Patenty so značkou «bóru»

Meracie zariadenie na stanovenie koncentrácie bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282857

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bauer Horst, Nopitsch Klaus, Gehring Eduard

MPK: G21C 17/022

Značky: bóru, meracie, koncentrácie, stanovenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie zariadenie (2) na stanovenie koncentrácie bóru v chladive (38) v chladiacom okruhu jadrovej elektrárne je zhotovené s vysielačom a prijímačom. Vysielač a prijímač sú zhotovené ako mobilné vo forme zdroja (16) neutrónov a čítacej trubice (18), pričom medzi nimi je zaradená aspoň jedna chladiteľná priestorová oblasť na umiestnenie súčasti (1) v chladiacom okruhu, vedúca chladivo. Priestorová oblasť má chladiaci kanál (20), ktorým preteká...

Kvapalný koncentrát bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2929

Dátum: 06.08.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C05C 3/00, C05D 5/00

Značky: kvapalný, koncentrát, bóru

Text:

...boritá. H 3 BO 3 obsahuje len 17.42 hmot. B. tetraboritan sodný - borax teoreticky obsahuje len 11.34 hmot. B. oktaboritan sodný. ako jedno z najkoncentrovanejších tuhých boritých hnojív obsahuje len 20.5 hmot. B ).V uplynulom období sa značná pozomosľ výskumu venovala vývoju a následnej výrobe kvapalných koncentrátov bóru. v ktorých by bol tento biogénny prvok viazaný formou komplexnej chemickej väzby.Z úspešných riešení. ktoré sa...

Způsob laboratorní přípravy vzorku pro spektrální stanovení koncentrací bóru v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257555

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čechura Jaroslav, Řezáčová Alena

MPK: G01N 21/00

Značky: bóru, kovových, koncentrací, přípravy, stanovení, spektrální, způsob, materiálech, vzorků, laboratorní

Text:

...zchladnout.Takto pripravený vzorek umožňuje použití spektrální analytické metody, jejíž aplikacílze podstatné zkrátit dobu analýzy, snížit pracnost a zvýšit spolehlivost stanovení bóru v uve deném koncentračním intervalu.vynález byl ověřen pro použití v analytických laboratořích pro stanovení vyšších koncentrací bóru v kovových materiálech na bázi železa nebo niklu. Jako příklad provedení je popsán způsob přípravy vzorku pro stanovení 1 až...

Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná přísadou titanu a bóru a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238031

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaněk Tomáš, Böhm Valter, Stonawski Josef

MPK: C22C 38/28, C22C 38/32

Značky: vysokopevnostní, jejího, zpracování, bóru, titanu, konstrukční, přísadou, tepelného, způsob, mikrolegovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ocel, jejíž chemické složení vytváří dobré předpoklady pro tvarování za studena v přírodním válcovaném stavu bez nutnosti žíhání. Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná titanem a bórem, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti, obsahující v množství podle hmotnosti uhlík 0,18 až 0,26 %, mangan 0,80 až 1,40 %, křemík 0,15 až 0,55 %, nikl stopy až 0,50 %, hliník 0,020 až 0,070 %, chrom 0,02 až 0,15 %, měď...

Slitina na bázi mědi, niklu a bóru pro kontaktní prvky v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248368

Dátum: 12.02.1987

Autori: Polák Václav, Šefl Pavel

MPK: C22C 9/06

Značky: elektrotechnice, niklu, mědi, bázi, bóru, slitina, kontaktní, prvky

Text:

...funkce vakuováho zhášedla. Dalším nedostatkem mědi, kterou se nejčatěji porázni kontaktní materiály nasyoují, je poměrně vysoká hodnota studené elektronové emise.Vakuovým zhášedlem ve vypnutém stavu, kdy jsou kontakty od sebe vzdáleny. preteká při płiloženćm napětí desítek kilovoltů proud řädově miliampérů. To vede k ohřevu kontaktů. j který někdy vede k levinovitětnu nárůstu emisa elektronů, někdy až k nepäčovćmu aelhání vakuového...

Sposob selektívnej implantácie bóru do izolačných oblastí polovodičových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248236

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kóňa Marián, Mancel Milán, Hokky Karol

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičových, substrátov, oblastí, izolačných, implantácie, selektívnej, bóru, spôsob

Text:

...halogeni-cly bóru ako fluorid vboritý BFs alebo chlorid boritý B 013. Použitím molekulárnych iónov vhalogenidov bóru sa h-motnosť implantovaných iónov podstatne zväčší, napríklad ión flonildu horitěho BF 2 »má pribľližne 4,5 krát a ión chloridu boritého B 012 7,5 krát väčšiu hmotnost ako ión atomarnehlo bóru, a úmernetomu klesá hĺbka »vniku tónov. Umožní to vynechať prvú vrstvu svetlocitlrivého laku a.namiesto nej použiť »vrstvu nítridu...

Způsob přípravy kapalného vzorku ke spektrofotometrickému stanovení bóru v čisté mědi a v čistém niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237545

Dátum: 15.12.1986

Autori: Študlarová Vlasta, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 21/31

Značky: čisté, spektrofotometrickému, stanovení, čistém, bóru, způsob, vzorků, kapalného, mědi, přípravy, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného způsobu lze použít ve všech analytických laboratořích při analýzách mědi, niklu a slitin na bázi mědi a niklu. Podstata způsobu přípravy kapalného vzorku uvedených kovů a slitin spočívá v jejich rychlém a úplném rozpuštění působením na pevný vzorek nejprve peroxidem vodíku a potom kyselinou sírovou. V takto připraveném kapalném vzorku se bór s vysokou citlivostí a selektivností stanoví spektrofotometricky ve formě komplexu...

Měřicí zařízení pro stanovení koncentrace bóru, nebo jiné látky absorbující neutrony, rozpuštěného ve vodě nebo jiných kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 231967

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zsolnay Éva, Szücs Imre, Benedek Sándor, Csom Gyula, Dési Sándor, Gyurkócza Csaba, Élö Sándor, Várbiró Vilmos

MPK: G01T 3/08, H01L 31/00

Značky: bóru, zařízení, jiné, kapalinách, rozpuštěného, neutrony, jiných, vodě, stanovení, koncentrace, absorbující, měřicí, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení pro stanovení koncentrace bóru, nebo jiné látky absorbující neutrony, rozpuštěného ve vodě, nebo jiných kapalinách, obsahuje alespoň dvě paralelní rovinné plochy, které jsou součástí ploch měřicí nádoby, radioaktivní neutronový zdroj, moderátor, reflektor neutronů a detekční čidlo tepelných neutronů. Jeho podstata spočívá v tom, že neutronový zdroj záření (F) je uložen uvnitř moderátoru (L) u jeho boční stěny hraničící s měřicí...

Způsob výroby karbidů bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229848

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schejbal Tomáš, Brožek Vlastimil

MPK: C01B 31/36

Značky: boridovací, bóru, způsob, zásypy, křemíku, výroby, karbidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbidu bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy vyznačený tím, že se karboredukci podrobí současně směs oxidu boritého nebo kyseliny borité a oxidu křemičitého.

Prostriedok na výživu a liečenie chorôb rastlín zapríčinených nedostatkom bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223678

Dátum: 15.03.1986

Autori: Synak Juraj, Liptáková Veronika, Teren Ján, Nádvorník Róbert, Kotvas František, Juhás Milan

Značky: chorôb, rastlín, zapríčinených, bóru, nedostatkom, prostriedok, výživu, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexných zlúčenín bóru vzorca I v ktorom na voľných väzbách uhlíkových atómov je viazaný H a/alebo metyl- a/alebo metylén- a/alebo metín- a/alebo hydrometyl- /alebo K a/alebo Na ako prostriedku na vý pre hodnotu n platí, že 1 ? n ? 3, pričom Me môže byť H a/alebo amóniový katión a/alebo K a/alebo Na na výživu a liečenie chorôb rastlín.

Způsob výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difuzí bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229108

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šimko Timotěj, Stöckelová Jaroslava, Bartoš Ján, Dušek Jaroslav, Gabaš Ivan, Oulík Jaromír

MPK: H01L 21/38

Značky: bóru, emitoru, struktury, výroby, způsob, polovodičové, výkonové, difuzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difusí bóru, jehož podstatou je, že zdroj difuzantu pro difusi bóru de křemíku, např. kysličník boritý, je umístěn v nádobce z materiálu, který při teplotě rovné teplotě zdroje difuzantu má rovnovážný tlak nasycených par elektricky aktivních složek v křemíku nižší než 10-7 Pa.

Způsob likvidace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren s obsahem sodíku a bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219351

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vrba Karel, Süssmilch Josef, Stejskal Jiří, Santarová Marie, Vojtěch Otakar, Neumann Leo

Značky: bóru, způsob, sodíku, jaderných, likvidace, radioaktivních, kapalných, odpadů, obsahem, elektráren

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má název "Způsob likvidace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren s obsahem sodíku a bóru". Týká se oboru radiochemie a technologie přepracování vyhořelého jaderného paliva. Řeší způsob solidifikace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren do formy, vhodné k jejich trvalému a bezpečnému uložení v centrálních úložištích. Jeho podstatou je skutečnost, že k radioaktivním odpadům se přidává kyslíkatá sloučenina...