Patenty so značkou «biocídny»

Biocídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4877

Dátum: 02.11.2007

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: A01P 15/00, A01N 59/14

Značky: prípravok, biocídny

Text:

...alkylamíny á alifatícké polyamíny. Polyborité zlúčeniny bud prírodné a/alebo syntetické pripravené napr. dehydratáciou kyseliny boritej. Priemyselne najväčší význam má použitie polyboritanov a peroxoboritanov, napr. tetraboritan sodný dekahydrát, či bezvodý peroxoboritan sodný, peroxometaborítan sodný, oktaboritan disodný tetrahydrát a pod.Cheláty bóru sú známe a ich výber a použitie sa volí tak, aby boli schopne disociácie v polárnom...

Biocídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281821

Dátum: 18.06.2001

Autori: Hansen Kurt, Kuusisto Eeva-liisa

MPK: A01N 43/70

Značky: použitie, prostriedok, biocídny

Zhrnutie / Anotácia:

Biocídny prostriedok obsahujúci zmes najmenej jednej halogénpropinylovej zlúčeniny a najmenej jedného s-triazínu obsahujúceho síru. Zmes sa použije v množstve ochraňujúcom a zabraňujúcom napadnutiu chráneného substrátu jedným alebo viacerými hubovitými a/alebo riasovitými organizmami. Uvedený prostriedok sa môže využiť v substrátoch, ako sú farby a náterové hmoty, povlaky, štuka, betón, cementové povrchy, drevo, tmely a tesniace hmoty, textil a...

Synergický biocídny prostriedok na báze fosfóniových solí a aldehydov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279215

Dátum: 05.08.1998

Autori: Talbot Eric, Cooper Kenneth Graham, Bryan Edward, Veale Malcolm Alfred, Matthews Nigel Stephen

MPK: A01N 35/00, A01N 57/34, C02F 1/50...

Značky: fosfoniových, prostriedok, synergický, aldehydov, spôsob, báze, solí, výroby, biocídny

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický biocídny prostriedok podľa vynálezu obsahuje tetrakishydroxymetylfosfóniovú soľ a aspoň jeden monoaldehyd alebo dialdehyd obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka, alebo polymér tejto látky. Hmotnostný pomer prvej látky k druhej sa pohybuje od 1 : 20 do 20 : 1. Prostriedok podľa vynálezu sa pripraví zmiešaním zložiek in situ alebo pred použitím.

Biocídny prostriedok a spôsob potláčania rastu mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278848

Dátum: 04.03.1998

Autori: Backhouse Bryan Stuart, Greenhalgh Malcolm

MPK: A01N 47/30, A01N 47/32, A01N 47/36...

Značky: potláčania, prostriedok, rastu, mikroorganizmov, spôsob, biocídny

Zhrnutie / Anotácia:

Biocídny prostriedok, ktorý obsahuje ako účinnú zložku zmes halogénovaného aromatického 1,2- alebo 1,3-dinitrilu, substituovanej močoviny a aromatického sulfoxidu alebo alkylsulfónu, obsahujúceho halogén. Prostriedok môže obsahovať ďalšie zložky, napríklad anorganické riedidlá, ako je oxid kremičitý, oxid hlinitý, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, a môže obsahovať rovnako ďalšie antimikrobiálne prostriedky, ako antibakteriálne prostriedky....

Biocídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278722

Dátum: 14.01.1998

Autori: Yoshimura Hideshi, Suzuki Kazumi, Ohshima Takeshi, Nasu Rikuo, Komyoji Terumasa, Ito Keiichiro, Nakajima Toshio

MPK: A01N 43/50

Značky: biocídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Biocídny prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku imidazolový derivát všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená kyanoskupinu alebo zvyšok vzorca -CSNH2 a R2 a R3 predstavujú vždy atóm vodíka, atóm halogénu, kyanoskupinu, naftylovú skupinu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka prípadne substituovanú jedným alebo niekoľkými atómami halogénov alebo fenylovými skupinami, alkenylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka prípadne substituovanú jedným...

Vodorozpustný biocídny a čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom, najmä na vírusy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1682

Dátum: 05.11.1997

Autori: Kerata Ján, Rybár Georg Boris

MPK: A01N 59/08, A01N 31/02, A01N 59/02...

Značky: najmä, dezinfekčným, vírusy, vodorozpustný, biocídny, účinkom, prostriedok, čistiaci

Text:

...úžitkových vôd, priehrady, kúpaliská, jazerá atď. Z toho dôvodu je snahou ovmedziť zdroje fosforečnanov, najmä v odpadových vodách . Hľadajú sa spôsoby zníženia obsahu fosfátov alebo ich náhrady najmä v masovopoužívaných výrobkoch pre domácnosť, poľnohospodárstvo, zdravotnictvo, strojárstvo a iné sektory činnosti. Preto aj zvyšovanie obsahu fosfátu v biocídnych a čistiacich prípravkoch je zUvedenú nevýhodu v podstatnej miere odstraňuje...

Efervescentný časticový biocídny a najmä virocídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278516

Dátum: 06.08.1997

Autor: Auchincloss Thomas Ralph

MPK: A01N 25/16, A01N 25/08

Značky: prostriedok, virocídny, biocídny, částicový, najmä, efervescentný

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahujúci 0,01 až 5 hmotnostných dielov vo vode rozpustného, anorganického halogenidu, 25 až 60 hmotnostných dielov silného oxidačného činidla, ktoré vo vodnom roztoku reaguje s halogenidom za vzniku halogénanových iónov, 5 až 25 hmotnostných dielov vo vode rozpustného uhličitanu alebo hydrogénuhličitanu a 10 až 20 hmotnostných dielov kyseliny amidosírovej, ako akceptora halogénu, reaguje s uhličitanom alebo hydrogénuhličitanom vo...