Patenty so značkou «boritej»

Soli kyseliny boritej a ich použitie na prípravu liekov na liečenie trombózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 904

Dátum: 09.09.2003

Autori: Deadman John Joseph, Kakkar Sanjay Kumar, Madge David Jonathan, Kennedy Anthony James, Dolman Mark, Combe-marzelle Sophie Marie

MPK: C07D 207/00, C07F 5/00, A61K 31/69...

Značky: použitie, přípravu, trombózy, boritej, liekov, kyseliny, liečenie

Text:

...-CHC(CN)CO-, -CH(OH)-NH-, -CH(CN)NH-, -CH(OH)-CH 2- alebo -NH-CHOH-, kde X je H alebo chrániaca skupina aminoskupiny a Y je H alebo halogén, najmä F. Jednotlivé neprírodné peptidická väzby sú -COg- alebo -CH 20-.Metternich (EP 471651 a US 5288707, ktorý bol postúpený firme Trigen Limited) publikuje varianty bórpeptidov Phe-Pro-BoroArg, v ktorých P 3 Phe je nahradené neprírodnou hydrofóbnou aminokyselinou, ako je trimetylsilylalanin,...

Deriváty anhydridu kyseliny chinolínkarboxylovej a kyseliny boritej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278618

Dátum: 05.11.1997

Autori: Balogh Mária, Horváth Ágnes, Pajor Anikó, Ritli Péter, Vasvári Lelle, Sipos Judit, Kereszturi Géza, Hermecz István, Mármarosi Née Kellner Katalin

MPK: C07D 215/56, C07F 5/02

Značky: výroby, chinolínkarboxylovej, kyseliny, deriváty, anhydridu, spôsob, boritej

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty anhydridu kyseliny chinolínkarboxylovej a kyseliny boritej všeobecného vzorca (I), kde R znamená skupinu cyklopropylovú, R1 a R2, ktoré môžu mať významy totožné alebo rôzne, znamenajú halogén, alifatickú acyloxyskupinu s dvoma až šiestimi atómami uhlíka, prípadne substituovanú halogénom, alebo aromatickú acyloxyskupinu so siedmimi až jedenástimi atómami uhlíka, R3 znamená chlór a R4 znamená vodík, možno pripraviť z...

Zariadenie na stanovenie koncentrácie kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278005

Dátum: 18.03.1992

Autori: Černý Miroslav, Ráček Jaroslav, Kysela Jan

MPK: G01N 23/09, G01N 23/00

Značky: stanovenie, koncentrácie, zariadenie, boritej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor (2) neutrónov je umiestnený v meracej kyvete (3), na jej dolnom konci je prípadne pripojený vstupný termostat (5), pričom meracia kyveta (3) je vložená v nádobe (4) s moderátorom, napríklad demineralizovanou vodou a ďalej je v nádobe (4) umiestnený neutrónový zdroj (1).

Spodob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250043

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pollák Vladimír, Romanov Andrej

MPK: C07H 1/06

Značky: delenia, solí, sacharidov, spodob, kyseliny, boritej

Text:

...sacharóza v 93 O/o-nom výťažku, frakcie 29 až 31 sa použijú .na recyklovanie a z fraikcii 32 až 45 sa izioluje tetrarbowritan »disodný V 92 percentnom výťažku.Postupuje sa ako v ,príklade 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 0/0 hmot. roztoku D-glwkózy v 0,1 mól . l 1 vodnom roztoku tetrahoritansu -ciisodného, Frak« cie 1 až 21 sú clestil-ovaná voda, frakcie 22 až 2-8 obsahujú roztok D-glulkózy, frakcie 29 až 30 obsahujú...