Patenty so značkou «binárnych»

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288191

Dátum: 14.05.2014

Autori: Martinček Ivan, Pudiš Dušan

MPK: G01M 11/02, G01F 1/74

Značky: meraním, zmesí, binárnych, koncentrácie, dĺžky, metoda, určovania, vyrovnávacej, objemov, pikolitrových, vlnovej, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov s využitím optického vlákna je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky ?0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 šíriace sa v optickom vlákne, ktorého jadro je tvorené vyšetrovanou binárnou zmesou. Keďže index lomu binárnych zmesí závisí od pomeru jednotlivých kvapalín v zmesi, je možné na určenie tohto pomeru využiť meranie vyrovnávacej vlnovej dĺžky ?0 pre...

Spôsob kryptografickej konverzie binárnych dátových blokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286323

Dátum: 27.06.2008

Autori: Moldovyan Alexandr Andreevich, Moldovyan Nikolay Andreevich

MPK: H04L 9/00

Značky: binárnych, spôsob, blokov, kryptografickej, konverzie, datových

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe sa používa metóda delenia dátových blokov do N => 2 podblokov striedavou konverziou dátových blokov prácou s i-tým podblokom, kde I <= N a kde najmenej jedna operácia konverzie závisí od hodnoty j-teho podbloku a operácia transpozície bitov i-bitového podbloku je použitá ako operácia závislá od hodnoty j-teho podbloku, kde j <= N.

Spôsob a usporiadanie pre aritmetické kódovanie a dekódovanie binárnych stavov a príslušný počítačový program a príslušné počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5158

Dátum: 02.05.2003

Autori: Marpe Detlef, Wiegand Thomas

MPK: H03M 1/00

Značky: příslušné, aritmetické, usporiadanie, binárnych, počítačom, spôsob, stavov, kódovanie, snímatelné, počítačový, dekódovanie, pamäťové, príslušný, médium, program

Text:

...súznazornené b-bitovými celými číslami. Kódovanie bitu e (0 ,ll sa pritom uskutočňuje vpodstate vpiatich dielčích krokoch V prvom kroku sa na základe odhadu pravdepodobnosti stanoví hodnota menej pravdepodobného symbolu. Pre tento symbol, nazývaný aj LPS (least probable symbol) na odlíšeníe od MPS (most probable symbol), sa odhad pravdepodobnosti PLpg V druhom kroku použije pre výpočet šírky RLpg príslušného dielčieho intervalu. Podľa hodnoty...

Spôsob a zapojenie zariadení na aritmetické kódovanie a dekódovanie binárnych stavov a príslušný počítačový program a príslušné počítačom čitateľné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15459

Dátum: 02.05.2003

Autori: Wiegand Thomas, Marpe Detlev

MPK: H04N 7/26

Značky: médium, zapojenie, spôsob, počítačom, binárnych, aritmetické, zariadení, počítačový, čitateľné, kódovanie, príslušný, příslušné, dekódovanie, stavov, program

Text:

...opísané základné operácie binárneho aritmetického kódovania. V ilustrovanom prípade realizácie je aktuálny parciálny interval predstavený pomocou dvoch hodnôt L a R, pričom L vyjadruje bod posunu(offset point) a R veľkosť (šírku) uvedeného parciálneho intervalu, pričom obidve veličiny sú po poradí znázornené pomocou celých čísel vyjadrených b bitmi. Kódovanie jedného bitu e (O, 1 prebehne v tomto pripade v piatich čiastkových krokoch v prvom...

Obvod na meranie distribučnej funkcie binárnych údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278549

Dátum: 18.03.1992

Autor: Černák Jozef

MPK: H03M 7/02, H03K 5/00

Značky: binárnych, údajov, obvod, funkcie, distribučnej, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom riešenia je meranie distribučnej funkcie binárnych údajov s minimálnym časom prerušenia vstupného toku údajov. Uvedený účel sa dosiahne použitím programovateľného kombinačného obvodu (1), ktorým je možné definovať intervaly distribučnej funkcie podľa charakteristického priebehu distribučnej funkcie a požadovanej presnosti. Na výstup programovateľného kombinačného obvodu (1) je pripojený vyhodnocovací obvod, ktorý obsahuje pamäť (3) so...

Generátor kódu na princípe postupného sčítania binárnych bipolárnych prírastkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237105

Dátum: 15.03.1987

Autor: Roth Ján

MPK: H03K 13/01

Značky: postupného, princípe, sčítania, kódu, bipolárnych, generátor, binárnych, prírastkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka generátora vstupných kódov D/A prevodníka aproximovaných funkcií, prípadne kódov pre oznamovaciu techniku. Podstata spočíva v pripojení pamäte binárnych bipolárnych prírastkov kódu na vstupy jedného sčítanca sčítačky a na vstupy druhého sčítanca sú pripojené výstupy generátora cez dvojvstupové súčinové hradlá, pričom medzi výstupmi sčítačky a generátora je zapojený pamäťový register. Adresovanie pamäte prírastkov je z výstupov...