Patenty so značkou «biologickému»

Přípravek na ochranu dřeva proti biologickému napadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270060

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dostál Jaroslav, Zdeněk Miroslav, Kühnl Zbyněk, Novotný Václav, Koukal Miroslav

MPK: B27K 3/32, B27K 3/22

Značky: biologickému, dřeva, přípravek, ochranu, proti, napadení

Text:

...dobrou, ale specitlckou účinnost. Jejid nedostatkem je mala rozpustnost ve vodč. jedini při .vzajemném poměru 1 1 se jejich rozpustnoai. zvýši.Závažným nedostatkom stávejících přípravků je skutečnost. že jejich složení je určuje do interiérního nebo exterićmího použití. Přitom v přípravcích první skupiny s íixací dvojchromany jsou vzájemné poměry jednotlivých komponentů voleny tak. aby se za přítomnost( Cre dosáhlo maximální tixace ve dňvč...

Zařízení k aerobnímu biologickému čistění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269439

Dátum: 11.04.1990

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: biologickému, zařízení, čištění, aerobnímu, odpadních

Text:

...duaíku. Příznivý je také Vliv sy cení bekteriálního povlaku na pádlech kyslíkem při jejich vynoření nad hladinu.Příklad konkrětního provedení zařízení podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojeném výkreeu, kde na obr. 1 je půdorysny pohled na zařízení a na obr. 2 je detail míchadla V bočním pohledu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno oběhovou aktivační nádrží L s aerátorem 3 a dě~licí přapážkou g, ktorý vytváří v nádrži 1 žlab 11. V...

Zařízení k biologickému čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245395

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jaleová Hilda

MPK: C02F 3/02

Značky: zařízení, čištění, biologickému, odpadních

Text:

...nutno trvale míchat,čímž dochází k úspoŕe elektrické energie. Je tudíž možno aeraci provozovat płerulovaně,vytváfet periodicky v aktivační směsi anoxické podmínky e tím zajiłčovat podmínky pro redukci prítomných dusičnanů na plynný dusík. Tím se dosáhne vyllí kvality vyčiltčného odtoku a snížení energetická náročnosti i u aerace, nebot celková potreba kyslíku v biologickém čisticím procesu se sníží o množství kyslíku, ktere mikroorganizmy...

Zařízení k vícestupňovému biologickému čištění organicky znečištěných odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251715

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: znečištěných, vícestupňovému, biologickému, organicky, odpadních, čištění, zařízení

Text:

...provedení zařízení dle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení dle vynálezu v základním provedení a obr. 2 v alternativním provedení.Přívodní potrubí 1 mechanicky předčištěné vody je opatřeno oddělovačem g meximálníoh průtoků, ktorý je spojen potrnbím 21 s oběhovou aktivační nádrží Q a přívodním potrubím gg s biokontaktorovou nádrží 2. Biokontąktorová nádrž g je propojena otvorom 31 s...