Patenty so značkou «brousicího»

Úchyt přetáčecího mechanizmu aparátu na klopce brousicího stroje na výrobu bižuterních kamenů a ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269815

Dátum: 14.05.1990

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/06

Značky: klopce, aparátu, přetáčecího, bižuterních, ověsů, výrobu, kamenů, stroje, mechanizmu, úchyt, brousicího

Text:

...vedená výstupky V protileh~ lých drážkách a na dutém náboji je připevněn doraz.Výhody úchytu přetáčeciho mechenismu aparátu na klopce jsou zejména v tom, že umožňuje rychlou a snadnou seřiditelnost polohy výstupniho hřidele přetáčeciho mechanismu ve všech osách v potřebném rozsahu a tim je zajištěna požadovaná souosost výstupniho hřidele a šroubu aparátu. Zabezpečuje nutnou pevnost a stabilitu polohy bočniho dorazu aparátu, přičemž profil...

Orovnávací zařízení pro orovnávání brousícího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265695

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eisman Vladimír

MPK: B24B 53/065

Značky: zařízení, brousicího, orovnávání, kotouče, orovnávací

Text:

...3 e oboueměrným hydraulickým válce 4,. jehož píst 2tverovéú orovnávací hlavy g je opaiřen hřebenovým oznbenínmg,zabírajícín do peniaz-ku 1 na hřideli .g uložené otočněĺv tvarové orovnávací hlavě g, kde na hřídeli § je npevněna hnací -řemeniee 9 k .níž je upevněn pások lg s dvěma větvemi, upevněným rovněž na hnané řemenici lll.4 spojené e otočnýn třnenen làv .něnž je nastavitelné upevněn orovnávecí dianant Q. Pásek lg má v jedné své...

Radiusové orovnávací zařízení pro orovnávání brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263448

Dátum: 11.04.1989

Autor: Černík František

MPK: B24B 53/065

Značky: orovnávání, orovnávací, zařízení, radiusové, brousicího, kotouče

Text:

...orovrxávaeízařízení l. ľříčný etůl 2 nenaznačené rusky má vlastní eamočínnč před každým orovnáním ha-oneíeího kotouče .g půeobíeí konpenzaei způeohujíeí přieunutí příčného stola g brueky a tím i orovrxávaeíh diamentu í blíže k broueíeímu kotoši 19. Na pevná čáeti łorovnev eího zařízení hrobe pŕeetavitelněho na vedení g tvaru I, je upe nino zařízení pro delší jemnou ruční konpenzaei 5 příeuvu orovnávaeího diamantu á zakončené operným...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným obrobkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262141

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: chladicí, zavádění, místa, broušeným, obrobkem, kotouče, kapaliny, styku, brousicího, zařízení

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 ukazuje řez částí pracovního vřetena a brousícího vřetena se zařízením podle vylnálezu, iobr. 2 nástavec brousicího vvřeteíia s íbrousícím kloboučem upevněnym šroubem v detailním zvětšeném znázornemí, obr. 3 nástavec br-.ousícího vřetena s brousicím kíotoučvem wpevněnýsm Inatící.Na obr. 1 .až 3 má na nenaznačeném brousicím stroji pracovní vřeteno 1 proveden magnetický upíanalcí nástavec Z pro...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262140

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: brousicího, předmětem, místa, zavádění, chladicí, kapaliny, kotouče, styku, zařízení, broušeným

Text:

...vřetenu, obrázek 3 nástavec -brouslcího vřetena s bnousicím kotoulčem uupevněným malticí, obr. 4 nástavec brouslcíh-o vřetenan s brooucicím ~kotoučemaupevněným~ na šroubu jpodle vynálezuNa obr. 1 až 4 má na tneínaznaíčeném hrousicím stroji pracovní vňeteno 1 proveden soouosý vývrt 2, do nějžřje »na jeho odlehlém koncl .zavedena volným rozstřikem .chladící kapalin-a 3 s výlsqturpxem .chladící kapaliny 3 proti nastavcí 4 brouvzsicího...

Zařízení pro zamezení poklesu brusného kotouče brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259168

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kluz Jan

MPK: B24B 27/04

Značky: brousicího, poklesu, stroje, brusného, zamezení, kotouče, zařízení

Text:

...vynálezu podstetně snižuje duševní a poychickou únavu obsluhy brousíoího stroje a zabraňuje poškození upínacího hří dele u brusnóho kotouče nárazom do broušeného předmětu. Rím je non 259168časně zajištěna vyšší bezpečnost e ochrana zdraví při práci na brouw sícím stroji. Nedochází ke zvyšování výrobních nákladů nutných pŕo výměnupoŠkozených a opotřebených částí zařízení. Ušetřený čas, po~ třebný pro tuto výměna a opravy zajistí...

Směs pro výrobu brousicího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259085

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lejdar Erhard, Keller Petr

MPK: B24D 3/28

Značky: směs, nástroje, výrobu, brousicího

Text:

...a broueicího nástroje je vysvätlena na příkladech, které blíže objaaňují podstatu vynálezu.100 hmotnostních dílů hnědého korundu o zrnitosti 25, 10 hmotnontních dílů hydraulického cementu n 15 hmotnoatních dílů príškové epoxidové pryakyříce a tvrdidlem - KOMAXIT se smísí vmíaiči. Po dokonalém promĺchání se aměa«ov 1 hčí 6 hmotnontnímidíly vody. Po granulaci se omě plni do lisovací formy. Směs se ve formě rozhrne a liaude tlakem 20 až 40...

Zařízení pro programové snímání polohy brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256545

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lorenc Vladimír, Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: snímání, brousicího, kotouče, zařízení, programové, polohy

Text:

...ve směru jeho posunu. Každá z tyčí je opatřena stavitelnou clonkou přířazenou k příslušnému snímači na mostu. Posuv mostu na suportu je přímo úměrný úbytku brousicíhokotouče.Zařízení podle vynálezu umožňuje provádět korekce úbytku brusného kotouće pomocí současneho posunu polohy všech snímačů o požadovanou vzdálenost. Tím, že tyče se stavítelnými clonkami zůstávají v půvndním uspořádání, nodonhází k porušení naprogramovanýchpoloh, ale...

Způsob úpravy brousicího nástroje s keramickým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255647

Dátum: 15.03.1988

Autor: Juříček Vítězslav

MPK: B24D 3/34

Značky: úpravy, způsob, nástroje, keramickým, brousicího, pojivem

Text:

...nástrojů s keramickou vazbou podle vynálezu, jehož podstatou je, že vypálené těleso brousicího nástroje s keramíckým pojivem se impregnuje suspenzí nebo koloidním roztokem tuhého mazadla v nosném médiu při teplotě vyšší bodu tání nosného média a koncentraci 0,1 až 15 hmot. mazadla na obsah nosného média. Nosným médíem je tavenina s bodem tání min. 30 °C např. síra, kyselina stearováneho těkavá kapalina např. chlorid uhličitý.Uvedeným...

Zařízení k ovládání hrubého a jemného přísuvu do řezu u obráběcího stroje, zejména u brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239994

Dátum: 01.02.1988

Autor: Pekárek Ladislav

MPK: B24B 41/02

Značky: brousicího, ovládání, řezu, stroje, hrubého, zejména, jemného, přísuvu, zařízení, obraběcího

Text:

...V těleae přísuvu g jsou uspořádána ložiska 5 ve kterých je otočně uložen hřídel Q, na jehož jednom konci je pevně uspořádán ovládací kotouč hrubého přísuvu Q. Na druhém konci hřídele Q je pevně uapořádáno kuželové kolo 1 zabírající do druhého kuželového kola Q pevně uspořádaného na hřídeli 3 šroubu lg. Šroub lg je otočně uspořádán V matici ll, suvně uložené V tělese příauvu g. Hřídel 2 je otočně uložen ve dvouřadém ložisku g tělesa přísuvu...

Zařízení pro orovnávání brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254449

Dátum: 15.01.1988

Autori: Daněk Radoslav, Hranička Jan, Uhlíř Josef

MPK: B24B 53/14

Značky: orovnávání, brousicího, kotouče, zařízení

Text:

...toho lze tuto kladku používat pouze pro jednu velikost poloměru příčného tvaru obrobku.Uváděné nevýhody odstraňuje ve značne míře zařízení pro orovnávání brousicího kotouče podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na dvojici úložných členů uchycených na frćmě brousicího stroje je otočně kolem osy kolmć na osu rotace brousicího kotouče uloženo Výkyvné rameno. Na boční stěně tohoto ramena je suvněumístěn suport, na němž jsou otočně...

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244218

Dátum: 15.12.1987

Autor: Liška Vladimír

MPK: B24B 55/04

Značky: kotouče, brousicího, ochranný

Text:

...vřeteníku 1, Přední otevřenou částí vnějěího nepohyblivého krytu l prochází brousicí kotouč 2 a výsuvný ochranný štít §, který spolu s přední částí vnějšího nepohyblivého krytu l tvoří pracovní prostor.Ne straně vodicí bočnice lg je k vnějšímu nepohyblivému krytu l otočné přípevněno víko 2 závěsy lg pevně spojenymi s vodicí bočnicí lg. Během pracovního procesu otočné víka 2 uzavírá vnitřní prostor vnějšího nepohyblivého krytu l a je v této...

Krytované lože brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nimeeek Zdenik

MPK: B24B 41/02

Značky: stroje, lože, brousicího, krytované

Text:

...na alespoň jednu instalační sekci podle druhů a počtu rozvádáných energií, s podle druhů níatůlých mechanismů. Vnäjäí tvar lože vytváří alespoň jeden kryt kanálu, ktorý instalační kanály usavírá, přičemž můžebýt proveden jako snímateląý.Krytovená lože brousícího stroje lze využít zejména vo etavbä loží brousícícn strojů svládtá tu, kde je vyžedováno množství instalací, di potrebe aajiltdní nočná přístupnosti. pri montáži, nařízení a...

Zařízení pro rychlou změnu excentricity brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239221

Dátum: 01.08.1987

Autori: Nyč Petr, Matěcha Jaromír

MPK: B24B 47/00

Značky: excentricity, rychlou, změnu, brousicího, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rychlou změnu excentricity brousicího stroje a tím i velikosti výkyvu ramene, použitelné u všech typů brousicích a lešticích strojů, umoznuj ící pohotové nastavení libovolné hodnoty v daném rozsahu počínaje od nuly na principu tří vzájemně se blokujících ozubených kotoučů, otočně uložených na základní kruhové desce I, z nichž kotouč 5 je ručně ovladatelný ve vertikálním směru a po stisknutí vybíhá ze záběru s blokujícím kotoučem 6...

Zařízení pro vyhodnocení dotyku brousicího kotouče s obrobkem při broušení v opěrkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240023

Dátum: 01.06.1987

Autori: Eerný Anton3n, Chmela Josef

MPK: B24B 49/10

Značky: zařízení, brousicího, opěrkách, broušení, kotouče, obrobkem, dotyku, vyhodnocení

Text:

...jejich vzájomného spojení. S výhodou je proto snímač kmitů l, łĺ ł 3 bud přímo připsvněn, například za~ šroubovánim, do opěrky 8, 8, jak je ukázáno na obr. l, neho stejným způsobem upevněn zašroubováním do držáku opěrek 1 jak je ukázáno na obr. 2 neb do zásobníku 5 obrobků g, ĺneb podavače 6, §, jak je alternativně ukázáno na obr. l.vzniklé kmity jsou snímány snímačem kmitů l, l l ł,který je mechanicky spojendle dřívějšího popisu například s...

Zařízení pro přesný záběr rotačního nástroje, zvláště brousicího šneku, do obrobku ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 238352

Dátum: 15.04.1987

Autor: Angst Arthur

MPK: B23F 5/04

Značky: rotačního, šneku, zvláště, zařízení, přesný, obrobků, nástroje, brousicího, ozubeného, záběr

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesný záběr rotačního nástroje, zvláště brousicího šneku, do obrobku ozubeného kola s předběžně opracovaným ozubením, otáčejícího se v určitém poměru k rotačnímu nástroji stroje pro obrábění ozubených kol po způsobu válcování šroubů, nuceně řízeného elektronickým ústrojím a obsahujícího elektronické spínací ústrojí, vyznačující se tím, že sestává z měřicího snímače (21), zásuvného mezi brousicí šnek (2) a obrobek (3) ozubeného...

Kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bezouška Vlastimil, Eadina Jioí, Gazdoš Miroslav, Skoenek Jan

MPK: B24B 55/12

Značky: brousicího, kotouče

Text:

...přepážksmi,která celý kryt kotoučs uzavírsjí ve směru pracovního prostoru obsluhy brusky. Na obvodovou část kotouče, která v průběhu brouäení ubývá, jsou umístäny jedna nebo více stavitelných prspáłek, které utěení obvod kotouče.Je výhodnő, kdy některá z nich je magnetické,nebot na ni se ucłwtí feromagneticke častice odbrusu, ktere ale nezabraňují eventualnímu přestavení těchto přepážek na obvod kotouče, při velkém úbytku kotouče....

Zapojení pro řízení pohybu stolu brousicího vřeteníku brousicího stroje při orovnávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 223174

Dátum: 15.03.1986

Autori: Požárek Václav, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

Značky: brousicího, zapojení, řízení, vřeteníku, orovnávání, pohybu, stolu, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení pohybu stolu brousicího vřeteníku, brousicího stroje při orovnávání je určeno především pro řízení brousicích strojů na broušení otvorů řízených elektrohydralicky s polohovou zpětnou vazbou při orovnávání a při opakovaném orovnávání, které nastává v případě, že je původní orovnání nedostatečné. Zapojeni využívá řízení na zadávanou hodnotu, přičemž v pohybu stolu brousicího vřeteníku jsou zařazovány postupně dva časové...

Zařízení pro uchování informace o rozměru brousicího kotoučku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222848

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mirsch Miroslav, Požárek Václav, Růžička Miroslav

Značky: informace, uchování, rozměrů, zařízení, brousicího, kotoučku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchování informace o rozměru brousicího kotouče při vypnutí stroje je určeno k uvedené funkci zejména u brusek na broušení vnitřních otvorů nebo na broušení vnitřních zápichů. Zařízení pracuje tak, že informaci o rozměru brousicího kotouče přenáší z provozní paměti rozměru do feritové paměťové matice, kde zůstane zachována i při vypnutí přístroje. Při opětném zapnutí je informace z feritové matice automaticky přenesena do provozní...

Zařízení k okamžitému zastavení pracovního válce například brousicího stroje a k jeho případnému odbrzdění za klidu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229232

Dátum: 01.03.1986

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: B24B 7/20, B24B 41/04

Značky: stroje, klidu, odbrzdění, válce, okamžitému, případnému, například, zařízení, pracovního, brousicího, zastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález-se týká zařízení k okamžitému zastavení pracovního válce například brousicího stroje usní a k jeho případnému odbrzdění za klidu stroje. Vynález se týká strojů v koželužském oboru. Vynález zajišťuje bezpečnost práce na stroji, v případě zastavení stroje dojde k okamžitému zastavení rotačních částí, při výměně brusného papíru nemůže být stroj uveden do chodu, což zajišťuje rozpínací ovládač tím způsobem, že přeruší elektrický přívod...

Způsob výroby brousicího nebo lapovacího elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221401

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vaculík Zdeněk, Mužík Vítězslav

Značky: brousicího, způsob, výroby, elementů, lapovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby brousicího nebo lapovacího elementu s obsahem diamantů, kubického nitridu boru, polykrystalů nebo jiných supertvrdých abrazívních částic zpravidla ve vazbě kovové nebo v kombinaci s keramickou vazbou pro rovinné nebo tvarové nástroje tím, že brousicí element je zhotoven postupným lisováním rovinné nebo tvarové aktivní abrazívní vrstvy v jedné nebo více podkladových vrstev a/nebo pevné podložky, za studena v jednom...

Zařízení k přisouvání brousicího kotouče do řezu u brusek na ozubená kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 224371

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: přisouvání, ozubená, kotouče, řezu, zařízení, brusek, brousicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přisouvání brousicího kotouče do řezu u brusek na ozubená kola, s nástrojem tvaru brousicího šneku, s brousicím vřeteníkem se saněmi svisle posuvnými na stojanu, který je vodorovně posuvný na loži prostřednictvím posuvového šroubu, vyznačené tím, že posuvovému šroubu (42) přiřazené ozubené kolo (17) je prostřednictvím ozubeného kola (16) kinematicky vázo se společnou hřídeli (46), která je svým prvním ozubeným kolem (13) a řadou...

Držák brousicího vřetena s nastavitelnou výškou osy brousicího vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 226393

Dátum: 01.11.1985

Autor: Černík František

Značky: nastaviteľnou, brousicího, vřetena, držák, výškou

Zhrnutie / Anotácia:

Držák brousicího vřetena s nastavitelnou výškou osy brousicího vřetena, vyznačený tím, že na spodním tělese (2) držáku (1) brousicího vřetena (14) je uloženo horní těleso (3) držáku brousicího vřetena (14) na excentrickém hřídeli (4),jehož první výstředník (5) je uložen ve spodním tělese (2) a druhý výstředník (6) je uložen v horním tělese (3), přičemž horní těleso (3) je uloženo na spodním tělese (2) výkyvné v ložiskách (7) a excentrický...

Oscilační jednotka brousicího a lešticího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225871

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dáňa Bruno

Značky: stroje, jednotka, brousicího, oscilační, lešticího

Zhrnutie / Anotácia:

Oscilační jednotka brousicího a lešticího stroje s rovinným nástrojem, vyznačující se tím, že nástroj (1) a nosnou dekou (2), uložený svou hnací hřídelí (3) otočně v pouzdru (6) s možností radiálního pohybu vzhledem k rámu (7), je dále na rámu (7) uložen na axiálním ložisku (4) s možností radiálního posuvu vzhledem k rámu (7).

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222119

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: brousicího, ochranný, kotouče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zajištění pohodlného přístupu orovnávacího nástroje k brousicímu kotouči, opatřenému uzavíratelným ochranným krytem, tedy zejména u strojů, kde je požadováno časté orovnávání přímo na brousicím stroji, příkladně u strojů na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem. Úkol je vyřešen tím, že hlavní kryt (6) je prostřednictvím prvých deformačních členů (4) připevněn k otočné přírubě (3), která je otočně umístěna na pevné přírubě...

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225291

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kabelák Jaroslav

Značky: brousicího, ochranný, kotouče

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt brousicího kotouče, skládající se z nepohyblivé základní části ochranného krytu, otočného víka, seřizovatelné části ochranného krytu a deformační vrstvy, vyznačený tím, že vnitřní výsuvná seřizovatelná část krytu je tvořena jednak sklopným štítem (11) uloženým na čepu (12) vnitřního výsuvného pláště (13) a radiálně podepíraným stavěcím šroubem (14) se seřizovací maticí (16) a dále vnitřním výsuvným pláštěm (13), který se svým...

Způsob kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj – nástroj – obrobek a kompenzace dilatací brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218663

Dátum: 15.04.1985

Autor: Janda Jan

Značky: soustavy, brusky, dilatací, úbytku, kotouče, způsob, kompenzace, orovnávače, stroj, diamantu, obrobek, různého, nástroj, orovnávacího, brousicího, polohy, napružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj-nástroj-obrobek a kompenzace dilatací brusky za účelem dodržení přesnějšího rozměru obroušeného obrobku a zkrácení času potřebného pro poslední fáze brousicího cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že orovnávací diamant je upevněn na vůči průměru brousicího kotouče v kladném neb záporném směru...

Ústrojí k polohování orovnávacích saní a pohonu brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214591

Dátum: 30.03.1984

Autori: Smrž Jan, Pražský Bořivoj

Značky: kotouče, pohonů, sání, ústrojí, brousicího, orovnávacích, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematickou vazbu mezi šnekovým brousicím kotoučem a orovnávacími saněmi a pohon brousicího kotouče při orovnávání u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem. Vřeteno brousicího kotouče je přees ozubený převod se spojkou broušení spojeno s motorem broušení, stejně tak přes další ozubený převod se spojkou orovnávání a polohování s motorem orovnávání a polohování. Vřeteno je dále opatřeno brzdou, alespoň jedním čidlem...