Patenty so značkou «bis-(2,4-diamino-s-triazin-6-yl)oligosulfidy»