Patenty so značkou «biologickou»

Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288336

Dátum: 27.01.2016

Autori: Florián Štefan, Kozánek Milan, Kautman Václav, Slávová Magda

MPK: A01M 5/02, A01M 1/02, A01N 63/04...

Značky: znižovanie, počtu, škodlivého, hmyzu, cestou, biologickou, zariadenie, podkôrneho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z krycej striešky (1) vybavenej závesným držiakom (2), ktorá je spojená s  lamelami (3) prostredníctvom spojovacieho komponentu (4). Lamely (3) sú spojené so zberným cylindrom (5), do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk (6), ktorý je pokrytý vrstvou adhezívnej emulzie obsahujúcej spóry entomopatogénnych húb.

Modifikované fúzie Fc s rozpustným receptorom FGF so zlepšenou biologickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9846

Dátum: 28.11.2007

Autori: Nesbit Mark, Nicolazzi Céline, Sordello Sylvie, Trombe Marc, Cameron Beatrice, Blanche Francis

MPK: A61K 38/17, A61K 47/48, C07K 14/47...

Značky: biologickou, receptorom, rozpustným, modifikované, zlepšenou, fúzie, aktivitou

Text:

...funkcie, ktore zahŕňajú dva hlavné mechanizmy na protilátkach závislú bunkovú cytoloxícitu (AnIibody-Dcpentlent Ccll-medialed Cytotoxicity, ADCC) a komplementiumobjavuje, ak sa mAb najpw viaže prostrednictvom svojho väzbovćho miesta na zintigén ksvojmu cieľu na nadorovýeh bunkách, a potom je časť Fe rozpoznaná špcciíickými receptormi FC (Fe receptors, FCR) na efektorových bunkách (tj. NK, neutrotiloch,makrotäzach), ktoré atakujú Cieľovou...

Fenofibrátový farmaceutický prostriedok s vysokou biologickou dostupnosťou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285847

Dátum: 24.08.2007

Autori: Seth Pawan, Stamm André

MPK: A61K 9/16, A61K 31/21, A61K 9/20...

Značky: přípravy, prostriedok, spôsob, fenofibrátový, dostupnosťou, biologickou, vysokou, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Fenofibrátový prostriedok s okamžitým uvoľňovaním obsahuje: (a) inertný, vo vode rozpustný nosičový materiál pokrytý prinajmenšom jednou vrstvou, ktorá obsahuje fenofibrát v mikronizovanej forme vykazujúcej veľkosť menšiu ako 20 mikrometrov, hydrofilný polymér a prípadne tiež povrchovo aktívne činidlo, kde tento hydrofilný polymér tvorí prinajmenšom 20 % hmotnostných zložky (a) (b) prípadne tiež jednu alebo viacero vonkajších fáz alebo vrstiev....

Spôsob dvojstupňového čistenia odpadových vôd biologickou cestou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284313

Dátum: 20.12.2004

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 11/02, C02F 3/12, C02F 3/18...

Značky: zariadenie, dvojstupňového, tohto, čistenia, spôsob, vykonávanie, odpadových, spôsobu, biologickou, cestou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri dvojstupňovom čistení odpadových vôd biologickou cestou so vznášaným aktivovaným kalom sa do vyrovnávacej nádrže privádzajú odpadové vody a vo fáze plnenia reaktora sa následne prečerpajú čerpadlom surovej vody do reaktora na dočistenie. Reaktor sa prevzdušňuje vo fáze plnenia z minimálnej na maximálnu hladinu, pričom vyrovnávacia nádrž sa prevzdušňuje vo fáze vyprázdňovania reaktora z hladiny maximálnej na hladinu minimálnu. Opísané je aj...

Antifungálne prostriedky so zlepšenou biologickou dostupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284145

Dátum: 23.08.2004

Autori: Baert Lieven Elvire Colette, Verreck Geert, Thoné Dany

MPK: A61K 9/14, A61K 31/495

Značky: dostupnosťou, zlepšenou, biologickou, prostriedky, antifungálne

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prostriedky itrakonazolu, ktoré sa môžu podávať cicavcovi postihnutému infekciou tak, že jedna dávková forma sa môže podať raz denne a kedykoľvek cez deň nezávisle od potravy prijatej uvedeným cicavcom. Prostriedky zahŕňajú častice získateľné pretláčaním taveniny zmesi obsahujúcej itrakonazol a vhodný vo vode rozpustný polymér.

Orálne farmaceutické formy kvapalných liečiv so zvýšenou biologickou dostupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1945

Dátum: 20.06.2003

Autori: Macelloni Cristina, Del Soldato Piero, Santus Giancarlo

MPK: A61K 31/21, A61K 31/4164, A61K 31/407...

Značky: dostupnosťou, orálne, zvýšenou, kvapalných, farmaceutické, liečiv, formy, biologickou

Text:

...kontakte s biologickými tekutinami tvorí insitu mikro-emulziu. Opisaná kompozícia obsahuje účinnú zložku, Iipofilnú fázupozostávajúcu zo zmesi triglyceridov aesterov mastných kyselín, povrchovoaktívneho činidla, prídavného povrchovo aktívneho činidla ahydrofilnú fázuV EP 274 870 je opísaná farmaceutická kompozícía obsahujúca nesteroidné protízápalové liečivo (NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug) a povrchovo aktívne činidlo, pričom...

Použitie zlúčenín s biologickou aktivitou vazoaktívneho intestinálneho peptidu na liečbu sarkoidózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5953

Dátum: 05.06.2003

Autor: Bevec Dorian

MPK: A61K 38/22, A61P 43/00

Značky: zlúčenín, intestinálneho, sarkoidózy, použitie, vazoaktívneho, liečbu, aktivitou, biologickou, peptidů

Text:

...obyčajne normálne s výnimkou zväčšenej difúznej kapacity, ale mechanizmy sú normálne. Väčšina pacientov je asymptomatická alebo má nepľúcne symptómy. Väčšina pacientov (70 až 75 percent) sa uzdraví v priebehu dvoch rokov a len 10 až 15 percent prechádza do štádia 2.0009 29 percent pacientov so sarkoidózou sa nachádza V štádiu 2. V priebehu tohto štádia ukazuje rádiograf hilárnu lymfadenopatiu spojenú s difúznou pľúcnou infiltráciou.0010...

Kompozícia obsahujúca itrakonazol dispergovaný v hydrofilnom polyméri so zlepšenou biologickou využiteľnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1843

Dátum: 14.01.2003

Autor: Seth Pawan

MPK: A61K 9/16, A61K 31/496, A61K 9/20...

Značky: itrakonazol, zlepšenou, využiteľnosťou, polyméri, obsahujúca, dispergovaný, hydrofilnom, biologickou, kompozícia

Text:

...aplikáciu tohto roztoku na inertnú nosičovú látku. 0012 Nakoniec, do rozsahu predmetného vynálezu rovnako patrí roztok obsahujúci itrakonazol a hydrofilný polymér, a povrchovo aktívnu látku,v organickom rozpúšťadle, v ktorom je hmotnostný pomer polymér itrakonazolrovný alebo vyšší ako 1,9.0013 Predmetný vynález je zameraný na itrakonazol. Kompozícia podľa predmetného vynálezu všeobecne obsahuje zložky v nasledujúcich podieloch itrakonazol ...

Tekutý enzymatický prací prostředek se zvýšenou biologickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270080

Dátum: 13.06.1990

Autori: Novák Jan, Procházka Karel, Kaufman Karel, Mikulcová Dagmar

MPK: C11D 3/386

Značky: zvýšenou, biologickou, prostředek, aktivitou, prací, tekutý, enzymatický

Text:

...4 až 35 t hmot. nitrilotrioctové kyseliny vysycené do prvého až tretího stupně mono- až triathanolaminem, přičemž z anionaktívních a neionogenních tenzidů se použijú 5 až 70 K hmot. alkylpolyglykolátersulfatu nebo alkylsulfátu nebo alkylbenzenaulíonanu nebo mýdla nebo jejich dvou až čtyrsložková směs ve forme sodných. draselných nebo mono- až tpiethanolaminových solí nabojejioh smesí a 0.5 až 15 -hmot. oxyethylenovaných mastných alkoholu, z...

Prostriedok s biologickou najmä baktericidnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267055

Dátum: 12.02.1990

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan, Bláha Jaromír, Sokol Drahomír

MPK: A61K 31/415

Značky: aktivitou, baktericidnou, prostriedok, najmä, biologickou

Text:

...ktorý sa vyzna čuje dobrou rozpustnostou vo vode, požadovanou stabilitou a ľahkou odburateľnostou.Príprava prostriedku spočíva v snadnej reakcii glykolurilu s formaldehydom podľa schémyIzolovaný produkt je biela kryštalická látka s teplotou topenia 136,5 °c, ktorá sa dosiaľ používa ako sieťovač pri výrobe glykoluril - formaldehydových živíc. Ako nová vlastnosť tetrametylolglykolurilu bola zistená stálosť jeho neutrálnych vodných roztokov pri...

Plastová vložka pro biologickou úpravu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265214

Dátum: 13.10.1989

Autori: József Nádudvari, László Ragács

MPK: C02F 3/00, C02F 3/10

Značky: úpravu, biologickou, plastová, vložka, kapalin

Text:

...jsou jednotlivé desky vzájemně spojeny bez pomoci lepidla. Profily M mohou mit rovinné nebo zakřivené povrchové plochy.Spojovací přímky a střední přímky profilů M jsou skloněny v úhlu 5 ° ke svislici při praktickém provedení pro konstrukcí. Zebrované plochy jsou zejména opatřeny žebry protilu M nebo střídavě profilu M a V, přičemž spojovací přímky a střední přimky profilú, sestávajících z rovinných deskových úseku, jsou vodorovné.V daném...

Zařízení pro aerobní biologickou přeměnu organických odpadních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261886

Dátum: 10.02.1989

Autor: Cerroni Manlio

MPK: C05F 9/02

Značky: materiálů, přeměnu, biologickou, organických, aerobní, odpadních, zařízení

Text:

...šneků nevzdalovaly jejich konce o-de dna nádrže, kde by ialk zůstávala část materiálu nedotčená, jsou dopravní ~a míchací šneky uchycené .na mostu pře-stavitelně ve svislém směru. Tím je možno dosáhnout další vý 261886hody spočívajíci v tom, že hustota materiálu se udržuje na přibližně stejné úrovni. Protože je možno zpracovávat materiál s vyšší hustotou, je možno ve stejně velkém zařízení zpracovat větší množství odpndních materiálů,...

Zařízení pro biologickou úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 256446

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dřímal Jiří, Trejtnar Jan, Janča Jan

MPK: C02F 1/32

Značky: zařízení, úpravu, biologickou

Text:

...přípojeny ke štěrbiue a celý tento vzduchový system jena obou koncích připojen vzduchotěeně přes válcové příruby ke germicídní rtutové výbojce. Jedna elektroda germicidní rtutovévýbojky je připojena na jeden konec sekundárñího vínutí vysokoćnapětového napájecího transformátoru, jehož druhý konec je uzemněn. Vývod sekundárního vínutí vysokého napětí, spojený přesVtlumívku nebo přes odpor s druhou elektrodou germicídní rtuto vé výbojky, je...

Způsob kontinuální výroby másla s biologickou úpravou másla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217710

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dědek Miroslav, Kratochvíl Lubomír, Vedlich Miloslav

Značky: kontinuální, způsob, úpravou, másla, výroby, biologickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuální výroby másla, jehož účelem je obohatit máslo o čisté kmeny bakterií mléčného kvašení. Smetanová kultura složená ze Str. lactis, Str. cremoris, Leuc. citrovorum, Leuc. dex tranicum, Str. diacetilactis se přivádí přímo do vytvářejícího se máselného zrna při jeho tvorbě, tj. do stloukacího válce kontinuálního zmáselňovače. K zvýraznění chuti a vůně másla se ještě dávkuje smetanový zákys při konečné úpravě vody v...