Patenty so značkou «bezvodého»

Perorálna formulácia bezvodého olanzapínu formy I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9924

Dátum: 19.12.2006

Autori: Pablo Alba Pablo, Úbeda Pérez Carmen, Díez Martín Ignacio

MPK: A61K 9/32, A61K 31/551

Značky: olanzapínu, bezvodého, formulácia, perorálna, formy

Text:

...stlačením, akonáhle sa olanzapín alebo jednaz jeho solí zmieša homogénne so spomenutými pomocnými látkami.0009 Patentová prihláška WO 05/009407 uvádza dva spôsoby predchádzania problémus nežiaducim sfarbením formulácií obsahujúcich olanzapin.0010 Najmä uvádza poťah častíc olanzapínu s laktózou a/alebo manitolom a prípadne ďalšími farmaceutický prijateľnými pomocnými látkami vybranými z aspoň jedného spojiva vybraného z polyméru celulózy...

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284051

Dátum: 30.07.2004

Autori: Bitarová Jana, Mokrý Jozef, Beňo Ľuboš, Hojč Ján, Pafčo Jozef, Stanček František, Čamaj Vladimír, Markoš Jozef, Borišek Igor, Jelemenský Ľudovít

MPK: C07C 29/64, C07C 31/36

Značky: výroby, spôsob, etylénchlórhydrínu, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Bezemisný spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydínu reakciou etylénoxidu s chlorovodíkom v dvojstupňovom reakčnom systéme pri nízkych teplotách s prívodom reaktantov do rôznych oblastí reakčného prostredia súčasne.

Derivát hemisulfátu bezvodého kryštalického azido-cytosínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5783

Dátum: 08.12.2003

Autori: Sarma Keshab, Martin Joseph Armstrong, Prince Anthony, Connolly Terrence Joseph

MPK: A61K 31/7042, C07H 19/00, A61P 31/00...

Značky: krystalického, bezvodého, derivát, hemisulfátu, azido-cytosínu

Text:

...alebo diferenčnej tepelnej analýzy. Zlúčenina podľa súčasného vynálezu je najlepšie charakterizovaná pomocou röntgenového difrakčného práškového obrazu, stanoveného v súlade s procedúrami známymi v stave techniky. Pre diskusiu týchto techník viď J.3 Mccrone, J. Pharm. Sci. 1969 5891 l-929. I keď vrcholy intenzít rôznych. dávok hemisulfátu (Ia) môžu V röntgenových. difrakčnýchpráško ch obrazoch mierne variovať, sú vrchol a ich lokácie...

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282309

Dátum: 19.11.2001

Autori: Čamaj Vladimír, Špacír Jozef, Kolísek Mikuláš

MPK: C07C 29/15, C07C 29/151, C07C 29/64...

Značky: spôsob, bezvodého, výroby, etylénchlórhydrínu, čistoty, vysokej

Zhrnutie / Anotácia:

Do reaktora prvého stupňa (R01) s etylénchlórhydrínom sa cez zmiešavač (Z01) za stálej cirkulácie reakčnej násady pridáva suchý chlorovodík, neskôr cez zmiešavač (Z02) etylénoxid. Reakčné teplo sa odvádza výmenníkom tepla (E01). Súčasne so sýtením chlorovodíka sa začína pranie plynov v absorbéri nad (R01) podchladeným surovým etylénchlórhydrínom z reaktora druhého stupňa (R02) a do (R02) sa pridáva etylénoxid cez zmiešavač (Z03). Odplyn z (R02)...

Způsob výroby bezvodého síranu sodného a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264874

Dátum: 12.09.1989

Autori: Markalous František, Broul Miroslav, Hložný Ladislav, Söhnel Otakar

MPK: C01D 5/08

Značky: výroby, síranu, chloridů, bezvodého, způsob, amonného, sodného

Text:

...způsobu podle vynálezu je nutné vyrobit potřebnou kapalnou fázi ze směsi surovín a vody v poměru daném fázovými rovnováhami a následnou separací vzniklých fází za príslušné teploty. Čistotu produktu je možné zvýšit promýváním krystalů čistou vodou. spojením promývacího filtrátu s předem oddělenou kapalnou fází je možno realizovat přídavek nezbytného množství vody do systému.Volba pracovní teploty v prvním kroku, který produkuje bezvodý...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236294

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, způsob, vápenatého, bezvodého, hydrogenfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a dehydratuje tepelným zpracováním na bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný a vznikající oxid...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236292

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, výroby, způsob, bezvodého, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud jeho složení neodpovídá...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236291

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, hydrogenfosforečnanu, výroby, vápenatého, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Obložinský Anton, Iureek Jozef

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, vápenatého, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, způsob

Text:

...sodárenských louhů vápenným mlékem, obsahující převážně chlorid vápenatý, a amoniak nebo/a hydroxid amonný se smísí současně nebo postupně a to jednostupňově nebo vícestupňově, příp. je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do teploty varu. Vzniká sraženína se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným...

Způsob výroby dihydrátu nebo/ a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245120

Dátum: 15.12.1987

Autori: Markert Juergen, Kohler Rolf-dieter

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, výroby, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, vápenatého, způsob

Text:

...vápenatá surovina. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým přímým výrovbním postupům výrazně výhodnějším,neboť produkt má lepší jakost a zužitkování surovín je vyšší.Výroba může být kontinuální, disk-outlnuální, nebuo kombinace obou těchto postupü. Postupuje se například tak, že do cirkulujícího roztoku částečně zneutralizované kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 0/0 až nasycený roztok při dané teplotě se...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244247

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kabátek Jan, Fikrle Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, bezvodého, vápenatého, způsob, hydrogenfosforečnanu, dihydrátu

Text:

...složení produktu od 0 OC až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, napříkladfiltrací nebo odstředěním, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepel ným zpracováním k získání produktu požadovaného složení.Z části nebo veškerého zbylého roztoku se přidáním páleného vápna nebo/a vápanného hydrátu nebo/a vápenného mléka regeneruje amoniak nebo/a hydroxid amonný a roztok vodorozpustná vápenaté soli. Regenerace se...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforačnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244246

Dátum: 15.12.1987

Autori: Špáník Tomáš, Hruba Josef

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforačnanu, dihydrátu, způsob, bezvodého, výroby, vápenatého

Text:

...nebo postupně, případně je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 ° C až do bodu varu.Vzniklá sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání produktu Požadovaného složení. Z části nebo veškerého zbylého roztoku, obsahujícího převážně chlorid amonný,se regeneruje v regeneračním...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243257

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sochor Ludvík, Hason Stanislav

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, způsob, výroby, bezvodého

Text:

...až 90 hmotnosti a amoniak smísí současně nebo postupně, a to jednostupňově nebo ricestupňově, případně je možno provést současně i ředěiíí. Teplota se pohybuje v závislostí na pozadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu. Vznikla sraženiíia se oddělí, například filtrací nebo odstředěiíím, promyjc a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání požadovaneho složení produktu. Čžást zbylého roztoku se...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247432

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eichler Zdenik, Minareík Antonín

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, výroby, dihydrátu, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, způsob

Text:

...se například tak. že roztok amonné soli o koncentraci 1 8 hmotnosti až nasyoeněho roztoku při dané teplotě se smísí s páleným vápnem nebola vápenným hydrátem nebo/a vápenným mlékem, oddělí se nerozpuštěná tuhá fáze a amoniakdlní roztok vápenaté soli se sräží roztokem kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 až B 5 I hmotnosti. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu.Vzniklá fosforečná sůl...

Sposob prípravy bezvodého chloridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252011

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuffa Tarzícius, Škrobián Milan

MPK: C01F 5/30

Značky: bezvodého, spôsob, chloridů, přípravy, horečnatého

Text:

...prípravy chloridu horečnatého je možné zhrnúť nasledovnePrvým spôsobom sa získava najkvalitnejší chlorid horečnatý, avšak jeho výroba je velmi nákladná a vyžaduje vysokoakostnú vstupnú surovinu, ktorá v prípade spracovávania magnezitov málokedy vyhovuje.Aplikácie tohoto procesu v technologickej praxi je stále zriedkavejšie, a aj to častejšie vo forme tzv. zmiešanej metódy spolu s výrobou titanu Crollovým postupom.Druhým spôsobom sa...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243338

Dátum: 15.05.1987

Autori: Terlemesjan Ekaterina Ivanovna, Geórgijeva Angelina Christova

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, vápenatého, způsob, výroby

Text:

...při dané teplotě.vzniklý uhličitan vápenatý se může ze suspenze oddělit například filtrací a potom podrobit konverzi 5 kyselinou hydrogenfosforečnou o koncentraci 1 až 85 hmotnosti, nebo se může uvést do reakce přímo ve formě suspenze v roztoku amonné soli.Teplota se volí s ohledem na požadavek obsahu hydrátové vody v produktu od 0 °C až do teploty bodu varu. Vzniklá fosforečná sůl případně směs solí se ze suspenze oddělí například...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243309

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nimeeek Richard, Havlík Jaromír

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, vápenatého, dihydrátu, způsob, hydrogenfosforečnanu, výroby

Text:

...složení produktu od 0 °C až do teploty bodu varu. Vzniklá sůl nebo směs solí se odděli například filtraci nebo odstředěnim, promyje a vysuši, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracovánim k získání požadovaného složeni produktu.Při použití pŕebytku kyseliny trihydroqenfosforečné je výhodné vracet ťiltrát zpět do výroby. oxid uhličitý, vzniklý reakcí sráženého uhličitanu vápenatého s kyselinou tri hydrogenfosforečnou, je...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a amonné soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242722

Dátum: 15.05.1987

Autori: Berek Dušan, Bystrický 1ubor

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, způsob, vápenatého, bezvodého, amonné, výroby, hydrogenfosforečnanu

Text:

...do dosud vlhkého produktu, případně při oventuilni úpravě velikosti částic mletím.Způsob výroby podle vynúlazu je dále blíäe popsdn na konkrétním pŕikladu provedení. P ř í k l a d 115 roztok chloridu vápenetěho obsahující 3 i hmotnosti chloridu hořečnatěho byl ve vaádkovám níchaném roaktoru smichán a ekvivalontním množstvím kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 85 i hmotnosti.Neutralizaci plynným amoniakem na pH 7 byl vysrážen...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242721

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rešetka Milan, Stoešinová Dagmar

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, způsob, hydrogenfosforečnanu, dihydrátu, vápenatého, bezvodého

Text:

...vápenstý a to jednorázově nebo postupně, případě je možno provést současně i ředění.Vznikla sražeains se oddélí, promyje, vysuši a případně alespoň demrdratuje tepelným zpracovúním na poładovsný produkt. Zbylý roztok soli silná kyseliny a slabé zásady se může použít jako recykl.Přídavné látky je výhodné dávkovat do výchozích složek, nebo přímo do srážecího zařízení, do dosud vlhkého produktu, případně při eventualní úpravě velikosti častíc...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242720

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kúš 1udovít, Halmo František

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, výroby, dihydrátu, bezvodého, vápenatého, způsob

Text:

...výroby podle vynálemu je dále blíže popsán na konkrětním případu provedení.Směs dihydrútu a bezvodnáho hydrogenfosforečnanu vápenatého 10 roztok chloridu vápenatého obsahující 3 hmotnosti chloridu hořečnntáho byl vevsádkovém míchaném reektoru sníchán se stechíometríckýą množstvim vodná suspenze Jemné rozemletého hydogenfosforočnanu amonného, čímž došlo k vysrážení hydrogenfoafoŕečnanu vápenatého.Teplota byla udržována na hodnotě 65 OC...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242974

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eechal Zdenik, Štitka Miloš

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, výroby, způsob, dihydrátu

Text:

...soli má příznivý Vliv na šíři spektra velikosti částlc ve sraženině. Větší rovnoměrnost ve velikosti částic usnadňuje oddělování sraženiny od roztoku a její pro m vání, zároveň klade menší nároky na úpravu produktu mletím a zvyšuje jakost výrobku.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P 0 stupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečná o koncentraci l - 90 hmotnosti a...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250189

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, způsob, bezvodého, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu

Text:

...výrobním poetupům výrazně ekonomicky výhodnějlí.Výroba může být kontinuální, diskontinuálni nebo kombinace obou těchto postupů.Postupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutrnlizudo amoniakem a to nejlépe tak, aby vznikl hydrogenfosforečnan amonný o koncentraci 1 hmotnosti až nasyceného roztoku při dané teplotě.Ten se sráží roztokom vznikajícím päi regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250188

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, dihydrátu, způsob, bezvodého, výroby, hydrogenfosforečnanu

Text:

...tak, že roztok kyseliny trihydrogenfostorečnd se částečně zneutrslizuje amoniokem a to nejlépe tak, aby vznikl łwdrogenfosrorečnan amonm o koncentraci 1 i hmotnosti až nasyceného roztoku pri dané teplotě.Ten se sráží roztokem vodorozpustnć vápenató soli o koncentrsci l 5 hmotnosti až nesyceného roztoku pľ-i ekvimolárním neho nadstechiometrickém poměru pi teplot 20 c al teplot varu roztoku na hydrogenfqsforečnan vápenltý a to jednorázovi...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250187

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: směsi, způsob, bezvodého, chloridů, hydrogenfosforečnanu, amonného, dihydrátu, výroby, vápenatého

Text:

...sažízení je pro výrobu všech produktů epolečnä. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud snád výrobní postupdl výrsanl ekonomicky výhodnljlín.Výroba může byt kontinuální, diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tok, že roztok .hodiny triłvdrogontostoročnć o koncernu-oci I až 90 5 hmotnosti a odpadní roztok, vznikojíci při regeneraci sodárenských louhů vépenným mldksm, obsahkJící převňžnü...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234950

Dátum: 15.01.1987

Autor: Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: směsi, vápenatého, bezvodého, výroby, způsob, hydrogenfosforečnanu, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku vodorozpustné vápenaté soli se amoniakem a oxidem uhličitým nebo uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší, popřípadě částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud její složení neodpovídá požadovanému produktu. Ze zbylého roztoku obsahujícího amonnou sůl se přidáním oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234949

Dátum: 15.01.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, vápenatého, výroby, způsob, hydrogenfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku vodorozpustné vápenaté soli se amoniakem a oxidem uhličitým nebo uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze suspenze oddělí, promyje a dehydratuje tepelným zpracováním na bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý. Ze zbylého roztoku obsahujícího amonnou sůl se přidáním oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi regeneruje amoniak a vápenatá sůl, která...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234945

Dátum: 15.01.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, dihydrátu, směsi, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, vzniklý roztok se sráží roztokem hydroxidu sodného, ze suspenze se oddělí sraženina, která se promyje, vysuší, popřípadě dehydratuje tepelným zpracováním, pokud její složení neodpovídá požadovanému produktu. Zbylý roztok hydrogenfosforečnanu sodného se sráží roztokem chloridu vápenatého vznikajícím při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234944

Dátum: 15.01.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, způsob, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, vzniklý roztok se sráží roztokem hydroxidu sodného, ze suspenze se oddělí sraženina, která se promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Zbylý roztok hydrogenfosforečnanu sodného se sráží roztokem chloridu vápenatého vznikajícím při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů nebo tímto roztokem po snížení obsahu chloridu sodného. Ze suspenze se...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234933

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, bezvodého, hydrogenfosforečnanu, způsob, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého, případně ve směsi s hydroxylapatitem nebo/a fosforečnanem vápenatým z kyseliny trihydrogenfosforečné a uhličitanu vápenatého, vyznačující se tím, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem nebo/a oxidem nebo/ hydroxidem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, zamoniakalizuje, vzniklá sraženina se oddělí a tepelným zpracováním dehydratuje, zbylý roztok se sráží roztokem...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234932

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, směsi, dihydrátu, způsob, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodného hydrogenfosforečnanu vápenatého, popřípadě ve směsi s hydroxylapatitem nebo/a fosforečnanem vápenatým z kyseliny trihydrogenfosforečné a uhličitanu vápenatého, vyznačující se tím, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem nebo/a oxidem nebo/a hydroxidem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, zamoniakalizuje a ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina, která se promyje, vysuší a...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235649

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, bezvodého, směsi, způsob, hydrogenfosforečnanu, výroby, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší a případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud její složení neodpovídá požadovanému produktu. Zbylý roztok obsahující...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235648

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, vápenatého, směsi, bezvodého, způsob, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší, případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud jeho složení neodpovídá požadovanému produktu....

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235639

Dátum: 15.11.1986

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, vápenatého, výroby, bezvodého, hydrogenfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutralizuje uhličitanem vápenatým a zamoniakalizuje. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina a zbylý roztok se sráží roztokem vodorozpustné vápenaté soli. Po opětovném oddělení sraženiny se zbylý roztok regeneruje za použití oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi na amoniak a roztok vápenaté soli, které se použijí jako recykl. Sraženiny se po promytí dehydratují tepelným...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235638

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, dihydrátu, směsi, bezvodého, způsob, výroby, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutralizuje uhličitanem vápenatým a zamoniakalizuje. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina a zbylý roztok se sráží roztokem vodorozpustné vápenaté soli. Po opětovném oddělení sraženiny se zbylý roztok regeneruje za použití oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi na amoniak a roztok vápenaté soli, které se použijí jako recykl. Sraženina se po promytí, vysušení případně dehydratuje...

Způsob kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223280

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zuk Vladislav, Žabenský Jaroslav, Vyškovský Oldřich, Šolta František, Holéci Ivan

Značky: kontinuální, zinečnatého, způsob, chloridů, výroby, bezvodého, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby krystalického chloridu zinečnatého. Vynález se týká způsobu kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého odpařováním jeho roztoků za normálního nebo sníženého tlaku a následující adiabatickou krystalizací. Tímto způsobem se zabrání teplotnímu rozkladu chloridu zinečnatého a získá se vysoce čistý produkt. Spotřeba tepla je nižší než u jiných procesů.

Způsob výroby kapalného bezvodého čpavku z odpadních průmyslových vod se současným získaním organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217907

Dátum: 15.12.1984

Autor: Hladký Václav

Značky: kapalného, průmyslových, odpadních, čpavku, současným, organických, způsob, výroby, látek, získaním, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kapalného bezvodého čpavku z odpadních průmyslových vod se současným získáním organických látek podle vynálezu se vztahuje k problematice čištění odpadních vod chemického, koksochemického a palivářského průmyslu. Vynález se zabývá využitím chemických látek z odpadu k výrobě finálních produktů s vysokou čistotou bez použití pomocných chemických materiálů. Vynález lze využít převážně v oblasti zpracování odpadních vod z tepelného...

Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217268

Dátum: 15.07.1984

Autor: Hladký Václav

Značky: současnou, bezvodého, čpavkových, kapalného, čpavku, fenolového, čištění, způsob, průmyslových, výrobou, fenolových, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve odpadní vody odfenolují extrakčním činidlem obsahujícím 2-methylpentanon-4, n-butylacetát a benzol nebo jeho homology, vyextrahované fenoly se separují od extrakčního činidla a takto odfenolovaná voda se odčpavkuje při zkoncentrování čpavkových par a...