Patenty so značkou «bis-(monoetanolamín»

Bis-(monoetanolamín) kyseliny 3′-[(2Z)-[1-(3,4-dimetylfenyl)-1,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-4H-pyrazol-4- ylidén]hydrazino]-2′-hydroxy-[1,1'-bifenyl]-3-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7231

Dátum: 21.05.2003

Autor: Moore Stephen

MPK: C07D 231/00, A61K 31/4152, A61P 7/00...

Značky: kyseliny, 3'-[(2z)-[1-(3,4-dimetylfenyl)-1,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-4h-pyrazol-4, ylidén]hydrazino]-2'-hydroxy-[1,1'-bifenyl]-3-karboxylovej, bis-(monoetanolamín

Text:

...látky) v 16,75 ml THF sa miešala pri približne 30 °C. Zvolna sa pridala voda (2,0 ml), pričom sa teplota udržiavala na viac ako 28 °C. Po skončení pridávania sa teplota opät upravila na 30 °C a roztok sa filtroval cez vložku zo sklených vláken (2 x Whatman GPC filtre), aby sa odstránil časticový materiál. Filter sa premyl s THF (2,0 ml), ktorý sa pridal k filtrátu. Filtrát sa nechal vychladnúť na teplotu miestnosti. V IMS (26 ml) sa rozpustil...