Patenty so značkou «bioplynová»

Modulová samostatne fungujúca bioplynová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7082

Dátum: 01.04.2015

Autori: Hán Milan, Blaňár Pavol, Králik Peter, Hán Martin

MPK: C12M 1/107, C12M 1/36

Značky: stanica, modulová, fungujúca, bioplynová, samostatně

Text:

...bioplynu, dúchadlo alebo kompresor, elektronické hlásiče úniku bioplynu, teplomery, tlakové snímače a vzduchotechnika. Vyrobený bioplyn sa z reaktorov odvádza prostredníctvom trubiek do technologickej komory na úpravu bioplynu, kde prechádza sústavou filtrov a zariadení na úpravu a čistenie bioplynu. Takto upravený bioplyn sa potom transportuje do plynojemu a následne cez dúchadlo alebo kompresor do kogeneračnej jednotky, kde prebieha...

Bioplynová stanica a spôsob jej prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16577

Dátum: 18.06.2012

Autor: Kube Jürgen

MPK: C12M 1/107

Značky: spôsob, stanica, prevádzkovania, bioplynová

Text:

...počtom meraní výšky v rôznych bodoch membrány.0013 Existuje potreba bioplynových staníc s väčšou kapacitou na bioplyn. Veľkú zásobnú kapacitu umožňuje pomocný zásobník bioplynu, ked napríklad prechodné odpadne plynový spotrebič, takže sa bioplyn nemusí vypúšťať do životného prostredia alebo sa nemusí spaľovať. Existujú bioplynové stanice s väčším počtom zásobných nádrží, ktoré sú vytvorené ako plynové zásobníky. V jednom prospekte firmy...

Bioplynová stanica a spôsob získavania bioplynu z drevených obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20118

Dátum: 27.07.2007

Autor: Feldmann Michael

MPK: C12M 1/107

Značky: získavania, bioplynu, obnoviteľných, dřevěných, stanica, bioplynová, spôsob, surovin

Text:

...materiálu. Toto pozostáva v podstate zo štandardného mlyna príp. obilného mlyna(popr. tiež z jednoduchého mlyna na rozdruženie peliet zelenej hmoty), miešacej nádrže s miešadlom, ferrnentačného reaktora s miešadlom, čerpadiel a riadiacej jednotky. Ako vstupná látka môže slúžiť akákoľvek zelená hmota, ako aj jatočný odpad a hnojovica. Bez toho aby sa tu zaoberali rozdielnymi špeciñckými vlastnosťami vstupných látok, v tejto prihláške...

Komplexní bioplynová jednotka na fermentaci organických substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253003

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fiala Miloš, Telecký Václav, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: komplexní, fermentaci, bioplynová, organických, jednotka, substrátů

Text:

...zápachem. Organický subetrdt je po celou dobu skladování a fnrmentace chráněn proti působení povětrnoatních vlivů, a tím se sníží ztráty živín a lépe se využije vyvíjeného bioplynu.Zařízení Je lehké a levné a manipulace s ním je velmi jednoduchú a bezpečnú. Bioplynová jednotka plní i funkci plynojamu. Dvojitý pldšt fermentoru zabraňuje úniku tepla z prostoru jednotky a zvýšením tlaku v prostoru mezipldště lze vytěanit bioplyn z prostoru...