Patenty so značkou «brusky»

Zariadenia na vedenie pásu pásovej brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16766

Dátum: 21.01.2010

Autori: Moser Patrik, Vonarburg Kay, Geiger Walter

MPK: B24B 21/20

Značky: vedenie, pásu, pásovej, zariadenia, brusky

Text:

...je riešená pásovou brúskou podľa nároku 1.Bod otáčania napínacieho valca sa nachádza na konci valca, takže okolo druhého konca sa môžu vykonávať kývavé pohyby. Na zrovnomernenie takýchto kývavých pohybov slúži pastorkový prevod na výkyvnom konci napínacieho valca. Okolo bodu otáčania kývavé uloženie ponúka oproti stavu techniky s lineárnym posuvom uloženia valca tú výhodu, že uloženie je pevné, bez vibrácií a nenáročné na údržbu. Naviac je aj...

Nástroj do uhlovej brúsky na ručné trieskové obrábanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5281

Dátum: 05.11.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: B24B 23/00, B24D 7/00

Značky: nástroj, obrábanie, trieskové, materiálů, uhlovej, brusky, ručné

Text:

...na ktorom je znázornené usporiadanie a spôsob upnutia nástroja na uhlovú brúsku, na obr. 2 je zostavený nástroj, na obr. 3 je rozdielna hrúbka odoberanej vrstvy pri rozdielnom uhle sklonu medzi nástrojom a materiálom.Nástroj (obr. l) pozostáva z pílového kotúča 2 a vymedzovača 1 hrúbky odoberanej vrstvy obrábaného materiálu. Tento nástroj je upnutý do uhlovej brúsky 4 upínacou maticou 3.Na obr. 2 je znázomený samotný zostavený nástroj...

Brúsne pásmo brúsneho kotúča pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270147

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tabaček Ľudovít, Ratulovský Ladislav, Majer Igor

MPK: B24B 5/22

Značky: pásmo, brusného, brusné, kotúča, bezhroté, brusky

Text:

...volkoott odoboronáhc prtdovku no Jodoo otočonlo obrobku okolo ovojoj oo v brúotoooj nodzoro bozhrotoj brúoky o od gooootrlckáho nootovonto obrobku v brúotocoj oodzoro. súčasný vor brúonoho pt oo tvoronóho Jodnou plochou zvtorojůoou oo oooron pohybu obrobku v brúoioooj oodzoro nononný uholćťg uoožňujo zacnu chyby kruhovltootl obrobku len v oúvloloott o goonotrico kým nootovonin výšky obrobku nad opojntoou oo podlvoctoho o hrůolhcoho kotúčo o...

Přípravek pro tvarování brusných kotoučů pro brusky na plocho

Načítavanie...

Číslo patentu: 268907

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: brusných, kotoučů, plocho, tvarování, brusky, přípravek

Text:

...Po spojeni připravku s brousicin strojeu nasleduje vyrovnàni podle osy přičnbho suportu 1, čin je připravek připraven k osazeni, zavislenu na operae 1, kterou je třeba udělat. Podle tohoto se voli kombinace výnennýeh časti, tj. kolbłnace výlinneho třmenu 5 I neznačeneho výeěnneho słnueoveho pravítko. Výmenná ašnusova pravítka se upinaji pomoci čepu do otvoru lg na přičnen suportu 1 a výměnné třoeny Iezi hroty lg v dlouhen raneni gg.Pro...

Výkyvný stolík najmä pre brúsky na sadrové modely

Načítavanie...

Číslo patentu: 266999

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blaško Peter, Karas Pavel

MPK: A61C 13/01, B24B 19/02

Značky: výkyvný, sadrové, stolík, modely, brusky, najmä

Text:

...ktorá predchádza cez drážku v otočne uloženom ramene stolíka. Tu je taktiež nemožné presné nastavenie kolmej polohy stolíka, dochádza k vibráciám V závese otočného ramena pri brúsení a vplyvom nedokonalej aretácie vzniká možnost uvolnenia stolíka pri prevádzke.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené výkyvným stolíkom vytvoreným z oblúkovitého ramena upevneného na doske výkyvne uloženej v závesoch a aretovanej skrutkou. Podstata riešenia...

Symetrický náhon pracovních vřeteníků brusky na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257612

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novotný Miroslav

MPK: B24B 47/12

Značky: vřeteníku, hřídele, brusky, klikové, náhon, symetrický, pracovních

Text:

...ve většině pŕípadů za osou broušení proti brousicímu kctouči znesnadňuje vhodné umístění a upevnění sledovací opěrky a měřidel.Elektrické pohony pracovních vřeteníků bývají realizovány synchronně pracujícími elektromotory. Dosud známé pohony se stejnosměrnými nebo asynchronními elektromotory nezaručují synchronní chod s dostatečnou přesností, nebo jsou při splnění tohoto požadavku značně komplikovaná a finančně náročné.Uvedené nevýhody...

Polohovací mechanismus stolu brusky na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257034

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Miroslav

MPK: B24B 47/04

Značky: mechanismus, klikové, stolu, brusky, hřídele, polohovací

Text:

...výsuvně uspořádaný v kostce zámku. Zařízení je jednoduché a umožňuje spolehlivá a přesné polohování se značnou tuhosti.Přiklad polohovacího mechanismu stolu brusky na klikové hřídele podle vynálezu je schematicky znázorněn na obrázku.Polohovací mechanismus stolu brusky na klikové hřídele sestává z ustavovacího čepu 3, jež koresponduje se zářezy ustavovací lišty A připevněné na stole lg a je suvně uspořádán V kostce 1 zámku, která je...

Podperná lišta pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254242

Dátum: 15.01.1988

Autor: Majer Igor

MPK: B24B 5/22

Značky: bezhroté, lišta, podpěrná, brusky

Text:

...brúsneh-o a podávacieho kotúča, alebo sa mení uhol opernej plochy podpernej lišty.Tento problém je riešený v čs. patentovom spise č. 188 726, kde je použitá podporná lišta, na ktore sú aspoň dve operné plochy. Pri priebežnom bezhr-otom brúsení sa obrobok opiera o plochu nabrúsenú pod uhlom xl. A po prestaveni brúsky sa brúsi na ploche 11. Nevýhodou je niekoľkonásobne prebrúsovanie obrobku s prestavovanim v-ýš 4ky obrobku. Táto úprava však...

Způsob omezení řezacího pohybu brusky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242425

Dátum: 01.12.1987

Autor: Genov Nikolaj Georgiev

MPK: B24B 27/06

Značky: brusky, omezení, způsob, pohybu, řezacího, provádění, způsobu, zařízení, tohoto

Text:

...dřívějším chodem kotouče hhxboko pod spodní hranu qdříznutého málítku. Zařízení podle Vynálezu je konstrukčnč jednoduché a provedene zkoušky prokázaly jeho provozní spolehlívost. Podstatnou výhodou způsobu a zařízení podle vynálezu je.příznívý vlív na zvýšení bezpečnosti a hygieny práce ve slévárenských provozech.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schenatioky znázorněn na připojeném vyobrazení. které představuje pohled...

Podávací zařízení pro přísuv součástí do brusného prostoru dvoustranné rovinné brusky vertikální

Načítavanie...

Číslo patentu: 241288

Dátum: 01.09.1987

Autor: Faukner Ferdinand

MPK: B24B 41/06

Značky: přísuv, dvoustranné, vertikální, brusky, zařízení, rovinné, podávací, prostoru, brusného, součástí

Text:

...aby otáčení jednoho ovládacího elementu se všechny seřizovatelné elementy posunovaly společně. Ovládací element je mechanicky spojen s naváděcími deskami a ložiskovými tělesy vrchního podávacího válce. Ovládací element je dále mechanicky spojen s ukazatelem nastavené šířky.Výhodou tohoto uspořádání je možnost rychlého a přesného seřízení podávacího zařízení na jiný rozměr, to znamená úsporu ztrátovýoh časů při seřizování a tím zvýšení...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové brusky s vnitřním broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236141

Dátum: 01.08.1987

Autori: Fabián Jiří, Majer Jiří

MPK: B24B 47/06

Značky: vnitřním, hrotové, broušením, zejména, hydraulického, zapojení, brusky, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové universální brusky, vybavené zařízením pro vnitřní broušení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řeší elektrohydraulické obvody tak, aby při výpadku elektrické energie vyloučily odtažení brousicího vřeteníku zpět. Zapojení otočného ovládače (1) relé pracovního cyklu brusky (2) a třípolohového elektrohydraulického třípolohového rozváděče (3) zabezpečuje polohu brousicího...

Zařízení na fotoelektrické nastavení osy vřetena souřadnicové brusky na obrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231791

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jokel Marián

MPK: B24B 47/22

Značky: brusky, nastavení, obrobek, fotoelektrické, vřetena, souřadnicové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavných zařízení k souřadnicovým bruskám. Zařízení na fotoelektrické nastavení osy vřetena brusky na obrobek sestává z pouzdra, v kterém je uložena baterie, žárovka, stínidlo, čočka, dále sestává z hledače středu, pod kterým je umístěný fotočlánek spojený s měřicím zařízením, které indikuje správnost nastavení. Použitím zařízení podle vynálezu se zpřesní a zkrátí čas nastavení vřetena brusky na obrobku.

Přepínací zařízení posuvu stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233173

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hron Karel, Majer Jiří

MPK: B24B 47/08

Značky: přepínací, zařízení, stolu, posuvu, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přepínací zařízení stolu, zejména u hrotových brousicích strojů. Podstata spočívá v tom, že k bodu reverzace je přiřazen kanál vývodu z kohoutu tlumení tak, že v případě pokračujícího pohybu stolu za bod reverzace je tento kanál tlumicím šoupátkem uzavřen, čímž dojde k zastavení pohybu válce stolu brousicího stroje.

Zariadenie pre riadenie automatického pracovného cyklu rovinnej brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221033

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ogurčák Ján

Značky: rovinnej, pracovného, brusky, cyklu, riadenie, automatického, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre riadenie automatického pracovného cyklu rovinnej brúsky pozostávajúce z odmeriavacej skrinky, kompenzačného zariadenia, narážkovej sústavy a z voliča vyiskrovacích zdvihov, vyznačené tým, že odmeriavacia skrinka (1) je prostredníctvom konzoly (6) pevne spojená so zvislými saňami (22) alebo s innou, so zvislými saňami (22) jeden pevný celok tvoriacou súčasťou brúsky a kompenzačné zariadenie (2), pozostávajúce z krokovacieho...

Ovládací zařízení pro řízení pohybů podélného stolu brusky pro broušení otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223643

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Oldřich, Keřka Jaromír, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

Značky: zařízení, otvorů, brusky, stolu, řízení, broušení, pohybu, podélného, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro řízení oscilačních a přímočarých pohybů podélného stolu brusky pro broušení otvorů. Zařízení sestává z elektrohydraulického převodníku a indukčnostního snímače polohy, které jsou zapojeny v obvodu polohové zpětné vazby, přičemž požadovaná poloha se zadává ve formě elektrického signálu. Hydraulický válec je vybaven automatickým odvzdušňovacím zařízením.

Orovnávací zařízení pro brusky na kuličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221123

Dátum: 15.01.1986

Autori: Král Miloslav, Suk Josef, Novák Pavel, Zahrádka Jan

Značky: zařízení, kuličky, brusky, orovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká orovnávacího zařízení pro brusky na kuličky, které je tvořeno orovnávacím ramenem osazeným skupinou orovnávacích diamantových bloků. Orovnávací rameno je otočně uloženo na čepu opatřeném na jednom konci závitem. Vynález řeší zvětšení životnosti orovnávacího zařízení u brusek na kuličky a jednoduchý způsob seřizování.

Zařízení pro programovatelné generování pohybů podélného stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226383

Dátum: 01.11.1985

Autori: Mirsch Miroslav, Boháč Stanislav, Hlinka Jan, Růžička Miroslav

Značky: brusky, zařízení, podélného, generování, pohybu, programovatelné, stolu

Zhrnutie / Anotácia:

Signál odpovídající žádanému pohybu podélného stolu brusky se vytváří na základě povelů z bloku řízení 10. Mimo pracovní cyklus se trvale vysílá z odjezdového výstupu 104 povelový signál do otvíracího vstupu 61 druhého spínače 6. Povelový signál působí sepnutí tohoto spínače 6, čímž se na vstup hlavního integrátoru 3 trvale zavádí signál odpovídající odjezdové rychlosti. Výstup hlavního integrátoru 3 se ustálí v saturačním bodě na okraji...

Forma na odlévání prefabrikovaného stojanu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226377

Dátum: 01.11.1985

Autori: Fürbach Jiří, Treybal Jiří, Prokeš Antonín

Značky: prefabrikovaného, stojanu, brusky, odlévání, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Forma na odlévání prefabrikovaného stojan brusky sestávající z rozebíratelných dílů spojených v pevný celek vyznačující se tím, že spodní část formy (1) tvoří nosné lože brusky (2) uspořádané na manipulační paletě (3) opatřené středící mi výstupky (4) a boční části formy (6) tvoří vnější rámy (7) a dělené jádro (10) z kovových profilů průřezu "U" k nímž jsou spojovacími elementy (16) připevněny desky (15)z polypropylenu, přičemž vnitřní rámy...

Generátor pohybů příčného stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226339

Dátum: 15.10.1985

Autori: Boháč Stanislav, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav, Požárek Václav

Značky: generátor, pohybu, příčného, stolu, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor pohybů příčného stolu brusky sestávající z integrátorů, spínačů, hradel a invertorů, vyznačující se tím, že vstup hlavního integrátoru (12) je spojen s hrubovací svorkou (21) přes prvý spínač (5), dokončovací svorkou (22) přes druhý spínač (6) a přes třetí spínač (7) s výstupem doplňkového integrátoru (1), přičemž výstup tohoto integrátoru (1) je přes přenosový člen (2) připojen na svůj vstup a přes šestý spínač (8) na vstup pomocného...

Zařízení pro nastavení polohy měřicích ramen ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220103

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: měřidla, měřicích, polohy, otvory, zařízení, ovládacího, ramen, brusky, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že jezdec je s držákem spojen s prismatickým vedením a mezi těmito díly je umístěn pohybový šroub, který se otáčí v hladkém lůžku v držáku a axiálně je zajištěn příložkou v prostředku délky pohybového šroubu. V jezdci je půlkruhovitý otvor se závitem pro pohybový šroub. Na jezdci je spojovacím šroubem připevněno měřicí rameno. Od otvoru pro spojovací šroub k půlkruhovitému otvoru se závitem, je v jezdci provedena úzká...

Pákové ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: měřidla, brusky, pákové, hlavice, malé, otvory, ústrojí, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory, určeného pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší provedení a umístění pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že pákové ústrojí je výkyvně uloženo na kruhovém planžetu, umístěném mezi zeslabenou částí tělesa a příložkou, opřenou o čelo. Páky a čepy pro měřicí ramena mají upínací část...

Pohybové zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219060

Dátum: 15.07.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: pohybové, snímací, měřidla, zařízení, rotační, brusky, hlavice, součástí, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti, pro aktivní kontrolu při broušení a zařízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukční provedení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti. Podstatou vynálezu je, že držáky s čepy pro měřicí ramena jsou v měřicí hlavici umístěny za sebou. Přední držák je upevněn na vnějších a delších plochých pružinách a zadní držák je upevněn na vnitřních...

Zařízení pro automaticky řízený pracovní cyklus bezhroté brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225611

Dátum: 01.07.1985

Autori: Birko Jaroslav, Volák Jiří

Značky: bezhroté, brusky, cyklus, automatický, zařízení, pracovní, řízený

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automaticky řízený pracovní cyklus bezhroté brusky vykonávající přímočarý vratný pohyb, vyznačené tím, že ke šroubovému mechanismu (3) podávacího vřeteníku je přiřazeno ozubené kolo (2) s ozubeným hřebenem (4), pevně spojeným s pístnicí hydraulického válce (1), přes pružnou spojku (6), přičemž k ovládání hydraulického válce (l) jsou posuvné části zařízení přiřazeny koncové spínače (11, 12, 13) pro rozvod provozní kapaliny.

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219041

Dátum: 15.06.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: ovládacího, seřizování, otvory, měřidla, zařízení, souososti, brusky, snímače, cívkou, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na otvory, pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukci zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Podstatou vynálezu je, že s válcovým pouzdrem je pevně spojeno těleso, opatřené otvorem, ve...

Způsob kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj – nástroj – obrobek a kompenzace dilatací brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218663

Dátum: 15.04.1985

Autor: Janda Jan

Značky: kotouče, brousicího, brusky, diamantu, dilatací, kompenzace, polohy, různého, soustavy, stroj, orovnávače, napružení, způsob, nástroj, úbytku, obrobek, orovnávacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj-nástroj-obrobek a kompenzace dilatací brusky za účelem dodržení přesnějšího rozměru obroušeného obrobku a zkrácení času potřebného pro poslední fáze brousicího cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že orovnávací diamant je upevněn na vůči průměru brousicího kotouče v kladném neb záporném směru...

Zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217733

Dátum: 15.02.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Bartoš Bohumil, Pelc Jaroslav

Značky: brusky, hlavice, malé, zařízení, ústrojí, snímací, otvory, měřidla, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla, které v průběhu broušení měří průměr broušeného otvoru součásti a současně ovládá pracovní cyklus brousicího stroje. Vynález řeší zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory. Podstatou vynálezu je, že v tělese jsou připevněny elektrické cívky, v jejichž válcových otvorech jsou volně umístěna jádra, která jsou připevněna na seřizovacích šroubech zašroubovaných v kostkách....

Opěrka pro brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214423

Dátum: 01.07.1984

Autori: Horák Karel, Výšek Jan, Bače Jaroslav

Značky: brusky, opěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zlepšení opěrných prostředků, používaných při broušení málo tuhých obrobků, např. klikových a vačkových hřídelů. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso opěrky obsahující opěrné čelisti je opatřeno ložisky pro čepy ramen paralelogramů, jejichž protilehlé čepy jsou zakotveny v ložiskách ve stojanu brusky. Kývavý přísuv tělesa opěrky a jejími čelistmi obstarává prostřednictvím ramen paralelogramů pracovní válec, uchycený ve...

Stojan brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223521

Dátum: 01.05.1984

Autori: Mejsnar Josef, Prokeš Antonín, Treybal Jiří, Keřka Jaromír, Boháč Stanislav

Značky: brusky, otvory, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan brusky představuje řešení pevného celku konstrukčním vytvořením a materiálovým složením. Stojan brusky je proveden tak, že k nosnému loži opatřenému podélným a příčným vedením s tvarovanými žlaby pro odvod chladicí kapaliny, vytvořenými ze šedé litiny a nebo z ocelového plechu je připevněn armovací drát přivařeny k rámu svařenému z tvarovaných kovových a nebo plastbetonem a vytváří nosné části, jejichž vnitřní strany jsou opatřeny úkosy.

Zapojení elektrického obvodu posuvu upínací desky brusky s permanentními přidržovacími magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 223465

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hikade Karel

Značky: přidržovacími, upínací, elektrického, brusky, magnety, posuvu, desky, permanentními, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

K účinnému vyloučení posuvu upínací desky brusky s permanentními přidržovacími magnety je do jeho elektrického obvodu zapojen spínací člen ovládaný magnetickým polem permanentních přidržovacích magnetů v jejich pracovní poloze.

Zařízení pro přísun měřicí hlavice ovládacího měřidla pro brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222800

Dátum: 01.02.1984

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: měřicí, přísun, hlavice, zařízení, brusky, ovládacího, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které tvoří součást ovládacího měřidla, určeného pro aktivní kontrolu broušených válcových obrobků a současné řízení pracovního cyklu stroje. Podstatou vynálezu je, že mezi stabilizačním válcem a pracovním válcem je vytvořen přepouštěcí kanál, ve stabilizačním válci je suvně umístěn stabilizační píst plného válcového tvaru a konzola, pro měřicí hlavici ovládacího měřidla je k pístnici a ke stabilizačnímu pístu...

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusky pro vnitřní broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222591

Dátum: 01.02.1984

Autori: Růžička Miroslav, Hlinka Jan, Mirsch Miroslav

Značky: broušení, zařízení, vnitřní, činnosti, suportů, správné, kontrolu, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusek na vnitřní broušení je určeno pro brousicí stroje s elektrohydraulickými servosystémy v pohybových ústrojích. Vzhledem k tomu, že tyto servosystémy nemají dráhu omezenou pevnými dorazy, může při poruše v činnosti nastat velmi vážná havárie. Kontrola správné činnosti se provádí tak, že je trvale sledována velikost poruchového signálu v podélné i příčné servosmyčce a překročí-li tyto signály...

Zařízení pro řízení pohybu příčného stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222590

Dátum: 01.02.1984

Autori: Mirsch Miroslav, Hlinka Jan, Růžička Miroslav

Značky: brusky, příčného, řízení, stolu, pohybu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší řízení pohybu příčného stolu brusky, zejména brusky na vnitřní broušení, v závislosti na signálu z programového generátoru a dle povelů pro skokové změny polohy. Zařízení zpracovává signál ze snímače polohy a z programového generátoru a odvozuje z nich výstupní signál pro ovládání hydraulického servoventilu. Pro zvýšení kvality řízení se potlačuje zbytkové pásmo necitlivosti servoventilu zvýšením zasílení a následným omezovačem...