Patenty so značkou «brousící»

Brousicí hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 271163

Dátum: 14.08.1990

Autor: Feber Stanislav

MPK: B25J 15/00, B24B 27/04

Značky: hlavice, brousící

Zařízení pro výměnu brousicí hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267137

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lorenc Vladimír, Polák Miroslav

MPK: B25J 15/04, B24B 41/04

Značky: brousící, hlavice, zařízení, výměnu

Text:

...mechanického řešení bez nutnosti použití přídavného pohonu pro ovládání mechanismu pro výměnu brousicích hlavic, a v důsledku toho i snížení spotřeby energie. Samosvorné upínání brousicí hlavice prosäednictvím zarážek umožňuje úhel v rozmezí U až 30 O mezi opěrnou plochou zápichu pro zarážku a tangentou k poloměru otáčení zarážky okolo čepu. Zarážky tak nedosed267137 nou na dno drážky, ale jsou opřeny čelem o skloněnou drážku....

Brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 267043

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kasal Bohumil, Tvrdí Josef, Kohout Václav, Radonský František

MPK: B24D 5/04

Značky: kotouč, brousící

Text:

...s tlumicích vrstev, je nejen snížení hlučnosti a víbrací v procesu brouěení, ale současně í zvýšení brousicího výko nu.Kotouče vyrobené podle přikladu použití I. vykezovsly při broušení nerezového meteriálu následující hodnotyDoba broušení Úbytek materiálu Úbytek kotouče v min. v g v g 10 215 65klas. kotouč 0 180/8 mm kotouč podle vynálezu kotouč s tlumicí fóliíJak vyplývá z tabulky, vlastní hlučnost kotouče se snižuje téměř o 50 ,...

Brousící zařízení řezacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263805

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lamplot Rostislav, Vašek Jan, Suchánek František, Gregárková Jana, Svoboda Jiří

MPK: A01D 75/08

Značky: bubnu, řezacího, brousící, zařízení

Text:

...prostřednlctvim klínového řemene 7 na hřídel B řezacího bubnu 1. Mezi hnací řetězkou 9 šnekové převodovky 8 a hnanou řetězkon 10,upravenou na opačném konci nosniku 3, je uspořádán nekonečný řetěz 11 s unášečem 12. Unášeč 12 uchycený na řetězu 11 prochází držákem 4 brousicího nástroje 5, ve kterém jsou vytvořeny naräžky 13.Na rámu 2 je rovněž uchyceno přísuvné zařízení 24. Přísuvné zařízení 24 je spojeno s nosníkem 3 prostřednictvím...

Brousicí zařízení s elektromotorem pro postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259122

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čech Jan, Raida Antonín

MPK: C14B 17/14

Značky: elektromotorem, zařízení, postruhovací, brousící, stroje

Text:

...1 znázorňuje schéma elg zapojení.elektromotoru 4brousiciho zařízení a obr. 2 znázorňuje brousioí zařízení 8 elek tromotorem pro postruhovaoí stroje v řezu u levé postranioe.V postranici 1 je otočně uložen nožový välec g. Rovnoběžhä s nožovým váloem gje v postranioi 1 uýevněno loäâbroušeną3 na němž je suvněuložen suport 4. Ne suportu 5 je upevněn bruený kotouč Q s řemenicí 1, který má náhon řemenem Q od řemenice § eeynchronního...

Brousicí hmota pro broušení mědi nebo materiálů s převážným obsahem mědi a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242604

Dátum: 01.05.1988

Autori: Burian Zdenik, Hartman Jan

MPK: B24D 3/32

Značky: materiálů, mědi, hmota, převážným, způsob, broušení, obsahem, její, brousící, výroby

Text:

...napěněná eměo s přidavkem 0,05 až 0,1 hmotnost» nich dílů stabilíäitoru s 0,1 až 0,3 hmotnostními díly povrchově aktivní látky má rovněž velmi dobré vlastnosti pro broušeni mědi. Přiznivě ee ovlívňuje průběh napěňování směsi.Podobné vlastnosti se docilí přídavkem 0,01 až 0,02 hmotnoatnich dílů alkálie do základní směsi, vybrané ze skupinyCelulőzová vlákna tvoří 10 až 14 hmotnostních dilů papíreneké celulőzy s vláknem kretším než l mm a 1...

Rotační brousicí kotouč se zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252942

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B24B 19/24

Značky: brousící, kotouč, zásobníkem, rotační

Text:

...5 od elasoické podložky Ě směrem doleva se konec kyvné páky E opře 0 vnitřní obvodovou plochuZ, čímž je osa 9 tažné pružiny Š za středovou osou łg čepu Ža kyvná páka 5 je stabilizována V odklopné po 1 oze Rotační brousici kotouč ł je opatřen průchodem łłpro brusný pás 3a pevnou opěrou łâ, která má V místě dotyku s koncom kyvné páky E elastickou podložku §. Matice łâ na hnacim hřideli łł zajišřuje kazetu zásobníku 3 proti vysunuti z...

Brousicí zařízení na ohnuté nábytkové dílce kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252938

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B24B 19/24

Značky: průřezu, zařízení, brousící, ohnuté, kruhového, nábytkové, dílce

Text:

...pohled shore.Rotační buben 1, je uložený na volnoběžných kladkách g ve stojanu § a má na obvodu vytvořeny drážky 3 pro klínové řemeny Ž pro pohon §. Uvnitř rotačního bubnu 1 jsou rotační brousicí tělesa 1 pevně uchycena na otočných hřídslích Q opatřených ozubenýni pastorky g, které zapadají do ozubeněho věnce lg pevně uchyceného na bočnici ll stojanu 1. Rotační buben 1 a ozubený věnec lg mají společnou středovou osu lg. Otevřená část...

Hmota pro brousicí a lešticí tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252419

Dátum: 17.09.1987

Autori: Smutný Ladislav, Kreml Rudolf

MPK: C04B 14/36

Značky: brousící, tělesa, lešticí, hmota

Text:

...přičemž obsah cementu jako plniva je v množství 0,8 až 25 hmot. díla vztaženo na celkovou hmotu.- Q Brousicí a leštici tělesa ve složení dle vynálezu obsàhuji jako âovlhčovadla nejméně jeno ze skupiny voda, líh, tekutá pryskyřice fenolformaldehydová rezolového typu,tekutá epoxidová pryskyřice, tekuté kaučukové pojivo.Práškový cement jako plnivo vykazuje kombinované účinky.vbrousicim a lešticim tělesą a to ve formě klasického omnivašetřicího...

Brousicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243389

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: B24B 41/02

Značky: stroj, brousící

Text:

...strojů jsou stávající řešení limitující, a neumožňují její zmenšení.Nevýhody dosud známých řešení klasických loží (lože umožňující uložení stolu s podálným posuvem e brousicího vřeteníku s příčným přísuvem) hrotových brousicích strojů odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že boční část zadního lože je v místě pod brousicím vřeteníkem uzpdsobena pro připevnění rámu s nejméně jedním svodovým dílem za učelem usměrnění...

Brousicí kotouč a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252100

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dvořák Jaroslav, Skalický Josef

MPK: B24D 7/06

Značky: brousící, způsob, výroby, kotouč

Text:

...ofàvlpříčném řezu a na obr. 2 z čélhího pohlédu, bude preąoaz,L.5 ts uvedením přikladu-konkrétního pŕoýedeni,tb 1 iž§obáaàněn, V AJBrousićI kotouč uváděného proýedeuívje určen k čà 1 n 1 muotf.o Broušení tvrdých materiálů, zejména žu 1 y.§isyonitu. Jeľtvoŕonĺvunäšeçí deskou l, k níž jsou zalévaci hmotou g připévněny l Svazky Qíbrousicích hranolovitých sągmçntů s diamantovýmbrusivem. Segmenty jsou oriéntovány podélnými (tedyo m...

Brousicí tyčinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240759

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zlacká Zita, Lukáe Vladimír

MPK: B24B 5/48, B24D 5/04

Značky: brousící, tyčinka

Text:

...textilních vodičů, vyrobených z korundové keramiky. Použitím brousících tyčinek se dosahuje výrázného snížení výrobních nákladů za současného zvýšení produktivity a zlepšení pracovních podmínek.2 240 759 Éodle vynálezu byly vyrobeny brousici tyčinky, na jejichž výrobu lišováním, na nařízení, používaném na výrobu obalených elektrog pro ruční obloukové svařování, byla použita brousici směe nelisoýaâý na nosný drát, který měl průměr 2,0 mm a...

Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hajdu Pavel, Bárta Jaroslav

MPK: B24B 49/16

Značky: způsobu, tohoto, brousící, provádění, řízení, adaptivního, zařízení, hlavice, robotu, způsob, průmyslového

Text:

...k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo...

Brousící stroj, zejména k broušení teracových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 234717

Dátum: 01.03.1987

Autor: Horák Milan

Značky: teracových, zejména, dílců, broušení, stavebních, brousící, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brousicího stroje, zejména k broušení teracovým stavebních dílců, tvořeného portálem s příčníkem, na němž je pojízdně uložen suport s dvojicí vřeteníků, pod nimiž je uspořádán pojízdný stůl pro uložení stavebního dílce. Podstatou vynálezu je, že dvojice vřeteníků, obsahující otočně uložené duté hřídele pro připojení brusných kotoučů, je připojena ke svisle uspořádané otočné konzole připojené k suportu.

Brousicí a lešticí těleso a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238103

Dátum: 16.02.1987

Autor: Smutný Ladislav

MPK: B24D 11/00

Značky: lešticí, způsob, těleso, výroby, brousící

Zhrnutie / Anotácia:

Složení a způsob výroby brousicího a lešticího tělesa, tvořeného nosnými textilními podložkami z vláknitých materiálů vhodně upravených, jehož podstata spočívá v tom, že podložky jsou prosyceny brousicí či lešticí směsí, složených z brousicích či lešticích prášků, pojiv a pórotvorných a speciálních plnidel ve formě homogenních směsí a tyto jsou po tepelné úpravě zhutněny na hustotu 0,40 až 1,20 g/cm3 br. hmoty. Způsob výroby brousicího a...

Brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 248372

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dvořák Antonín, Vintner František, Kolář Jan, Kubišta Přemysl

MPK: B24D 3/34

Značky: brousící, kotouč

Text:

...látka, či lak. výhodně s příměsí síry, poprípade kov s nižší teplotou tâní.Výhodou opatření podle vynález je zejména ochrana pracovníka před hegativním půeobením aeroaolu, kvalitatívne na výšší úrovni. Brousicí kotouč s upraveným povrchem produkuje podstatné méně aerosolu, než kotouč bez upraveného povrchu, tj, płedchází negativnítnu jevu.V důsledku úpravy nefunkčních částí boku brousicího kotouče, odetraněním pőrů, ktoré působí při otáčení...

Železniční brousicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223819

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: stroj, brousící, železniční

Zhrnutie / Anotácia:

Brousicí stroj pro obrušování nerovností na jízdní ploše kolejnic, zejména na horní ploše hlavy kolejnic, se strojovým rámem vedeným po koleji podvozky, s vodicími díly přitisknutelnými na kolejnici k vedení bez vůle a s rámovou konstrukcí, přiřazenou alespoň jedné kolejnici a výškově nastavitelnou vzhledem ke strojovému rámu pomocí nastavovacích pohonů k nesení nástrojového agregátu, opatřeného rotačním brusným nástrojem pohyblivým dopředu v...

Řezný a/nebo brousicí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221568

Dátum: 15.02.1986

Autori: Honzírek Marcel, Baštýř Zdeněk

Značky: řezný, nástroj, brousící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby brousicích a řezných nástrojů s novým nosným tělem vyznačujícím se malou hmotností, pružností a snadnou obrobitelností při stálosti tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že těleso nástroje je vytvořeno ze tvrzené skelné tkaniny, plátované kovovou, například měděnou fólií. Uvedený nástroj lze použít k obrábění, lapování i leštění, a to zejména při opracování tvrdých materiálů, například křemíku, keramiky, skla, event....

Zařízení na broušení desek z kamene brousicí směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221491

Dátum: 15.02.1986

Autor: Satrapa František

Značky: brousící, kamene, směsi, broušení, desek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení s rotačním kotoučem k broušení desek z kamene brousicí směsí. Účelem je výkonnější broušení desek z kamene brousicí směsí zařízením, které rovněž umožňuje poloautomatické broušení. Zařízení sestává z brousicí hlavy s výměnnými segmenty a otvorem pro přívod brousicí směsi prostřednictvím dutého vřetena, které koná otáčivý, kývavý a vertikální pohyb s možností regulace rychlosti a dráhy kyvu a přítlaku mezi brousicí hlavou a deskou z...

Skrápěcí zařízení pro brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 214824

Dátum: 15.10.1984

Autor: Bourgoin Bernard

Značky: zařízení, brousící, skrápěcí, kotouč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obrábění broušením. Zařízení zahrnuje bloky 43 upevněné na poddajné lamele 45 ve tvaru kruhového oblouku, nesené uprostřed středním nosičem 55 a na každém konci koncovým nosičem 53. Každý koncový nosič 53 je pohyblivý mezi dvěma bočnicemi 4, 5 segmentu 2, a to současně ve směru složky rovnoběžné se směrem f seřizování segmentu 2 a ve směru složky kolmé na tento směr, jakož i otáčivě okolo osy 63 kolmé na oba předchozí směry, v...

Brousicí těleso pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214714

Dátum: 15.09.1984

Autor: Elbel Karl

Značky: brousící, obrábění, těleso, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Ve směru pohybu obrobku 5 je brousicí těleso tvořeno hrubým brousicím pásmem 2 s tvrdým pojivem a v návaznosti na něj jemným brousicím pásmem 3 pevně spojeným s hrubým brousicím pásmem 2, přičemž jemné brousicí pásmo 3 obsahuje pojivo z textilního materiálu měkčeji poddajného než tvrdé pojivo a s otevřenou strukturu. Pevnost jemného brousicího pásma 3 je relativně k pevnosti hrubého brousicího pásma 2 dimenzována tak, že při obrobku 5...

Brousicí nebo lešticí válcový stroj pro výrobu bižuterních kamenů, perel a lustrových ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217761

Dátum: 15.08.1984

Autori: Florián Zdeněk, Kocourek Miloš, Gottfried Jiří, Kocourek František, Musil Jan, Antoš Jiří

Značky: kamenů, výrobu, válcový, bižuterních, perel, ověsů, lustrových, lešticí, brousící, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Brousicí nebo lešticí válcový stroj pro výrobu bižuterních kamenů, perel a lustrových ověsů. Účelem vynálezu je dokonalé využití prostoru kolem nástroje brousicího nebo lešticího stroje, pro umístění klopek s brousicími aparáty, čímž se dosáhne zvýšení výrobnosti těchto strojů a snížení fyzické námahy při manipulaci s aparáty. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že bočnice stroje mají při svém okraji kruhovitou drážku, centricky uspořádanou s...

Brousící vřeteno kuliče

Načítavanie...

Číslo patentu: 213530

Dátum: 01.03.1984

Autor: Stoklasa Josef

Značky: kuliče, brousící, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší brousící vřeteno kuličských strojů poháněných řemenicí. Kuličské brousící stroje jsou užívány pro tvarové výbrusy bižutérie, skla, keramiky a podobných materiálů. Podstatou vynálezu je uložení hřídele brousícího vřetena a pinole a uchycení řemenice na hřídel. Hřídel je uložen do pinoly, do které jsou na pravé straně uloženy postupně pravý těsnící kroužek a pravé kuželíkové ložisko. Pravý těsnící kroužek a vnější kroužek pravého...

Brousící hmota a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246960

Dátum: 22.02.1982

Autor: Holba František

MPK: B24D 3/34

Značky: způsob, její, hmota, brousící, přípravy

Text:

...a ovlhčenými zrny převedenými z l stupně. Mísení se provádí do homogenniho stavu a ke konci se omša upraví vhodnými plastifikačnimí či dosoušecími materiály, které zaručuji delší dobu skladovatelnosti a lepší zpracovatelnost. Tyto pomocné materiály jsou použivány do O 0 hmot.uvažovaného složení a nejsou specifikovány, protože nejsou podmínkouw ani přednětem tohoto vynálezu. Takto připravená směs je podrobena formování na brousicí nástroj...