Patenty so značkou «brusný»

Brúsny tanier pre vákuové upnutie brúsneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5917

Dátum: 01.10.2007

Autori: Neeb Thomas, Messerschmidt Klaus

MPK: B24D 9/00

Značky: vákuové, upnutie, tanier, materiálů, brusný, brusného

Text:

...deformovateľnosti brusného taniera jeho prispôsobenie naZariadenie podľa vynálezu umožňuje bezpečne upevnenie veľmi tenkých a flexibilných brusných materiálov s veľmi malými priemerrni nosných tanierov. V dôsledku centrálneho usporiadania nasávacích otvorov a flexibilného vyhotovenie brusného materiálu a upínacích tanierov je možné opracovanie nie len rovinných plôch ale aj zaoblených plôch. Brusný materiál je možné šikmo nasadzovať na...

Jemný brúsny kotúč na začisťovanie, použitie brúsneho kotúča a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11328

Dátum: 01.03.2007

Autor: Lavaire Flavien

MPK: B24D 13/08

Značky: kotúč, začisťovanie, brusného, brusný, kotúča, spôsob, jemný, výroby, použitie

Text:

...zŕn, alebo môže na jednej ploche obsahovať vrstvu, ktorá neobsahuje brúsne zrná.0018 V zmysle tohto vynálezu označuje ďalej výraz pracovný úsek plochu brúsneho kotúča, v kontakte s ktorou je možné vykonávať začisťovanie.0019 Úplne prekvapivo sa ďalej ukazuje, že na výrobu brúsnych kotúčov na začisťovanie podľa vynálezu je možné použiť spôsob výroby tenkých brúsnych kotúčov určených na rezanie, ktorý je známy z medzinárodnej patentovej...

Brúsna lamela a brúsny kotúč ju obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6756

Dátum: 28.02.2007

Autor: Klug Georg

MPK: B24D 11/00, B24D 13/00

Značky: lamela, brusný, brusná, obsahujúci, kotúč

Text:

...vyriešený tým, že tento brúsny kotúč obsahuje aspoň jeden nosný element a aspoň dve také brúsne lamely, navzájom sa čiastočne prekrývajúce, tvoriace spolu tvar prstenca. Ďalšie uskutočneniavynálezu sú definované v závislých nárokoch.Tým je vytvorená brúsna lamela, ktorá nie je v stave techniky vytvorená len pozdĺžne v tvare obdĺžnika, ale obsahuje väčší počet častí, ktoré sú usporiadané voči sebe pod uhlom, takže už jedna časť prstenca je...

Brúsny kameň s upínacou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3892

Dátum: 03.08.2004

Autor: Súlovec Igor

MPK: B24B 35/00

Značky: kamen, brusný, upínacou, vložkou

Text:

...riešenia zobrazený na pripojenom obr. 1, pozostáva z kovovej upínacej vložky l, napr. oceľovej, hliníkovej a pod.,na ktorej sú z oboch strán protismeme čelne nalepené, napríklad lepidlom na báze epoxidových živíc a podobne, dva rovnako dlhé zhodné brúsne kamene 2, ktoré majú s upínacou vložkou l tvar úzkeho hranola.Brúsny kameň s upínacou vložkou podľa technického riešenia sa používa rovnakým pracovným postupom ako doterajší brúsny kameň bez...

Nosná doska držiaca brúsny prvok a brúsnu dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2874

Dátum: 10.06.2004

Autori: Thysell Karl, Thysell Hakan, Olsen Lars

MPK: B24B 1/00

Značky: nosná, brusný, prvok, dosku, brúsnu, držiaca, doska

Text:

...umiestnených podľa vopred určeného vzoru, pričom každá podopiera rad brúsnych segmentov 3, umiestnených vopred určeným spôsobom na nosnej doske 2.0013 Každá nosná doska 2 má dve strany 2 a, 2 b, ktoré vzájomne zvierajú ostrý uhol a na brúsnej doske 1 je rad prvkov la umiestnených podľa tohto vzoru a podľa strán 2 a, 2 b príslušnej nosnej dosky. Strany 2 a, 2 b a hrany prvku sú vzájomne v podrezanom vzťahu a sú nasmerované tak, že rádius zo...

Brúsny kotúč s plastovým stredom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1113

Dátum: 06.03.1996

Autor: Škrhák Milan

MPK: B24D 7/18

Značky: kotúč, stredom, brusný, plášťovým

Text:

...riešenie je bližšie objasnené na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje brúsny a leštiaci kotúč v náryse v reze,obr. 2 je pôdorys brúsneho a leštiaceho kotúča a obr. 3Brúsny kotúč s plastovým stredom pozostáva z kovového hriadelíka 3, na ktorom je upevnená stredovka lz plastickejhmoty. Na jej obvode je zafixovanä textilná medzivrstva §, na ktorej sú nalepené brúsne lamely 3.Leštiací kotúč s plastovým stredom pozostáva z...

Brúsny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1037

Dátum: 10.01.1996

Autor: Pišťanský Emil

MPK: C08J 5/14

Značky: materiál, brusný

Text:

...materiál je mäkký, dobre sa prispôsobuje brúsenému výrobku. Vzhľadom k tomu, že je ľahký, dostatočne pevný a nie je krehký, nedochádza k jeho roztrhnutiu odstredivousilou. V pripade, ak dôjde k roztrhnutiu brúsneho materiálu utrhnutá časť je takBrúsny materiál pozostáva z 2000 g 16 vodného roztoku polyvinylalkoholu(Sloviol R), 200 g chloridu sodného (NaCl), 200 g 16 °/o vodného roztoku emulgačného činidla, 3800 g brusiva SíC (C 48 s...

Upínací zařízení pro kroužkový brusný kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 244835

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bláha Vojtich, Kuthan Jan

MPK: B24B 45/00, B24D 5/16

Značky: upínací, brusný, kroužkový, kotouč, zařízení

Text:

...brusný kotouč mohl by běhat tak dalece v obou směrech otačení. Avšak v normálně se nevyskytujícím případě, že se z nejakých důvodů uvolní płítlak kroužkového brusného kotouče na nosnou přírubu. uvolnění klínů od drážek by centroVaní zrušilo. takže ihned nastávajíoí nevyváženost musela by věst k těžkým škodám, ba dokonce 1. k ürazům.vytvoření upínacího zařízení podle vynálezu tomu zabraňuje, protože i v takovém nouzovém případě by zůstalo...

Brusný vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240421

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hájek Vladislav, Vopršal František

MPK: B24B 41/04

Značky: brusný, vřeteník

Text:

...H 0 nsoópesvermm 13 KOJIBJIGBBD( nasax ycmaaomexau qewupe com na Imyrnoro ceąemw na yctrořrmmoro R numiepanbnmą macaram anacmwsopanonapno HacTópoHe npmaona m cTopoHe IIIJMĽĎOBBHEH.-4 B zcopnyce wmrponaaxnnoň 63.631 npemrcmompenu ymomaemue KOJIHIEME Kpymoro ceqezma nonocm, aanommemua 111 m neoóxo.umocmn, Bnóporacmueü mmcocmo, Hanpmep, rmepaxmw Macaxom.Hpmep ccmeowwełmn naoógemermaMsoópewenme noacuaewca óonee nomoöno Ha npmepe erov...

Brusný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224695

Dátum: 01.10.1984

Autor: Heřmánek Milan

Značky: brusný, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Brusný nástroj, zahrnující unášecí člen a nosnou desku vložených nastavitelných diamant obsahujících brusní tělíska na obvodu, vyznačený tím že brusná tělíska (5) jsou částí svého objemu uložena do obvodových konkávních drážek (4) v části tloušťky nosné desky (3) a jsou sevřena částí své vrchní plochy (6) a spodní plochy (7) mezi unášecím členem (1) a nosnou desku (3) spojitelným rozebíratelným závitovým spojem (2).