Patenty so značkou «biokatalyzátor»

Spôsob výroby biokatalyzátora z polyvinylalkoholu a mechanicky vysokostabilný biokatalyzátor z polyvinylalkoholu vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284467

Dátum: 23.03.2005

Autori: Jekel Maren, Vorlop Klaus-dieter

MPK: C08L 29/04, C08J 3/075

Značky: biokatalyzátor, biokatalyzátora, vyrobený, mechanicky, polyvinylalkoholů, výroby, týmto, spôsob, spôsobom, vysokostabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby biokatalyzátora s biologickým materiálom vo forme mikroorganizmov, enzýmov, spór a/alebo buniek, včleneným do gélu z polyvinylalkoholu, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: a) použitie vodného roztoku polyvinylalkoholu so stupňom hydrolýzy => 98 % mol., b) pridanie prísady, ktorá je po pridaní vo vodnom roztoku polyvinylalkoholu rozpustená a pri skoncentrovaní vytvorí oddelenú, jemne rozdelenú a vodu obsahujúcu fázu,...

Biokatalyzátor pro přípravu 2´-deoxy-Beta-D-ribonukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264412

Dátum: 14.08.1989

Autori: Votruba Ivan, Holý Antonín

MPK: C12N 11/04

Značky: biokatalyzátor, 2´-deoxy-beta-d-ribonukleosidů, přípravu

Text:

...collect. czechoslov. Chem. Comun. 37, 4 072(1972) Cs. A 0 166 523, 167 733). stejně únpěšně lze použít i 2-deoxythymidinu isolovsného z přírodního materiálu nebo připraveněho chemickou transformací (A. Holý, D. Cech collect. Czechoslov. Chem. Commun. 39, 3 157 (1974) A. Holý, tamtéž 37, 4 072 (1972). Příprava látek obecného vzorce I se provede v heterogennĺ směsi biokatalyzátoru a vodného pufrovaného roztoku směsi obou suhstrátů reakce, tj....

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bárta Miroslav, Písaříková Alexandra, Mrtvoň Augustín, Zeman Roman, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír, Welward Ladislav, Plháčková Kamila, Krempová Alžbeta

MPK: C12N 11/02

Značky: kyseliny, 7-aminocefalosporanové, bázi, přípravy, způsob, výrobe, biokatalyzátor, hydrolázy, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, imobilizovaného, enzymové, enzymů, zrnitý

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Směsný imobilizovaný buněčný a enzymový biokatalyzátor k přeměně D-glukózy na D-glukonát a k přeměně sacharózy na D-glukonát a D-fruktózu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262238

Dátum: 14.03.1989

Autori: Slavíček František, Hollerová Ida, Hasal Pavel, Krumphanzl Vladimír Člen Čsav, Novák Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Jarý Jiří, Vančura Aleš

MPK: C12N 11/18

Značky: výroby, imobilizovaný, sacharózy, přeměně, d-fruktózu, enzýmový, buněčný, směsný, biokatalyzátor, d-glukózy, d-glukonát, způsob

Text:

...pufru pi-i 7,1 při tepiotě 20 Cv podmínkách reakční kinetiky nultého řádu. , Měření aktivity invertázy dále jen INV bylo prováděno kolorimetricky měřením úbytku absorbance Fehlingova činidla po vyloučení kysličníku mědného při 680 nm za použití roztoku sacharózy jako substrátu neredukující cukr). Během enzymové r-eakce byla reakční směs nepřetržitě míchána. Jedna jednotka INV aktivity U je takové množství enzymu, které odpovídá...

Pevný zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaných kvasinek k přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259997

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Bučko Michal, Jakubová Antonia, Mikláš Emil, Čulík Karel, Huňková Zdenka

MPK: C12N 11/16

Značky: biokatalyzátor, výroby, zrnitý, 6-aminopenicilánovou, bázi, způsob, přeměně, imobilizovaných, kvasinek, fenoxymethylpenicilinu, kyselinu, pevný

Text:

...které jsou použitelná pro různé biotransformace daných substrátů na požadované produkty. Tyto postupy jsou předmětem čs. autorského osvědčení č. 231.453.. Citovaným postupem, který spočíva na vzájemné chemické imobilizaci různých buněk nesoucích.různé enzymy pomocí reaktivnich, ve vodě rozpustných polymerů (dále jen RŘP), lze vytvořit částice biokatalyzátorů bez použití ve vodě nerozpustného nosiče na bázi buněčných agregátů nejrůznějšími...

Biokatalyzátor pro přípravu purinových 2’-deoxy-Beta-D-ribonukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254375

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holý Antonín, Votruba Ivan

MPK: C12N 11/04

Značky: 2’-deoxy-beta-d-ribonukleosidů, biokatalyzátor, purínových, přípravu

Text:

...i nevyužité báze. Nevýhodou dosavadnĺho provedení je nutnost alespoň částečně purifikovat potřebný enzym, čímž se omezuje praktické použití metody. ľMezi purinovými deoxyribonukleosidy zaujimaji zvláštní misto kromě cytostatika 9-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-6-thioguaninu 9-(2)deoxy-beta-D-ribofuranosyl)deriváty 2,6-diaminopurinu,2-fluoradeninu a především 9-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-6-metylpurin. Tato látka projevuje vysokou a...

Oxidační biokatalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252667

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kühn Manfred, Beneš Milan

MPK: B01J 31/12

Značky: oxidační, biokatalyzátor

Text:

...substrátů nerozpustných ve vodě se může použít také směs rozpouštědel tvořená vodným roztokom a organickým rozpouštědlem, přičemž druh a množství orqanického rozpouštědla se řídí vlivem na aktivitu dehydrogenáz. Pracovní teploty leží mezi 0 až 50 OC,přednostně mezi 15 až 30 OC, tedy při teplotě okolí, protože při nižších teplotách jsou reakční rychlosti příliš nízká a při vyšších teplotách nastupuje rychlejší inaktivace enzymové...