Patenty so značkou «bombičiek»

Zariadenie na prívod a orientáciu najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262793

Dátum: 11.04.1989

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: sifónových, najmä, bombičiek, orientáciu, zariadenie, přívod

Text:

...rez rovinou AA z obr. 1.Zariadenie na prívod a orientáciu sifónových bombičiek pozostáva z frémy 1, na ktorej sú uchytené unášacie valce 4. Na unáša 4cích valcoch 4 je horizontálne uložený do pravný kotúč 2. Na Íréme 1 vedľa dopravného kotúča 2 je uložený násypný zásobník 17,v ktorom je vytvorený oproti vnútornému povrchu dopravného kotüča 1 odv-ádzací otvor 11. Vnútorný povrch dopravného kotúča 1 je -opatrený vynášacíml lištami 5. Pod...

Dopravné zariadenie valcových súčiastok najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256188

Dátum: 15.04.1988

Autor: Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/08

Značky: válcových, bombičiek, sifónových, zariadenie, najmä, súčiastok, dopravné

Text:

...a zjednoduší sa pristup k dopravným súčiastkám.Na jpripojenom výkrese je znázornená pri 4.k-ladné riešenie dopravného zariadenia sifönových ibombičiek, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v reze a na obr. 2 je nakrevslený rez rovinou A - A z obr. 1.Dowpnavné zariadenie valcovýoh súčiastok v konkrétnom riešení -sifónových íbombičiek,pozostáva z dopravného tunela 1, v ktorom je vytvorená vratná komora 2. Po stranách dopravného tunela 1 v...

Zariadenie na otáčanie súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236211

Dátum: 01.02.1988

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 1/00, F17C 5/06

Značky: zariadenie, sifónových, bombičiek, otáčanie, súčiastok, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie súčiastok, ich spoľahlivé uchytenie pri otáčaní a okamžité uvoľnenie po otáčaní. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na otáčanie súčiastok, ktoré je tvorené telesom v dutine ktorého je na rozpernej pružine uložené šmýkadlo, na spodnom konci opatrené kladkou otočne uloženou na čape. V drážke vytvorenej v telese je uložené vodiace pero upevnené na čape kladky. Na hornom konci telesa je vytvoreny držiak na ktorom je...

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 246430

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koenek Drahomír

MPK: G01G 17/00

Značky: hmotnosti, sifónových, bombičiek, zariadenie, strojoch, kontrolu, rotorových, najmä

Text:

...D, 21 sú na konci pružne spojené prostredníctvom tlačnej pružiny 31. Medzi ramenami vonkajších čeľwstĺ 20, 21 je uložený kľúč 26 opatrený pákou 24 s kladk-ou 25. Klad-ka 25 je v styku s vačkou 23. Na druhom konci kontrolného ramena 9 je upevnený držiak 10, na ktorom je umiestnené závažie 14 a clona 13..Pod clonou 13 je umiestnený v kontrolnej polohe bezdotykový snímač 28. Držia-k 10 je v spodnej časti opatrený čapom 11,na ktorom je uložená...

Zariadenie na vybaľovanie sifónových bombičiek a podobných nerozbitných telies z kartónových krabíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 242539

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sidóová Eva, Odlerová Želmíra

MPK: B65B 69/00

Značky: zariadenie, podobných, sifónových, bombičiek, nerozbitných, telies, krabíc, kartónových, vybaľovanie

Text:

...pod sklonom 45 °, pričom na vnútornej strane bubna je pod miernym sklonom uchytených šesť vynášačov krabíc. Vynálezom sa znižuje fyzická námaha a značne zvyšuje produktivita práce. Fyzická námaha sa znižuje a produktivita práce zvyšuje tým, že obsluha nemusí chytiť každú krabicu do ruky, otvorit príklop, vysypatvovat vysypané bombičky a prázdne krabice na skládku. ej úkon bude len vysypat plné krabice do bubna a Ostatné úkony sabudú vykonávať...

Odoberacie zariadenie magneticky vodivých nepodarkov, najmä sifónových bombičiek z rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242339

Dátum: 15.11.1987

Autori: Addus Ludvík, Loukota Jioí

MPK: B65G 47/86

Značky: nepodarkov, vodivých, bombičiek, odoberacie, zariadenie, sifónových, rotorového, stroja, najmä, magnetický

Text:

...obr. 4 je nakreslený pohlad v smere P.Odoberacie. zariadenie magnetický vodivých nepodarkov, príkladne sifónových bombičiek z rotorového stroja, pozostáva zozvislého hriadela 1 otočne uloženého v držiaku 2, ktorý je pevne uchýtený na stole 3 stroja. Na dolnom konci je na hriadeli 1 pevne uložené hnané ozubené koleso 4 v zábere s hnacím ozubeným kolesom 5 kontrolného rotora 3 I.Na hornom konci zvislého hriadeľa 1 je pevne uložený náboj E. Na...

Plniaci blok oxidu uhličitého do sifónových bombičiek najmä pre automatický rotorový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252882

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rolinec Štefan

MPK: F17C 5/06

Značky: najmä, automatický, oxidů, bombičiek, plniaci, rotorový, uhličitého, stroj, sifónových

Text:

...plniaceho bloku oxidu uhličitého do sifónových .kombič 1 ek, najmä.pre automatický rotorový stroj je, že odstranenim veľkých rýchlosti prúdenia .a škrtenia nedochádza k podclilazovaniu .a tuhnutiu vody i oxi-du uhiičitěnho a ani k veľkým .zmenám skupenstva oxidu uhličitého. Výhodou je tiež to, že .poistným ventilom jemožné presne nastaviť tlak, nald ktorý nesmie v bomhičke z bezpečnostných dôvodov stúpať.Pl.niaci blok oxidu uhličitého do...

Spôsob úpravy kvapalného oxidu uhličitého pred plnením do sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252723

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bobok Daniel

MPK: A23L 2/00

Značky: spôsob, kvapalného, bombičiek, uhličitého, sifónových, úpravy, plnením, oxidů

Text:

...uhličitého obsahujúceho rozpusternú alebo nerožpustenú a dispergovanú vodu sa pridáva etylalkohol v množstve 5 až 500 0/0 hmot. množstva pritomnej vody.Prídavkom etylalkoholu ku kvapalnemu oxidu uhličitému pred jeho plnením do e 1 fólnových bombičiek sa zníži teplota tuhnutia pri lowkálnom ochladzovaní V dôsledku redukcie tlaku v prvej fáze plnenia bombičky. Pri 1-okálnej redukcii tlaku kvapalneho oxidu uhličitého prítomná dispergovarná...

Zariadenie na ovládanie posúvača valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234834

Dátum: 15.01.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: bombičiek, súčiastok, posúvača, ovládanie, zariadenie, válcových, sifónových, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že v dráhe posuvu výklopných ramien sú pred hornou zdvihovou úvraťou posúvača uložené odsúvacie kladky a v dráhe posuvu tlačných palcov pred dolnou zdvihovou úvraťou posúvača sú na čape upevnenom v odklopnom závese otočne uloženom na fréme zariadenia, uložené zasúvacie kladky. Odklopný záves je spojený s tiahlom ovládacieho elektromagnetu pevne uchyteného na fréme zariadenia.

Prívodné zariadenie valcových súčiastok, najmä sifonových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234594

Dátum: 01.01.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: zariadenie, sifónových, bombičiek, prívodné, súčiastok, najmä, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je privádzanie samočinne sa obmedzujúceho optimálneho množstva sifónových bombičiek do dopravného venca bez prívodného snímača stavu zásoby sifónových bombičiek. Uvedeného účelu sa dosiahne prívodným zariadením, valcových súčiastok, ktorého podstatou je, že stena dopravného venca sa smerom od vynášacích líšt k násypnému zásobníku rozširuje vytvárajúc nábeh v ktorom sú vytvorené po obvode dopravného venca rozrušovacie zahľbenia....

Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232628

Dátum: 15.12.1986

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 5/06, F17C 5/00

Značky: súčiastok, združený, triedenie, odstraňovanie, najmä, bombičiek, sifónových, nástroj, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je roztriedenie demontovaných sifónových bombičiek s prilisovaním fólie od bombičiek bez fólie a strhávanie fólie jedným združeným nástrojom. Uvedeného účelu sa dosiahne vynálezom, ktorého podstatou je, že vo vnútornom šmýkadle je svojou hornou časťou uložený vnútorný tŕň a na spodnom konci vonkajšieho šmýkadla je prostredníctvom zachytávacieho člena upevnená dutá objímka, v ktorej je uložený feromagnetický člen s vytvoreným...

Brzda kľúča na utahovanie najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232620

Dátum: 15.12.1986

Autor: Radič Rudolf

MPK: B23Q 37/00

Značky: najmä, sifónových, kľúča, bombičiek, uťahovanie, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom brzdy kľúča na utahovanie najmä sifónových bombičiek je nastavenie brzdiaceho momentu priamo na kľúči. Uvedeného účelu sa dosiahne brzdou kľúča na uťahovanie sifónových bombičiek, ktorý pozostáva z telesa plniaceho bloku, v ktorom je uchytený čap. Na čape sú výkyvne uložené brzdiace čeľuste, opatrené na činnej ploche trecím materiálom. Brzdiace čeľuste sú spojené svorníkom, na ktorom sú z každej strany brzdiacej čeľuste uložené tlačné...

Dávkovacie zariadenie sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 227737

Dátum: 15.05.1986

Autori: Němeček Václav, Trávníček Bedřich, Marianek Vojtech, Janák Štefan

Značky: dávkovacie, šľahačkových, zariadenie, podobných, sifónových, telies, bombičiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dávkovanie sifónových bombičiek a im podobných telies do automatickej váhy. Vynálezom sa značne znižujú náklady na výrobu automatickej váhy a zvyšuje sa jej kapacita. Dávkovanie sa vykonáva tým sp(sobom, že vibrátor napĺňa bombičkami vodiacu trubku. Keď segment zdvihne pomocou kladky kyvadlo so zarážkou, uvoľní sa jedna bombička, ktorá sa pri páde zachytí na doraze a skĺzne po medzikruží nad prepadový otvor, pričom...

Automatický stroj na vybaľovanie sifónových bombičiek a podobných nerozbitných telies z kartónových krabíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 222874

Dátum: 15.03.1986

Autor: Marianek Vojtech

Značky: nerozbitných, kartónových, telies, podobných, krabíc, stroj, vybaľovanie, automatický, bombičiek, sifónových

Zhrnutie / Anotácia:

Vybaľovanie sa vykonáva tým spôsobom, že sa plné krabice orientované príklopami na dol ukladajú do žľabu na klinové remene, ktoré ich dopravia do samospádového žľabu, v ktorom narazia na hroty a vlastnou tiažou bombičiek sa tieto vysypú. Krabica vlastným dopadom zapne špeciálnu spojku s vysúvačom, ktorý prázdnu krabicu vsunie medzi zúbkové kolá a klinové remene ju dopravia medzi plisovacie valce. Stroj možno zatiaľ využiť v plniarňach...

Prepojovacie zariadenie pre dopravu najmä sifónových bombičiek medzi dvoma strojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222622

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pagáč Milan

Značky: najmä, dvoma, strojmi, bombičiek, prepojovacie, zariadenie, medzi, sifónových, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je doprava výrobkov medzi dvoma strojmi bez preplnenia prepojovacieho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením, ktorého podstatou je, že gravitačný sklz je tvorený privádzacím sklzom a pod ním uloženým odvádzacím sklzom. Výstupné ústie privádzacieho sklzu je od vstupného ústia odvádzacieho sklzu vzdialené najmenej o dĺžku a priečny rozmer sifónovej bombičky. Vstupné ústie odvádzacieho sklzu je vzdialené od horného čela...

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226386

Dátum: 01.11.1985

Autor: Michalka Vladimír

Značky: bombičiek, kontrolu, zariadenie, strojoch, sifónových, hmotnosti, rotorových, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmá sifónových bombičiek na rotorových strojoch pozostávajúce z podstavca, na ktorom je v každej pracovnej polohe zvisle zložený preklápací mechanizmus a vodorovne kontrolný mechanizmus vyznačujúce sa tým, že preklápací mechanizmus /2/ je tvorený ozubeným hrebeňom /5/ v zábere s ozubeným pastorkom /4/, ktorého dolný koniec je opatrený ovládacou kladkou /8/ uloženou vo vačke /9/, pričom ozubený pastorok /4/ je...

Podávacie zariadenie valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227078

Dátum: 01.01.1985

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

Značky: sifónových, válcových, zariadenie, bombičiek, najmä, súčiastok, podávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek, pozostávajúce z orientovacieho zariadenia s gravitačným sklzom, vyznačujúce sa tým, že ku gravitačnému sklzu /6/ je pripojený prívodný sklz /10/ súčiastok /5/ a k prívodnému sklzu /10/ je pripojený odvádzací dopravný tunel /12/ súčiastok /5/ po stranách ktorého sú umiestnené ramená /3/ s tlačnými palcami /4/ prečnievajúcimi do odvádzacieho dopravného tunela /12/ súčiastok /5/...

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227077

Dátum: 01.01.1985

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

Značky: orientáciu, najmä, súčiastok, zariadenie, válcových, sifónových, bombičiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek, pozostávajúce z frémy, na ktorej je uložený násypný zásobník súčiastok a dutý valec, uložený na unášacích valcoch, vyznačujúci sa tým, že na vnútornej ploche horizontálne uloženého dutého valca /1/ sú v smere jeho osi pripojené vynášacie lišty /5/, pričom z vnútra dutého valca /1/ nad jeho horizontálnou osou, je uložená prídržná lišta /2/ súčiastok /8/ v hornej časti...

Hlavica pre prívod plniaceho média do sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225447

Dátum: 01.10.1984

Autori: Radič Rudolf, Šicko Ján

Značky: media, sifónových, plniaceho, hlavica, přívod, bombičiek

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica pre prívod plniaceho média do sifónových bombičiek pozostávajúca z kľúča a prívodnej koncovky vyznačujúca sa tým, že oproti dolnej časti matice /2/ je v hlavici vytvorená dosadacia tesniaca plocha /5/.