Patenty so značkou «bodov»

Automatické bezkontaktné meranie polohy antropometrických bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288211

Dátum: 26.06.2014

Autori: Božek Pavol, Ondriga Martin, Hatiar Karol, Ondriga Ľuboš

MPK: H04N 13/00, A61B 5/107, G01B 11/24...

Značky: bodov, bezkontaktné, antropometrických, polohy, automatické, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je automatizované bezkontaktné meranie polohy antropometrických bodov potrebných na návrh ergonomického pracoviska v sede. Uvedený spôsob merania antropometrických dát umožňuje okamžitý návrh pracoviska. V blízkej budúcnosti sa tento spôsob merania môže stať základom automaticky modifikovateľných pracovísk. Hlavnou časťou automatizovaného meracieho zariadenia je meracia stolička, ktorá pozostáva z nosnej konštrukcie (1),...

Spôsob účinnejšieho vyhľadávania prístupových bodov rádiových sietí pre uzavreté skupiny v rádiových prístupových sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11164

Dátum: 30.10.2008

Autori: Speicher Sebastian, Nenner Karl-heinz

MPK: H04W 48/20

Značky: prístupových, sietí, radiových, skupiny, sieťach, uzavreté, spôsob, účinnejšieho, bodov, vyhľadávania

Text:

...dáta zo susedných mobilných zariadeni ku koncovému mobilnému rádiovému zariadeniu pripojenému k tomuto mobilnémuzariadeniu vmobilnej rádiovej sieti, a/ alebo zo strany koncového mobilného rádiového zariadenia pripojeného ktomuto mobilnému zariadeniu vmobilnej rádiovej sieti vykonáva hladanie momentálne prijímatelných susedných mobilných zariadení tak,- že dáta odovzdóvaných a/ alebo prijímaných susedných mobilných zariadení pre vyhladávanie...

Mechanizmus na vyžiadanie opravy bod po bode pre systémy schopné prenosu z bodu do viacerých bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4405

Dátum: 27.07.2005

Autori: Walsh Rod, Vedantham Ramakrishna, Leon David, Curcio Igor

MPK: H04L 1/16

Značky: přenosu, opravy, vyžiadanie, mechanizmus, systémy, viacerých, bodov, schopné

Text:

...záťaže FEC, ktorý je obsiahnutý v dátovom pakete FLUTE.0016 V týchto schémach FEC, identifikáciu dátových paketov FLUTE, ktoré v prijimači neboli vôbec prijaté alebo neboli prijaté správne, možno uskutočniť pomocou ich SBN a ESI, ktoré sú obsiahnuté v identifikátore záťaže FEC (FEC Payload ID) dátových paketov FLUTE. Tieto parametre možno potom indikovať späť ako NACK do vysielača, aby sa zariadil opátovný prenos týchto...

Systém a spôsob na zisťovanie neautorizovaných bezdrôtových prístupových bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7020

Dátum: 27.06.2003

Autori: Whelan Robert, Wagenen Lamar Van, Morris Roy

MPK: H04L 12/28, H04L 29/06, H04W 12/00...

Značky: systém, bodov, bezdrôtových, zisťovanie, neautorizovaných, spôsob, prístupových

Text:

...jednotiek. Mobilná jednotka je všeobecne naprogramovaná na spracovanie iba prenosov nasmerovaných k mobilnej jednotke. V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu je však mobilný agent inštalovaný na pluralite mobilných jednotiek autorizovanej siete a konfigurovaný na spracovanie všetkých prenosov zistených každou mobilnou jednotkou, na ktorej mobilný agent pôsobí. Výhodne mobilný agent pôsobí aj vtedy, ked mobilné jednotky nie sú...

Zapojenie pre paralelné hodnotenie bodov číslicového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260278

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gramata Peter

MPK: G06F 7/38, G06K 9/00

Značky: paralelně, obrazů, číslicového, bodov, zapojenie, hodnotenie

Text:

...sú spojené s obvodom 7 výberu novej hodnoty úrovne šedej. Obvod 7 výberu nov-ej úrovne šedej je spojený s registrom 8 novej hodnoty úrovne šedej a s registrom 9 riadenia. V prípravnej fáze sú z počítača zapísané údaje do pamäti 2 logických operácii, registra 4 prirad-enia logickej operácie, registra 5 výberu druhu natočenia okna, registra 7 novej hodnoty úrovne šedej a registra 9 riadenia.V pracovnej fáze sa údaje o úrovni šedej bodov okna...

Spôsob vytvárania farebných obrazových bodov televízneho obrazu a televízny projekčný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 280667

Dátum: 05.10.1994

Autori: Löffler Dirk, Deter Christhard

MPK: H04N 9/67, H04N 9/31

Značky: obrazů, systém, obrazových, farebných, televízneho, projekčný, vytvárania, televízny, bodov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania farebných obrazových bodov (74) televízneho obrazu, ktoré sa osvetľujú svetelnými signálmi (RL', GL', BL') rôznych vlnových dĺžok a ktorých farebné odtiene sú stanovené rozdielovými signálmi (R, G, B) farieb v prvom základnom systéme, vlnové dĺžky svetelných signálov (RL', GL', BL') sa stanovia tak, že najkratšia je 470 nm alebo menej a spoločná oblasť farebných odtieňov obsahuje aspoň vrcholy oblasti (440) farebných odtieňov...

Generátor zložky napätia pre vytvorenie vektorov a bodov na zariadeniach zobrazujúcich v pravouhlej súradnicovej sústave

Načítavanie...

Číslo patentu: 260780

Dátum: 12.01.1989

Autor: Janičina Milan

MPK: H03B 28/00

Značky: generátor, vytvorenie, súradnicovej, zariadeniach, sústave, napätia, zložky, zobrazujúcich, pravouhlej, bodov, vektorov

Text:

...16 so zemnou svorkou 29, pričom jeho riadiaci vstup je spojený s prvým výstupom druhých budiactch a kompenzačných obvodov 15, ktorých vstup je spojený s tretím vstupom 3 zapojenia generátora. Riadiace vstupy tretieho 17 a štvrtého spínaša 21 sú spojené s tretím výstupom tretích budiacich .a kompenzačných obvodovlll, ktorých vstup je spojený so štvrtým vstupom 4 zapojenia generátor-a.K poslednej časti 12 deleného integratiného odporu 9,...

Zariadenie na bezdotykové meranie súradníc povrchových bodov telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 254910

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štrba Štefan, Tekuš Juraj, Hrúz Branislav, Poláček Josef, Hvižďák Július

MPK: G01B 11/08

Značky: povrchových, telies, bezdotykové, meranie, bodov, zariadenie, súradníc

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že informácia o geometrickom tvare, prípadne aj o polohe spracovaných telies a kvalitatívnych vlastnostiach umožňuje meraným te» lesám, ako predmetom výrobného spracovania, potrebné manipulovanie, obrábanie ako aj ich triedenie. Určenie tvaru a poznanie geometrických rozmerov telesa pri obrábaní nepravidelných telies umožňuje optimalizovat výrobný proces, maximalizovat výtaž materiálu, napr. pri výrobe dýh lúpa...

Zariadenie na detekciu akupunktúrnych bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241330

Dátum: 15.09.1987

Autori: Böhm František, Vaniš Radomír

MPK: A61H 39/02

Značky: detekciu, bodov, zariadenie, akupunktúrnych

Text:

...pričom výstup lineárneho ohmetra je pripojený na vstup indikátora so svetloem-ituvjúcimi diódami.Výhody zariadenia na detekciu akupunktúrnych bodov podľa vynálezu sú v tom, že má malé rozmery a umožňuje zachytiť v jednom zorno-m poll snímaciu sondu aj indikačný údaj. Presnejšie určuje akupunktúrny bod kontinuálny rozdelením optických indikátorov. zachytáva kvalitatívne zmenyNa pripojenom ivýkrersenje .schematlcky-zndbernené zapojenie...

Zapojenie generátora analógových signálov pre zobrazenie bodov, vektorov a rastra znakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249944

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janičina Milan, Hrušovský Jan

MPK: H03K 3/02

Značky: bodov, zapojenie, zobrazenie, signálov, znakov, generátora, rastra, vektorov, analogových

Text:

...čím je rýchlosť kreslenia vektorov vyššia a tým i množstvo zobraziteľnej informácie väčšie, ako u číslicového spôsobu generovanie a grafické zobrazenie je úplné, pretože sú zobrazené všetky požadované informácie nachádzajúce sa v zobrazitelnom poli.Príklad konkrétneho zapojenia generátora analógových signálov pre zobrazenie bodov,vektorov a rastra znakov podla vynálezu je uvedený na pripojenom výkrese.Generátor analógových signálov v...