Patenty so značkou «biofermentor»

Mobilný biofermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278554

Dátum: 08.03.1995

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01C 3/02, C12M 1/00

Značky: biofermentor, mobilný

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný biofermentor pozostáva z tepelnoizolačného plášťa (1) a je vybavený zariadením na prívod a odvod vzduchu. Tepelnoizolačný plášť (1), tvoriaci boky, strop a dvere (2) mobilného biofermentora, pozostáva z tvarovaných dosiek (3), ktorých povrch je vybavený sústavou rebier (4), na ktoré priliehajú tepelnoizolačné dosky (5) a vytvárajú tak v tepelnoizolačnom plášti (1) uzatvorené vzduchové medzery (6). Tepelnoizolačný plášť (1) je umiestnený...

Biofermentor s prevetrávacím a pasterizačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 510

Dátum: 06.07.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C05F 11/00

Značky: pasterizačným, zariadením, biofermentor, prevetrávacím

Text:

...podľa vynálezu umožňuje vháňatna konci procesu biofermentácie do vnútorného priestoru bio fermentora teplý vzduch a tým zlikvidovať nežiadúce parazity,obsiahnuté vo vyrobenom hnojive. Výsledný produkt je taktoTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 schematicky znázorňuje konštrukciu bio fermentora s prevetrávacim a pasterizačným zariadením.Do skrine biofermentora g je zaústený vzduchovod Q, ktorý...

Biofermentor s recirkuláciou čpavkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 479

Dátum: 08.06.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C12M 1/107

Značky: recirkuláciou, čpavkovej, biofermentor

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje schématický rez biofermentorom s recirkuláciou ćpavkovej vody pri pohľade z boku a obr.Biofermentor 1 je zavezený fermentovanou zmesou g. K biofermentoru 1 je pripojený biofilter 5. Kondenzát vznikajúci pri prevádzke biofermentora ł a biofiltra je neznázorneným potrubim zvedený do zbernej nádrže 5 kondenzátu v ktorom je tiež umiestnené neznázornené...

Biofermentor s prevetrávacou jednotkou a biofiltrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 478

Dátum: 08.06.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C12M 1/08, C12M 1/12

Značky: biofiltrom, prevetrávacou, jednotkou, biofermentor

Text:

...biofermentoru l (obr. 1) je na jeho zadnej stene v hornej časti pripojený register g, tvorený hadovite zahnutou rúrkou, ktorá spojuje vnútorný priestor biofermentora 1 so spodnou časťou nádrže Q biofiltra 3. Biofilter 3 (obr. 4) má tepelne izolované steny z tvarovaných dosiek 2 polypropylénu so sústavou rebier, na ktoré dosadajú polystyrénové dosky a vytvárajú tak uzatvorené vzduchové medzery. Tieto steny sú uchytené v oceľovom ráme. V...

Mobilný biofermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 362

Dátum: 09.03.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C05F 17/02

Značky: biofermentor, mobilný

Text:

...pohľad mobilného biofermentora s vyznačenou cirkuláciou teplého vzduchu obr. 6 - uzatvorené dvere mobilného biofermentoraobr. 7 - otvorené dvere mobilného biofermentora.Mobilný biofermentor, podľa obr. 1, pozostáva z podstavy Z, na ktorej je v oceľovom ráme gg, ktorý je s podstavou 1 pevne spojený, umiestnený tepelno-izolačný plášť l, ktorý tak vytvára strop, boky a dvere g mobilného biofermentora. Tepelno-izolačný plášť (viď obr. 2) pozostáva...