Patenty so značkou «binárnom»

Poloautomatické zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kóde v agresívnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244964

Dátum: 15.11.1987

Autor: Goljak Oleg Leontjevie

MPK: G08C 19/02

Značky: informácie, zariadenie, agresívnom, binárnom, kóde, vyslanie, poloautomatické, prostředí

Text:

...Spojenými kontaktami K 1, (12 s napä tím Ug. Odpor R 4 je súčasne zapojený do, bázi tranzistora T 2. Kolektor tranzistora Tz je cez odpor R 7 pripojený na napájacie napätie UB a jednako cez odpor Re s bázou tranzistora T 1. Emitor tranzistora T 2 je spojený s bázou tranzistora T 3. V k-olektorovom obvode tranzistora Ta sú pripojené kontakty K 2, K 3,až K 11. Emitor tranzistora T 5 a kolektor tranzistora T 1 sú spojené s napätím -UB. Anóda...

Zapojenie elektronického časovacieho obvodu nastaviteľného v binárnom kóde

Načítavanie...

Číslo patentu: 237139

Dátum: 15.03.1987

Autori: Madzik Jaroslav, Bujňáček Marián, Židek Anton

MPK: G05B 19/18

Značky: obvodů, elektronického, časovacieho, nastavitelného, binárnom, zapojenie, kóde

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronického časovacieho obvodu nastaviteľného v binárnom kóde je vhodné pre elektronické riadiace obvody najmä s voľne programovateľným poľom. Slúži pre vytvorenie voliteľných časových intervalov. Pozostáva z nastavovacej zbernice, generátora impulzov, binárneho čítača, logického obvodu a impulzného obvodu. Pre svoju realizáciu využíva integrované obvody malej a strednej integrácie.