Patenty so značkou «blokovacím»

Prepravné vozidlo s blokovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19629

Dátum: 14.01.2011

Autor: Suutarinen Timo

MPK: B60P 1/64, B62D 25/20

Značky: prepravné, zariadením, vozidlo, blokovacím

Text:

...podľa vynálezu sú uvedené V sprevádzajúcom nároku l. Rovnako tak charakteristické znaky montážnej zostavy podľa vynálezu sú uvedené V sprevádzajúcom nároku l 2. Konštrukcia usporiadania podľa vynálezu je jednoduchá, avšak blokovanie dosiahnuté týmto usporíadaním je spoľahlivé. Okrem toho sablokovanie môže ľahko a rýchle odblokovať a zablokovať. Rýchlosť a spoľahlivosť súdosiahnuté pripevnením väčšiny blokovacích členov permanentne k...

Debna so skladacími bočnými stenami a blokovacím mechanizmom s ochranou proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14630

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/16, B65D 6/18

Značky: proti, debna, blokovacím, ochranou, stenami, skladacími, preťaženiu, bočnými, mechanizmom

Text:

...stabilitu. Tento uzatvárací mechanizmus by mal byť čo najjednoduchší a mal by sa dať obsluhovať bezchybne bez veľkého vynaloženia sily. Pritom sa však musl mať dodatočne na zreteli možnosť chybnej obsluhy, to znamená, aby pôsobila nauzatvárací mechanizmus sila, bez toho aby bol tento daný do pohybu. Tak by sa uzatvárací mechanizmus nemal v žiadnom prípade poškodiť.0006 EP 1647 492 A 1 ukazuje skladaciu debnu sdorazmi na jej dlhých bočných...

Rám strechy s blokovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4800

Dátum: 14.11.2006

Autor: Remmel Lars

MPK: B60J 7/02

Značky: blokovacím, střechy, zariadením

Text:

...vzpere, pri uzavretom portálovom elementezaberá spolu s čapom, umiestneným na pozdĺžnorn nosniku, aby portálový element zablokoval.0008 Spis US 5 524 953 ukazuje kryt pre nadstavbu úžitkového vozidla, u ktorej množina v podobe obrátenćho písmena U tvarovaných strmeňov nesie plachtu. Strmene sú pozdĺž bočnýchkoľajnic posuvné na uvoľnenie strešného otvoru, pričom koniec ramena každého strmeňa jevždy natočiteľne prijatý na šmýkadle,...

Napojenie bovdenového ťahu s integrovaným blokovacím závažím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5803

Dátum: 06.07.2006

Autori: Meyer Dieter, Rothen Tobias, Dau René

MPK: E05B 65/20, E05B 65/12

Značky: blokovacím, integrovaným, ťahu, závažím, napojenie, bovdenového

Text:

...blokovacieho závažia okolo druhej osi výkyvu, čím blokovacie závažie zaberie za bovdenovýťah a zablokuje tak prenosový dielec.V ďalšom výhodnom uskutočnení je prenosový dielec bovdenového ťahu uložený vusporiadaní pripojenom na bovdenový ťah, pričom prenosový dielec obsahuje oblasťs oplášteným bovdenovým ťahom, voľne uložené lanko bovdenového ťahu, člen zavesený nabovdenový ťah a skladací mech usporiadaný medzi oplášteným bovdenovým ťahom a...

Vynášacie zariadenie s uzatváracou zátkou a blokovacím krúžkom s bajonetovými pripájacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6807

Dátum: 20.08.2004

Autor: Keller Wilhelm

MPK: B65D 39/00

Značky: zariadenie, prostriedkami, vynášacie, zátkou, pripájacími, krúžkom, blokovacím, uzatváracou, bajonetovými

Text:

...priťahovacie úkosy navzájom spolupôsobia tak, aby sa čapy uzatváracej zátky natlačili do kartuše a pri odblokovani privedie prstencové čelo 28 cylindrickej časti uzatváracej zátky odťahový krúžok 14 do drážky na uzatváracej zátke, zatial čo obidva odťahovacie úkosy pri vytáčanl navzájom spolupôsobia tak, aby sa uzatváracia zátka vytiahla.0016 Na uzatvorenie výpustí kartuší sa do výpustí kartuší zatlačí uzatváracia zátka, ktorá je...

Rýchloupínač s blokovacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5915

Dátum: 06.10.2003

Autor: Brossardt Ansgar

MPK: B25B 5/00

Značky: blokovacím, rýchloupínač, prvkom

Text:

...svojom konci, ktorý je otočne spojený s upínacím strmeňom 5,zakrivenú klznú plochu 11, pozdĺž ktorej kĺže voľný koniec 12 blokovacieho prvku 13,vyhotoveněho ako blokovacia os, počas procesu upínania predtým, než zaskočí do vybrania 14 upínacieho prvku 8. Voľný koniec 12 blokovacieho prvku 13 je pritom sploštený a tak prispôsobený vybraniu 14. Pri upínaní sa pohybuje ovládacou rukoväťou 7 v smere šípky 15. Pritom je upinacia čeľusť 3 nútene...

Injekčná striekačka na jedno použitie s blokovacím mechanizmom piestu a piestnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1511

Dátum: 22.09.2003

Autori: Pelkey Brian, Fleischer Gene

MPK: A61M 5/50

Značky: mechanizmom, injekčná, striekačka, piestu, blokovacím, piestnice, jedno, použitie

Text:

...injekčnej striekačky, a do vnútra smerujúci hnací okraj, prispôsobený na vzájomné spolupôsobenie s piestom a piestnicou na zaistenie pohybu blokovacieho prvku pozdĺž valcového telesa pri približovaní savzdialenosti od blízkej strany opornej steny, ktorá mápribližne dĺžku blokovacieho prvku. Hnací okraj blokovacieho prvku dosadá na tento výstupok, čím je zaistené, že blokovací prvok sa pohybuje smerom od používateľa spoločne s piestom...

Prístroj s blokovacím zariadením pre blokovací napínací mechanizmus s pracovnou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8792

Dátum: 23.08.2003

Autori: Schyra Michael, Wachtel Herbert

MPK: A61M 5/50, A61M 5/30, A61M 15/00...

Značky: blokovacím, mechanizmus, zariadením, blokovací, napínací, prístroj, pružinou, pracovnou

Text:

...obsahuje závitové vreteno a bežec. Závitové vreteno je umiestnené v stene spodnej časti puzdra. Bežecsa posúva na vretene smerom nahor alebo nadol o kus závislý od počtu pootočení obidvochčastí puzdra proti sebe navzájom.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu prostredníctvom prístroja s blokovacímzariadením podľa nároku l.Zdvíhadlo môže byť jednak umiestnené na bežci postranne k vretenu počítadla. Pri tomto uskutočnení blokovacieho...

Cylindrická zámková vložka s blokovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7091

Dátum: 27.05.2003

Autori: Hartmann Gernot, Bickert Peter

MPK: G05G 5/00, E05B 47/06, E05B 9/00...

Značky: blokovacím, zámková, vložka, cylindrická, mechanizmom

Text:

...pri zamýšlanom blokovaní jadra za účelom uvoľnenia pohybu blokovacejzápadky vytvorená na opačnú aktiváciu ovládacieho prvku.0012 Nerovnosti umiestnené na blokovacej západke vyžadujú mimoriadne nízkekonštrukčne náklady. keď je plocha plášte blokovacej západky vypuklá alebo zvlnená.0013 Sila zovretia potrebná na udržanie blokovacej západky sa podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže jednoducho nastaviť, ak je na strane blokovacej západky,...

Zapojení trakčního tyristorového pohonu lokomotivy s ochranným a blokovacím systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267723

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kropáček Jan, Raba František

MPK: B60L 15/10

Značky: zapojení, lokomotívy, trakčního, systémem, blokovacím, tyristorového, ochranným, pohonů

Text:

...proudů n jednak přes obvod 2 výběru mnxima nn první vstup Ěł obvodu É kontroly anulogových veličín, jehož výstup je připojen nn první Vstup gl vyhodnocovacího obvodu §. Druhý vstup §g vyhodnocovacího obvodu § je připojen k výstupu obvodu Z kontroly logických signálů. Výstup vyhodnocovccího obvodu § je připojen k výstupní svorce E, zutímco druhý výstup já bloku É tyristorovćho mčniče je připojen ke čtvrtému vstupu łž regulútoru 2...

Blokovací mechanismus řazení převodových stupňů s blokovacím elementem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231443

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: F16H 57/06

Značky: blokovací, stupňů, blokovacím, řazení, prevodových, elementem, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řazení převodů u ručně řazených automobilových převodovek a řeší problém blokování zpětného převodu proti nežádoucímu zařazení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do řadicí dráhy mezi pátým a zpětným převodovým stupněm je vřazen výklopný, omezeně posuvný blokovací element, dovolující pohyb řadící páky z pátého převodového stupně na zpětný převod pouze přes neutrál. Vynálezu může být využito především v oblasti silničních...