Patenty so značkou «bezvodá»

Bezvodá kryštalická forma orvepitant maleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17804

Dátum: 09.04.2009

Autori: Steeples Ian Philip, Sartor Franco, Beato Stefania

MPK: A61K 31/4985, A61P 25/00, C07D 487/04...

Značky: bezvodá, krystalická, orvepitant, forma, maleátu

Text:

...maleátu môže byt charakterizovaná arozlišená použitím viacerých konvenčných analytických techník, zahrnujúcich, ale nie obmedzujúco, rtg. práškovú difraktometriu (XRD), diferenciálnu skenovaciu kalorimetriu (DSC) a nukleárnu magnetickúAko prvý aspekt, vynález teda poskytuje orvepitant maleát vbezvodej kryštalickej forme(Forma l) charakterizovanej v podstate rovnakým práškovým difraktogramom (XRD) ako na obrázku 1, pričom XRD diířaktogram...

Vodná disperzia, spôsob jej prípravy a použitie, v podstate bezvodá glejacia kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285268

Dátum: 11.09.2006

Autori: Frölich Sten, Lindgren Erik, Sikkar Rein, Hällström Hans

MPK: D21H 17/00

Značky: kompozícia, přípravy, disperzia, glejacia, vodná, bezvodá, spôsob, podstatě, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná disperzia obsahuje dispergátor a disperznú fázu obsahujúcu hydrofóbny materiál, dispergátor obsahuje aniónovú zlúčeninu s molekulovou hmotnosťou menšou ako 50 000, vybranú zo zlúčenín obsahujúcich uhlík a zlúčenín obsahujúcich kremík, a katiónovú organickú zlúčeninu s molekulovou hmotnosťou menšou ako 50 000. Vynález sa ďalej týka prípravy a použitia disperzie pri výrobe papiera. Vynález sa ďalej týka v podstate bezvodej kompozície...

V podstate bezvodá tlaková hnacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16386

Dátum: 11.05.2006

Autori: Veronesi Anna Maria, Veronesi Paolo Alberto, Rodriguez Pablo Ea

MPK: A61K 47/14, A61K 9/12, A61K 47/28...

Značky: tlaková, podstatě, bezvodá, hnacia

Text:

...bunkami, pričom je známe, že peroxid vodíka a tieto druhy kyslíka môžu bunky narušovať. Typickým príkladom je peroxidácia lipidu, ktorá hrá pozitívnu úlohu pri oxidatívnej degradácii nesaturovaných lipidov, ale silne narušuje štruktúru a funkciu membrány aspôsobuje tak rad cytopatologických účinkov. Bunky bojujú proti peroxidácii lipiduprodukciou vychytávačov radikálov, napríklad superoxidu dísmutázy, katalázy a peroxidázy, avšak...

Žarovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237732

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedliak Josef, Harmaniak Ján, Šrámek Oldřich, Kadlec Jiří, Mišůl Michal, Kočvara Rudolf, Konečný Pavel

MPK: C04B 35/54

Značky: plastická, ucpávková, žárovzdorná, hmota, bezvodá

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota je určena pro uzavírání odpichových otvorů metalurgických a elektrických pecí. Sestává z 10 až 60 hmotnostních procent šamotů maximální zrnitosti do 5 mm, z 5 až 40 hmotnostních procent flotačního šesterečného uhlíku nebo žárovzdorného jílu se ztrátou žíháním 12 až 18 procent s maximální zrnitostí do 0,5 mm, z 5 až 25 hmotnostních procent kokilového laku a z 10 až 40 hmotnostních procent...