Patenty so značkou «bloky»

Spôsob odpájania monolitu od skalného masívu s rôznou štruktúrou a rozdeľovania monolitu na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, ako aj rozdeľovania betónových blokov a zariadenie na vytváranie plynu na použitie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288386

Dátum: 20.06.2016

Autor: Zrobok Rostyslav

MPK: C06B 29/08, F42B 3/00, F42D 3/04...

Značky: odpájania, citlivých, oblastiach, zariadenie, najmä, rozdeľovania, monolitu, bloky, betonových, skalného, spôsobu, plynů, strukturou, seizmicky, rôznou, použitie, masivů, vytváranie, tohto, sekcie, spôsob, blokov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a tiež štiepenia betónových blokov, spočívajúci v tom, že v závislosti od dĺžky a objemu oddeľovaného monolitu (1) od skalného masívu (2) alebo betónového bloku (1) sa v nich vŕtajú odstrelové otvory (3) s rovnakým priemerom d = 25 – 75 mm, s rovnakou vzdialenosťou medzi...

Stavebné bloky so vzájomne do seba zasunuteľnými spojovacími prostriedkami na stavbu steny a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7479

Dátum: 11.01.2007

Autori: Scheers Karoline, Janssens Patrick

MPK: E04B 2/14, E04B 2/02

Značky: zodpovedajúci, spôsob, stěny, prostriedkami, stavbu, bloky, zasunuteľnými, vzájomne, spojovacími, stavebné

Text:

...sú vytvorené druhé spojovacie prostriedky, je s výhodou jeho dolná strana. V tomto uskutočnení je prvá os, okolo ktorej sú stavebné bloky otáčané na spájanie pozdĺžna os stavebného bloku a druhá os lineárneho pohybu,ktorému je bránené, je rovnobežná so smerom výšky stavebného bloku. Prvý a druhý spojovací prostriedok však môže byt vytvorený tiež na iných stranách stavebného bloku. Ďalej sú vo výhodnom uskutočnení priečne strany alebo koncové...

Velkoobjemové elastické bloky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266065

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mojžíš Miroslav, Baleja Miroslav, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Kohoutek Petr, Šindelář Milan

MPK: B29C 35/02, B29L 31/10

Značky: velkoobjemové, jejich, způsob, bloky, výroby, elastické

Text:

...polymer s izokyanátem při teplotě 15 až 100 GC a vzniklé kompozíce se ve druhém stupni smísí s prodlužovadlem a síčovadlem při teplotě 15 až 200 OC. Směs se nalije do formy, u vícevrstvých bloků se natuto vrstvu naliji další vrstvy a směs se vulkanizuje bez tlaku nebo tlakem do 0,5 MPa při teplotě 15 až 200 OC. U plněných směsi se plnivo vmichá do jednotlivých složek směsi,a/nebo do kompozice nebo se alespoň část plniva míchá současně se...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Flieger Jiří, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H05K 7/18

Značky: zařízení, tyristorů, nosné, bloky, základního, vysokonapěťového, měniče, vzduchovým, chlazením, modulu, tyristorového

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Staniční zabezpečovací zařízení s funkčními bloky propojenými systémovou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252699

Dátum: 17.09.1987

Autori: Volf Josef, Šereda Ivan

MPK: G08G 1/09

Značky: propojenými, staniční, funkčními, zabezpečovací, systémovou, sběrnicí, zařízení, bloky

Text:

...skupiny funkčních bloků lg do první skupiny funkčních bloků lä.Funkční bloky první skupiny lg, funkční blok centrální ovládání a indikace g, funkční blok nouzové ovládání a indikace l a funkční blok diagnostické zařízení á jsou propojeny s funkčním blokem ovládání systémové sběrnice 3, přičemž toto propojení zabezpečuje přenos povelů funkčnímu bloku ovládání systémové sběrnice 3. Logické vazby mezi funkčními bloky první skupiny lâ...

Zařízení pro manipulaci s bloky od karuselové pece ke kalibrovací stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 222549

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lukáš Josef

Značky: bloky, kalibrovací, manipulaci, zařízení, stolici, karuselové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení a zjednodušení dopravy ohřátých bloků ke kalibrovací stolici, odstranění kolejové a jeřábové dopravy při odvážení beden s okujemi, zlepšení hygieny pracovního prostředí, snížení poruchovosti, zařízení a tím i nákladů na údržbu a současně i zvýšení bezpečnosti práce. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením zařízení podle vynálezu sestávajícího ze sázecího ústrojí, vytahovacího ústrojí bloků (1), roštu (7),...

Polypropylen modifikovaný bloky kationtově polymerujících monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220722

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kučera Miloslav, Kunz Milan, Majerová Karla, Salajka Zdeněk

Značky: polymerujících, monomerů, polypropylén, bloky, kationtově, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polypropylenu modifikovaného bloky kationtově polymerujících monomerů obecného vzorce I, kde n je 50 až 5000, m je 1 až 10 a X je skupina II, kde p je 4 až 6, r je 10 až 500 a Y je kationtově polymerující monomer, zvolený ze souboru zahrnujícího tetrahydrofuran, dioxalan, formaldehyd či trioxan, vinyl-n-butyléter, 1,3- -oxathiolan a N-etylaziridin. Modifikovaný polypropylen má zlepšenou adhezi ke kovům, plnivům a polárním...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu pro řídicí bloky pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213907

Dátum: 01.06.1984

Autori: Šimková Margareta, Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín, Červený Jindřich, Chvátal Josef, Hudec František

Značky: bloky, obvodů, řídící, vyhodnocovacího, zapojení, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacího obvodu pro řídicí bloky pohonů, sestávající z devíti součtových, tří součinových, dvou inhibičních, čtyř impulsních, jednoho návěstního a jednoho časového obvodu, invertoru, odporu a pojistky, vyznačené tím, že prvý vstup (24) zapojení je spojen s jedním vývodem pojistky (22), jejíž druhý vývod je spojen s prvým výstupem (39) zapojení a s prvým vstupem (96) prvého inhibičního obvodu (13), jehož druhý vstup (97) je...