Patenty so značkou «bicykel»

Bicykel s modifikovateľnou konštrukciou na stúpanie, klesanie a terénne nerovnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6148

Dátum: 04.06.2012

Autor: Hudák Boris

MPK: B62K 3/02, B62K 17/00

Značky: stúpanie, nerovností, konštrukciou, bicykel, klesanie, terénne, modifikovateľnou

Text:

...počas jazdy, má samoriadiacu zostavu, ktoráje pripojená k ovládaciemu mechanizmu regulačnej zostavy, a/alebo k ovládaču regulovateľnej pružiacej zostavy.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch la až lf je znázornený bicykel s pohyblívým pripojeným pedálovej zostavy proti rámu. Na obrázkoch 2 a až 2 c je bicykel s pohyblívým pripojeným sedlovej zostavy proti rámu. Na obrázkoch 3 a až 3 d je bicykel s pohyblívým pripojením riadidiel proti...

Bicykel a držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17895

Dátum: 12.03.2012

Autori: Rödlach Michael, Kirschenhofer Gerhard

MPK: B62M 6/80, B62H 5/00, B62H 3/02...

Značky: držiak, bicykel

Text:

...zvýhodnený realizačný variant vynálezu predpokladá, že spojka, tzn. Zasúvacie teleso je upevnené prostredníctvom vinutej pružiny. Toto riešenie je jednoduché a pôsobí proti pretočeniu bicykla voči držiaku vo všetkých smeroch progresívnenarastajúcim odporom vo forme vratného momentu.0014 Podľa vynálezu sa tiež predpokladá, že Zasúvacie teleso vykazuje minimálne jedno sploštenie. Tým je možné cielene obmedziť rotačný pohyb zasúvacieho telesa v...

Trojkolesový bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5845

Dátum: 04.10.2011

Autor: Ľupták Ján

MPK: B62K 5/02

Značky: trojkolesový, bicykel

Text:

...spodným ramenám 3 zadnej nápravy Q, pričom element Q je umiestnený nad stredovým nábojom pedálov. V priečnom reze má element Q tvar U, pričom z vrchnej častí je element Q vpredu privarený k rámovej rúre l, potom smerom dozadu sa rozdvojuje a obopína rúrku Q sedlovky a je taktiež v tomto mieste k nej privarený, potom vzadu dva konce elementu Q sú privarené k spodným ramenám i zadnej nápravy Q. Bočné steny elementu Q sú taktiež z boku privarené...

Bicykel s ručným a nožným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5104

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: ručným, bicykel, pohonom, nožným

Text:

...a nožným pohonom, podľa obr. l, je bicykel zložený z prídavnej alebo originálnej zostavy ručného náhonu pozostávajúcej z kľukového mechanizmu l napojeného na rám bicykla 34 pomocou štruktúry 31. Kľukový mechanizmus 1 s kľukamí 3 a ll otočne uloženými sú presadené o 180 stupňov, pričom kľuka 3 je laterálne pevná a kľuka 11 je laterálne posuvná. Pohyb laterálne posuvnej kľuky sa prenáša cez ťahadlá 8, a 16 na natáčanie kormidla 9. Krútiaci...

Skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5020

Dátum: 07.10.2008

Autor: Varga Peter

MPK: B62K 15/00

Značky: bicykel, skládací

Text:

...homej konzoly, dolnej konzoly, prednou teleskopickou vzperou, zadnou teleskopickou vzperou, spevňujúcej vzpery, otočných kĺbov, aretačrlej rúčky s poistkou, riadidiel, sedadla, stredovej zostavy s kľukami a pedálmi prichytených na konzolu, prednej vidlice, predného kolesa a zadného kolesa tak, ako je zobrazený na obr. l. a jeho riešenie je charakteristické tým, že k hlavovej zostave 4 je otočným kĺbom A prichytené horné rameno 3 a otočným...

Bicykel so širokým rozsahom výkonu a presným intuitívnym systémom radenia prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17559

Dátum: 11.06.2007

Autor: Efros Boris

MPK: B62M 9/04, B62M 1/28

Značky: prevodových, systémom, rozsahom, radenia, intuitívnym, stupňov, bicykel, výkonu, přesným, širokým

Text:

...od druhého pedálu tak. že dva pedále možno aktivovať súčasne, striedavo alebo pomocou len jedného pedálu, pričom druhý pedál sa udržiava v kľude, ako môže byť žiaduce alebo sa ukázať výhodné pre jazdca.0015 lnými slovami jazdec môže poháňať bicykel stláčanlm a uvoľňovanlm len jedného pedálu. Ked sa žiada dodatočný výkon, ako je pri stúpanl na kopec alebo ked jazdec chce zvýšiť rýchlosť bicykla,možno poháňať oba pedále. Toto je rozdiel od...

Systém elektrického vybavenia bezmotorového dopravného prostriedku ako je bicykel, trojkolka a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4453

Dátum: 04.05.2006

Autor: Stacho Ľubomír

MPK: B62J 6/00, H02K 21/00

Značky: bezmotorového, elektrického, podobně, prostriedku, trojkolka, bicykel, systém, vybavenia, dopravného

Text:

...vnútomú obvodovú stenu 4.1.5 nosného dielu 4.1.Konštrukčný a funkčný vzťah medzi rotorom 2 a statorom 4 altemátora 1 zobrazuje obr. 4. Z obrázku vyplýva, že do medzery medzi prvou indukčnou cievkou 5 a druhou indukčnou cievkou 6 je vsunutá zostava permanentných magnetov 2.2.1, pričom toto uloženie umožňuje rotáciu zostavy magnetov v medzere medzi indukčnými cievkami 5, 6 a indukovanie elektrického prúdu V týchto cievkach. Vonkajšia...

Sedadlo na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284883

Dátum: 02.01.2006

Autor: Bavaresco Roberto José

MPK: B62J 1/00

Značky: bicykel, sedadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Sedadlo na bicykel obsahuje dve oddelené sedadlá (2, 3) nesené podporným prvkom (4) pripevneným k rámu bicykla a umiestnené symetricky bočne na smer pohybu bicykla. Každé sedadlo (2, 3) obsahuje aspoň prvú časť (2', 3') sedadla, pevnú podpornému prvku (4), a aspoň druhú časť (2'', 3'') sedadla, pohyblivú k prvej časti (2', 3') sedadla. Táto druhá časť (2'', 3'') je otočne spojená s čapom (10, 11) definujúcim horizontálnu os (10a, 11a) kolmú na...

Univerzálny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284821

Dátum: 14.11.2005

Autor: Mikšík Pavel

MPK: B62K 15/00, B62J 1/04, B62K 25/16...

Značky: skládací, bicykel, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny skladací bicykel podľa vynálezu pozostáva z predného ramena (1), ktoré je prichytené v hlavovej zostave (2) na ráme (3), na ktorom je prichytené kývne predné rameno (4) s predným kolesom (22). Na hlavovú zostavu (2) pomocou otočného kĺbu (5) teleskopickej tyče (6) a osi riadidiel (8) alebo pomocou predstavca riadenia (7) sú prichytené voliteľne posúvateľné riadidlá (9). Na kývne zadné rameno (10) prichytené na stredovú zostavu (11),...

Trojuholníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4261

Dátum: 08.09.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: skládací, trojuholníkový, bicykel

Text:

...prislušenstvá, pričom tieto riaditkové príslušenstva sú spevnené.Takýto skladací bicykel sa vyznačuje tým, že dolný úsek hlavného nosníka l má tesne pred koncovým oblúkovým úsekom 5 pripevnené odpredu zosilnenie 7 a dvojstupňový retiazkovo ozubený hnací prevod je realizovaný tak, že V zadnej časti tohto zosilnenia 7 je rovnobežne s osou zadného kolesa otočne upevnená medzipoloos 8, ktorá má kolmo upevnené malé ozubené koliesko 9 na...

Ergonomické sedadlo na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4219

Dátum: 04.08.2005

Autor: Michálek Juraj

MPK: B62J 1/04

Značky: sedadlo, bicykel, ergonomické

Text:

...pohľad na ergonomické sedadlo s časťou bicyklového rámu, na obr. 6 je predozadný rez ergonomickým sedadlom z obr. 5, na obr. 7 je pohľad zhora spredu na jednu zo sedlových častí s vyhĺbením a priečne rezy touto časťou v rovinách A,B, C, D a E, na obr. 7 A je pohľad zhora na jednu zo sedlových častí s naznačeným prúdenim vzduchu, na obr. SA je pohľad na ergonomické sedadlo s objímkou, na obr. 8 B je pohľad na ergonomické sedadlo s...

Oporná kostra telesa sedla pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4655

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: kostra, oporná, tělesa, sedla, bicykel

Text:

...jej konštrukcie, pričom nesmie predstavovať žiadne komplikácie ako 2 hľadiska výroby, tak0008 Zhora uvedená úloha bola splnená vyvinutimusporiadania kostry podľa tohto vynálezu, ktorá mácharakteristické znaky, uvedené vo význakovej časti nároku l.0009 Predmetom vynálezu je tiež teleso sedla bicykla pre kombinované využitie so zhora uvedenou kostrou.Toto teleso sedla je definované V nároku 2.Prehľad obrázkov na vykresoch0010 Predmetný...

Skladací bicykel a spôsob jeho skladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3837

Dátum: 14.06.2004

Autor: Mihelic Miko

MPK: B62K 15/00

Značky: spôsob, bicykel, skládací, skladania

Text:

...rúrka od stredového zloženia a zadné koleso. Predná reťaz zostáva medzi predným prevodníkom a ozubeným kolieskom, na hriadeli, kým zadná reťaz zostáva medzi reťazovým kolieskom a zadným ozubeným kolieskom a posúva sa nahor spolu s rúrkou od stredového zloženia a zadným kolesom, a to bez zmeny vzdialenosti medzi predným ozubenýmkolieskom a zadným ozubeným kolieskom. V tomto usporiadaní sa pri skladaní kolesa nahor zadne koleso otočí okolo...

Počítač na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283972

Dátum: 20.05.2004

Autor: Masui Takuji

MPK: B62J 39/00

Značky: bicykel, počítač

Zhrnutie / Anotácia:

Počítač na bicykel (10, 100, 200, 300, 400) obsahuje základný prvok (14, 104, 214, 314, 414) konštruovaný na montáž k montážnemu prvku (19, 110, 219, 319, 419) kolesa. Kryt (18, 138, 218, 318, 418) obsahujúci vnútorný povrch (50, 134, 250, 350, 450) je odklopne spojený so základným prvkom (14, 104, 214, 314, 414) tak, že vnútorný povrch (50, 134, 250, 350, 450) sa môže pohybovať z uzavretej polohy, v ktorej vnútorný povrch (50, 134, 250, 350,...

Sedlo pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3970

Dátum: 30.01.2004

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: bicykel, sedlo

Text:

...pričom bude0007 Zhora uvedená úloha bola podľa tohto vynálezu splnená tým, že bolo vyvinuté sedlo pre bicykel, ktoré má dve pozdĺžne súmerné časti, spojené vzájomne na seba V ich zadnej časti v medziľahlej oblasti, rovnako ako V ich0008 Zhora uvedené dve časti sú oddelené v stredovej časti v stredovej rovine, dlhým kanálikom,ktorý je širší vzadu alebo má jednoducho rovnakú šírku,pričom v zadnej časti sedla je usporiadaný žliabikV pozdĺžnej...

Skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4233

Dátum: 03.03.2003

Autor: Mihelic Miko

MPK: B62K 25/04, B62K 15/00

Značky: skládací, bicykel

Text:

...ktorého sa poskladajú rúrka od stredového zloženia a zadné koleso. Predná reťaz zostáva medzi predným prevodníkom a ozubeným kolieskom na hriadeli, kým zadná reťaz zostáva medzi reťazovým kolieskom a zadným ozubeným kolieskom a posúva sa nahor spolu s rúrkouod stredového zloženia a zadným kolesom, a to bez zmenyvzdialenosti medzi predným ozubeným kolieskom a zadným ozubeným kolieskom. Na zmenšenie šírky poskladaného bicykla je možné...

Spicové koleso pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4254

Dátum: 21.11.2002

Autori: Meggiolan Mario, Passarotto Maurizio

MPK: B60B 1/00

Značky: koleso, bicykel, špicové

Text:

...zahrnuje v podstate U-tvarovanúkonzolu, ktorá má uvedené sedlo a je zavesená na čape siahajúcom priečne medzi páromhladkých dier vytvorených v bočných stenách obvodovo vnútomej komory alebo v obrubáchvychádzajúcích z bočných stien obvodovo vnútomej komory.0013 Čo sa tohto riešenia týka, príhlasovateľ poznamenáva, že okrem matíc sú potrebné ďalšie prvky vyvolávajúce potrebu ďalších montážnych krokov a zvyšujúce počet slabých miest0014 Ďalšie...

Modulárny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3160

Dátum: 05.03.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: modulárny, skládací, bicykel

Text:

...polorozoberateľrxý spoj rozoberá pri skladaní vysunutím kolika je v zloženom stave teleskopicky zasunuté na 70 až 90 96 do susedného dutého riaditka cez jeho duty spoj s riaditkovou hlavou.Kôli úplnosti treba dodať,že pre jazdu na taknmtq hjcykli je potrebná vyššie obuv, ktorá snevñuje členov., ale nie príliš, aby jazdec vládal dostatočne vystrieł špíc OhmPrehľad obrázkov na výkresochNa. obr.1 a 2 je znázornený pohľad zozadu na nášľapný pás...

Nosníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2797

Dátum: 12.02.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: nosníkový, bicykel, skládací

Text:

...i- sú dĺžkovo nastaviteľnéa hlavný nosník 2 aj horný priamy úsek vidlicového nosnika 5 zvierajú s pántovou spojovacou rovinou l uhol len 22 °až 33 °,navyše riaditkái sú tiež Skladacie a sklápacie a pedálový pohon je upevnený v strednej časti spodnej priečky i zadnej časti í .Kôli úspore priestoru horný okrajpántovým obnjstranným spojom l spájaných priečnych plôch hlavného nosnika i, nie je vzdialený viac ako 10 cm od ositrubkového...

Rehabilitačný posteľový bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1756

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 22/06, A63B 22/08

Značky: rehabilitačný, bicykel, posteľový

Text:

...podľa konkrétnej situácie a požiadaviek pacienta, na čo slúžia nastavovacie prvky §. Pracovná časť g je vyhotovená v tvare hranatej tyče a je zalomená do tupého uhla.Na spodnom konci, ktorý jeuložený na lôžku pacienta, môže byt opatrená podperoug. Na pracovnej časti je upevnené zatažovacie zariadenie g, v ktorom je uložená .spojovacia tyč pedálov. Zaťažovacie zariadenie je veľmi jednoduchej konštrukcie, je vytvorené ako plastová kocka so...

Držiak na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 906

Dátum: 11.07.1995

Autor: Demovič František

MPK: B62H 3/08

Značky: držiak, bicykel

Text:

...sa prejaví v znížení výrobných nákladov, v znížení hmotnosti a v zľachčení a v zjednodušeni manipulácie priukladaní bicykla do držiaka. Prehľad gbréizkoi/.ma xýlšresoclł.Príklad uskutočnenia technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany je schematicky znázornené na výkresoch. Na obr. 1 je nakreslený čelný pohľad na zostavu držiaka a na obr. 2 rez v zvislej osi konštrukcie. Obr. 3 zobrazuje pôdorysný pohľad a obr. 4 bokorysny pohľad na...

Obojživelný trojkolesový bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 702

Dátum: 05.01.1995

Autor: Koreník Peter

MPK: B62K 17/00

Značky: bicykel, obojživelný, trojkolesový

Text:

...časti dvojicou záberových kolieermedzi ktorým je o kovovú kostru odnimateľneuchytene sedačke. I Jeho výhodou je,že umožňuje pohyb suchou i mokrou cestou. Jednotlivé dielce sú navzájom odnimateľne spojené,pričom konštruk cia umožňuje využitie jednou pripadne dvoma osobami. Pohyb sauskutočňuje cez dvojicuzáberových kolies ovládaných pod 1 mia reťazovým pohonom. kde zmena smeru sa uskutočňuje na~točenim hladkého kolesa pomocou jednoduchého...

Prídavný nosič na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 394

Dátum: 06.04.1994

Autor: Melek Stanislav

MPK: B62J 7/00, B62J 7/04, B62J 7/06...

Značky: bicykel, nosič, přídavný

Text:

...aj tiahla slúžiace k upevneniu nosiča k zadnej zvislej časti konštrukcie bicykla. Upevñovacie objimky v uvolnenom stave umožňujú pohyb spodných rámov, resp. nosného rámu ako aj tiahiel a zároveň umoznujá v podstatnom rozsahu zmenu dĺžky tiahiel.rídavný nosič na bicykel, podľa tohoto teçhnickén Žňuje spoľahlivé a optimálne u.poriadaoie prídavného nosi-a na cykle roznych rozmerových aj konštrukčných vyhotovení.Pre správnu funkciu a spoľahlivé...