Patenty so značkou «bremien»

Zariadenie na zdvíhanie bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6901

Dátum: 03.10.2014

Autori: Kotšmíd Stanislav, Minárik Marián

MPK: B66F 11/04, B66F 3/00, B66F 7/02...

Značky: zdvíhanie, bremien, zariadenie

Text:

...je znázomená principiálna schéma zdvíhania, ktorá názorne popisuje princíp zdvíhania m 0 dulov. Obrázok 2 znázorňuje pohľad na zložené zariadenie vyrobené podľa tohto návrhu a obrázok 3 znázorňuje jeho rozloženú formu. Obrázok 4 a obrázok 5 zobrazujú zdvíhacie zariadenie uložené do horizontálnej polohy a jeho stavbu do vertikálnej polohy.Zdvíhacie zariadenie je podľa obrázkov l až 3 zložené z modulov 1, 2 a i, ktoré sú v sebe navzájom zasunuté...

Visutá dráha na transportovanie a polohovanie bremien alebo pomocných výrobných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5711

Dátum: 05.04.2011

Autori: Nix Andreas, Rauch Raymond, Sickert Sigurd

MPK: B61B 3/00, B65G 43/00

Značky: prostriedkov, transportovanie, pomocných, výrobných, bremien, dráha, visutá, polohovanie

Text:

...montáže. Za tým účelom je podľa montážnej rýchlosti upravená dlžka koľajnice na asi 100 m, na ktorej je usporiadaných asi 5 až 10 pohyblivých vozíkov g. Pritom táto závesná dráha pozostáva z priameho koľajnicového úseku Q ako nabíjacej a sledovacej dráhy,ktorý je usporiadaný nad výrobným pásom Q a aspoň vodorovné paralelne s ním. Na konci koľajnicového úseku g je upravený polkruhový spätný oblúk gg s nasledujúcim priamym spätným úsekom Q a...

Pohyblivá podlaha na nesenie a prepravovanie bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8007

Dátum: 21.12.2007

Autor: Cavallo Luciano

MPK: B65G 25/06

Značky: nesenie, bremien, prepravovanie, podlaha, pohyblivá

Text:

...b. Valcové puzdro 66 c je pripevnené na pohyblivý priečnik 26 c spojovacím členom 68 C.0019 Ešte raz sodkazom na obrázok 5, prevodová zostava 54 zahŕňa dištanciu s premennou dĺžkou 70, tvorenú z dvoch prírub 72 a 74 a Servopohon 76, výhodne tvorený hydraulickým valcom. Príruby 72 a 74 klzne zapadajú do oboch vodiacich tyčí 56 b a 56 c. Telo hydraulického valca 76 je pripevnené oprírubu 74 astopka 78 valca je pripevnené na prírubu 72. Keď je...

Nosič bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3709

Dátum: 03.02.2004

Autor: Takáč Peter

MPK: B66F 19/00

Značky: nosič, bremien

Text:

...pred sebou. Okrem toho starým spôsobom môžeme preniesť maximálne naraz lenjedno bremeno.Pri vývoji nosiča bremien, ktorý bude tvoriť podstatu úžitkového vzoru bol kladený dôraz na bezpečný, produktívny, ľahký a zdraviu neškodný prenos bremien, ktorý dovolí pohodlne preniesť v každej ruke aj viac bremien naraz.Uvedené nedostatky v úplnej miere odstraňuje nosič bremien, ktorého pomocou ľahko a rýchlo prenesieme bremeno, jeho podstata...

Nosič ťažkých bremien na závesnej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 488

Dátum: 08.06.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B65G 9/00, B65G 25/04

Značky: bremien, nosič, závesnej, ťažkých, dráhe

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že nosné vozíky sú opatrné priečnymi pevnými ramenami s dĺžkou porovnateľnou so šírkou dopravovaného bremena.Na koncoch priečnych pevných ramien po stranách bremena sú zavesené vahadlá.Vahadiá sú s výhodou opatrené priamočiarym hydromotorom.Nosič ťažkých bremien podľa tohto technického riešenia umožňuje dopravu rožmerných bremien, ktoré doteraz nebolo možné na závesnej dráhe dopravit.Prehľad obrázkov na...

Reťazový nosič bremien závesnej dráhy (hydraulický)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 467

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B65G 7/12

Značky: hydraulický, dráhy, bremien, závesnej, nosič, reťazový

Text:

...podľa tohto technického riešenia umožňujebezpečné uvoTnenie bremena bez ohrozenia obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr.1 je pohľad na reťazový nosič v smere dopravy a obr.2 znázorňuje rez dvojicou reťazových nosičov s hydrau iickou synchronizáciou.Prikiadv uskutočnenia technického riešeniaObr.1 predstavuje reťazový nosič bremien 1, ktorý je čapom gl zavesený na neznázornenom nosnom voziku. Nenaznačené bremeno je obopnuté retazou 3,4....

Reťazový nosič bremien závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 465

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B65G 7/12

Značky: bremien, reťazový, dráhy, nosič, závesnej

Text:

...rez reťazovým nosičom l, ktorý je zavesený ćapom g na neznázornenom voziku. Naznaćené bremeno je obopnuté reťazou ,l. Pravá vetva reťaze 1 je ukotvená medzi dva čapy § a § V telese reťazového nosiča l. Ľavá vetva reťaze l je tiež ukotvená medzi dva čapy § a g v telese reťazového nosiča l, viď obr.2, z ktorých čap Q je axiálne výsuvný.Pri skladani bremena sa vysúvanie čapu § uskutočňuje ťahom za vlákno lg, ktoré je navinuté na cievke...

Výškovo prestaviteľné ložisko na prenos a zdvíhanie, prípadne spúšťanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 278036

Dátum: 18.03.1992

Autor: Bayer Karl

MPK: F16C 32/06, E04B 1/36, E01D 19/04...

Značky: ložisko, bremien, přestavitelné, výškovo, ťažkých, zdvíhanie, prenos, spúšťanie, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi dnom (2) puzdra a elastomerickou doskou (4) a/alebo medzi vekom (1) a elastomerickou doskou (4) je sústredne na dne (2) puzdra a/alebo na veku (1) usporiadaná rovinná membránová doska (6) z materiálu odolného v ťahu. Táto membránová doska (6) je pozdĺž svojho obvodu (6a) pevne a tesne spojená s dnom (2) puzdra, prípadne s vekom (1).

Aretačné zariadenie prevešiavadla bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257497

Dátum: 16.05.1988

Autor: Surovčík Dušan

MPK: B65G 47/61

Značky: bremien, zariadenie, aretačné, prevešiavadla

Text:

...odstraňuje aretačné zariadenie prevešiavadla podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jeho pevná časť je vytvorená ako doštička opatrená v jej strednej časti drážkou prierezu kruhovej úseče a v jej okrajových častiach šikmými nábehovými ploškami,ktoré sú ukončené odtrhovou hranou, a pohyblivá časť aretačného zariadenia je tvorená magnetickou kladičkou uchytenou na upevñovacom rameni a zapadnutou častou svojho obvodu do drážky. na...

Zariadenie pre automatické navešovanie a zvešovanie bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 254155

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čopák Juraj, Mikloš Ján

MPK: B65G 47/60

Značky: bremien, automatické, zariadenie, zvešovanie, navešovanie

Text:

...bremien bez prenášanie momentov do konštrukcie jednodráhovej závesovej dopravnej jednotky pri pohybe v oblúkoch,pri zastavovaní a rozbehu. je to dané konštrukčným vyriešenim uchytenia teleskopických valcov a umiestnením tlmičov. Kine 4tikaicramien jeivyriešená tak, že umožňuje pri polohovantzariadenia preautomaticke navešovanie a zvešovanie bremien z automatizovanej, jednodrahovej závesove dopravnej jednotky- potrebné rozovretie. Dané...

Zariadenie na mechanicko-elektromagnetické zaistenie polohy bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252737

Dátum: 15.10.1987

Autori: Muščík Ján, Čajka Jozef, Bayer Miroslav

MPK: B66C 1/00

Značky: polohy, bremien, mechanicko-elektromagnetické, zaistenie, zariadenie

Text:

...v tom, že nosný element zakončený navádzacou kladkou, ktorého pohyb v telesa ohraničenom dolnou doskou a prírubami zabezpečujú lineárne ihlové ložiská, je činnosťou tlačnej pružiny v základnej polohe. Pri zdv-íhaní pôsobí bremeno svojou nábežnou plochou na navádzaci-ou kladku a jej súčastným pretáčaním dochádza k zasúvaniu nosného elementu po iinearnych ihlových ložiskách do telesa. Po zdvihnuti bremena nad úroveň úložnej roviny nosného...

Zariadenie pre preklápanie ťažkých bremien o 90 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241554

Dátum: 15.09.1987

Autori: Csányi Endre, Borvendég János, Toldy Lajos, Abrahám Gizella, Sekirnik Aleksander, Groenwold Bareld Egge, Horváth Tibor

MPK: B65G 7/08

Značky: zariadenie, bremien, preklápanie, stupňov, ťažkých

Text:

...spočíva v tom, že na každom z ramien pá.ky je výkyvne uchytený po jeden z páru tlmičov, s výhodou hydraulických, o konštantnom objeme tlmiacej kvapaliny, ktoré sú vzájomne prepojené cez ovládací ventil. Bremenove rameno tvorí úložnú plochu v nakladacej úrovni a jeho konci je vytvorené priečne úložné rameno pod uhlom 91 až 100 stupňov,ktoré tvorí úložnú plochu v odoberacej úrovni.Výhody vynálezu sú hlavne v tom, že je vytvorené zariadenie bez...

Zariadenie na dopravu bremien po závesnej dráhe a/alebo na zdvíhanie bremien v banských dielach

Načítavanie...

Číslo patentu: 235387

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sršeň Peter, Machálek Milan

MPK: B65G 65/02

Značky: dopravu, bremien, zariadenie, závesnej, zdvíhanie, dielach, dráhe, banských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na dopravu bremien po závesnej dráhe a/alebo na zdvíhanie bremien v banských dielach. Podstata riešenia spočíva v tom, že v ráme je uložený hydraulický valec, jedným koncom pevne uchytený čapom vo vodiacich lištách a druhým koncom pohyblivo uchytený vo vodiacich drážkach, vytvorených v lištách. Na pieste hydraulického valca sú umiestnené na čape dve kladky, v ráme sú umiestnené ďalšie kladky, cez ktoré sú vedené laná...

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 230280

Dátum: 15.10.1986

Autor: Prandorfy Milan

MPK: B66C 1/10

Značky: prenášanie, ťažkých, bremien, kliešte

Zhrnutie / Anotácia:

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z nosníka (1) s centrálnym otvorom, ktorého os je kolmá na pozdĺžnu os nosníka (1), v ktorom sú proti sebe pevne zasunuté ozubená ružica (5) a drážkovaná objímka (7) s ozubením, pričom na ramenách nosníka (1) je pomocou nosných čapov (11) otočne uložená dvojica čeľusťových pák (2) opatrená vymeniteľnými čeľusťami (13) a dlhšími ramenami zavesená v čapoch (15) cez lamely...

Odoberacie zariadenie bremien zo závesného dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241572

Dátum: 22.08.1985

Autor: Örnhjelm Kaj-erik

MPK: B65G 47/02

Značky: odoberacie, bremien, dopravníka, zariadenie, závěsného

Text:

...Krajné pracovné polohy sklopnej plošiny 8 sníma horný snímač 29 a dolný snímač 30, zatial čo krajne pracovné polohy .odsúvacieho ústrojenstva 15 sníma predný snímač 31 a zadný snímač 32.Zariadenie podľa vynálezu pracuje nasledovne pri odoberaní bremien určených pre odsun, t. j. napríklad takých, ktoré vyhoveli kontrole, je sklopná plošina 8 vo svo-jej vodorovnej pracovnej polohe, v ktorej je uzamknutá. jednotlivé bremená - he-rmetickě...