Patenty so značkou «boční»

Světloemitující dioda s potlačenou boční emisí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270293

Dátum: 13.06.1990

Autori: Synek Jaromír, Procházka Antonín

MPK: H01L 33/00, H01S 3/19

Značky: potlačenou, světloemitující, emisí, dioda, boční

Text:

...diody, přičemž boční plochy výškově tvarované heterostruktury jsou vůči čelní ploše skloněny o 12 až 90Hlavní výhodou potlečení nežádoucí emise světlo z boků čipu podle tohoto vynálezu je v tom, že pro konstrukcí čipů s potlečenou emieí záření mimo přesně vymezenou oblast mohou být použity struktury schopná rozvádät světlo do stran. Dále operace nutné pro potlačení boční emise jsou prováděny při tverování subetrátu. V případě...

Uspořádání nástrojů pro podbíjení, nivelaci a boční vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266555

Dátum: 12.01.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: nivelaci, nástrojů, uspořádání, podbíjení, koleje, boční, vyrovnávání

Text:

...hmotnosti podbíjecích agregátů a agregátu pro nadzdvihování a vyrovnávání koleje. S tím je spojeno příznivější rozdělení celkové hmotnosti stroje na jeho podvozky .a na přídavné dvojkolí s nákolky pracovní jednotky.Podle zvláště výhodného vytvoření uspořádání nástrojů podle vynálezu je nástrojový nosný rám vytvořen jako ojový podvozek, který je V oblasti jednoho konce, opatřeného podbíjecím agregátem, opatřen dvojkolím s nákolky a v oblasti...

Boční stěna rotujících zásobníků, zvláště bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266354

Dátum: 13.12.1989

Autori: Van Der Seylberg Hans-peter, Fiedler Gunter

MPK: B02C 17/00

Značky: zásobníku, zvláště, mlýnů, bubnových, rotujících, stěna, boční

Text:

...K npyry c paccrnanuen pacnonoxennux nna. coennHeuHu× na ueuTpy Hepwä unmnyn nryky M npmcoanmnennux Ha oopTosoň cTop 0 He K Koxyxy peaepnyapa Henan Koabum.370 Pemeume mcKnnHaeT B OCHUBHUM BumeyKa 3 aHHue HenocTaT×m M co 3 xaeT ynoouue ycnmuun nan peseuyapun naneruenoñ KoHcTpyKumu.Buaaano nucoxcñ crenennn npensapmrennnoro maroTo 3 nenMn aoxnnux crenox pcsepuyaa. sxannnmuecxue maruroaaeume Boannxno nmub npu oTHocmTenuHo DNCUKMX umcnax npenneroe....

Zařízení pro spouštění a boční vysunutí odkládacího stolu u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263283

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gryc Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: B65H 1/26

Značky: odkládacího, vysunutí, zařízení, strojů, stolu, tiskových, spouštění, boční

Text:

...3. Natáčením excentrických čepů lg se vymezuje vůle mezi nosnými rámy 5 a svislým vedením3, čímž je možné ustavlt do vodorovné polohy konzoly 1, na kterých je uložen odkládacístůl gl. Na nosných čepech gg uchycených v bočnicích 11 tiskového stroje jsou otočné uložena hnaná řetězová kola gg. Hnací řetězová kola § a hnaná řetězová kola gg jsou opásána zvedacími řetezy á. Zvedací řetězy § jsou spojeny prostřednictvím držáků gg, jež jsou opatřeny...

Zařízení pro boční spřažení kolejových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263131

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plucnar Radim, Kuchař Antonín, Vank Miroslav

MPK: B61G 5/00

Značky: vozů, kolejových, spřažení, zařízení, boční

Text:

...proti sobě, płičemž v kyvnýoh ramenech jsou vytvořenyobloukové drazky, do nionz zapadají ooěrné vrýccné volné Ilkanoe kyvných ramen jsou opatřeny vybránínodou zařízení oodle vvnále u e eho iednoduonost která-t. Jinou výhodou je spolehliete čenž jeho činnost je jen v nepodstatné míře závislá na součiniteli tření mezi jednotlivými oastmi. Výhodou je také to, že styk kyvrŕch ramen s výsuvným trnem je po celou dobu najíždění přímkový,...

Zařízení pro boční shazování sypkých materiálů z pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262946

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Bičánek Bedřich

MPK: B65G 45/00

Značky: pásového, zařízení, sypkých, materiálů, boční, dopravníku, shazování

Text:

...je schematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1 je příčný průřez horní části dopravního pásu se zařízením pro boční shszování podle vynálezu v základní poloze, na obr. 2 je tentýž řez se zařízením pro boční ehazování ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím nožem a na obr. 3 je boční pohled na horní část dopravního pásu se zařízením pro boční ehazování podle vynálezu ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím...

Zařízení k výrobě boční předsádkové vrstvy na jádrovém betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261770

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wágner Jaroslav

MPK: B28B 7/30

Značky: jádrovém, vrstvy, boční, betonů, předsádkové, výrobe, zařízení

Text:

...s větším podílem hrubého kameniva a štěrku. Zařízení na výrobu sloupku má tvar licí formy (Obra 3) na výrobu dutých odlitků. vnější plášł g zařízení tvoří neqativ reliéfu spárovaného kamenného zdiva. V dutině gg zařízení je obvyklé rozebíratelné bednění łł. Mezi vnějším pláštěm 2 zařízení a bedněním łł jsou upraveny vysouvatelně eeparační přepážky lg. Tyto vysouvatelné separační přepážky Ag oddělují prostor pro boční předsedkovou vrstvu 1...

Boční závěs vratového křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257200

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wagenknecht Miloslav

MPK: E05D 3/02

Značky: boční, závěs, křídla, vratového

Text:

...a středním ramenem bočního závěsu je jednak umožněna rektifikace polohy vratového křídla ve vertikálním směru patním závěsem, jednak vyeliminovány montážní nepřesnosti. Použitím distančních vložek mezi hranol a úhelník je umožněna rektifikace polohy vratového křídla v horizontálním směru včetně naklápění. Tím je možno eliminovat vliv skutečných úchylek rozměrů a tvaru v rámci platných mezních úchylek na funkci vrat jak při montáži, tak i v...

Boční chladič pro velké točivé stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246803

Dátum: 01.03.1988

Autor: Scbotka Zdenik

MPK: H02K 9/18, H02K 9/16

Značky: velké, točivé, chladič, boční, stroje

Text:

...na své vnější straně opatřen přívodem a vývodem pro chladící kapalinu.Výhodou vynàlezem navrhoyaného bočního chladiče je podstatné zmenšení půdorysnêho rozměru stroje, dojde rovněž ke snížení spotřeby ocel a to zejména na postranicích stroje, na nichž už nejsou umístěny kapalinovê chladiče vzduchu.Na přípojenêm výkresu je na obr. 1 zjednodušený příklad provedení bočního chladiče podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornost uvedeno...

Zařízení pro boční vedení nožových saní hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241930

Dátum: 01.12.1987

Autori: Marek Petr, Ma?átko Jan

MPK: B23D 15/08

Značky: hutních, vedení, nůžek, nožových, boční, strojírenských, zařízení, sání

Text:

...hutních a strojírenských nůžek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nožové saně jsou dvěma táhly uspořádanýmí V rovině střihu kinematicky spojeny se stojanem nůžek.Hlavní výhodou zařízenídle vynálezu je poměrně jednoduchý mechanísmus zajištující jeden stupeň volnosti nožových saní během241 930 střihu, který zároveň zachycuje boční síly od šíkmého strihu. Podstatné se též sníží ztráty třením od bočních sil, neboř mechanismus je...

Boční směrová svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241656

Dátum: 15.09.1987

Autor: Melvin Lawrence Sherman

MPK: B60Q 1/34

Značky: motorová, vozidla, svítilna, boční, smerová

Text:

....které jsou zachyceny za hrany otvoru v ka 4roserii. Kryt svítilny je výlisek z průsvitného oranžového plastu s vnitřním dezénem k rozptylu světla. Dvěma šrouby, procházejíoími otvory v krytu, pryžovým těsněním a otvorem v karoserii do závitů v pouzdru svítilny jsou oba díly přitaženy ke karoserii. Otvor karoseríe je přitom celý uvnitř svitilny, takže neclochází k poškození nebo korozi hran otvoru.Také elektricky vodivé části svítilny...

Spojka pro boční spřažení kolejových vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227183

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vondřík Bohdan, Bartusek Arnošt, Kuchař Antonín

Značky: boční, kolejových, spojka, vozíků, spřažení

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka pro boční spřažení kolejových vozíků, sestávající z výsuvného čepu, uspořádaného na boční stěně rámu prvního spřahovaného vozíku a konzoly s otvorem, uspořádané na boční stěně rámu druhého spřahovaného vozíku, vyznačená tím, že konzola (1) má tvar ploché desky, jejíž spodní stěna je vytvořena dvěma proti sobě sešikmenými plochami, oddělenými vůči sobě vybráním, přičemž přilehlá stěna ploché desky k boční stěně rámu (6) vozíku je opatřena...

Souprava pro vrtání sady otvorů v boční stěně tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231477

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hušbauer Josef

Značky: boční, tunelů, otvorů, stěně, souprava, vrtání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prací v tunelu, zejména pro městskou podzemní dopravu. Řeší problém předvrtání otvorů v boční stěně tunelu, do kterých se zakotví háky, nesoucí elektrické kabely určené pro napájení elektrické trakce v tunelu, případně i pro signalizaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že táto souprava pozůstává ze základní kostry /20/, na jejíž bočních stranách jsou uloženy vrtačkové lafety /40/, nesoucí vlastní vrtačky /50/. Tato základní...

Zařízení pro boční vedení lisovního stolu na lisovní traverze hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226659

Dátum: 15.05.1986

Autori: Soukup Miroslav, Křiščin Zdeněk

Značky: traverze, hydraulického, zařízení, lisovního, lisovní, vedení, stolu, boční

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro boční vedení lisovního stolu na lisovní traverze hydraulického lisu, sestávající z pojezdných drah, upevněných v bočních stěnách lisovního stolu nebo lisovní traverzy a opěrných kladek, které jsou v trvalém dotyku s těmito pojezdnými dráhami, a které jsou uspořádány vždy proti pojezdným drahám v lisovním stolu nebo lisovní traverze, vyznačující se tím, že v jedné z bočních stěn (3a, 3b) lisovního stolu (1) nebo lisovní traverzy (2)...

Boční pružné podepření skříně vozu kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223808

Dátum: 15.04.1986

Autori: Troche Gerhard, Lohmann Alfred, Kramer Rolf, Niermeyer Wilfried, Fiedler Eberhard

Značky: skříně, kolejových, podepření, pružné, boční, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Boční pružné podepření skříně vozu kolejových vozidel proti podvozku nebo pojezdu prostřednictvím proti sobě uspořádané pevné a pružné kluznice, kde pevná kluznice má rovnou kluznou plochu, je upravena tak, že pružná kluznice je tvořena listovým perem, podepřeným jen na jeho podélných koncích a uložených bez podélné vůle, přičemž kluzná plocha je vypouklá. Výhodně je volný konec pružné kluznice uložen na smýkadle, na kterém je podélně posuvný a...

Ústrojí pro posouvání boční steny pěchovací bedny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227325

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stegmann Heinz

Značky: posouvání, boční, stěny, pěchovací, bedny, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouvání boční stěny pěchovací bedny, zejména pro pěchování koksovaného uhlí, které je opatřeno pracovním válcem a výstřednými hřídeli s ozubenými koly, vyznačené tím, že pracovní válec (1) je v záběru s přestavným táhlem (2), spojeným s ozubenými segmenty (4), uloženými v pevných čepech (13), a tyto ozubené segmenty (4) jsou v záběru s ozubenými koly (3) výstředných hřídelů (5).

Sdružené čelní a boční rovnací zařízení tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221124

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ruder Rudolf Prof: Dr:, Papírnik Pavel

Značky: tiskařských, zařízení, rovnací, strojů, boční, sdružené, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že sdružené čelní a boční rovnací zařízení sestává z těles čelních dorazů, na kterých jsou uchyceny vodicí segmenty, přičemž uvedená hřídel je uložena v bočnicích stroje. Tělesa čelních dorazů jsou opatřena čelními rovnacími plochami, přičemž vodicí segmenty jsou opatřeny rovinnými ploškami. Vnitřní vzdálenost rovinných plošek je shodná s šířkou formátu potiskovaných archů.

Boční zakladač s ruční manipulací pro zdvihová zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221112

Dátum: 15.01.1986

Autori: Nykl Jaroslav, Šrámek Vratislav

Značky: zařízení, ruční, manipulaci, zakladač, boční, zdvihová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je mechanizace zakládání a vyjímání břemen z úložných prostor, které jsou běžnými manipulačními prostředky nedostupné. Zakladač je řešen jako jednoduché přídavné zařízení k vysoko zdvižnému vozíku bez požadavku na motorický pohon. Podstatou vynálezu je upínací část umístěná na desce vysokozdvihu, na níž navazují nejméně tři nosné části na vzájem otočně spojené podél svislých os, přičemž poslední z nosných částí tvoří rameno nebo...

Boční výklopník důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219085

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šimůnek Jiří, Dlouhý Josef

Značky: výklopník, vozů, boční, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší boční výklopník důlních vozů opatřený kolejištěm a vodítky pro zachycení důlního vozu ve výsypné poloze. Výklopník sestává ze základního rámu, otočného koše a zvedací reverzační jednotky, která se skládá ze dvou silových válců, připojených k základnímu rámu, k otočné kulise a k otočnému koši. Přednost bočního výklopníku podle vynálezu spočívá v řízeném a ovládaném pohybu po celou dráhu vyklápění, čehož bylo dosaženo vhodným...

Boční výklopník důlních vozů s vibračním rámem pro uvolňování ulpělých nálepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214277

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pangl Antonín

Značky: vibračním, uvolňování, boční, nálepů, ulpělých, důlních, výklopník, vozů, rámem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší boční výklopník důlních vozů s vibračním rámem pro uvolňování ulpělých nálepů. Výklopník sestává ze základového rámu, na kterém je uložen otočně koš opatřený kolejištěm a aretačními prvky. Na výsypné straně základového rámu je upraven vibrační rám. Čištěný vůz je košem výklopníku otočen do výsypné polohy a uložen na vibrační rám. Vibrační síly působí na zpevněné hrany korby důlního vozu. Výklopník je poháněn vlastní pohonnou...

Stabilizační opěrka zachycující boční síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 214635

Dátum: 30.03.1984

Autor: Jílek Zdeněk

Značky: stabilizační, opěrka, síly, zachycující, boční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizační opěrky, zejména pro vysokozdvižné vozy s bočním ložením. Pro zvýšení stability různých manipulačních zařízení se používá pomocných opěrek, které bývají navrhovány jako zesílené přímočaré hydromotory, jejichž pístnice je ukončena kloubově uloženým opěrným elementem. U některých zařízení dochází při manipulaci s břemenem k přídavnému namáhání, které působí v jednom směru kolmo na osu opěrky. V dosud používaných...