Patenty so značkou «bezpečný»

Zariadenie na riadený bezpečný prístup k aplikáciám a dátam dvojfaktorovou autentifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5919

Dátum: 04.11.2011

Autori: Balážová Slávka, Valíček Štefan

MPK: H04L 9/00, H04L 9/32

Značky: aplikáciám, dátam, bezpečný, zariadenie, autentifikáciou, dvojfaktorovou, přístup, riadený

Text:

...hodinami E, vnútornýrni hodinami g riadeného zariadenia, impulznýrn filtrom ll signálov, kódovačrni Q, 7, dekodérom § a vyhodnocovacírni členmi 2, Q. Riadiace užívateľské rozhranie Q je cez ovládač 22 kódovač a íntegrátor s spätne prepojené, pričom na integrátor i sú cez riadiaci hodinový kódovač 24 napojené riadiace intemé hodiny Q. Autonómne vzdialené riadené užívateľské rozhranie l.2 je spätne prepojené cez derivátor j, vstupný...

Spôsob bezpečného vyhodnotenia informácie na vstupnom obvode zabezpečovacieho zariadenia a bezpečný vstupný obvod na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287240

Dátum: 15.03.2010

Autori: Houser Jiří, Bukač Pavel, Minařík Karel

MPK: B61L 29/00

Značky: bezpečný, informácie, vyhodnotenia, bezpečného, obvod, tohto, vykonávanie, vstupnom, spôsob, vstupný, spôsobu, zariadenia, zabezpečovacieho, obvode

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v periodickom vybíjaní kondenzátora (C) vstupného RC filtra elektronickým spínačom (ES) budeným z mikroprocesorového systému (MS), ktorý následne prostredníctvom napäťového komparátora (NK) zisťuje nielen samotnú prítomnosť napätia na vstupných svorkách (VS1, VS2), ale aj akúkoľvek nebezpečnú poruchu ľubovoľnej súčiastky vrátane všetkých porúch vedúcich k strate filtračných schopností vstupného RC filtra, čím je informácia na...

Bezpečný spôsob automatického uzatvárania zadných dvierok automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13729

Dátum: 25.06.2008

Autor: Gehin Frédéric

MPK: E05F 15/20, E05F 15/00, B62D 25/12...

Značky: uzatvárania, vozidla, zadných, dvierok, bezpečný, spôsob, automatického, automobilového

Text:

...103, a ktorý rekuperuje túto vlnu, jednou odrazenou prekážkou, je to tá istá membrána 101, ktorá sa použila na vysielanie a na prijímanie vysielanej vlny. Potom, ako bola táto membrána vybudená za účelom vysielania ultrazvuku, je potrebná približne l milisekunda,aby sa membrána ustálila, t. j. aby sa opäť zastavila, a aby mohla opät reagovať na prípadnúodrazenú vlnu. V dôsledku toho. že rýchlosť šírenia ultrazvuku vo vzduchu predstavuje...

Bezpečný prístup k pamäti kvapalinovej náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14206

Dátum: 14.03.2008

Autori: Ness Erik, Benjamin Trudy, Bruce Kevin, Torgerson Joseph

MPK: G06K 15/10, B41J 2/175

Značky: náplne, kvapalinovej, bezpečný, pamäti, přístup

Text:

...pamäti, rozlíšenie medzi dátami načitanými z pamäte a riadiacimi dátami by sa stalo zložitou úlohou z dôvodu objemu dát prechádzajúcich cez riadiace a dátové vedenia.0014 EP-A-1 004 448 predstavuje tlačovú kazetu s rozhraním vyznačujúcim sa znakmi uvedenými v predvýznakovej časti nároku 1. vynález je uvedený v nezávislých nárokoch 1 a 9.0015 Aktuálna špecifikácia opisuje protokol, v ktorom je aktuálny stav závislý od predchádzajúcich stavov, a...

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Novák Jaroslav, Martinec Josef, Fuchs Pavel, Doubek Pavel, Burda Martin

MPK: B61L 5/00, H02M 5/00, H03K 17/00...

Značky: bezpečný, trojfázový, spínač, bezkontaktný

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Zariadenie na bezpečný prenos dát do železničných návestidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3140

Dátum: 13.05.2005

Autori: Fiz Maurizio, Curotto Mauro

MPK: B61L 1/00

Značky: železničných, zariadenie, bezpečný, návestidiel, prenos

Text:

...z prvého a druhého obvodového úseku la, Q zahrnuje volíaci stupeň 24 a, Q na prijímanie vstupných signálov (INPUTS - VSTUPY), vygenerovaných známym spôsobom a týkajúcich sa stavu časti železničnej trate (napríklad železničného depa, neznázornené) a na zodpovedajúce vygenerovanie príslušného telegramu na vyslanie do každého návestidla.Každý z prvého a druhého obvodového úseku la, m tiež zahrnuje kontrolný stupeň k, 3 b na nepretržite určovanie...

Súbor zariadení na bezpečný priamy prenos informácií prostredníctvom internetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3334

Dátum: 02.11.2004

Autori: Zelenák János, Jobbágy Miklós, Kuti Gábor

MPK: H04L 29/06, H04M 1/253

Značky: zariadení, súbor, prenos, informácií, internetu, bezpečný, prostredníctvom, priamy

Text:

...pre vytvorenie spojenia prostrednictvom internetu vybavené k ovacim adekódovaclm kľúčom spôsobom odlišným od známych riešenLáe možné dosiahnuť stav, kedy je možné realizovať komunikáciu na zákla e intemetu. v riebehu ktorej sa tok zvuku, fotografii, video záznamu, signálu alebo iný údajov medzi spojenou volajúcou avolanou stranou uskutočňuje zašifrovanm spôsobom a ten nie je možné dešifrovať od vytvorenia spojenia a po jeho...

Nastaviteľný stavebnicový bezpečný systém lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4055

Dátum: 28.05.2003

Autor: Antoine Marc

MPK: E04G 21/32, E04G 3/00

Značky: stavebnicový, bezpečný, systém, lešenia, nastavitelný

Text:

...zasunuli apripevnili do kalibrovaných otvorov s cieľom upevniť prvé a druhé základné prvky vovopred stanovených uhlových polohách.0012 Táto známa konštrukcia má tu nevýhodu, že je ťažká, príliš objemná a málo spoľahlivá. Ak sa jedná o kovovú konštrukciu, tak montáž a demontáž ochranného systému zaberie tiež mnoho času. Medzi iným, problémy sa objavia tiež v priebehu montáže v dôsledku veľkých rozmerov konštrukcie a jej veľkej hmotnosti...

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282924

Dátum: 02.12.2002

Autori: Müller Frank, Becher Frank, Koch Reinhard

MPK: B65D 75/26

Značky: náplast, látkou, účinnou, bezpečný, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti je vytvorený ako primárny obal a obsahuje aspoň jednu mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu.

Bezpečný vstupný obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3077

Dátum: 03.12.2001

Autori: Houser Jiří, Bukač Pavel, Minařík Karel

MPK: H03H 1/02, B61L 29/00

Značky: zabezpečovacieho, bezpečný, vstupný, obvod, zariadenia

Text:

...tohoto technického riešenia môžu byt konštruované akýmkoľvekznámym spôsobom, bez toho aby bola zmenená podstata technického riešenia. Napäťovýkomparátor môže byť realizovaný napríklad pomocou zenerovej diódy a jedného optrónu alebo pomocou komparátora a zdroja napätia, zatiaľ čo elektronický spínač môže obsahovať druhý optrón alebo tranzistor, čí tranzistor MOS. Do výstupnej slučky elektronického spínača potom môže alebo nemusí byť zaradený...

Bezpečný zpožďovací obvod relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268018

Dátum: 14.03.1990

Autori: Srb Stanislav, Novák Vladimír

MPK: B60L 3/00, H01H 47/18

Značky: relé, bezpečný, obvod, zpožďovací

Text:

...hystaróznĺ smyčkou je přesdvoucestný uaměrňovač Q pŕípojano na první výstupní evorku Q zpožöovacího obvodu relé. zntímco střad vinutí gg Je přípojen na druhou výstupní evorku 93 zpožöovecího obvodu relé. K výstupním svorkám Qg, 93 je přípojeno budící vínutí vlastního relé X. Z výkresu je zřejmý príncíp činnosti bezpečného zpožöovacího obvodu rola. ze předpokladu, že na prvním vstupu gl vzhledem ktruhénu vstupu Qg zpožőovlcího obvodu je...

Bezpečný komparační feritotranzistorový obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 228599

Dátum: 15.08.1986

Autori: Srb Stanislav, Faran Antonín, Kyjovský Vladislav

MPK: H03K 5/22

Značky: obvod, feritotranzistorový, bezpečný, komparační

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud je v obvodech železničního zabezpečovacího zařízení používán jako komparační obvod diferenciální transformátor s přesytitelným magnetickým obvodem, který má klasickou hysterezní smyčku. Tento obvod má ve srovnání s předmětným bezpečným komparačním feritotranzistorovým obvodem větší hmotnost a rozměry, je dražší a není schopen operativně, s minimálním přenosovým zpožděním, spolupracovat s moderními elektronickými systémy pracujícími v...

Elektrický bezpečný rozněcovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228663

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čunek Richard, Kulhánek Jaroslav, Koňařík Jaroslav, Bartoš Josef

MPK: F42C 11/00

Značky: bezpečný, elektricky, rozněcovač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektrický bezpečný rozněcovač mžikový nebo časovaný, který sestává ze dvou samostatných částí, z nichž prvá se skládá z elektrického palníkového systému s třaskavinovou náplní a krycí vrstvičkou trhaviny a se vznětlivou či zpožďovací složí uzavřené v nerozebíratelném celku a druhá je tvořena trhavinovým tělískem.

Jiskrově bezpečný tlakový snímač především pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 222850

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káňa Josef, Dvořák Erich

Značky: větrání, tlakový, chodu, kontrolu, ventilátoru, jiskrově, bezpečný, separátního, především, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jiskrově bezpečný tlakový snímač pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání v plynujících uhelných dolech. Sestává z předního víka (1) opatřeného prvním nátrubkem (5) a zadního víka (2) opatřeného druhým nátrubkem (6), mezi které je sevřena membrána (4), na které je upevněn terč s hřídelkou (9) procházející stěnou zadního víka (2) do prostoru svorkovnice (10) ložiskem (11), přičemž hřídelka (9) se opírá na...

Jiskrově bezpečný zdroj stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224559

Dátum: 01.10.1984

Autor: Holaň Lubomír

Značky: stejnosměrného, napětí, bezpečný, zdroj, jiskrově

Zhrnutie / Anotácia:

Jiskrově bezpečný zdroj stejnosměrného napětí k napájení elektrických a elektronických, signalizačních, hovorových a ovládacích zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par nebo prachů vyznačující se tím, že je tvořen n-fázovým střídavým rotačním generátorem (1) s ručním nebo mechanickým pohonem (A), který je svým výstupem napojen přes ochranné odpory (3) a paralelní ochranu první dvojicí zenerových diod (2) na dvoucestný n-fázový...