Patenty so značkou «bezvřetenové»

Úložný prostriedok pre spriadací rotor na bezvretenové pradenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279761

Dátum: 09.03.1994

Autori: Schuller Edmund, Beitzinger Kurt, Grimm Eberhard

MPK: D01H 4/12

Značky: prostriedok, rotor, pradenie, úložný, spriadací, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Úložný prostriedok (1) spriadacieho rotora (3) na bezvretenové pradenie je uložený v klinovej štrbine oporných kotúčov (13). Oporné kotúče (13) sú uložené na hriadeli uloženom v ložiskách (14) oporných kotúčov, ktoré sú uložené na úložných plochách na úložnom držiaku (11) úložného prostriedku. Na ložisku (14) oporných kotúčov je upravený upevňovací prostriedok (9), cez ktorý je ložisko (14) oporných kotúčov upevnené na úložnom držiaku (11),...

Stavebnicový zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267265

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mašek Václav, Hoberland Herbert, Sudek Josef

MPK: D01H 5/72

Značky: spřádací, ojednocovací, vláken, stavebnicový, ústrojí, jednotky, pramene, bezvřetenové, zhušťovač

Text:

...nutno použít strojního zařízení. Během provozu zhuštovače ve spřádací jednotce dochází někdy k poškození štěrbinového vyústění a k následné výměně poškozeného dílce, což si znovu žádá speciální zařízení.Z uvedeného popisu známého provedení zhuštovaěe vyplývá že nejnáročnější částí konstrukčního uspořádání je kovové nosné těleso. To zapřičíňuje dříve popsané problémy při výrobě a provozu.Uvedené nedostatky jsou odstraněny uspořádáním...

Přípravek na nasazování řemenů, nekonečných pásků a pružin na řemenice a podobně, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263348

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kvapil Jaroslav

MPK: D01H 5/86

Značky: pružin, stroje, nasazování, přípravek, dopřádací, podobně, pásků, řemenice, zejména, řemenů, nekonečných, bezvřetenové

Text:

...západky g, které se rovněž opírají do vodicích elementů łł. Západky g jsou dotlačovány pružínou łg a zabraňují zpětnému pohybu jezdce g. Na čepu łà upevněném v těleeu gg jezdce g jsou upevněne výkyvná ra~ ménka łg, jejichž jeden konec je upraven jako zámek gł, do kterého je nasazen plochý čep łl, který je uchyoen na napínacím oblouku L a na němž je nasazena rolnička gg. Napinací oblouk ł je opatřen na konoích ze strany vodícimi zobáčky...

Přiváděcí zařízení u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244355

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šebor Václav, Domas Josef, Veselý Václav, Drahoš Jioí, Mrština Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, zařízení, přiváděcí, spřádací, bezvřetenové

Text:

...váleček ee začne otáčet tedy až po přiklopení nosného držáku, což je již pozdě. Toto zařízenítaké neumožňuje procee zepředení autonetizovet jednoduchým způeoben. .Úkolen je u vyše uvedeného přiváděcího zařízení zejietit jeho zlepěenou funkci z hledieka uvedení do chodu, aby nedocházelo k peäkozování vláken a provést jej tekevým způsobem, aby ee Iohla provádět nanipulace při zavádění pramene v jeho zavŕeně poloze, aniž by ee ovlivňovala...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257688

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: D01H 5/72

Značky: bezvřetenové, spřádací, zhušťovač, vláken, ojednocovací, ústrojí, jednotky, pramene

Text:

...chromu, je nutné odlitek přesně opracovat, zejména třmen,do něhož je pak vsouváno plastové těleso zhušřoveče a leštit ob~zvlášť pečlivě skluzovou plochu, na kterou je ve funkci přítláčen poděvacím válečkem pramen vláken prošlý plastovým tělesem zhuäřoProvedeni tvrdého chromování kovového nosného tělesa se aklu zovou plochou, otvorem,.třmenen a nožkani je ztíženo působením třmenu, nebotten tvoří Feradayovu klec, tzn. stíní elektrickému poli...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257687

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo, Klapka Jaroslav, Chott Jaroslav

MPK: D01H 5/72

Značky: ojednocovací, vláken, spřádací, pramene, bezvřetenové, zhušťovač, ústrojí, jednotky

Text:

...leštění skluzové plochy a nožek, kdy zejmé na uožky při příčném leštění trhají leštící kotouče.Z uvedeného popisu známého provedení zhušřovače vyplývá, žej problematickou částí konstrukčního uspořádání je zejména třmenona kovovém nosném tělesu, který zapřičišuje výše popsené kompli kace při výrobě a zvyšování nákladůUvedené nevýhody jsou odstraněny uspořádáním zhuäřovače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kovové nosné...

Zařízení k navracení konce příze do spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257408

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bače Jiří, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: jednotky, spřádacího, navracení, spřádací, zařízení, bezvřetenové, rotoru, konce, příze

Text:

...tlakového vzdu 2574 oschu a zároveň napříč otvorem, jehož.prostředníctvím je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen se zdrojem podtlaku. Podle vynálezu je také možné vytvorit konkrétně prostředekpro zrušení sání při zapojení.tlakového vzduchu jako ejektor, přes nějž je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen jak se. zdrojem tlakového vzduchu, tak i se zdrojem podtlaku. Výhodné podle vynálezu je, jestlíže ve vnitřním prostoru .trysky...

Zařízení pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256357

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dschen Yuan-heng

MPK: D01H 7/882

Značky: předení, zařízení, bezvřetenové

Text:

...rotor l, upevněný na hřídeli 3 elektromotoru 3 má tvar komolého kužele a je úmístěn ve skříni 3 spřádací komory, jejíž obrys je shodný s pláštovou plochou rotoru Ä. Skříň 3 spřádací komory je aerodynamicky prodloužena směrem dozadu a je opatřena přírubou Ž, která dosedá na přední stěnu É a má na dosedací ploše těsnicí prstenec 1. Skříň A spřâdací komory je upevněna sklopně na přední stěně Q prostřednictvím závěsu g. vzdálenost mezi...

Zařízení ke komunikaci bezvřetenové spřádací jednotky s pojízdným obslužným agregátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241603

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bálint János, Csernus István, Scherm Arthur, Hummel Klaus

MPK: D01H 7/882, D01H 15/02

Značky: jednotky, komunikaci, pojízdným, agregátem, bezvřetenové, obslužným, spřádací, zařízení

Text:

...je tvořen jazýčkovým relé, které je ovladatelné vnějším magnetickým polem, zapojeným v sérii s vlastním kontaktem.Příklady provedení podle vynálezu jsou schematický znázorněné na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje blokové schéma zapojení, vysílající a přijímající signály v souvislosti s přetrhem příze a s jeho odstraněním obr. 2 blokové schéma zapojení, umožňující navíc preventivní čištění spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací...

Kontrolní ústrojí příze u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239015

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mládek Miloš, Bartoš Josef, Seidl Pavel

MPK: D01H 13/16

Značky: bezvřetenové, jednotky, spřádací, ústrojí, příze, kontrolní

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o ústrojí, kde jako přízi kontrolující detekční člen slouží odváděcí trubka příze vystupující ze spřádacího rotoru, která je svým kontrolním koncem výkyvná napřič k dráze příze a přitom pneumaticky spojena s vnitřním prostorem spřádacího rotoru hlavně prostřednictvím těsnícího členu, který je ve styku s odváděcí trubkou v ose otáčení závěsu, která je současně osou kývání odváděcí trubky, přičemž uchycení odváděcí trubky na závěs je...

Rozvolňovací válec pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252833

Dátum: 15.10.1987

Autor: Egerer Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: stroje, bezvřetenové, dopřádací, rozvolňovací, válec

Text:

...s určitou patní pružností, přičemž ojehlené lišty jsou udržovány šroubovitým kroucením již bez přídavných stabilizačních prostředků paralelně k podélné ose drážek a v radiálním směru může patní výstupek ojehlených líšt zajištovat držení ve shodě s přislušným zadním zářezem. Tyto ojehlené lišty se tedy dají vsazovat, aniž musí být prováděny ohřevy pro uvolnění lepených nebo spájených spojů, jež mohou vést k tomu, že takto opracované válce...

Zařízení pro čištění spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252810

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lattion André

MPK: D01H 11/00

Značky: čištění, spřádacího, rotoru, předení, bezvřetenové, zařízení

Text:

...ll, na něj se uloží víko lg, které svým pevným uložením dosedne na rotorové těleso ll a ten zakryje. V této pracovní fázi je píst gg, předpjatý tlačnou pružinou ll, v zadní poloze, znázorněné na obr. 1. V tomto postavení vytváří čelo ofukovaoí hlavice lg, přivrácené k spřádacímu rotoru ll, skokrajem ll spřádacího rotoru ll kruhovouPřitom je kruhová mezera 3 mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, z nichž jedna je vymezena okrajem ll spřádacího...

Odtahová trubice pro odtah příze ze spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238332

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Kubový Josef

MPK: D01H 7/882

Značky: rotoru, příze, odtah, bezvřetenové, odtahová, trubice, předení, spřádacího

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zlepšení průchodu zákrutu až ke stužce na sběrném povrchu spřádacího rotoru je mezi oblou prstencovou částí a válcovou průchozí částí odtahové trubice zařazena kuželová část, v níž jsou vytvořeny drážky, jejichž spodní konce zasahují až do válcové průchozí části.

Zařízení pro ojednocování textilních vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245357

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dyczewski Edward, Omylinski Jacek, Subramanian, Schnur Rodney Caughren, Cook Jerry Allen, Cobb Gary Lawson

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, textilních, vláken, bezvřetenové, ojednocování, spřádací, zařízení

Text:

...lg je uspořádán vyčesávací váleček 2 s pracovním potahem gł,zpravidla pilkovým. K vyčesávacímu válečku g je přiřazen podávací váleček Q s přítlačným stolečkem gł, nesoucím zahuštövací nálevku 33 a výkyvným kolem čepu 33, pružné přitlačovaným pružinou 23 - zpravidla stavitelnou - k pramenu 1 textílníoh vláken Al, na podávaoím válečku g, vytvářejíc tzv. svěrný stisk. Popsané podávací ústrojí je uspořádáno ve vstupním prostoru ll, propojeném s...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249998

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip František, Maršíček Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, spřádací, bezvřetenové, ojednocování, zařízení, vláken

Text:

...stěnu 3 pro navedení pramene 5 k ozubenému potahu lg vyčesávacího válečku Q. Za naváděcí stěnou 3 je již upravena vodicí stěna łł, která přechází do dopravního kanálu Q a je protilehlá ozubenému potahu lg vyčesávacího válečku 8.Za nebo na konci vodicí stěny ll tj. na počátku tzv. oblasti snímání vláken z ozubeného potahu łg vyčesávacího válečku Ě, kde je protilehlá vodicí stěna łł oddálena od uvedeného ozubeného potahu lg a přechází do...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jadnotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maršíček Zdeněk, Filip František

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, vláken, spřádací, ojednocování, jadnotky, bezvřetenové

Text:

...je v příklad-ném provedení dle obr. 1 a 3 prodloužen v přímém směru na vnější stěnu tělesa 3 a má takvstupní část 6.1 pro přívod vzduchu do oblasti snímání vláken z ozubeného potahu lg vyčesávacího válçčku Q tj. do oblasti za koncem 33 vodicí stěny łł.Takto prevedené zařízení pro ojednocování vláken je Běžné známé. Nové je to, že za válcovým vybráním 1 pro vyčesávací váleček Ě je ve směru toku ojednocených vláken tj. v návaznosti na dopravní...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232027

Dátum: 01.04.1987

Autor: Filip František

MPK: D01H 7/885

Značky: rotor, spřádací, jednotky, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Přihláška vynálezu řeší a dotváří tvar konfiguraci sběrné drážky spřádacího otvoru. Sběrnou drážku tvoří opěrná stěna, přecházející do dna a vnější formující stěny a do skluzové stěny radiální přechodovou stěnou, zakončenou přechodem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přechod vystupuje vůči, mimo opěrnou stěnu vedenou spojnicí dna sběrné drážky a vstupu skluzové stěny do vnitřního prostoru spřádacího rotoru, přičemž skluzová stěna směřuje na...

Ojednocovací zařízení bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249280

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Skála Josef, Večeřa Miloš, Ferkl František, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, spřádací, ojednocovací, bezvřetenové, zařízení

Text:

...upraven známý vylučovací otvor 19 nečistot, napojený na další soustavu odváděcĺchNa válcovou dutinu ll dále navazuje známý dopravní kanál gl pro dopravu ojednocených vláken do spŕádacího rotoru 3. Dopravní kanál gl je vymezen jednak spodní stěnou gg, která je oddělovací hranou ggynapojena na válcovou stěnu gg válcové dutiny ll, jednak bočními stěnamigg, EQ a horní stěnou gz a je zakončen výstupním otvorem gg.Horní stěna 31 dopravního kanálu...

Spřádací jednotka pro kontinuální bezvřetenové předení přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248400

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vlček Karel, Jirka Bohuslav, Procházka Miloslav

MPK: D01H 7/882

Značky: kontinuální, přízí, spřádací, předení, bezvřetenové, jednotka

Text:

...nekvalifikovaným pracovníkem. dílce se od sebe neoddělí a je zcela vyloučen nežádoucí kontakt některého dílce s ojednocovacím válečkem. Řešení má též výrobné technologické výhody rozdelením komplikovaněho dílce na dva výrobně jednoduché.Na vzájemné propojení tělesa ojednocovacího válečku a odklopného ramena, je možno použití všeobecně známé rychloupínací elementy, jako excentry, permanentní magnety apod. V příkladném provedení jsou použite...

Zařízení pro bezvřetenové předení s rotujícím spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232836

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jaroš František, Buryšek František

MPK: D01H 7/882

Značky: rotorem, zařízení, spřádacím, bezvřetenové, rotujícím, předení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení s rotujícím spřádacím rotorem, do něhož zasahuje usměrňovací těleso s usměrňovací stěnou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poloměr křivosti zaoblení kruhové hrany usměrňovacího tělesa je v rozmezí 0,3 až 4 mm, potom na kruhovou hranu navazuje válcová plocha, přecházející do ostré hrany o maximálním zaoblení 0,2 mm, která je přivrácena ke straně dodávky vláken. Tímto zařízením se odstraňuje...

Zařízení pro přivádění pramene staplových vláken nebo střižových vláken k vyčesávacímu válečku ojednocovacího ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236090

Dátum: 01.12.1986

Autori: Tesař Oldřich, Ferkl František

MPK: D01H 7/895

Značky: staplových, vyčesávacímu, přivádění, spřádací, strižových, pramene, bezvřetenové, zařízení, válečků, vláken, ústrojí, jednotky, ojednocovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je výrobně a montážně velmi jednoduché a funkčně zabezpečuje stabilitu požadovaných parametrů. Přítlačné sedlo, uchycené upevňovacím koncem na zhušťovači nebo tělese ojednocovacího ústrojí, zaujímá svým přítlačným koncem, vzhledem k povrchu podávacího válečku, pod předpětím, polohu, vymezenou pevným dorazem, a v přítlačném konci je vytvořeno usměrňovací vybrání.

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236080

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jiskra Miloslav, Filip František, Chrtek Milan

MPK: D01H 7/888

Značky: bezvřetenové, jednotky, rotor, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytváření proudu vzduchu u spřádací jednotky pro bezvřetenové předení, a to ventilačními prostředky upravenými na spřádacím rotoru, při zajištění výrobní jednoduchosti, přesnosti a při minimálních nárocích ne příkon energie. Spřádací rotor je podle podstaty vynálezu vytvořen tak, že ve dně rotoru je z vnější válcové stěny upravena souvislá ventilační drážka, která je na svém výstupním průřezu radiálně otevřena a je vymezena...

Ozubený převod s vnitřním ozubením k pohonu bezvřetenové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237772

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schröder Jörg, Kletzin Peter, Nawrotzki Hans, Fincke Hans-werner, Hauptfleisch Günter

MPK: B21B 35/12

Značky: převod, válcovací, pohonů, vnitřním, ozubením, ozubený, stolice, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubeného převodu s vnitřním a vnějším ozubením pro pohon válcovací stolice s širokým rozmezím nastavování hřídelů pracovních válců, které jsou uloženy ve výstředníkových stavěcích objímkách a jsou poháněny ozubenými koly s vnitřním ozubením. Účelem vynálezu je jednak zajistit bezporuchový pohon bezvřetenová válcovací stolice s širokým rozmezím nastavování hřídelů pracovních válců, jednak zvýšit provozní spolehlivost válcovací...

Spřádací samočistící rotor pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231849

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ferkl František, Doudlebský Ctibor, Jaroš František, Čáp Antonín

MPK: D01H 7/888

Značky: rotor, bezvřetenové, samočisticí, spřádací, předení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit usazování prachu a nečistot ve sběrné drážce spřádacího rotoru, která je po obou stranách opatřena střídavě, nikoliv však proti sobě protilehle čisticími štěrbinami a to jak na skluzové stěně, tak i na protilehlé stěně spřádacího rotoru. Takovéto uspořádání čisticích štěrbin umožňuje samočinné čištění rotoru, neboť nečistoty a prach přiváděné spolu s vlákny na sběrnou drážku se těmito štěrbinami působením odstředivé...

Zařízení pro odlučování nečistot u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jaroš František, Škarka Josef, Lihtartová Ludmila, Junek Jan, Hácová Květa, Ohlídal Vladimír, Hortlík František

MPK: D01H 7/888

Značky: nečistot, jednotky, bezvřetenové, zařízení, spřádací, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší účinné a optimální odvádění nečistot, při zajištění minimální ztráty vláken u vyčesávacího zařízení bezvřetenové spřádací jednotky, opatřeného ve stěně proti vyčesávacímu válečku odlučovacím kanálem s přiváděcím otvorem vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přiváděcí otvory jsou upraveny symetricky k rovině procházející v podstatě osou odlučovacího kanálu a kolmou na osu vyčesávacího válečku přičemž osy těchto otvorů svírají...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231829

Dátum: 15.06.1986

Autor: Filip František

MPK: D01H 7/885

Značky: jednotky, rotor, bezvřetenové, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvaru a konfigurace sběrné drážky spřádacího rotoru a přilehlých stěn. Sběrná drážka má opěrnou stěnu s válcovitou nebo kuželovitou plochou a vnější formující stěnu. Radiální přechodovou stěnou přechází do konce skluzové stěny zakončené přechodem. Podstatu vynálezu tvoří nově upravený přechod, který tvoří na konci skluzové stěny usměrňovací výstupek, vystupující vůči skluzové stěně do vnitřního prostoru spřádacího rotoru a...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jaroš František, Kotrba Zdeněk, Hortlík František, Řeháčková Božena, Lihtarová Ludmila, Voborník Václav, Ripka Josef, Junek Jan, Dvořák Ladislav

MPK: D01H 7/888

Značky: ojednocování, jednotky, spřádací, zařízení, vláken, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odvodu nečistot z válcové sběrné komory zařízení pro ojednocování vláken a zamezení jejich vracení zpět k vyčesávacímu válečku. Tohoto účelu ze dosáhne jednoduchou úpravou odsávacího kanálu, který je alespoň jednou stěnou napojen tangenciálně na válcovou stěnu válcové sběrné komory, přičemž výška odsávacího kanálu v místě napojení na válcovou sběrnou komoru je stejná nebo větší, jako výška vyústění odlučovacího...

Zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231001

Dátum: 15.06.1986

Autori: Goldemundová Anna, Stejskal Alois Ing, Dídek Stanislav, Lehká Věra, Kubový Miloslav, Hácová Květa, Strnadová Eva, Marková Marie, Andres Jiří, Brynda Václav, Dvořák Oldřich, Štorek Jaroslav, Reymanová Markéta, Šlingr Jaroslav, Fajt Ludvík, Maryšková Hana, Hrdina Jan, Borovcová Želmíra, Marešová Jiřina, Švec Zdeněk, Čada František, Konvičný Václav, Kašpárek Jaromír

MPK: D01H 1/12

Značky: spřádacím, zařízení, rotorem, předení, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem, do jehož otevřené čelní strany zasahuje výstupek tělesa ojednocovacího ústrojí, v němž vyúsťuje přiváděcí kanál, směřující proti skluzové stěně spřádacího rotoru, která přechází do sběrné drážky. Vynález řeší optimální vztahy mezi úhlem podélné osy přiváděcího kanálu a úhlem skluzové stěny vzhledem k rovině proložené sběrnou drážkou vzdáleností skluzové stěny od výstupku...

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230737

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ripka Josef, Hortlík František, Voborník Václav, Jaroš František, Mládek Miloš, Kotrba Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, bezvřetenové, spřádací, jednotky, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky s ojednocovacím orgánem, například vyčesávacím válečkem a k němu přiřazeným podávacím válečkem pro přívod pramene vláken, pružně přitlačovaného k povrchu podávacího válečku přítlačným stolečkem, výkyvným kolem čepu, vyznačující se tím, že na čepu (2) je uložena rozkrutná pružina (3), jejíž přítlačný konec (31) je spojen s přítlačným stolečkem (1) a jejíž zajišťovací konec (32) je zafixován k...