Patenty so značkou «bodové»

Bodové zváracie zariadenie, predovšetkým na využitie vo výrobe karosérií automobilového priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16544

Dátum: 16.11.2012

Autori: Tünkers Olaf, Tünkers André

MPK: B23K 11/11, B23K 11/31, B23K 11/30...

Značky: priemyslu, výrobe, karoserií, zariadenie, využitie, predovšetkým, bodové, automobilového, zváracie

Text:

...na hliníkové zvarové spoje aveľkého počtu ocele na oceľové odporové elektródové zvarové spoje s použitím toho istého zváracieho prístroja, ktorá zahŕňa. že sa predpokladá prístroj na odporové bodové zváranie s párom zváracích elektród, ktoré majú plošný polomer krivosti clektród od 20 milimetrov do 40 milimetrov a plocha elektród je Štruktúrované s drsnosťou od 2 mikrometrov do 50 mikrometrov naj skôrje vytvorený rad hliník na hliníkových...

Hlava pre elektrické bodové zváranie pre viacosový priemyselný robot a robot obsahujúci túto hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18551

Dátum: 15.05.2012

Autori: Mauletti Enrico, Ferrero Fulvio

MPK: B23K 11/36, B23K 11/31, B23K 11/11...

Značky: viacosový, obsahujúci, hlava, bodové, robot, priemyselný, elektrické, zváranie, hlavu, túto

Text:

...zo zadnej steny 107.0018 S odkazom na obrázky 2 a 3 zváracia hlava 100 obsahuje nosnú konštrukciu 110 zahŕňajúcu dve oceľové platne 111, ktoré sú rovnobežne a vzdialené od seba, natuho navzájom spojené a rovnobežne so všeobecnou rovinou definovanou dvomi elektródy držiacimi ramenami 103 a 104, ktoré sú namontované medzi týmito dvomi platňami. Konštrukcia elektródu držiaceho ramena 104 je natuho pripojená skrutkami na pár držiakov 112...

Frézovacia hlava pre dve elektródy na bodové zváranie zváracích klieští

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12107

Dátum: 25.11.2010

Autor: Schmidt Harald

MPK: B23B 5/16, B23K 11/30

Značky: zváracích, elektrody, zváranie, bodové, hlava, klieští, frézovacia

Text:

...hlave nazhromaždené triesky môžu viesť k tomu, že je bránené tvoreniu novej triesky. Taktiež tým môže byť ovplyvňovaný frézovaci proces.0008 Pri upchatí môže dôjsť k tomu, že centrálna oblasť a/alebo bočná oblasť už nie je frézovaná čisto. Centrálna oblasť je označovaná taktiež ako šošovka alebo činná plocha. Ostria sú často označované tiež ako nože.0009 Tu sa teraz uplatní vynález. vynález si vzal za úlohu, ďalej rozvinúť frézovaciu...

Zariadenie na opracovanie elektród na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18826

Dátum: 21.01.2010

Autor: Fahnenstich Stefan

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: opracovanie, zariadenie, zváranie, elektrod, bodové

Text:

...spracovávať elektródy na bodové zváranie,respektíve zhluky elektród na bodové zváranie s rôznymi priemermi.0015 Vodiace zariadenie je možné s frézovacou hlavou spojiť takým spôsobom, že menované vodiace zariadenie počas frézovania rotuje okolo elektródy na bodové zváranie, respektíve zhluku elektród na bodové zváranie, alebo vodiace zariadenie môže byť alternatívne namontované tak, že vodiace zariadenie počas frézovania nerotuje okolo...

Menič klobúčikov na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3868

Dátum: 19.07.2006

Autor: Kaeseler Werner

MPK: B23Q 3/155, B23K 11/30

Značky: bodové, měnič, zváranie, klobúčikov

Text:

...sú vždy na koncovej strane čeľustíotvorené a teda prístupne pre klobúčik. Čeľuste ho uchopia priamov dôsledku menšej veľkosti svojho odstupu a klobúčik uvoľnia už pri pootočení o uhol asi 30 - 60 °. Tým je umožnená výmena klobúčikov aj za najviac stiesnených priestorových pomerov. Pretože obidva uchopovače sú orientované v opačnom smere, je vždy jeden z nich použiteľný na prístup z rôznych strán pri natočení doprava, takže nie je potrebné...

Zváracia jednotka pre odporové bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267076

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hergott Marián, Minárik Roman

MPK: B23K 11/10

Značky: bodové, jednotka, zváracia, odporové, zváranie

Text:

...tanierov tlačných tyčí.Zváracia jednotka pre odporové zváracie stroje na zváranie dvoch zvarových miest so zmenšenou roztečou osi zváracích elektród pozostáva z dvoch zváracích elektród Q a držiakov § zváracích elektrőd, ktoré sú voči sebe súosovými taniermi Q, pružinami 5 a valcovými skriňami lg pružín presadené V smere hlavnej telesnej osi §, pričom roztečná vzdialenosť osí zváracích elektröd je rovná polovici súčtu priemeru valcovej...

Sonda pro bodové měření lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262094

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vyoral Adolf, Matulík Radomír

MPK: G01N 21/57

Značky: sonda, bodové, lesku, měření

Text:

...lesk.Vedie těchto nesp-orných předností má ovšem stávaäjící konstrukční řešení sondy pro bodové měření lesku také své nedostatky. Za jeden z nejzávažnějších lzepovavžovat skutečnost, že funkci fotoelektrických prvků v sondě ovlívňuje teplota, resp. elek tromagnetické záření v- oblasti měřeného místa. Tak může například u měření lesku polotovarů., resp. výrobků, jejichž povrchová teplota je v důsledku požadavků předchozího nebo...

Pákový mechanizmus obzvlášť pre nožné bodové zváračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255379

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kukušev Dimiter, Vasilev Ljudmil, Gaál Július

MPK: B23K 11/10

Značky: pákový, bodové, zváračky, nožné, mechanizmus, obzvlášť

Text:

...Taktiež výkon nožnej bodovky by bol jiostačtljúci pre viacero zvarov, avšak je nepostačujúci prítlačný tlak, čo zužuje možnost použitia bodovky.Uvedené nevýhody V podstatnej miere odstraňuje riešenie podľa predloženého vynáiezu. Podstatou vynálezu je, že o dolný koniec spojnice sú kĺbovo pripevnené prvá pomocná spojnica a druhá pomocná spoj 4nica, pričom prvá pomocná spojnica druhým koncom je kĺbovo pripevnena o vnútorný koniec dolnej...

Zařízení pro průvarové bodové svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 241757

Dátum: 10.08.1987

Autor: Fiala Jan

MPK: B23K 9/14

Značky: zařízení, průvarové, svařování, bodové

Text:

...posuvným v pouzdře těla rukojeti, kde mezi posuvným členem a tělem rukojetí je vřazena alespoň jedna pružina se stavitelným dorazem posuvného členu, upevněným v těle rukojetí, která je suvně navlečena na vodítko s aretačním členem a vodítko má na jednom konci krycí hubici a na druhém konci přítlačnou opěrku.. Zařízení podle vynálezu zjednodušuje jeho funkci 1 konstrukčni řešení při doeaženi stejných parametrů při opakovanám sveřováni i...

Elektróda pre bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231144

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jenčík Imrich, Uhrín Ján

MPK: B23K 35/04

Značky: zváranie, bodové, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektróda pre bodové odporové zváranie, ktorá pozostáva zo základného telesa, tesniacej podložky a skrutky so zaspajkovaným kontaktným hrotom. Po demontáži elektródy z bodovacieho zariadenia je možno prevádzať výmenu skrutky s poškodeným hrotom s možnosťou ďalšieho použitia telesa elektródy a podložky.

Prídavné zariadenie k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218173

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ďurta Marián, Uhlár Vladimír

Značky: fólií, tepelnému, zariadenie, zváranie, zdrojů, přídavné, polyetylénových, bodové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvarovanie polyetylénových fólií pri ľahkom priložení prídavného zariadenia k prekrytým koncom zváranej fólie, ktorá môže byť opretá o balený výrobok, bez akéhokoľvek poškodenia výrobku, pri súčasnom dodržaní kvality a estetiky zvaru. Ďalej umožňuje jednoduchú manipuláciu aj pri tvarovaní fólií na ťažkoprístupných miestach na obalovaných výrobkoch. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že k tepelnému zdroju je pripojená...