadenie, brzdové

Text:

...medzi operabilnou a neoperabílnou polohou, blokovacích súčiastok prispôsobených na predchádzanie tomu, aby sa brzdový dielec posunul do operabílnej polohy azo spúšťacieho mechanizmu určeného na aktiváciu brzdovćho dielca na presun do operabilnej polohy charakterizovaného tým, že spúšťací mechanizmus pozostáva zo západky ktorá je upravená tak, aby zapadla do ozubenej časti telesa kolesa.0019 Môžu byť využite akékoľvek bežne známe blokovacíe...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12323

Dátum: 29.09.2003

Autor: Gray Andrew

MPK: B62B 5/04

Značky: brzdové, zariadenie

Text:

...brzdu v neoperabilnej pozícii až kým nie je aktivovaný spúšťací mechanizmus.0018 Odbomikom V danej oblasti bude zrejmé, že súčasťou kolesovej zostavy vozidla vybavenej zostavou so západkou v súlade s hore uvedeným opisom môže byť akékoľvek bežné vozíkové koleso, pre ktoré je potrebný brzdový mechanizmus. Avšak čo sa týka tohto aspektu vynálezu,uprednostňuje sa, aby vynález obsahoval kolesovú zostavu vozidla vybavenú zostavou so...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8259

Dátum: 29.09.2003

Autor: Gray Andrew

MPK: B62B 5/04

Značky: brzdové, zariadenie

Text:

...zapadne do ozubenej oblasti časti kolesa s výklenkami. Koleso sa ďalej otáča a západka je zapadnutá do ozubenia, V dôsledku čoho sa brzda presunie z neoperabilnej polohy do operabilnej,t.j. brzdiacej polohy.0018 Uprednostňuje sa, aby prepäťový dielec obsahoval pružne blokovacie súčiastky upravené tak, aby uvádzali brzdový dielec do neoperabilnej polohy. Uprednostňuje sa, aby prepäťový dielec obsahoval pružinu, napr. torznú pružinu. Pokial...

Brzdové svetlo cestných motorových vozidiel s indikáciou intenzity zmeny rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3532

Dátum: 01.07.2003

Autor: Mazan Ondrej

MPK: B60Q 1/44

Značky: indikáciou, změny, motorových, intenzity, rychlostí, světlo, cestných, vozidiel, brzdové

Text:

...s pruhom svetelných článkov, ktorý svieti celý, pričom by boli oba pruhy umiestnené nad sebou. Ďalšou alternatívou (napríklad pre športové vozidlá) môže byť taktiež svetelný pruh so zeleným svetlom índíkujúci zrýchlenie, kde by akcelerometer bol zapojený s opačnou funkciou a pruh svetelných článkov by sa pri zväčšujúcej akcelerácii rozsvecoval od okrajov svietidla symetricky k jeho stredu.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického...

Brzdové obloženie pre vozidlá, najmä pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 36

Dátum: 06.12.2002

Autor: Aimo Marco

MPK: F16D 65/092

Značky: najmä, brzdové, koľajové, vozidla, obloženie

Text:

...na obr. 2 a 3, každé zariadenie 1 O zahrnuje príslušnú kovovú stenu 1 g, ktorá je oproti doske g a má rovnaký vonkajší profil ako bloky §, je integrálne spojená so základňou príslušného bloku Q a zahrnuje medzilahlú časť 14, definujúcu kruhový otvor 15, ktorý je koaxiálny s príslušným otvorom g, ale má menší priemer.Každé zariadenie 1 Q tiež zahrnuje tri elastické príchytky 15, ktoré sú integrálne s doskou g, sú vytvorené vyseknutím...

Oporné zariadenie pre brzdové čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 107

Dátum: 19.07.2002

Autor: Wirth Xaver

MPK: F16D 65/095, F16D 55/00

Značky: čeľuste, brzdové, zariadenie, oporné

Text:

...častou kolajového vozidla, zachytávajúcou brzdne sily, napr. s podvozkom s točňou. Vodiace ramienko závesnice sa rozkladá na strane, resp. v oblasti jedného z oboch výkyvných kĺbov rovnobežne k pozdĺžnemu smeru závesnice a má pozdĺžne vybranie, vktorom je vedený kĺbový čap priradeného výkyvneho klbu. Vodiace ramienko má teda funkciu0013 Kĺbový ćap je tak v jednom smere kolmom na brzdový kotúč pevnýa v tangenciálnom smere na brzdový kotúč,...

Tretie brzdové svetlo s ostrekovacou dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2798

Dátum: 12.02.2001

Autor: Hamsa Miroslav

MPK: B60S 1/60, B60Q 1/44

Značky: ostrekovacou, brzdové, světlo, dýzou, tretie

Text:

...2 , upevnenou v predĺžení 3 zadnej krycej steny i. Rozptylová stena i a držiak g osvetľovacích prvkov Z sú vzájomne prepojené stojinarni § a upevnené vobvodovom zvýšení 2 krycej priesvitnej steny m, ktoré je vytvorené okolo osvetľovacích prvkov Z a smeruje smerom dovnútra tretieho brzdového svetla l. Toto obvodové zvýšenie 2 s krycou priesvitnou stenou m je vytvorené z jedného lcusa z dokonale priesvitného materiálu, ktorým veľmi dobre...

Zapojenie na brzdové zariadenie s reguláciou blokovania a/alebo prekĺzania pri pohone

Načítavanie...

Číslo patentu: 279139

Dátum: 08.07.1998

Autori: Fennel Helmut, Wupper Hans, Büttner Hans-joachim, Batistic Ivica

MPK: B60T 8/32, B60K 28/16

Značky: zariadenie, brzdové, pohone, prekĺzania, zapojenie, blokovania, reguláciou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obsahuje senzory (1 až 4) jednotlivých kolies na generovanie elektrických signálov, ktoré predstavujú otáčanie kolies, ďalej obvody na tvorenie referenčnej rýchlosti vozidla, na výber signálov senzorov (1 až 4), na rozpoznávanie zákrut a na generovanie signálov, riadiacich brzdový tlak. K obvodu (5), ktorý poskytuje signály rýchlosti obidvoch kolies, a vyhodnocovaciemu zapojeniu (7) sú pripojené výberové obvody (8, 9), na ktoré sú...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1285

Dátum: 06.11.1996

Autor: Sojka Ladislav

MPK: B60T 1/14

Značky: brzdové, zariadenie

Text:

...otočne upevneným na čape spojený prostredníctvom preklzovej spojky, pričom na ramene je upevnený aretačný lement. V tomto pripade sa dá cez pružinu nastaviťmaximálny brzdový moment, pri torom začína brzdový elementTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde je znázornená na obr. 1 základné vytvorenie. pričom výkonový mechanizmus je tvorený pneumatíckým alebo hydraulickým motorom,na obr. 2 variantné vytvorenie, pričom...

Protiblokovacie hydraulické brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278925

Dátum: 15.10.1991

Autori: Beck Erhard, Lütteke Harald

MPK: B60T 8/44, B60T 8/32

Značky: protiblokovacie, hydraulické, brzdové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Protiblokovacie hydraulické brzdové zariadenie má aspoň jednu brzdu (50) kolesa a zdroj (13) pomocného tlaku, pričom do tlakového vedenia (14) medzi zdrojom (13) pomocného tlaku a brzdou (50) kolesa je zapojený prívodný ventil (15), zatiaľ čo brzda (50) kolesa je cez vypúšťací ventil (17) pripojená na spätné vedenie (16). Do vedenia medzi zdrojom (13) pomocného tlaku a prívodným ventilom (15) je zapojený obmedzovač (18) rozdielového tlaku,...

Pružinový ovladač brzdové jednotky kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265226

Dátum: 13.10.1989

Autori: Emilsson Fred, Ljung Krister

MPK: B61H 11/06, F01B 7/04, B60T 13/38...

Značky: jednotky, ovladač, pružinový, vozidla, brzdové, kolejového

Text:

...brzdové jednotky, V němž je uložen seřizovač vúle jakéhokoliv běžného druhu(neznázorněno ). Člen Q pro přenos výstupní síly brzdové jednotky může být, pro jednoduchost porozumění vynálezu, považován za přínos spojení s pístem ł brzdové jednotky. K připojení skříně 3 válce brzdové jednotky ke dnu 3 válce brzdové jednotky slouží společný svěrací pás1, který bude popsán dále.Brzdové jednotka dosud popsaná je znázorněna též na obr. ZB. Pružinový...

Zařízení pro urychlené ovládání brzdové soustavy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264441

Dátum: 14.08.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 15/02

Značky: zařízení, urychlené, ovládání, soustavy, brzdové, přívěsů

Text:

...přívěsu před tažným vozidlom. Tím nastane zkrácenídoby náhěhu brzdění celé soupravy, což se s výhodou uplatní při provozu s více přívěsy aneho v provozu se zvýšenou rychlostí. Další výhodou je, že zařízení je možno dodatečně zabudovat do brzdové soustavy tažneho vozidla, zejména traktoru, vybaveného vzduchovou brzdovou soustavou pro brzdění přívěsu. Další výhodou je, že velikost mírného předbrzdění lze pomocí seřizovací matice při montáži...

Zařízení pro mechanické odbrzdění pružinové brzdy brzdové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263032

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpán Vladimír, Lupínek Josef

MPK: B61H 13/00

Značky: pružinové, brzdové, odbrzdění, mechanické, brzdy, zařízení, jednotky

Text:

...v pravé krajní poloze. ~Brzdové jednotka a pružinovou brzdowopatřené zařízením pro mechanické odbrzdění pružinové brzdy, eeatávé z pléště brzdové jednotky ł, ke kterému je přišroubovén pneumatický vélec 3,ve kterém je veden píat pružinové brzdy i, odpružený brzdící pružinou vnější i a brzdící pružinou vnitřní 2. V píatnici pružinové brzdy § je vytvořen ovélny výřez 1, v němž je veden čep. § spojující dvojitou brzdovou péku 2 s píetnicí...

Uchycení brzdové čelisti bubnové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259960

Dátum: 15.11.1988

Autori: Fiegr Petr, Koňák Josef

MPK: F16D 65/52

Značky: čelistí, brzdové, uchycení, bubnové, brzdy

Text:

...kterým prochází pružina se dvěma rameny vyhnutými do tvaru písmena V,přičemž jedno z ramen dosedá na stojínu brzdové čelisti, kdežto druhé rameno má prohnutí které zapadá do očko.Výhodou uvedeného řešení je snížení počtu uchycovacích dílů, čímž lze dosáhnout úspory materiálu a tím i snížení výrobních nákladů. současně dochází ke zjednodušení montáže při~ uchýcování čelistí na štít bubnové brzdy.Předmět vynálezu je znĺzmměn na připojených...

Regulátor brzdné síly vzduchotlakové brzdové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254088

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mastník Zdeněk, Čapek Ladislav, Rýdl Miloslav, Rössler Artur

MPK: B60T 8/18

Značky: brzdové, síly, regulátor, vzduchotlakové, soustavy, brzdné

Text:

...ze vzduchové pružiny. To má značný vliv na přesnost regulace tlaku během jízdy,a tím i nabezpečnost provozu. Rovněž se značně zvyšuje životnost těsnění pístu pracovního válečku, což je u známých regulátorů brzdné sí ly limitujícím prvkem. Žsvedením regulátoru brzdné síly dle vynálezu se interval výměny těsnění prodlouží nejméně trikrát, což má značný vlív na snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu.Provedení vynálezu také...

Hřebenové brzdové ústrojí příze pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253894

Dátum: 17.12.1987

Autor: Havlík Jaroslav

MPK: B65H 59/00, B65H 77/00

Značky: ústrojí, stroje, textilní, brzdové, hřebenové, příze

Text:

...přítomnosti příze lj na neznázorněné předlohově cívce,buä po přetrhu příze l§, nebo po dosoukání předlohové cívky nepřítomnost příze lg.Hřebenové brzdové ústrojí dále obsahuje kontrolní páku lg výkyvně uloženou na čepu gg a tvoŕenou jednak přídržným ramenem gg opatřeným na svém volném konci dvojici přidržovačů gg uspořádaných proti dvojici vedle sebe umístěných pevných brzdových trnü l, jednak pružným ramenem Q pro styk s výkyvným brzdovým...

Špalík dělené brzdové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253310

Dátum: 12.11.1987

Autori: Červený Miroslav, Kubec Jiří, Konečný Lubomír

MPK: B61H 1/00

Značky: nádrže, dělené, špalík, brzdové

Text:

...výztuhami zajišťuje špalíku o čtvrtinu vyšší odolnost proti zlomení, než jakou mají špalíky se středním obsahem fosforu 0,6 hmot. nebo 1,3 hmot.Vysokofosfornatá licina zvyšuje brzdicí účinnost špalíkü zkrácením záhrmmé dráhy u prázdných železničních vozů o pětínu a o desetinu u ložených vozů. současně zvyšuje 2,8 krát životnost špalíků proti špalíkům se středním obsahom fosforu 0,6 hmot. a 1,5 krát oproti špalíkům se středním...

Elektrický hlídač výšky hladiny brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238497

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef, Dymeš Lubor, Doležal Zdeněk

MPK: B60T 17/22

Značky: kapaliny, brzdové, elektricky, hlídač, výšky, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického hlídače výšky hladiny brzdové kapaliny, určeného především pro využití v automobilovém průmyslu. Podstata uspořádání hlídače spočívá v tom, že horní konec vodicího dříku, nesoucí elektrický spínací člen a na spodním konci spojený s plovákem, je v blízkosti pohyblivé kotvy nebo některé její části. Rovněž vodicí dřík může být přizpůsoben tak, že některá jeho část je součásti pohyblivé kotvy elektromagnetu. Ovládací...

Zařízení pro vedlejší napájení vysokotlaké brzdové soustavy,zejména u nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245746

Dátum: 15.07.1987

Autori: Borisov Boris Michajlovie, Milštejn Alexadd Davidovie, Vejsserik Jurij Arturovie, Kaljurand Endil Tietovie

MPK: B60T 15/18

Značky: vedlejší, soustavy,zejména, brzdové, vysokotlaké, zařízení, napájení, automobilů, nákladních

Text:

...coenmnnemcs c ammocwepoň nonocT 5,pacnonomeHHaHHan ynpaanxmmmmHe omnensno paçnonomennom BTOPOM noncoenmneamm c nocmopounmm nu 245746-4. Tanueu Hopuanąnoro naBnénma,xomopoe Bxojnm qepes ycmanonnexnmn oöparnuü Knanan nepen npenoxpaúmmennaúm aneMeHToM.nýąoxpaHMTÉnHOP 0.KHaHaHa nByxKoHmypHoñ 4 cMcmeúm, ýcmanonneuavomnemnnnm maHca.nepen oópawuum Knananom onenymmaa nmnmn ynpaBnenmH,qeüKnanaunou ycmpoücmae Bumeuaaaaunue Qynxnmm. Bmopoe...

Spôsob výroby komponentov pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238925

Dátum: 16.03.1987

Autori: Rendko Tibor, Kavala Miroslav, Macho Vendelín, Mikeštík Antonín, Štovčíková Irena

MPK: C10M 109/02

Značky: hydraulické, spôsob, brzdové, kvapaliny, komponentov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Komponenty pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny esterového typu, použité v hydraulických systémoch mechanizmov alebo bŕzd motorových vozidiel sa vyrábajú esterifikáciou vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu. Tieto sú pestrou zmesou kyselín, esterov a polyesterov, esterifikujú sa jednomocným alkoholom o počte uhlíkov C1 až C4 pri teplote 80 až 300 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín a/alebo aromatických sulfokyselín...

Hlavní válec s vyrovnávačem pro brzdové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249426

Dátum: 12.03.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/16

Značky: hlavní, soustavy, vyrovnávačem, brzdové, válec

Text:

...muła být ahora uzavřen umavírací podloikou 21, na níž ve výstupu 11 k zadní brzdě je ustavena pružina zn opřená na ventllek 32, uatavwý před matkou m.Uetavený váleček J v krajní poloze má konec ovalného otvoru 11, ustaven od kolíku z o vzdálenost h. Výtlačný kanál 1,4, pravého hlavního válce g je propojen k přívodnímu otvoru m, rozvádácího prostoru 1,2, leváho hlavního válce E a kanál 14 levého hlavního válce 32 ja propojen k přívodnímu...

Brzdové zařízení pro vozidla, zejména pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235067

Dátum: 15.02.1987

Autor: Brinkert Franz

MPK: B61H 5/00, B60T 13/02

Značky: kolejová, brzdové, zejména, vozidla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdového zařízení pro vozidla, zejména pro kolejová vozidla, a řeší se jím technický problém zmenšení konstrukčních rozměrů brzdového zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezí otočným pohonem (25) a pružinovým akumulátorem (27) je vřazen reduktor (26) otáček s vysokou účinností, jehož výstupní náhon (52) je otočně spojen s výstředníky (53, 56), které jsou spřaženy s ovládacím členem (B1, B2 ), na který dosedá pružina...

Zapojení brzdové soustavy traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248838

Dátum: 12.02.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 17/10

Značky: zapojení, brzdové, soustavy, traktoru

Text:

...hlavní válec 1 je zapojen výstupom lg z rozváděcího prostoru k pravé zadní brzdě li. Dále levý hlavní válec 1 je výstupem l 8 pro přední brzdy zapojen k levé přední brzdě 2,9 a současně je propojen kanálem výtlaku 2 z levého hlavního válce 1 s přívodním otvorem 11 do rozváděcího prostoru pravého hlavního válce 5. Pravý hlavní válec 5 je zapojen jednak výstupem 11 z rozváděcího prostoru k levé zadní brzdě lg, jednak výstupem lg pro přední...

Brzdové ústrojí pohonu sedla jednonožového řezacího stroje na papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 229824

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vaňous Vlastimil

MPK: B26D 5/00

Značky: stroje, řezacího, papír, pohonů, jednonožového, brzdové, sedla, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdové ústrojí pohonu sedla jednonožového řezacího stroje na papír, obsahující prstencovitý elektromagnet s cívkou, vyznačující se tím, že prstencovitý elektromagnet (4) s cívkou (4a) je opatřen nákružkem (6) s brzdovým obložením (6a) pro styk s hnanou řemenicí (1), tvořící současně kotvu prstencovitého elektromagnetu (4) .

Brzdové ústrojí pohonu transportních zařízení, zejména pohyblivých schodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229298

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bakule Jaroslav, Rýdl Antonín

MPK: F16D 63/00, B66B 9/12

Značky: pohonů, transportních, pohyblivých, brzdové, zejména, zařízení, ústrojí, schodů

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdové ústrojí podle vynálezu má za účel zvýšení bezpečnosti provozu, zejména u pohyblivých schodů. Brzdové ústrojí je tvořeno dvěma nezávislými brzdami. První brzda je uzavírána pružinou a uvolňována odbrzďovacím přístrojem, zatímco druhá brzda je též opatřena pružinou a je trvale držena v uvolněném stavu rozpěracím ústrojím. Při poruše v elektrickém rozvodu zabrzdí první brzda. Není-li první brzda schop= na zabrzdit pro svou poruchu nebo...

Pojistný ventil se škrticím zařízením pro dvouokruhové brzdové systémy dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237217

Dátum: 15.06.1986

Autori: Reimann Klaus, Hofman Klaus

MPK: B60T 11/32

Značky: systémy, zařízením, dopravních, škrticím, dvouokruhové, brzdové, prostředků, pojistný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu spočívá v tom, aby při prvním naplnění brzdových systémů se špatně fungujícím obvodem bylo zajištěno snadné a spolehlivé otevírání pojistného ventilu správného obvodu a jeho neplnění. Dva obvody musí být zajišťovány jenom jedním podobným zařízením. Úloha vynálezu spočívá ve vyloučení známých nedostatků, ve zmenšení konstrukční složitosti a ve snížení potřebných přesností provedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese...

Obtokové ústrojí pro tlaková ovládací zařízení, zvláště pro brzdové systémy automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235911

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hofmann Klaus, Kirsch Erhard

MPK: B60T 8/26

Značky: automobilů, zvláště, ústrojí, brzdové, tlaková, systémy, zařízení, ovládací, obtokové

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zajistit optimální činnost brzdového systému bez ohledu na špatnou funkci nebo poruchy brzdových okruhů v brzdových systémech autotransportních prostředků při vyloučení výše jmenovaných nedostatků. Technickým úkolem je sestrojit obtokové zařízeni pro tlaková ovládací zařízení, zvláště pro brzdové systémy autotransportních prostředků, vyznačující se jednoduchosti konstrukce a malými náklady. Vynález spočívá v tom, že v...

Zařízení k regulaci brzdové síly motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226401

Dátum: 15.05.1986

Autor: Reinecke Erich

Značky: motorových, zařízení, brzdové, vozidel, regulaci, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšení funkčních možností, rychlosti a přesnosti spínání brzdové síly brzd motorových vozidel se zařízením proti blokování, s nejméně jedním ústrojím regulačních ventilů, ovlivňujícím brzdový tlak v brzdových válcích tím, že ústrojí regulačních ventilů je tvořeno třípolohovým ven tilem, ovládaným elektrickými signály, a elektronická ovládací část je opatřena prahovým spínacím obvodem, jehož prahová intenzita tvoří srovnávací...

Ovládací ústrojí hydraulické brzdové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219868

Dátum: 15.09.1985

Autor: Harries David Anthony

Značky: soustavy, hydraulické, brzdové, ovládací, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací ústrojí hydraulické brzdové soustavy, u něhož je přívod brzdové kapaliny z hlavního brzdového válce do alespoň jednoho kolového brzdového válce řízen alespoň jedním modulačním ústrojím, opatřeným komorou, spojenou s hlavním brzdovým válcem a výtokovým otvorem pro spojení s kolovým brzdovým válcem a rozpěracím pístem, uloženým ve vrtání spojeném s komorou a pohybujícím se mezi první vysunutou polohou, v níž je účinný objem komory...