Patenty so značkou «biologickej»

Spôsob detekcie A?-špecifických protilátok v biologickej vzorke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16848

Dátum: 04.10.2011

Autori: Staffler Günther, Schmidt Walter, Mairhofer Andreas, Mattner Frank, Schneeberger Achim, Lutterova Martina

MPK: G01N 33/564

Značky: spôsob, detekcie, biologickej, a?-špecifických, protilátok, vzorke

Text:

...v populácii pacientov s rizikom ACh (t.j pacienti MCI) sú identifikovaní tí, ktorí sa nachádzajú v štádiu rozvoja klinických príznakov. Už v tejto fáze, CSK vykazuje rovnakú vzorovú kombináciu príznakov a množstvo zmien, ako u pacientov s plne rozvinutou ACh . Preto, aj ked nie je možné definovat normálne rozmedzie pre Aj 31-42, atTau a tTau, nie je žiadna deñnícia bodov obratu, t.j okamihu udaného pacienta ked napríklad AB...

Spôsob charakterizácie biologickej aktivity vajíčok Trichuris

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19788

Dátum: 20.05.2009

Autori: Tewes Bernhard, Wilhelm Rudolf

MPK: C12Q 1/68, C12Q 1/66, A01K 67/033...

Značky: trichuris, charakterizácie, biologickej, vajíčok, aktivity, spôsob

Text:

...ktoré boli uložené in vitro alebo in situ, izolujú a purifikujú vhodnými metódami (WO 1999 33479, WO 2007 076868, WO 2007 134761). Potom sa uskutočňuje embryonácia za kontrolovaných laboratórnych podmienok na biologicky aktívne (L 1) TSO, ktorépredstavujú farmaceutický aktívnu zložku liečiva.0006 Kringel et al. (Veterinary Parasitology (2006), strany 132-139 popisujú dynamiku populácie Trichuris suis po prvej experimentálnej infikácii...

Mikroemulzie a ich použitie na zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17593

Dátum: 25.10.2007

Autori: Paganini Gianfranco, Li Bassi Giuseppe, Bohus Péter

MPK: A01P 13/00, A01N 25/30, A01N 25/04...

Značky: biologickej, mikroemulzie, zlepšenie, použitie, pesticídov, účinnosti

Text:

...opisané v EP 1 179 979.0033 Alkylpolyglykozidy zmesi surfaktantov sú alifatické a|kylpolyglykozidy reprezentované vzorcom(l) R-O-(G), kde R je nesýtená alebo nenasýtená alifatická alkylová skupina, ktorá má od 6 do 20 uhlíkových atómov, Iineárna alebo rozvetvená O je kyslíkový atóm G je rezlduum redukčného sacharidu pripojeného na R-O pomocou éterovej O-glykozidovej väzby x je číslo od 1 do 10 predstavujúce priemerný stupeň oligomerizácie...

Nový prípravok na zvýšenie biologickej dostupnosti neurturínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17863

Dátum: 26.06.2007

Autori: Austen Matthias, Harder Friedrich

MPK: A61K 31/727, A61K 38/18, A61K 31/737...

Značky: neurturínu, biologickej, zvýšenie, dostupnosti, nový, prípravok

Text:

...základe týchto zistení sa navrhlo použitie neurturínu na liečbu pankreatických porúch, ako je diabetes (pozrite napríklad WO 03/099318 a WO 2005/051415).Neurturín sa už predtým navrhoval ako liečba neurodegeneratívnych ochorení, ako je Parkinsonova, Alzheimerova a Huntingtonova choroba, poruchy motorických neurónov, poranenia miechy alebo poruchy sluchu (W 0 97/08196, W 0 99/06064 Akerud et al. J Neurochem. 1999 73 (1) 70 - 78 Koeberle a Ball...

Indikátor biologickej záťaže a spôsob merania biologickej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16624

Dátum: 16.02.2007

Autor: Sekiyama Atsuo

MPK: G01N 33/68

Značky: indikátor, merania, spôsob, záťaže, biologickej

Text:

...11 pôsobením LPS (lipolysacharid) je inhibovaná SB 203580, čo je inhibítor P 38 MAP, v glyomóvej bunkovej línii C 60005 Nedávne štúdie ukázali, že mRNA pre IL-18 je exprimovaná v nadobličke ako odpoveď na adrenokortikotropný hormón (ACTH) a chladový stres (pozri nepatentovú citáciu 18). Tiež sa zistilo, že pre expresiu mRNA pre IL-18 sú použití rôzni promótori v nadobličke a v imunitných bunkách (pozri nepatentovú citáciu 19). Avšak obe...

Spôsob zlepšenia biologickej dostupnosti inhibítora renínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7017

Dátum: 02.08.2005

Autori: Ottinger Isabel, Camenisch Gian, Gross Gerhard, Wasmuth Daniel

MPK: A61K 38/12, A61P 9/00, A61K 31/165...

Značky: zlepšenia, inhibítora, reninu, biologickej, dostupnosti, spôsob

Text:

...neexistuje spôsob, ako zmolekulovej štruktúry liečivej látky predpovedať, či táto špecifická látka bude substrátom pre konkrétny transportérový proteín. Nedá sa teda všeobecne predpovedať, či konkrétne liečivo alebo zlúčenina bude predmetom činnosti efluxného pumpovania opísaného vyššie. Rovnako tak nie je možné z nízkej perorálnej biologickej dostupnosti konkrétneho liečiva všeobecne usudzovať, či je táto nízka dostupnosť spôsobená celkovo...

Spôsob biologickej úpravy organicky dostatočne zaťaženej tekutiny a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283323

Dátum: 28.04.2003

Autor: Von Nordenskjöld Reinhart

MPK: C02F 3/30, C02F 3/28

Značky: biologickej, zaťaženej, organicky, zariadenie, tekutiny, úpravy, uskutočnenie, spôsob, dostatočne

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob biologickej úpravy sa uskutočňuje v nádrži, pričom sa tekutina najprv podrobí miešaciemu a okyslovaciemu stupňu (A), následne sa v stupni (B) vysokého zaťaženia so spätnou cirkuláciou aktivovaného kalu a potom v stupni (C) nízkeho zaťaženia podrobí anaeróbnemu rozkladu za vzniku metánu, a následne sa v dosadzovacom stupni (D), z ktorého môže byť uskutočňované spätné vedenie kalu, čistí, pričom sa zachytáva bioplyn vznikajúci v stupni (B)...

Systém dodávania biologickej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13439

Dátum: 30.09.2002

Autori: London Christopher, Turner Stephen, Borek Tanya, Federici Catherine, Hite Michael

MPK: A61K 35/74, A61K 9/22

Značky: systém, biologickej, dodávania, látky

Text:

...naznaky s prudkým dodávaním po žalúdku.0008 Systémy dodávania s kontrolovaným uvoľňovaním môžu mať mnoho foriem vrátane systémov polymémej matrice, systémov voskovej matrice, multičastícových systémov a ich kombinácií. Najbežnejšie používané systémy dodávania sa môžu všeobecne klasiñkovať ako difúzne, zásobníkové, póry tvoriace voskové systémy alebo systémy potíahnutých guľôčok. Difúzne zariadenie sa skladá z liečiva dispenzovaného vpolyméri,...

Sposob odstránenia rušivého vplyvu transportných proteínov biologickej vzorky pri rádioimunoanalýze alebo enzýmoimunoanalýze nízkomolekulových biologicky aktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248090

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mucha Juraj, Talán Peter

MPK: G01N 33/53

Značky: proteínov, odstránenia, vzorky, nízkomolekulových, radioimunoanalýze, rušivého, látok, spôsob, biologicky, vplyvu, enzýmoimunoanalýze, transportných, biologickej, aktívnych

Text:

...účinky. Na uvoľnenie nízkomolekulových biologicky aktívnych látok z väzby na transportný proteín nie je potrebné používat rôzne cleblokátory, ktoré môžu mat vedľajšie účinky, napríklad blokáciu väzobných miest protilátky. Pritom väčšinou sú tieto deblokátory (napr. kyselina B-anilín-l-nattalénsulfón-ová, mertiolät Soudný a pod.) dovozové chemikálie. Uvedený postup umožňuje používať relatívne väčšie množstvá nízkomolekulových biologicky...

Spôsob stabilizácie kvality biologickej matérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228048

Dátum: 01.12.1985

Autor: Tvarožek Vlastimil

Značky: spôsob, stabilizácie, kvality, matérie, biologickej

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob stabilizácie akosti biologickej matérie. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Zdokonalenie chladiarenskej úchovy rozných biologických materiálov, najmä poľnohospodárskych surovin a potravinárských tovarov. Metóda dlhodobej ůschovy biologickej matérie v čerstvom stave interakciou, t.j. kombináciou ůčinkov fytoncídov pri spoluposobení ionizácie skladového ovzdušia vyznačujúca sa tlmivými a mikróbicídnymi účinkami spolarizovaných častíc...

Spôsob prípravy zmesi vhodnej na fortifikáciu, konzerváciu a) alebo na zvýšenie biologickej hodnoty krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: 214908

Dátum: 30.10.1984

Autori: Ambrož František, Lipka Radislav, Lichvár Milan, Sabadoš Július

Značky: fortifikáciu, zmesí, konzerváciu, zvýšenie, krmiv, spôsob, biologickej, přípravy, vhodnej, hodnoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy zmesi močovino-formaldehydových kondenzátov a produktov kondenzačnej reakcie formaldehydu z močovino-formaldehydového kondenzátu s rôznym obsahom formaldehydu. Na prípravu uvedenej zmesi je používaný poloprodukt z výroby močovino-formaldehydových lepidiel bez ďalšej úpravy a) ale bo po jeho modifikácii s prídavkom močoviny. Voľný formaldehyd, ktorý je prítomný v močovino-formaldehydovom kondenzáte, je za...