Patenty so značkou «brusných»

Zariadenie na posilňovanie brušných svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286935

Dátum: 29.06.2009

Autor: Gejdoš Marián

MPK: A63B 21/002, A63B 23/00

Značky: zariadenie, posilňovanie, brusných, svalov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na posilňovanie brušných svalov pozostáva z nosného rámu (1) s otočne v zvislom smere pripevneným ramenom (4), ku ktorému je pripojený odporový mechanizmus (5), ktorý vyvoláva odporovú silu (FR) pôsobiacu len v smere proti pohybu ramena (4) nadol, pričom voľný koniec ramena (4) je pohyblivý vo výškovom rozsahu od bedrovej oblasti po členkovú oblasť cvičenia (6).

Obalené brúsne zrná, spôsob ich výroby, ako aj ich použitie pri výrobe brúsnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7778

Dátum: 16.10.2007

Autor: Gebhardt Knuth

MPK: C09K 3/00, B24D 3/00, B24D 11/00...

Značky: materiálov, výrobe, spôsob, brusné, obalené, použitie, brusných, výroby, zrná

Text:

...alebo spekaných korundov, zirkónových korundov, karbidu kremíka a karbidu bóru, na použitie vbrúsnych materiáloch Viazaných syntetickou živicou, ktoré sú na povrchu vybavené povlakom z vodného spojivového prostriedku na báze kremičitanov a jemnozrnnej oxidovej zlúčeniny. Pri jemnozrrmej oxidovej zlúčenine ide o komplexnú zlúčeninu všeobecného vzorca AxByoz s prvkom A zo skupiny kovov a prvkom Bzo skupiny amfotérnych prvkov ako aj...

Spôsob výroby brúsnych zŕn na báze elektricky tavenej aluminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285629

Dátum: 16.04.2007

Autor: Alary Jean-andré

MPK: C09K 3/14, C01F 7/00

Značky: spôsob, elektricky, báze, tavenej, aluminy, výroby, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby brúsnych zŕn na báze elektricky tavenej aluminy, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa roztavenie aluminy, jej odlievanie pri konštantnom prietoku nižšom ako 80 kg/minútu a jej ochladenie rozptýlením roztavenej aluminy na jemné kvapôčky za asistencie ultrazvuku s kmitočtom 15 až 50 kHz na získanie častíc s veľkosťou menšou ako 1 mm.

Spôsob a zariadenie na zhotovovanie brúsnych nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285011

Dátum: 29.03.2006

Autori: Salek Bethany, Avril Nicholas, Keil Elinor, Conley Karen, Cercena Jane, Lund David

MPK: B24D 5/00, B24D 18/00, B29C 70/00...

Značky: brusných, zariadenie, zhotovovanie, nástrojov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie poskytuje spôsoby na orientovanie vlákien a zariadenie na orientovanie vlákien na zhotovovanie zlepšených tenkých brúsnych kotúčov využívajúcich rovnomerné výstužné kotúče z netkaného vlákna. Takéto kotúče sú odolnejšie proti poškodeniu vytlačením náboja v priebehu brúsenia ako kotúče vystužené látkou z tkaného vlákna.

Tkaninové vložky do brúsnych kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6944

Dátum: 25.06.2003

Autori: Stehl Volker, Dern Hans-jürgen

MPK: B24D 3/20, C08J 5/04, B24D 11/00...

Značky: kotúčov, tkaninové, vložky, brusných

Text:

...s využitým separačnej fólie.0010 Riešenie úlohy sa uskutočňuje pomocou znakov podľa nárokov 1 až 6.0011 Bolo objavené, že sa získajú tkaninové vložky vybavené teplom tvrditeľnou živicou, ktoré sa môžu bez problému stohovať a i po skladovaní privyšších teplotách sa môžu ľahko a bezpečne oddeliť a ktoré neznižujú kvalitubrúsnych kotúčov s nimi vyrobených, ak sa k teplom tvrditelnej živici alebo zmesi latentného tvrdidla a teplom tvrditeľnej...

Spôsob vytvrdzovania preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátnach a ich kombináciách zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270501

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klimek Milan, Kramár Miroslav, Vavrovič Ján, Školník Juraj

MPK: F26B 3/04, B24D 11/08

Značky: vytvrdzovania, kombináciach, vrstvy, plátnach, preterovej, spôsob, kotúčov, brusných, papieroch, zvinutých, lepidla

Text:

...papierov, plátien a ich kombinácií podla vynálezu, ktoreho podstatou je to, že sa použije tlakový predhriaty vzduch o teplote S 0 až 100 °C a pretlaku 10 až 100 kPa.vyšší účinok vynálezu sa dosiahne vplyvom predhriateho vzduchu, ktorý sa vháña medzi závity kotúče pretlakom 10 až 100 kPa, čo je v porovnaní so známym spâsobom, kedy sa predhriaty vzduch nasava medzi závity podtlakom značne výhodnejšie, pretože je možné dosiahnut vyšší tlakový...

Přípravek pro tvarování brusných kotoučů pro brusky na plocho

Načítavanie...

Číslo patentu: 268907

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: přípravek, kotoučů, brusky, tvarování, brusných, plocho

Text:

...Po spojeni připravku s brousicin strojeu nasleduje vyrovnàni podle osy přičnbho suportu 1, čin je připravek připraven k osazeni, zavislenu na operae 1, kterou je třeba udělat. Podle tohoto se voli kombinace výnennýeh časti, tj. kolbłnace výlinneho třmenu 5 I neznačeneho výeěnneho słnueoveho pravítko. Výmenná ašnusova pravítka se upinaji pomoci čepu do otvoru lg na přičnen suportu 1 a výměnné třoeny Iezi hroty lg v dlouhen raneni gg.Pro...

Výměnný třmen pro tvarování brusných kotoučů drcením

Načítavanie...

Číslo patentu: 268088

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: drcením, tvarování, brusných, kotoučů, výměnný, třmen

Text:

...tvarů.Fřikladne provedení výmenného trmenu pro tvarování brousicích kotoučů drcením podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, a to na obr. l v bočnĺm pohledu 5 částečnými rezy a na obr. 2 v pohledu bočním.Využití poplsovaného výměnného třmenu je podmíněno využitím základního prípravku pro tvarování brousicícb kotoučú, v jehož základné jsou hrotově uložena ramena, a v dalším z těchto ramen je rovněž hrotově uložen výmenný třmen podle...

Keramické pojivo k výrobě porézních korundových brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266202

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wiegmann Joachim, Haupt Dietmar, Schiller Wolfgang, Niebuhr Manfred

MPK: B24D 3/18

Značky: porézních, brusných, výrobe, keramické, korundových, pojivo, nástrojů

Text:

...Kopyąna, npuqeu ..- nonyuennuä nocne oömnra xepauuqeckuň Marepnan uueer npaKTHuecKH ouoponnym cwpyxwypy no nceuy aÓpa 3 HBHOMyHHCTpyMeHTy (noqrn CTaTHCTHqeCKQe pacnpenenemne sepen H nop, qwo osnaqaer óöuqnan Kepamqecxas cTpyKrypa),- nponyxr Moxuo nonyuawb Tpanuuonnoü Texnonorneň 5 rexwnqecxu HcnmTaH~ umi ycrauonxax,- nonyueHHuňHopManLno nopucwm aüpasnnnuň nucwpyueuw (cornacuo H 0 pMaM TPH 29-806) nonmąn nnerh cnoäcrna, yonnernopnmmué...

Zařízení pro výrobu stopek brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265875

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bubeníček Jaroslav, Kupka Dušan, Jedovnický Bohumil

MPK: B21D 28/22

Značky: zařízení, kotoučů, brusných, výrobu, stopek

Text:

...5. Vyhození stopky 5 z tvarové průtlačnice A s podélným drážkováním zajištuje vyhazovač Q. Úatrojí pro druhou operací eeetává z různých radiálních čelistí 1. uložených v pouzdře Q, jehož axiální pohyb v objímoe L 2 odvozený od tě 1 esag je převeden vnitřní kuželovou plochou gg na radiální pohyb pružných radíálních čelistí 1. stabilní zadní polohu pružné radiální čelieti 1, omezenou opěrnou podložkou Lg, zajištuje vnitřní pružina łl a vratný...

Zařízení pro orovnávání brusných kotoučů pod úhlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258930

Dátum: 16.09.1988

Autor: Korbáš Ladislav

MPK: B24B 53/04

Značky: kotoučů, orovnávání, úhlem, zařízení, brusných

Text:

...přilehlé k hřídeli âá našroubován mikrometrický šroub gg. Na protilehlé straně mikrometrickéhn šroubu gg je nasunuto kohňko 3 se stupnlcí zajištěná pojistným kolíkem gg. Do protilehlé strany pinoly 32 je vložen orovnávací nástroj 53.Suport 33 je dále opatřen ve své spodní části ozubeným hřebenem 23 do něhož zapadá ozubenć kolo gg se šikmým ozubením. Ozubené kolo gg je umístěno v tělese li pravítka na hřídelí 3 a zajištěno pérem gg. Hřídel...

Zariadenie na vytvrdzovanie preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátna a kombináciach, zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256551

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vavrovič Ján, Kramár Miroslav, Školník Juraj, Klimek Milan

MPK: B24D 11/08

Značky: preterovej, plátna, vytvrdzovanie, kotúčov, kombináciach, vrstvy, lepidla, zvinutých, brusných, zariadenie, papieroch

Text:

...zariadenia spočíva v tom, že oproti dosiaľ používanému zariadeniu je vybavené snímačom vlhkosti vzduchu v okoli kotúča, ktoré je napojené na riadiacu jednotku, ktorá ovláda výmenniktepla, deliaci ventil a zvlhčovacie zariadenie. Doteraz používané zariadenie nie je obdobnou reguláciou vybavené. Vyšší účinok tohoto popísaného zariadenia spočíva V optimalizácii vytvrdzovacieho procesu.Na priloženom výkrese je schematicky znáNa- priloženom...

Zariadenie na tvarovanie brúsnych kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256095

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hlaváč Jozef

MPK: B24B 53/12

Značky: tvarovanie, brusných, zariadenie, kotúčov

Text:

...puzdro 15 a v ňom je uložený otočný čap 8 posuvu. V posuvovom pevnom vedení 3 sú zhotovené drážky pre vedenie dia orovnávača 16 z toho dôvodu, aby posuvná časť 4 mohla sa posúvať s vysunutým dia orovnávačom 18.Ďalej v posuvovom pevnom vedení 3 je zhotovená rybina (obdlžnikové vedenia pre uloženie posuvnej časti 4. V posuvnej časti 4 je otvor pre uloženie pružiny 19 a guličky 23. Táto slúži pre presné ustredeníe dia orovnávača 18. V posuvnej...

Způsob získávání brusných zrn z odložené syrová brusné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243537

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrdina Jan, Zeman Miroslav, Fajt Pavel

MPK: B03B 7/00

Značky: odložené, způsob, získavání, brusné, brusných, směsi, syrová

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že odložená syrová brusná směs po suchém vytžídění odpadniho zrnitostniho podilu nad 20 mm se při intenzivni otirce prvotné rozplsvuje e následně sičováním za mokra třídí na hranici 3 mm, načež z jemnějši zrnitostni frakce se protiproudově vytřídí po rozplavování čerpánín, zahuštění odvodněním a opětném rozplsvováni zájmová zrnitostni frakce nad 0,05, která se po konečném rozplavení a konečném...

Orovnávací prípravok brusných kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240330

Dátum: 15.06.1987

Autor: Karpíšek Jioí

MPK: B24B 53/04

Značky: orovnávací, brusných, kotúčov, prípravok

Text:

...prípravku na opierky stojanových brusiek geometrický presné orovnavanie» pri ktorom sa dosahuje požadovaného valcového tvaru činného povrchu brusného kotúča bez radiälnej hádzavosti a povrchových vád, pričom orovnávanie je rýchle, účinné a technologicky jednoduché a bezpečné.Orovnávacíjjarípravok brusných kotúčov podľa vynálezu je schematicky znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je jedno možné konštrukčné prevedenie orovnávacieho prípravku...

Zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238894

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mejzlík Karel

MPK: B24B 53/065

Značky: presnosti, chodu, orovnávačov, brusných, kontrolu, kotúčov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov pre brúsenie plôch tvaru časti povrchu anuloidu. Podstata vynálezu je v tom, že v držiaku diamantu orovnávača je pevne uchytené teleso držiaka etanolu, v ktorom je suvne uložený držiak etalonu. V ňom je pevne uchytený guľový etalon, na ktorého povrch dosadá dotyk snímača.

Spôsob elektroiskrového orovnávania brúsnych diamantových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236612

Dátum: 15.02.1987

Autori: Miškovič Ľubomír, Pikály Štefan

MPK: B24B 53/00

Značky: spôsob, diamantových, orovnávania, kotúčov, elektroiskrového, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je orovnanie brúsneho diamantového kotúča. Uvedeného účelu sa dosahuje spôsobom elektroiskrového orovnávania brúsnych diamantových kotúčov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že najprv sa elektrickými výbojmi medzi pracovným nástrojom a orovnávaným brúsnym diamantovým kotúčom roztavuje pojivo brúsneho diamantového kotúča a potom sa vyplavuje aj s uvoľnenými diamantovými zrnami z pracovnej medzery. Pracovná medzera je väčšia...

Nástroj k orovnávání brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234690

Dátum: 01.01.1987

Autor: Milis Ladislav

MPK: B24B 53/12

Značky: kotoučů, orovnávání, brusných, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k orovnávání brusných kotoučů je tvořen diamantem uloženým v těle nástroje, které je opatřeno dosedací upínací plochou pro upnutí k magnetickému stolu brusky. Nástroj podle vynálezu se vyznačuje tím, že jeho dosedací upínací plocha je tvořena nejméně dvěma navzájem k sobě různě orientovanými plochami, např. pravidelným čtyřbokým jehlanem. Výhodou nástroje podle vynálezu je při opakovaném střídání dosedací plochy, kterou je nástroj upnut...

Zařízení ke chlazení chladicí kapaliny u brusných vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 234679

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pavlík Karel

MPK: B24B 55/02

Značky: chlazení, chladicí, brusných, zařízení, kapaliny, vřeten

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zařízení ke chlazení chladicí kapaliny u brusných vřeten. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že nad nádrží chladicí kapaliny je uspořádána alespoň jedna vana a na jejím dně uspořádanými chladicími žebry vytvářejícími nepřerušované spirálové koryto, přičemž na jednom konci spirálového koryta je uspořádán přívodní otvor a na druhém konci spirálového koryta odpadní otvor chladicí kapaliny.

Zařízení pro upínání a samočinné dopínání brusných pásů navinutých ve šroubovici na pracovních válcích brusných strojů na úsně a jiné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 231133

Dátum: 01.06.1986

Autori: Svoboda Vladimír, Baják Karel

MPK: C14B 1/46, B24D 9/06

Značky: jiné, zařízení, pracovních, strojů, brusných, upínání, usně, dopínání, materiály, válcích, navinutých, samočinně, šroubovici, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužského oboru. Vynález řeší upínání brusných pásů na pracovní válce brousicích strojů na usně kdy brusné pásy se na pracovní válce navíjí ve šroubovici. Podstata vynálezu spočívá v tom, že počátek brusného pásu se upne do upínky levé, brusný pás se navine ve šroubovici na celé tělo pracovního válce a na jeho pravé straně je konec brusného pásu upnut do dopínací upínky, tj. v případě prodloužení brusného pásu při práci...

Upínač brusných kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221193

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žilinčík Milan

Značky: brusných, upínač, kotúčov

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač brusných kotúčov je zvlášť vhodný pre upínanie brusných kotúčov hrncovitých, tanierovitých a miskovitých. Účelom vynálezu je zabezpečenie rozšírenia technologických možností brúsenia obvodom brusného kotúča v drážkach a v umožnení maximálneho využitia brusných kotúčov. Uvedeného účelu sa dosiahne upínačom, ktorého teleso (1) je vybavené čelným vybraním (7) a presnou valcovou častou (5), v dutine ktorej je vytvorený závit (6). Na presnej...

Směs pro výrobu brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223040

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matušek Miroslav, Křístek Jiří

Značky: výrobu, brusných, nástrojů, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby brusných nástrojů. Řeší problém zvýšení odolnosti brusných nástrojů se silikátovou vazbou vůči působení chladicí vody. Navržená směs je tvořena zrnitým brusivem a vodním sklem s přídavkemm esterů glycerolu, glykolu nebo epichlorhydrinu a organických kyselin. Po promísení tento systém tuhne a nástroje z něj zhotovené jsou po vysušení značně odolné vůči působení vody z hlediska mechanických vlastností jsou v celém...

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227132

Dátum: 01.01.1985

Autori: Stejskal Michal, Buryan Petr, Treml Petr, Kozák Petr, Mitera Jiří

Značky: kotoučů, prostředek, brusných, chlazení, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů při úpravách povrchu před galvanickým pokovením, vyznačující se tím, že je tvořen 50 až 85 hmot.% reakčního produktu vyšší mastné kyseliny obsahující 10 až 20 atomů uhlíku, s výhodou 16 nebo 18 atomů uhlíku, s alkoholaminem, například monoetanolaminem, dietanolaminem nebo trietanolaminem, vzniklého kysele katalyzovanou reakcí při molárním poměru složek 1 mol etanolaminu ku 0,7 až 3 molům mastné...

Způsob zhotovení brusných segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228727

Dátum: 25.10.1984

Autor: Šatvorjan Ruben Bagratovič

MPK: B24D 5/06, B24D 7/06

Značky: segmentů, způsob, zhotovení, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti výroby nástrojů, především k technologii zhotovení brusného nástroje a může být využit při zhotovení brusných kotoučů, segmentů, vrtacího nářadí atd. Je známý způsob zhotovení brusného nástroje způsobem lisování několikavrstvové hmoty, získané střídáním vrstev pojiva a brusných zrn v lisovací formě s regulovanou tvářecí komorou, přitom po nasypání každé porce pojiva do komory se jijí povrch vyrovnává, na vyrovnaný...

Zařízení pro pneumatickou dopravu, zejména těžko tekoucích, silně brusných nebo výbušných sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220560

Dátum: 09.04.1984

Autor: Osang Günter

Značky: zařízení, materiálů, silně, zejména, brusných, tekoucích, dopravu, výbušných, těžko, pneumatickou, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatickou dopravu, zejména těžko tekoucích, silně brusných nebo výbušných sypkých materiálů, například pro dopravu formovací směsi ve slévárenství nebo dopravovaných materiálů, které spolu s kyslíkem jsou náchylné tvořit poměrně lehko výbušnou směs. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro pneumatickou dopravu, které umožňuje dopravovat těžko tekoucí, silně brusné a také výbušné sypké materiály při poměrně malé...