Patenty so značkou «bezpečné»

Uzatváracie veko pre nádoby, ktoré je bezpečné proti prehltnutiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12345

Dátum: 19.05.2010

Autori: Schwartz Erhard, Schmitt Christopher

MPK: B65D 51/24, B65D 81/36

Značky: nádoby, prehltnutiu, bezpečné, proti, uzatváracie

Text:

...aU výhodného uskutočnenia je uzatváracia veko skrutkovateľné. To umožňuje bezpečné atesné uzatvorenie, najmä u nádob pre kvapalné resp. tekuté potraviny.Uzatváracie veko pozostáva z elastického plného materiálu, najmä z PE, PP, kopolymćru PP, kopolyméru PP-PE alebo zmesi PP-PE. To umožňuje tesné dosadnutie uzatváracíeho veka ajUzatváracíe veko pozostáva s výhodou z biologicky rozložíteľného materiálu. To chrániĎalej je výhodné, ked...

Uzatváracie veko pre nádoby, ktoré je bezpečné proti prehltnutiu, najmä nádoby na potraviny a najmä pre nápojové vrecká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15039

Dátum: 19.05.2010

Autori: Schwartz Erhard, Schmitt Christopher

MPK: B65D 51/24, B65D 81/36

Značky: prehltnutiu, uzatváracie, proti, najmä, nápojové, bezpečné, nádoby, potraviny, vrecká

Text:

...alebo odpovedá kombinácii týchto tvarov. Tým je bezpečnosť sňatéhouzatváracieho veka proti prehltnutiu nezávislá na jeho priestorovej orientácii v ústach maléhoKrídelko má s výhodou tvar trojuholníka s dĺžkou ramena od 2,5 do 6 cm. Totouskutočnenie je obzvlášť bezpečné proti prehltnutiu.U výhodného uskutočnenia je uzatváracie veko skrutkovateľné. To umožňuje bezpečné atesne uzatvorenie, najmä u nádob pre kvapalné resp. tekuté potraviny.S...

Bezpečné perorálne zloženia opiátových agonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287107

Dátum: 11.11.2009

Autori: Oshlack Benjamin, Wright Curtis, Haddox David

MPK: A61K 47/02, A61K 31/485, A61K 38/00...

Značky: agonistov, zloženia, perorálne, opiátových, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálne liekové formy obsahujú (i) opiátového agonistu v uvoľniteľnej forme a (ii) sekvestrovaného opiátového antagonistu, ktorý sa prakticky neuvoľňuje, ak sa lieková forma podá intaktná, takže pomer množstva antagonistu uvoľneného z uvedenej liekovej formy po nedovolenom zaobchádzaní k množstvu uvedeného antagonistu uvoľneného z uvedenej intaktnej liekovej formy je asi 4 : 1 alebo väčší, založený na rozpustení uvedenej liekovej formy v 1...

Protokol pre bezpečné prihlásenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8566

Dátum: 19.05.2008

Autor: Christophani Claus Ambjörn

MPK: G06F 21/20

Značky: bezpečné, protokol, prihlásenie

Text:

...prvkov, ktorésú priradené dátovým prvkom v prvej podmnožine priradenim dát. poskytnutie neverejného údaja na základe vyhodnotenia šifrovacieho algoritmu, ktorý závisí na prvku z druhej podmnožiny a vopred danom šifrovacomo aspoň čast priradenia dát sa odovzdá prostredníctvom prvého užívateľskéhoo poskytnutie výberu dátových prvkov z prvej sady dátových prvkov sa uskutoční0010 Prvou sadou dátových prvkov môže byt sada obrázkov alebo sada audio...

Zapojenie na bezpečné vyhodnotenie striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4242

Dátum: 08.09.2005

Autori: Srb Stanislav, Minařík Karel, Faran Antonín, Bukač Pavel

MPK: G01R 19/00, G01R 19/155, G01R 19/165...

Značky: bezpečné, zapojenie, napätia, striedavého, vyhodnotenie

Text:

...napätie generované v zdroji striedavého napätia 1 má takú okamžitú polaritu, že na prvej svorke 1-1 zdroja striedavého napätia 1 je kladná polperióda, kým na druhej svorke 1-2 zdroja striedavého napätia l je zápomá polperióda, potom dochádza k nabíjaniu prvého kondenzátora 3 v obvode,v ktorom je vodivo otvorená prvá dióda 4 a v ktorom je prúdový náraz nabíjacieho prúdu tlmený rezistorom 2. Vďaka zahradenému prechodu druhej diódy 5...

Uťahovací systém na bezpečné vzájomné spojenie aspoň dvoch prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7853

Dátum: 23.06.2005

Autor: Koppenhoefer Peter

MPK: E21B 34/00, F16B 41/00

Značky: utahovací, aspoň, prvkov, bezpečné, spojenie, dvoch, systém, vzájomne

Text:

...medzi prírubami 1 a g aje otáčateľný na spojovacom prvku g. Tým sazabráni odpíleniu spojovacieho prvku g priamočiarou pílou alebo pílou na kov. PrvokQ tak môže zabrániť zničeniu zariadenia aodstráneniu spojovacieho prvku 3rezaním do priestoru medzi prirubami 1 a g.Na závitový koniec Q spojovacieho prvku g je naskrutkovaná kontramatica z. Tá je kužeľová, aby sa zabránilo použitiu hasáka na jej uvoľnenie. Kontramatica Z má preliačínu...

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 284603

Dátum: 20.06.2005

Autori: Končelík Václav, Šoltýs Vojtech, Končelík Marián

MPK: H02H 3/06

Značky: bezpečné, výkonovej, odpojenie, záťaže, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže obsahuje dvojkanálový ovládací systém trojice výkonových spínacích prvkov zapojených kaskádne v obvode výkonovej záťaže, pričom princíp odpájania výkonovej záťaže od zdroja prúdu rešpektuje zásady bezpečného odpojenia s rešpektovaním možnosti poruchy spínacieho prvku a zviditeľnenie tejto poruchy v čase do výskytu druhej poruchy, pričom ako spínací prvok je možno aplikovať modul so symetrickým...

Bezpečné mutantné vírusové vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8662

Dátum: 26.07.2004

Autori: Welch Siao-kun Wan, Calvert Jay Gregory, O'hara Michael, Cao Xuemei

MPK: C07K 14/18, A61K 39/295, A61K 39/12...

Značky: vakcíny, vírusové, mutantné, bezpečné

Text:

...genetických alterácií, napríklad špecifických delécií vírusových sekvencií, o ktorých je známe, že udelujú virulenciu, alebo inzerciousekvencií do vírusového genómu. Jedným z problémov pri používaní oslabenýchživých vírusových vakcín je, že oslabené mutantné vírusy sú schopné rekombináciou in vivo eliminovať oslabujúce mutácie a tým obnoviť virulentnosť. Napríklad v prítomnosti virulentnej prírodnej línie (divokého typu) sú oslabené vírusy...

Mechanizmus na bezpečné uvoľnenie natiahnutého a zaaretovaného bicieho mechanizmu automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3807

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 19/00, F41A 17/74, F41A 17/56...

Značky: bezpečné, mechanizmu, zbraně, mechanizmus, automatickej, uvolnenie, zaaretovaného, natiahnutého, bicieho, strelnej

Text:

...jeho voľnú časť odspodu podopiera podpera 22.Podpera 22 je riešená ako zvislá jednoramenná páka,otočná okolo čapu 27 podpery 22, odpružená pružinou 28 podpery 22 a na svojom voľnom konci je vybavená bočným výstupkom 25 podpery 22 zasahujúcím do oblasti posuvu tiahla 7. Podpera 22 sa nachádza za vypínačom 29,pričom svojou homou časťou zasahuje do oblasti jeho výkyvu. Podpera 22 vo svojej homej časti obsahuje hlavný ozub 23 a pomocný ozub...

Odnímateľné zariadenie na úplne bezpečné uchopenie nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3032

Dátum: 16.07.2003

Autori: Lorthioir Christophe, Montgelard Michel

MPK: A47J 45/00

Značky: zariadenie, uchopenie, odnímatelné, úplné, bezpečné, nádoby

Text:

...tlačidlo prispôsobené na ručné ovládanie, na umožnenie unášať blokovacie prostriedky do ich Činnej polohy, V ktorej môže páka prechádzať zo svojej zatiahnutej polohy do svojej vytiahnutej polohy.0008 Týmto spôsobom blokovanie páky V jej zatiahnutej polohe zabraňuje otváraniu súčasti tvoriacich kliešte, dokonca aj keďužívateľ nešetrne manipuluje s držadlom.0009 Podľa zvláštneho príkladu uskutočnenia sú blokovacie prostriedky v činnej polohe...

Bezpečné posielanie správ cez mobilnú komunikačnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6666

Dátum: 13.01.2003

Autor: Hawkes Michael

MPK: H04W 12/00

Značky: mobilnú, správ, sieť, posielanie, bezpečné, komunikačnú

Text:

...prenesie data odpovede do vyžadovaného formátu, takže užívateľ môže použiť všetky žiadané voliteľné možnosti umožňujúce zvýšenú bezpečnosť jednoduchým a pre uživateľa optimálnym spôsobom.0021 Text, ktorý sa má postúpiť s použitím metódy rozšíreného posielania správ, je automaticky zakódovaný. Opäť sa vyžaduje minimálny vstup užívateľa a vyžaduje sa iba minimálne množstvo správ, pričom sa dosiahne vysoký štandard bezpečnosti. Text môže byť...

Zber, preprava a bezpečné odstraňovanie dokumentov a nosičov údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3373

Dátum: 05.11.2002

Autor: Huber Hansjörg

MPK: B65F 1/14, B65F 1/10, B65F 1/12...

Značky: preprava, bezpečné, dokumentov, údajov, zběr, odstraňovanie, nosičov

Text:

...Úlohou vynálezu je vykryť prípadné medzery pri likvidácii dôverných dokumentov a nosičov dát, aby sa zabránilo odcudzenlu a neoprávnenému použitiu. Za materiály na likvidáciu sa považujú v prvom rade decentrálne vznikajúce spisy, plány, fólie a nosiče dát s obsahom, ktorý je hodný ochrany. 0008 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1 a systémom likvidácie s kontrolným zariadením podľa nároku 2.Obr. 1 zabezpečenú zbernú nádobu v rôznych...

Dóza pre demontáž a bezpečné uskladnenie použitých injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 175

Dátum: 11.08.1993

MPK: A61B 19/02

Značky: dóza, demontáž, injekčných, ihiel, uskladnenie, použitých, bezpečné

Text:

...odpadu napr. V spalovni.FDDSTATA NOVEHO TECHHICKÉHO RIEŠENIARiešenie podľa úžitkového vzoru má tú výhodu, že umožňuje oddelenie ihly od striekačky bez dotyku ruky a jej súčasné bezpečné uskladnenie v dóze, čím zabraňuje prípadnej infekcii.Horeuvedené umožňuje zariadenie na obr. 1 a 2, kde je znázornená dóza 5 e otvorom 1 v stene z elastíckého materiálu, oko lie otvoru l je opatrené minimálne jedným nástrihom 2. Po le kárskom zákroku...

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štverka Václav, Goj Jiří, Bigos Radomír

MPK: H01F 5/06

Značky: izolační, cívky, bezpečné, obvody, jiskrově, pevnosti, způsob, výroby, vysokou

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Zapojení pro bezpečné , automatické zapálení a hlídání provozu zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245922

Dátum: 01.07.1988

Autor: Matjuk Vladimir Fedorovie

MPK: F23N 5/00

Značky: zapojení, hořáku, zapálení, bezpečné, hlídání, plynových, provozu, zejména, automatické

Text:

...přes devátou diodu za čtvrtou diodu, tam kde je napojena na první kondenzátor a za kontakt etykače motoru ventilátoru spalovacího vzduchu přes deaátou diodu.čtvrtý klidový kontakt druhého relé je zařazen před elektromagnety bezpečnostních uzávěrů a pátý klidový kontakt druhého relé je zařazen před druhý přepínací kontakt prvního reljć. Druhé relé muze být pamětové, tzn., že je v sepnuté poloze mechanicky zajíštěno, přičemž rozpínání...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sprušil Jiří, Koutný Karel

MPK: B65G 47/22, E21F 17/18

Značky: pneumaticko-elektrickým, bezpečné, chodu, linek, dopravníkových, jiskrově, evidenci, důlních, ovládání, automazovaných, zařízení, systémem, dálkově, linky, dopravníkové, integrovanou

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...

Zapojení bezpečné dolní propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254276

Dátum: 15.01.1988

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 23/00

Značky: bezpečné, dolní, zapojení, propusti

Text:

...prvků zapojení, dále snížení rozměrů a hmotnosti takto realizované dolní propusti.Na obr. 1 je zapojení bezpečné dolní propusti podle vynálezu, na obr. 2,je zjednodušený linearizovaný náhradní model bezpečně dolní propusti podle vynalezu, na obr. 3 je příklad praktické realizace bezpečné dolní prepustí, ve které se využívají kaskádně řazené bezpečnédolní propusti podle vynálezu.V konkrétním provedení bezpečné dolní propusti podle obr....

Zapojení pro bezpečné elektrické zapálení a hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236107

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23Q 3/00

Značky: hlídání, zejména, zapojení, bezpečné, plamene, hořáku, elektrické, zapálení, plynových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snadné obsluhy a optimální funkce zapojení pro elektrické zapálení a hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na zdroj napětí je připojeno relé (4) a paralelně k němu je připojen jednak první elektromagnetický ventil (6) hořáku a jednak první větev. K této první větví je prostřednictvím dalších elektrických prvků připojena poruchová signalizace (35). V prvním bodě předmětu vynálezu je dále popsáno zapojení...

Bezpečné upevňovadlo koleje úzkorozchodných tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233928

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pařenica Jaroslav, Hapala Stanislav

MPK: E01B 9/38, E01B 9/02

Značky: úzkorozchodných, koleje, upevňovadlo, tratí, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru dopravy úzkorozchodných kolejových tratí. Týká se bezpečného upevňovadla koleje úzkorozchodných tratí, zejména vhodného pro těžké provozy v hlubinných dolech. Jeho podstata spočívá v tom, že kolejnice (5) jsou uloženy na šikmých dosedacích plochách (12) ocelových podkladnic (1), které jsou uloženy na pražcích (4), ke kterým jsou kolejnice (5) připevněny vrutovými šrouby (3) prostřednictvím klínových svorek (2).

Zariadenie na bezpečné odlučovanie síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 230298

Dátum: 15.10.1986

Autori: Szimczik Vojtech, Krška Štefan, Hanuš Milan, Gyurkó Ladislav

MPK: C01B 17/02

Značky: zariadenie, bezpečné, odlučovanie, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na bezpečné odlučovanie síry zo zmesí plynov a pár, v ktorých sa nachádza v parách, alebo ako disperzia kvapalných, alebo tuhých častíc, vyznačené tým, že, pozostáva z dutého valca (1) s deleným duplikátorovým plášťom (2), opatreného vstupným hrdlom (3), výstupným hrdlom (4), hrdlom (5) na odvod kvapalnej síry s kvapalinovým uzáverom (6), prívodom (11) chladiaceho alebo vyhrievacieho média, a odvodom (12) chladiaceho, alebo...

Jiskrově bezpečné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226772

Dátum: 01.08.1985

Autori: Černín Václav, Riedel Jan

Značky: jiskrově, zařízení, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Jiskrově bezpečné zařízení, které se skládá alespoň z jednoho elektronického obvodu a alespoň z jednoho akumulátoru, vyznačené tím, že elektronický obvod (1) a akumulátor (2) jsou umístěny ve společném nerozebíratelném bloku (3), v němž je akumulátor (2) uložen v kovovém pouzdře (4), a ochranné odpory (5, 6) jsou umístěny v kovovém obalu (7).

Zařízení pro bezpečné oddělení plynového prostoru nádrží na kapalná hnojiva od okolní atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 217337

Dátum: 01.08.1985

Autori: Plášil Jiří, Kraft Jaroslav, Valenta Vlastimil

Značky: nádrží, hnojiva, bezpečné, prostoru, oddělení, okolní, kapalná, atmosféry, zařízení, plynového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší potlačení exhalací při skladování kapalných hnojiv, zejména při plnění skladovacích nádrží a bezpečnost zařízení při vyprazdňování skladovacích nádrží. Zařízení umožňuje úplné oddělení plynového prostoru nádrže od okolní atmosféry. Při podtlaku se do nádrže přisává vzduch přes podtlakový mechanický ventil. Při přetlaku v nádrži prochází plynná fáze hydraulickým uzávěrem naplněným s výhodou roztokem kyseliny sírové.

Ochranné pouzdro pro trhaviny, bezpečné proti vznícení třaskavých plynů a uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221836

Dátum: 15.07.1985

Autori: Szabó Péter, Kirschner József, Fojt Lajos, Németh László

Značky: plynů, uhelného, třaskavých, trhaviny, vznícení, prachu, ochranné, pouzdro, proti, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné pouzdro je vytvořené z hydrogelu obsahujícího přísadu 1,5 až 25 % hmotnosti hydroxidu horečnatého. Výhodné provedení pouzdra obsahuje navíc ještě přísadu až 16 % hmotnosti perlitu. Ochranné pouzdro je určené pro použití v hornictví pod zemí.

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zejména při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222182

Dátum: 15.05.1985

Autor: Rynik Jan

Značky: posouvání, zásekového, tažného, bubnového, bezpečné, zařízení, řetězů, vedení, zejména, stroje, uhelném

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zvláště při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu s tažným řetězem sestává z krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku, z vedení tažného řetězu připevněných k posouvajícímu se bubnovému zásekovému stroji a přemisťujících se podél dráhy dopravníku uvnitř krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku. Kryt tažného řetězu je ohraničen stěnami umístěnými na horní části krytu...

Jiskrově bezpečné zařízení k přenosu seismologických a seismoakustických signálů s potlačením soufázných signálů s nastavitelným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239246

Dátum: 15.05.1985

Autori: Valenta Vladimír, Wildt Stanislav, Protiva Miroslav

MPK: G01V 1/22

Značky: zařízení, potlačením, seismologických, nastavitelným, přenosu, jiskrově, zesílením, bezpečné, soufázných, signálu, seismoakustických

Text:

...parametry nutné pro dlouhodobý provoz.Na přiložených výkresech je znázorněn přiklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 a) a 2 b) jsou příklady konkrétního provedení jiskrově bezpečného zařízení s rozdílným zsměním. Vstupní transformátor l je připojen k přístrojovómu zesilovačí g. Přístrojový zeeilovač g je napájen z odděleného zdroje 5 a zároveň jeho výstup je připojen k výstupnímu trsnsformátoru...

Kontrolní obvod bezpečné činnosti měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215626

Dátum: 15.10.1984

Autori: Srb Stanislav, Faran Antonín, Kyjovský Vladislav

Značky: bezpečné, obvod, činnosti, měniče, kontrolní, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší bezpečný kontrolní obvod kódu, u něhož vlivem poruchy může chybět jeden a více impulsů z n, kde n je počet impulsů v periodě, číslově. Navržený systém vyhovuje všem bezpečnost ním požadavkům ve smyslu ČSN 34 2600, a proto splňuje předpoklady pro využití zejména u konstrukcí nových generací železničního zabezpečovacího zařízení.

Zapojení pro bezpečné rozlišení způsobu broušení u speciálních brousicích strojů na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 224593

Dátum: 01.10.1984

Autori: Fabián Jiří, Bláha Václav

Značky: klikové, zapojení, strojů, hřídele, bezpečné, speciálních, broušení, způsobu, brousicích, rozlišení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezpečné rozlišení způsobu broušení u speciálních brousicích strojů na klikové hřídele, sestávající z paralelně zapojených relé a elektrohydraulických rozvaděčů, vyznačené tím, že ovladač (8) zastavení pracovního cyklu, sériově zapojený s ovladačem (4) startu pracovního cyklu a druhým kontaktem (7) relé (15) paměti k nimž je paralelně připojen první kontakt (11) relé (10) cyklu, je s relé (10) cyklu spojen přes sérioparalelní...