Patenty so značkou «bižuterních»

Úchyt přetáčecího mechanizmu aparátu na klopce brousicího stroje na výrobu bižuterních kamenů a ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269815

Dátum: 14.05.1990

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/06

Značky: stroje, mechanizmu, úchyt, brousicího, kamenů, bižuterních, výrobu, klopce, aparátu, přetáčecího, ověsů

Text:

...vedená výstupky V protileh~ lých drážkách a na dutém náboji je připevněn doraz.Výhody úchytu přetáčeciho mechenismu aparátu na klopce jsou zejména v tom, že umožňuje rychlou a snadnou seřiditelnost polohy výstupniho hřidele přetáčeciho mechanismu ve všech osách v potřebném rozsahu a tim je zajištěna požadovaná souosost výstupniho hřidele a šroubu aparátu. Zabezpečuje nutnou pevnost a stabilitu polohy bočniho dorazu aparátu, přičemž profil...

Způsob upínání plochých bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245905

Dátum: 01.07.1988

Autori: Scholz Manfred, Müller Martin, Seidel Günter

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, plochých, kamenů, bižuterních, upínání

Text:

...vrstvy zapouštěly do gutaperči, a to tak, že se nabraly v požadovaných roztečích na nabírací desku e otvory, kde se zorientovaly podle horizontální roviną a potom se na nabírací desku s kameny přitíekla gutaperčova plotna a zahřátím se kameny do gutaperči ponořily tak, že zůstala volná pouze plocha pro similizování. Použití gutaperči jako upínacího prostředku bylo pracné, vyžadovalo poměr» ně aložitou technologií.Použití tohoto zpüaobu...

Navaděč aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257886

Dátum: 15.06.1988

Autor: Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: kamenů, navaděč, broušení, aparátu, leštění, bižuterních

Text:

...vůle mezi funkčním profilem nosiče a ohrysem aparátu a snižujese odpor při nasouvání aparátu do nosiče. Tím je podstatné sníženo poškozování korespondujících ploch nosiče aparátu a zcela zamezeno zasunutí aparátu mimo nosič nebo nezasunutí aparátu do nosiče v důsledku jeho opření o čelo nosiče, čímž je odstraněna prostojovost a poruchovost zařízení.Čepy naváděcích kladek jednotlivě osově i příčně ustavitelné umožňují přesné seřízení...

Zařízení k upínání aparátů ve strojích pro výrobu bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256409

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valapka Ján, Zobal Jiří

MPK: B24B 9/08

Značky: strojích, výrobu, aparátu, zařízení, kamenů, bižuterních, upínání

Text:

...na upínací čep, který se opírá o spodní pracovní plochu klínu.Horní pracovní plocha klínu se opírá o vybrání v nosné desce. Čep se pak opírá o upínací plochu aparátu a tím ho tlačí do prizmatického vybrání v nosné desce a aparát je upnut. Aparát je tedy v klidowhwstavu zařízení upnut. Díky tomu, že klín mávrcholový úhel menší nebo blízký úhlu samosvornosti, nelze ho siloukpůsobící od aparátu na čep vysunout zpět proti tlaku pružiny. Takto...

Zařízení k pájení drobných kovových dílů, zejména bižuterních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253763

Dátum: 17.12.1987

Autor: Tomášek Václav

MPK: B23K 3/00

Značky: pájení, bižuterních, výrobků, dílů, drobných, zejména, kovových, zařízení

Text:

...gg s druhou čelistí il,opatřeného pružným upínacím elementem 53, např. pružinou. Na pinole gg je radiálně připojen kolik gg, který jednak unáší ústrojí lg pájecího přítlaku, jednak jeho prostřednictvím vracípružný element gg čepu Q pínolu gg do výchoai polohy. Za účelem snížení třecího odporu azvýšení citlivosti pájecího přĺtlaku je výhodné konstruovat uložení pinoly §§ s valívým pouz drem.K ovládání ramena gg čelisti 3 upínače ve stanici...

Zařízení pro ovládání zvedacích excentrů klopek válcových strojů na opracování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237055

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hrkota Štěpán, Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/08

Značky: kamenů, zařízení, opracování, bižuterních, klopek, excentrů, ovládání, zvedacích, strojů, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce zvedání a spouštění klopek na válcovém brousícím nebo leštícím stroji, možnost jejich hromadného ovládání řídicím programem, možnost časového rozlišení okamžiku dosednutí broušených nebo leštěných polotovarů na povrch nástroje a snížení radiálního namáhání závěsných čepů klopek stroje, čímž se zvyšuje přesnost výroby kamenu a snižuje se fyzická námaha obsluhy. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že na osazení...

Zařízení k nastavování tvarovaných bižuterních pásků v lisovacích nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Holub Josef, Šimek Jindoich

MPK: A44C 27/00

Značky: bižuterních, nastavování, lisovacích, pásků, nástrojích, zařízení, tvarovaných

Text:

...uložená součást je spojene například. mechanickým nebo jiným převodem s ně kterou pohyblivou částí lisovacího nástroje.Nastavení tvarovaného bižuterního pásku v lisovacím nástrojl se provádí tak, že se k němu před stisknutím lisovacího nástroje přitiskne součást tvarově odpovídající nega 4tívu tvaru pásku a posune se současně s páskem směrem k lisovacimu nástroji.Zařízení k nastavování tvarovaneho bižuterního pásku v lisovacích...

Zařízení k výrobě bižuterních sponek ze zdobeného drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241238

Dátum: 15.09.1987

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdenik

MPK: A44C 27/00

Značky: zdobeného, sponek, bižuterních, výrobe, zařízení, drátu

Text:

...Drát odvíjený z cívky je sevřen nejméně jedním párem volně rotačně uložených tvarovacích válců s činnýml p 10 chami na obvodu, mezi nimiž drát protahuje po krocích podavač do lisovacího nástroje na tvarování sponek, přičemž se tvarovací válce pootáči při každém kroku podavače a vtlačuji do povrchu drátu zdobeni. Zařízení k výrobě bižuterních sponek po vném výkresu.àiě vynàlezu umožňuje Zvýšit produktivitupráce a snížit náklady spojené s...

Způsob výroby orientovaně plasticky zdobených bižuterních výlisků z kovových pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241237

Dátum: 15.09.1987

Autori: Husák Pavel, Šváb Pavel

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, výroby, bižuterních, pásků, plastický, kovových, orientované, výlisků, zdobených

Text:

...zdobených výlisků se odstraní způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že pásek se sune mezi dva k sobě přitlačené otáčejíci se válce s tvarovanými činnými plochami na obvodu, mezi nimiž se na pásku tvaruji orientovaná plastická zdobení výlisků, načež se z pásku v lisovacím nástroji spřímočarým vedením částí s činnými plochami vystřihnou orientované plasticky zdobené výlisky.Předvystřižením výlisků z pásku lze o...

Nosič upínek aparátů strojů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252170

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pilař Karel

MPK: B24B 9/06

Značky: upínek, kamenů, leštění, bižuterních, broušení, aparátu, strojů, nosič

Text:

...bižuterních kamenů. Působením brušného odpadu vznikajícího do válců kolem nekryté pístnice vedené pouzdrem zašroubovaným v závitovém otvoru tělesa nosiče upinek dochází ke snížení jejich životnosti.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněnynosičem upínek s pístnici vedenou vodicím pouzdrem upevněným v tělese nosiče upínek podle vynálezu, jehož podstatou je takové provedení vodiciho pouzdra, že jeopatřeno nákružkem a souosým vybráním s...

Zařízení pro polohování bižuterních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251713

Dátum: 16.07.1987

Autori: Valapka Ján, Zobal Jří, Tomeš Miroslav

MPK: B24B 9/08

Značky: polohování, polotovarů, zařízení, bižuterních

Text:

...pro upnutí čtyř aparátů, v bočním pohledu. Obr. l znázorňuje zařízení při broušení plošek v okamžiku dojezdu nosné desky na mechanický doraz, obr. 2 znázorňuje zařízení při leštění plošek.Zařízení sestává z rovinné desky l, na níž jsou v radiálním směru v úhlových roztečích 90 stupňů upravena čtyři upínací lůžka 3. Do lůžek se upínají aparáty Ž s upevněnými polotovary Q. Nad čínnou plochou rovinného brousicího nástroje Z jsou na...

Zařízení na přesouvání aparátu na broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250159

Dátum: 15.04.1987

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/08

Značky: kamenů, aparátu, bižuterních, broušení, leštění, přesouvání, zařízení

Text:

...rámu na pásnici je připevněn ventil pro rozvod tiskového vzduchu. Povely k ventílu jsou přivedeny z řídícího programu. Zařízení podle vynálezu zaručuje tuhost přesouvací vidlice ve všech směrech po celé dráze presuvu.Umožňuje rychlé e jednoduché seřízení vidlice vůči aparátu e jeho vedení v sousedních dopravních zařízeních. Zejišĺuje podstatné vyšší spolehlívost a životnost. vodící dráhy. Na přípojených výkresoch je znázorněno na obr. 1...

Zařízení pro strojní zasazování a upevňování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249719

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pažout Emil

MPK: B44C 1/28

Značky: zařízení, upevňování, kamenů, bižuterních, zasazování, strojní

Text:

...a kandlky, ješ Nov. opojovaoími prvky, např. hadioemí, propojeny přee ovládací ventil o vývävou tak, že každá o řad lůžek tvoří samostatnou soustava.výhodou zařízení podle vynálezu je zlepšení využití etrojníhp času .pro vlastní faatování na dvojnásobok v porovnání se. známým dosud pouäíva-nŕm zařízením.Zařízení podle vynález je lépe patrně z popisu e. připoje nćho výkrese., na. něm je eohematioky zobrazeno příkledné provedení.na...

Způsob výroby kovových bižuterních prolamovaných perlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249613

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čepek František, Dědek Miloslav

MPK: A44C 27/00

Značky: perlí, výroby, bižuterních, způsob, prolamovaných, kovových

Text:

...nichž jsou vameny jehly odpovídající tvarově a rozměrově otvorům perly.Výhodou způsobu výroby bižuternich pnolamovaných parli podle tohoto vynálezu je především vysoká produktivita práce. Bižutcrníprolamovanéperlza ,zhotovené timto zptlsobexąmaji hladký povrch bez stop po sagojjích pľáěłů.způsobem podle tohoto vynálezu lze vyrábět na výstředni kovém lisu například kovovou bižuterni prolamovanou perlu o průměru 6 mm sa čtyřmi vlnuni...

Způsob výroby bižuterních prolamovaných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249606

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čepek František, Dědek Miloslav

MPK: A44C 27/00

Značky: válečků, bižuterních, výroby, způsob, prolamovaných

Text:

...euměrnými vľnami ve aměru osy válečku.Přílziüad využití vynálezu ve výrobním postupu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. l je v řezu znázonněna. tenkostěnná trubkąnasunutá nan trnu mezi rozevřenými čełiistmd. pružné kleštiny. Na obr. 2 je v řezulndcreslen tvar tenlvzostěnné trubky po stažení čelisti pružné kzleštiny.Na pracovním stole lisu je v tomto přikladu upnuta deska s trnem L, jehož tvar odpovídá vnitřním povrchu...

Způsob broušení skleněných bižuterních výrobků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233572

Dátum: 01.02.1987

Autor: Dáňa Bruno

MPK: B24B 9/08

Značky: broušení, provádění, sklenených, výrobků, bižuterních, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skleněné bižuterie. Řeší problém zvýšení produktivity a zlepšení tvarové a rozměrové jakosti skleněných bižuterních výrobků. Podstata způsobu spočívá v tom, že při broušení se polotovary přitlačují k brusnému nástroji do předem pro každou z opracovávaných ploch nastavené polohy, jejíž dosažení je indikováno, přičemž bezprostředně po jejím dosažení se polotovary bez prodlevy vracejí do výchozí polohy. Zařízení k...

Zásobník aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247601

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pilař Karel, Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: kamenů, leštění, aparátu, zásobník, broušení, bižuterních

Text:

...svěrné objímce, umožňují snížení fyzické námahy při seřizování předepsané polohy nosičů aparátů na daný poloměr a zajištění seřízené polohy.Přichycením nosičů aparátů přes levé a pravé držáky, které jsou natáčitelně upevněny na osazené konce nosných tyčí, se docílí možnosti dodatečného seřízení rovnoběžnosti nosičůaparátu po montáži zásobníku.Na připojených výkresech je znázorněno příkladné provedení zásobníku aparátů s otočným nábojem podle...

Způsob broušení skleněných bižuterních výrobků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227179

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dáňa Bruno

Značky: způsob, sklenených, bižuterních, broušení, provádění, výrobků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob broušení skleněných bižuterních výrobků s větším poetem ploch stejných či různých velikostí a sklonu, jejichž jeden nebo více polotovarů upevněných na nosiči, se z výchozí polohy přemisťuje a přitlačuje k brusnému nástroji, vyznačený tím, že ze všech ploch polotovarů se odbrušuje vrstva skla stejné tloušťky, k čemuž se postupně všechny plochy brousí, nezávisle na jejích velikosti, stejným časem za stejného měrného tlaku, nebo za stejné...

Kryt diferenciálního soukolí strojů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232463

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pilař Karel

MPK: B24B 9/06

Značky: leštění, broušení, bižuterních, strojů, diferenciálního, kamenů, soukolí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení životnosti diferenciálního soukolí a zamezení občasných havárií, např. vylomení zubů u ozubených kol nebo prasknutí klopky strOje. Dále se docílí přesné polohy tělesa diferenciálního soukolí a tím i natáčecího palce aparátu při.montáži ke klopce. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou krytu soukolí, tělesa soukolí a klopky stroje. Kryt soukolí, zcela obepínající povrch diferenciálního soukolí je opatřen na jednom konci...

Zařízení pro stříbření, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplem, podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230712

Dátum: 15.06.1986

Autori: Flegr Karel, Štiller Zbyněk, Novák Miroslav, Bischof Miloslav

Značky: hmoty, kamenů, upnutých, stříbření, lakování, bižuterních, zařízení, plastické, sušení, podtlakem, teplem, fólie, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stříbření, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplem a podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty, jako ochranném a transportním prostředku, vyznačeném tím, že pro transport operacemi je pás fólie (4) po obou okrajích napíchnut na jehličky, pevně spojené s unášecími řetězy (1).

Způsob odstraňování bronzové ochranné vrstvy ze similizovaných bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228780

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bischof Miloslav, Štiller Zbyněk, Večeřa Zdeněk

MPK: A44C 15/00

Značky: bižuterních, similizovaných, kamenů, odstraňování, bronzové, způsob, vrstvy, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Bronzová vrstva z chybně similizovaných bižuterních kamenů se odstraňuje krátkodobým působením vodně alkoholického roztoku louhu sodného nebo draselného, přičemž nedochází k poškození reflektující vrstvy stříbra ani vyleštěného povrchu skla.

Nástroj pro broušení užitkových a bižuterních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229247

Dátum: 01.03.1986

Autori: Minář Silvestr, Jetmar Josef, Suchánek Josef, Vychodil Miloslav

MPK: B24B 9/08

Značky: bižuterních, nástroj, užitkových, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je intenzifikace procesu broušení skla, zmenšení nebo odstranění závislosti na přírodních surovinách pro zhotovení brusů, zlepšení hygieny práce a odstranění nebezpečí vzniku silikózy u obsluhujících pracovníků. Podstatou vynálezu je, že aktivní vrstva brusného nástroje je tvořena kombinací plošně rozložených samonosných prvků s vázaným syntetickým diamantovým práškem a souvislé vrstvy zalévací jednosložkové nebo vícesložkové...

Nástroj pro leštění užitkových a bižuterních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229246

Dátum: 01.03.1986

Autori: Minář Silvestr, Vychodil Miloslav, Suchánek Josef, Jetmar Josef

MPK: B24B 9/08

Značky: užitkových, leštění, bižuterních, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je intenzifikace procesu leštění skla a možnost zvýšení jakosti leštěných ploch. Podstatou vynálezu je, že aktivní vrstva lešticího nástroje je tvořena syntetickým a/nebo přírodním textilním nosičem impregnovaným ve dvou stupních otěruvzdornými pryskyřicemi a ke sklu povrchově aktivními pryskyřicemi s výhodou plněnými lešticími kysličníky.

Způsob orientace polotovarů při hromadné výrobě skleněných bižuterních kamenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229205

Dátum: 01.03.1986

Autori: Beneš Josef, Zemler Lubomír, Horčička Ivan

MPK: B24B 9/08

Značky: bižuterních, hromadné, způsob, výrobe, zařízení, provádění, sklenených, kamenů, způsobu, tohoto, orientace, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení k orientaci polotovarů při hromadné mechanizované výrobě skleněných bižuterních kamenů. Účelem vynálezu je zvýšit produktivitu práce a vytvořit podmínky k automatizaci procesu hromadné výroby skleněných bižuterních kamenů. Podstatou vynálezu, který lze využívat především v bižuterním průmyslu, je takové působení proudu plynu na polotovar, aby součet vektoru síly vyvolané prouděním plynu a vektoru gravitační síly...

Zařízení pro uvolňování bižuterních kamenů upnutých v pasu z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228844

Dátum: 01.01.1986

Autor: Novák Miroslav

MPK: A44C 17/00

Značky: uvolňování, hmoty, plastické, zařízení, bižuterních, kamenů, upnutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro uvolňováni bižuterních kamenů zapuštěných do pasu z plastické hmoty po povrchovém zušlechťování. Pás plastické hmoty se zapuštěnými kameny se při průchodu přes teplovzdušný tunel prohřeje na teplotu změknutí. Na výstupu z tunelu se nabalí na vnější plášť otočné válcové nádoby rozdělené uvnitř na několik obvodových a jednu centrální komoru, trvale napojenou na zdroj vakua. Dočasným propojením centrální komory s obvodovou...

Upínač aparátu brousicích a lešticích strojů na opracování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220000

Dátum: 15.10.1985

Autor: Florián Zdeněk

Značky: aparátu, kamenů, bižuterních, lešticích, brousicích, opracování, strojů, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení rezervy upínací síly, která působí na brousicí aparát zasunutý do klopky brousicího nebo lešticího stroje v době jeho upnutí při procesu broušení a leštění bižuterních kamenů. Docílí se tím upnutí aparátu s dostatečnou rezervou síly při zachování stávajících válců a stávajícího tlaku vzduchu, kterým jsou válce plněny. Upínač má velkou životnost a není jej třeba seřizovat. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do vybrání...

Zařízení pro rovnání, dávkování a orientaci bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226867

Dátum: 01.10.1985

Autori: Novák Miroslav, Bischof Miloslav

Značky: bižuterních, orientaci, rovnání, kamenů, dávkování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnání, dávkování a orientaci bižuterních kamenů, zejména šatonů, tvarových kamenů apod., vyznačené tím, že se skládá z nabírací desky (1) skloněné pod úhlem 1° až 12°, otočně uložené na pomocném rámu (3) spojeném se zdrojem příčných hmitů, kolmých na sklon desky (1), přičemž tato deska (1) je opatřena zahloubeními (14) ve tvaru zjednodušeného negativního otisku kamene vyššího rozměru, jejichž hloubka je nejméně rovna vzdálenosti...

Brousicí nebo lešticí válcový stroj pro výrobu bižuterních kamenů, perel a lustrových ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217761

Dátum: 15.08.1984

Autori: Florián Zdeněk, Gottfried Jiří, Kocourek Miloš, Antoš Jiří, Musil Jan, Kocourek František

Značky: stroj, lustrových, brousící, výrobu, bižuterních, perel, ověsů, válcový, kamenů, lešticí

Zhrnutie / Anotácia:

Brousicí nebo lešticí válcový stroj pro výrobu bižuterních kamenů, perel a lustrových ověsů. Účelem vynálezu je dokonalé využití prostoru kolem nástroje brousicího nebo lešticího stroje, pro umístění klopek s brousicími aparáty, čímž se dosáhne zvýšení výrobnosti těchto strojů a snížení fyzické námahy při manipulaci s aparáty. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že bočnice stroje mají při svém okraji kruhovitou drážku, centricky uspořádanou s...

Zařízení k zajištění přetáčecího mechanismu brousicích a lešticích strojů na opracování bižuterních kamenů v rozpojené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 213968

Dátum: 01.06.1984

Autori: Florián Zdeněk, Stěhule Miloslav

Značky: lešticích, strojů, kamenů, zajištění, brousicích, bižuterních, mechanismu, poloze, opracování, zařízení, rozpojené, přetáčecího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zajištění jednootáčkové spojky přetáčecího mechanismu brousicích strojů na opracování bižuterních kamenů v rozpojené poloze. Účelem vynálezu je zlepšení funkce jednootáčkové spojky přetáčecího mechanismu brousicích strojů zvýšení její spolehlivosti trvanlivosti a životnosti, a tím snížení výroby zmetkových kamenů při jejich opracování. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na přetáčecí hřídel, na níž je pevně nasazená hnaná část...